Det finns många olika sätt att missionera.
Det finns många olika sätt att missionera.

Vad har missionen för mission?

OVAN I KYRKAN.

Som barn gick jag i tant Signes söndagsskola. Där hade vi en sparbössa som vi idag kanske skulle uppfatta som rasistisk, för på den fanns gestalten av ett svart barn som knäböjde och nickade tacksamt med huvudet varje gång det sattes en slant i sparbössan.

14.2.2023 kl. 09:07

Vad har missionen för mission?

Föreställ dig en dystopisk värld där det är hungersnöd och pengarna har mist sitt värde. Du liksom alla andra svälter. Då finner du ett matförråd som är i det närmaste obegränsat.

Vad gör du? Äter du ihjäl dig medan andra dör av hunger? Eller går du ut på gator och torg och berättar för dem du möter var det finns mat? Berättar du om maten är du något av en missionär som delar med dig av glada nyheter. Men förutsättningen för att de ska få tillgång till maten är att de tror på det du säger.

Jämförelsen med den här scenen haltar på många vis. Men vi kristna har ett också ett livsviktigt och glatt budskap som vi vill dela med oss av: Skammen och straffet för de misstag jag gjort när jag sårat andra människor och Gud har Jesus tagit på sig. Jag får gå fri. Jag behöver inte betala något. Det enda jag behöver göra är att tro på honom. Det här vill vi att alla människor ska få höra.

Varför reser rika missionärer till fattigare länder och förstör deras ursprungsreligioner och traditioner?

Uppdraget att berätta för alla folk om Jesus har vi fått av honom själv. Tyvärr har det hänt att missionärer genom historien bidragit till att en del kulturella traditioner gått förlorade. Det kan man inte förneka. Missionärernas avsikter har varit goda, men de har handlat utgående från den begränsade kunskap om världen som människorna hade på den tiden.

Men missionärer har också medverkat till att man lyckats avskaffa eller minska vissa grymma seder, som till exempel könsstympning av flickor och seden att bränna änkan tillsammans med hennes avlidna make.

I dag bidrar missionärer till att bevara kulturer genom att skapa skriftspråk för språkliga minoriteter, ge ut litteratur på minoritetsspråk och översätta Bibeln.

Varför blir man missionär?

Många missionärer upplever att Gud kallat dem. Man talar om ett inre kall – att man själv vill resa ut – och ett yttre kall, att någon organisation är beredd att sända ut en. De här ska ju sammanfalla. Till Finland har också missionärer från andra länder kommit. Det är människor som upplevt att Gud kallat dem hit till oss.

Slår missionärerna folk i huvudet med bibelord?

Jag har besökt missionsfält i Europa, Asien, Afrika och Sydamerika. Ibland har jag också fått delta i själva missionsarbetet och till och med fått vara med om att leda någon till tro på Jesus.

Jag har mött olika typer av missionärer. En del förkunnar med ord, andra med praktiska gärningar. Någon har sett sig mera som biståndsarbetare eller missionär för mänskliga rättigheter.

Gemensamt för dem är att de har en vilja att tjäna och hjälpa människorna de verkar bland, oavsett deras bakgrund och tro. Det handlar om att visa medmänsklig kärlek. Jag har aldrig mött någon som kommit ovanifrån och försökt övertala eller muta någon. Den taktiken lyckas inte här i Finland, så hur skulle det lyckas på missionsfältet? Men får missionärerna frågan varför de kommit till landet öppnar det för att berätta om vem som sänt dem.Det kan räcka flera år innan det blir kyrkoherdeinstallation i Petrus församling.

BESVÄR. Två medlemmar i Petrus församlings församlingsråd har lämnat in ett så kallat kyrkobesvär till Helsingfors förvaltningsdomstol över domkapitlets beslut att välja Pia Kummel-Myrskog till kyrkoherde i Petrus församling. 5.6.2024 kl. 21:13
Ungdomsfoto på Yvonne ”Vonna” Terlinden. Hon installerades i slutet av maj som kyrkoherde i Karis-Pojo svenska församling.

ETT GOTT RÅD. Om Yvonne Terlinden fick en pratstund med sitt yngre jag skulle hon diskutera sin rastlöshet och sin perfektionism. 6.6.2024 kl. 08:00
Lina Forsblom, här med hunden Lewis, har överlevt två livshotande sjukdomar.

Personligt. Som barn drabbades Lina Forsblom av leukemi och räddades till livet av en ryggmärgstransplantation. 23 år senare höll hon på att dö av blodförgiftning. – Jag tror inte det var Guds vilja att jag skulle bli sjuk. Men Gud kan använda sjukdomarna, bara jag låter mig bli använd, säger hon. 5.6.2024 kl. 10:18
Närheten till kyrkan förblir viktig.

KYRKANS EKONOMI. Kyrkan behöver se över sitt nätverk av församlingar. Omkring 40 av dem överlever inte årtiondet ekonomiskt. 5.6.2024 kl. 10:00
"För att bevara hoppet: möt din egen skuld och välj handling. Påminn dig själv och andra om att det finns hopp så länge vi agerar, för det finns det! Och hopp är en kollektiv kraft."

KLIMATKRISEN. KP-redaktören Rebecca Pettersson bevittnar en soluppgång hon aldrig borde ha sett. Det blir början till en ekologisk skuldspiral, och jakten på ett hopp som håller. 4.6.2024 kl. 09:46

SAMKÖNADE PAR. Jenny Jansson var delegat vid Metodistkyrkans generalkonferens när samfundet fattade beslut om att godkänna samkönade vigslar. 3.6.2024 kl. 20:28
– En annan kyrkas präster skaper en bild av vår kyrka, klagar ärkebiskop Tapio Luoma.

INGERMANLANDS KYRKA. Den ingermanländska kyrkans präster skapar förvirring bland kyrkfolket, säger ärkebiskop Tapio Luoma. I vems mässa går man, till vilken kyrka blir ens barn döpt? 3.6.2024 kl. 10:00
Stiftsfullmäktige var oenigt om personval från de olika "partierna"

STIFTSFULLMÄKTIGE. Anita Ismark fortsätter leda stiftsfullmäktige. Missnöje med att den konservativare kandidatlistan blev illa representerad i personvalen. 30.5.2024 kl. 18:45
Anna Finell har deltagit i Kyrkans Ungdoms sommarläger cirka 35 gånger.

SOMMARLÄGER. – Arrangörerna får akta sig, för jag tror det kommer mer folk i år än ifjol då de som avvaktade får höra att lägret funkar bra i Nykarleby också, tror Anna Finell. 29.5.2024 kl. 20:04

sverige. I Arjeplog i Norrbotten i Sverige har det varit tradition att hålla högstadiets avslutning i kyrkan. Under pandemin föll den traditionen bort och skolan började fira avslutning i klassrummet i stället. 29.5.2024 kl. 19:38

Kolumn. Jag stiger ut genom den lilla dörröppningen på båten, sätter min fot på bryggan. Den gungar i de skvalpande vågorna, träet knarrar. Vidare, upp mot ön. Solen gassar, den säregna doften av träd blandat med grus möter mig. 29.5.2024 kl. 20:25
Då man ännu för tio år sedan öppet kunde arrangera kristna samlingar och samla tusentals åhörare, har tonen mot de kristna nu skärpts i Indien.

Analys. I Indien har det hinduistiska religionsprogrammet ghar whapsi lett att förtrycket av landets över 100 miljoner kristna ökar, skriver Torsten Sandell i en analys. Han hade en unik möjlighet i februari att besöka den underjordiska kyrkan i Uttar Pradesh. 27.5.2024 kl. 10:51
Yvonne Terlinden välsignas av Bo-Göran Åstrand, Katri Grönroos, Anders Lindström, Annika Pråhl, Pentti Raunio och Iris Eriksson.

kyrkoherdeinstallation. När Yvonne Terlinden installerades till sin tjänst i Karis idag var den sol ute och sol inne. "Vi gratulerar församlingen till en vis och ödmjuk kyrkoherde", sa en gäst. 26.5.2024 kl. 16:31
Kollekter till Ryssland faller under EU-sanktionerna

INGERMANLANDS KYRKA. Kollekter till Ingermanlands kyrka i Ryssland är förbjudna, anser den finländska åklagarmyndigheten. Kyrkan har omkring 100 vänförsamlingar i Finland. 17.5.2024 kl. 19:00
Martina Harms-Aalto valdes in i Kyrkostyrelsens plenum.

kyrkostyrelsen. Martina Harms-Aalto från Helsingfors blir Borgå stifts nya ledamot i Kyrkostyrelsens plenum. 16.5.2024 kl. 16:23

När Gud reste Stefan Myrskog ur mörkret fick han en levande tro.

Personligt. Då mörka moln samlat sig över Stefan Myrskog och han funderade om livet var värt att leva utmanade han Gud: Jag ger dig en termin. 8.7.2024 kl. 17:44
Mycket sägs om Israel med gamla judeklichéer, anser André Swanström.

antisemitism. Kritisera Israel är okej. Men nidbilder och grumliga anspelningar om judar av bara farten är inte det, anser ÅA-docenten André Swanström. 8.7.2024 kl. 10:00
Kjerstin Sikström vill vara aktiv – därför har hon fortfarande sångelever och dirigerar en kör.

sorg. Med sin sista, stora kärlek Jocke Hansson fick hon bara fem gemensamma år. – Jag har varit arg på Gud och frågat mig varför det här skulle hända mig. Men idag är jag tacksam – hellre fem år än inget alls, säger Kjerstin Sikström. 5.7.2024 kl. 11:32

KYRKANS SAMTALSTJÄNST. Det hjälper att prata. De som svarar har tystnadsplikt och du får vara anonym. Tjänsten erbjuder stöd och någon som lyssnar också under sommaren. 5.7.2024 kl. 16:55
Bibelstudium och existentiellt samtal i gröngräset i Taizé.

ÅLANDS UNGA KYRKA. Trots de spartanska omständigheterna blev ungdomarnas resa till Taizé i Frankrike en upplevelse de aldrig kommer att glömma. Det var gemenskap, tusenskönor och fåglars glädjesång dygnet runt. 1.7.2024 kl. 16:32