Är systemet med att ha kyrkoherden som både föredragande och ordförande föråldrat?

06.07.2022
Nicklas Storbjörk är chefredaktör på Kyrkpressen.

För ett par veckor sedan gjorde Kyrkpressen en enkät bland förtroendevalda i församlings- och kyrkoråd i församlingarna i Borgå stift. Enkäten gick ut till drygt femhundra förtroendevalda och vi fick in 180 svar. Bakgrunden till enkäten var att vi ville undersöka hur de förtroendevalda upplever sitt uppdrag – känns arbetet meningsfullt, vad fungerar bra, var finns det rum förbättring, har förtroendeuppdraget motsvarat förväntningarna?

I höst blir det igen församlingsval och i marknadsföringen inför och i samband med kandidatvärvningen lyfts det ofta fram att det här är församlingsmedlemmarnas möjlighet att påverka både sin församling och kyrkan i stort. Men hur fungerar det i praktiken?

I enkäten ingick både flervalsfrågor och öppna frågor där de svarande gavs möjlighet att formulera sig fritt. Det gladde oss på redaktionen att många valde att utnyttja den möjligheten. Många svar var mångordiga, insiktsfulla och välargumenterade.

På vår sajt är den första artikeln som tar avstamp i enkäten nu publicerad. I den fokuserar vi på det faktum att kyrkoherden har stor makt i församlings-/kyrkoråd då hen i normalläget både bereder ärendena och också fungerar som ordförande på rådets möten. Lägg därtill att det ofta också faller på herdens axlar att se till att de beslut som rådet fattat förverkligas i praktiken. Den direkta frågan i enkäten löd ”Kyrkans lagstiftning ger kyrkoherden en stor roll i församlingens beslutsfattande. Tycker du att den är för stor?” 58 procent svarade ”Nej”, 11 procent svarade ”Vet ej / ingen åsikt” och 31 procent svarade ”Ja”. Huruvida det att en tredjedel av de svarande anser att kyrkoherden har för stor makt kan anses vara mycket eller lite kan förstås diskuteras, men Siv Sandberg som själv är förtroendevald i församlingen och samhällsforskare vid Åbo Akademi tycker ändå att det är en ganska hög procent. Och på basis av enkäten verkar många uppleva kyrkoherdens roll som problematisk. Många av de svarande återkommer till problematiken också i andra frågor som inte direkt handlar om kyrkoherdens roll.

I artikeln argumenterar biskop emeritus Gustav Björkstrand för att systemet att kyrkoherden är både föredragande och ordförande är föråldrat och ”reflekterar en gången tid, då kyrkoherden, apotekaren och läraren kanske var de enda bildade i socknen”. Men att få en ändring till stånd är utmanande då en ändring i kyrkolagen skulle kräva tre fjärdedelars majoritet i kyrkomötet.

Likväl ger kyrkoordningen redan idag möjlighet att lyfta upp församlingsrådets viceordförande till ordförande, men det kräver samtidigt att kyrkoherden är villig att avstå ordförandeskapet. Det har man gjort i Johannes församling i Helsingfors och även om Martina Harms-Aalto i egenskap av ordförande där inte vill recensera sig själv så skulle det säkert inverka positivt på maktförhållandet mellan råd och kyrkoherde i fall fler församlingar gjorde på samma sätt.

Avslutningsvis kan man kanske också tolka enkätresultatet så att det att två tredjedelar inte upplever att kyrkoherden har för mycket makt tyder på att en majoritet av kyrkoherdarna gör ett gott jobb. Det konstateras också i enkätsvaren. Så länge kyrkoherden är lyhörd och kan ta rådets åsikter i beaktande är dubbelrollen inte ett problem. Det är när herden väldigt starkt driver en egen agenda som det blir problem.

Nicklas Storbjörk
Patricia Högnabba arbetar redan som präst i Matteus.

kyrkoherdar. Har sina rötter i Matteus omfattande ungdomsarbete. Hon är enda sökande. 30.11.-0001 kl. 00:00

ungdomens kyrkodagar. Ungdomens Kyrkodagar är ett ungdomsparlament inom Borgå stift. Besluten från UK 2023 kan du läsa genom att klicka här. 30.11.-0001 kl. 00:00
Daniel Vuoristo, Karin Särs, Jamika Sandbäck i den bakre raden och Amanda Ahlgren och Mona Nurmi den främre.

ungdomens kyrkodagar. Jamika Sandbäck och hennes vänner har skickat in fem ärenden om ungdomar och unga vuxna i kyrkan till årets UK. 27.1.2023 kl. 16:05
För ett år sedan var Jakob Nylund   ordförande för UK och nu valdes han till vice ordförande.

ungdomens kyrkodagar. En bönestund under konfirmandlägret var av avgörande betydelse för Jakob Nylund. – Det var som om hon bad för mig med Jesu röst, säger han. 27.1.2023 kl. 15:10
Spåren av Luther gav oss de nordiska välfärds­ekonomierna, anser Sixten Korkman.

ekonomi. Ekonomigurun Sixten Korkman skrev en bok om allt det vi måste tro på om vi ska ha ett sunt ekonomiskt system. Utan Luther skulle vi inte vara där vi är i dag, skriver han. 25.1.2023 kl. 19:00
Tillgänglighet handlar ibland om detaljer, att inte kombinera en ramp med en hög tröskel, säger Elisabeth Hästbacka.

delaktighet. Elisabeth Hästbacka har doktorerat i socialpolitik på temat delaktighet i samhället för personer med funktionsvariationer. Numera jobbar hon med tillgänglighetsfrågor och har sett vad också kyrkan kunde jobba på. Hon har en hälsning till alla förtroendevalda. 25.1.2023 kl. 15:21
– Jag har alltid trivts på UK, säger Johannes Winé.

ungdomens kyrkodagar. Vem är du? Johannes Winé är med i planeringsgruppen för Ungdomens kyrkodagar. – Det är ett evenemang som alltid har fått mig att komma tillbaka. 25.1.2023 kl. 10:00
Hanna Klingenberg bor i Vasa och jobbar bland annat med programmet Himlaliv.

Personligt. – För mig var det en andlig upplevelse att vara utbränd. Som tonåring kändes de vuxnas kristendom som ett skal utan känsla, säger Hanna Klingenberg, redaktör för teve-programmet Himlaliv. 24.1.2023 kl. 18:00
Patrick Wingren,Tove Wingren och Rickard Slotte under en konsert i Nagu kyrka i höstas.

musik. Tove Wingren är skivaktuell med sina två musicerande släktingar Patrick Wingren och Rickard Slotte. – Samarbetet är glatt och fyllt av tacksamhet, säger Tove Wingren 23.1.2023 kl. 11:18

OVAN I KYRKAN. Efter gudstjänstens inledning följer oftast syndabekännelsen. För en del känns den som ett slag i ansiktet. Varför ska man säga att man är syndig om man inte alls känner sig så? 26.1.2023 kl. 00:00
Pedersöre församlings medlemmar får rösta i kyrkoherdeval igen.

KYRKOHERDETJÄNST. Nu ska Pedersöre få en ny kyrkoherde igen. Tjänsten förklaras ledig att sökas, och de sökande kommer att intervjuas av domkapitlet den 20 mars. Valet förrättas som ett direkt val, men valdagen är ännu inte fastslagen. 20.1.2023 kl. 11:05
Det är svårast att vara kristen i Nordkorea, Somalia, Jemen, Eritrea och Libyen.

FÖRFÖLJELSE. Kristna förföljs i 76 olika länder i värden, och i elva av dem utsätts de för extrem förföljelse. 360 miljoner kristna, det vill säga var sjunde kristen, upplever förföljelse. En av fem förföljs i Afrika och två av fem i Asien. 20.1.2023 kl. 10:35
Palestinafödda Sally Azar vigs till präst för lutherska kyrkan i Jordanien och Israel. 

jordanien. "Det känns fint och unikt att få assistera vid vigningen då kyrkorna i Mellanöstern får sin första präst som är kvinna." Det säger biskop Jari Jolkkonen. 18.1.2023 kl. 15:30
Just nu verkar Johannes församling huvudsakligen i Johanneskyrkan, som i framtiden blir väldigt dyr.

SPARMÅL. Johannes församling måste spara. Igår kväll hamnade de lokaler församlingen ska använda i framtiden på det nya församlingsrådets bord. – Nu är allt helt öppet, säger kyrkoherden. 17.1.2023 kl. 16:30
Att rå om sig själv innebär bland annat att Wolfgang Falk ibland kan jobba på distans från sommarstugan i Monäs.

KARRIÄRBYTE. Han har jobbat i kyrkliga sammanhang i stort sett hela arbetslivet. Först som pastor och sedan som ekonom. Wolfgang Falk ser det som ett liv i kyrkans hägn, men i olika roller. 13.1.2023 kl. 09:33

Tillgänglighet handlar ibland om detaljer, att inte kombinera en ramp med en hög tröskel, säger Elisabeth Hästbacka.

delaktighet. Elisabeth Hästbacka har doktorerat i socialpolitik på temat delaktighet i samhället för personer med funktionsvariationer. Numera jobbar hon med tillgänglighetsfrågor och har sett vad också kyrkan kunde jobba på. Hon har en hälsning till alla förtroendevalda. 25.1.2023 kl. 15:21
– Jag har alltid trivts på UK, säger Johannes Winé.

ungdomens kyrkodagar. Vem är du? Johannes Winé är med i planeringsgruppen för Ungdomens kyrkodagar. – Det är ett evenemang som alltid har fått mig att komma tillbaka. 25.1.2023 kl. 10:00
Hanna Klingenberg bor i Vasa och jobbar bland annat med programmet Himlaliv.

Personligt. – För mig var det en andlig upplevelse att vara utbränd. Som tonåring kändes de vuxnas kristendom som ett skal utan känsla, säger Hanna Klingenberg, redaktör för teve-programmet Himlaliv. 24.1.2023 kl. 18:00
Patrick Wingren,Tove Wingren och Rickard Slotte under en konsert i Nagu kyrka i höstas.

musik. Tove Wingren är skivaktuell med sina två musicerande släktingar Patrick Wingren och Rickard Slotte. – Samarbetet är glatt och fyllt av tacksamhet, säger Tove Wingren 23.1.2023 kl. 11:18

OVAN I KYRKAN. Efter gudstjänstens inledning följer oftast syndabekännelsen. För en del känns den som ett slag i ansiktet. Varför ska man säga att man är syndig om man inte alls känner sig så? 26.1.2023 kl. 00:00