För ett år sedan var Jakob Nylund   ordförande för UK och nu valdes han till vice ordförande.
För ett år sedan var Jakob Nylund ordförande för UK och nu valdes han till vice ordförande.

"Jag strävar efter att bli präst i Pedersöre församling i framtiden"

ungdomens kyrkodagar.

En bönestund under konfirmandlägret var av avgörande betydelse för Jakob Nylund.

– Det var som om hon bad för mig med Jesu röst, säger han.

27.1.2023 kl. 15:10

Som barn gick Jakob Nylund i söndagsskolan i Katternö och efter att han blivit konfirmand på ungdomssamlingar i Kyrkhemmet i Bennäs.

– Upplevelsen på konfirmandlägret väckte mitt andliga intresse. Jag har också blivit inspirerad av (ungdomsarbetsledaren) Mi Lassila, säger han.

Nu är han 25 år och studerar teologi i Åbo för fjärde året på prästlinjen. I Pedersöre är han suppleant i kyrkofullmäktige och i församlingsrådet samt suppleant för SFP i kommunens kultur- och fritidsnämnd.

Du har upplevt ett prästkall?

– Jodå, jag strävar efter att bli präst i Pedersöre församling i framtiden.

Det var sista kvällen på konfirmandlägret på Pörkenäs.

– Vi satt i kapellet och hade en bönering. En av hjälpledarna frågade om hon får be för mig och jag svarade ja. Jag minns upplevelsen. Jag jag visste det var hon som bad, men den röst jag hörde inom mig var någon annans. Det kändes som om det var Jesu röst. Sedan dess har det långsamt klarnat för mig att jag ska bli präst. Det var ingen blixt och dunder. Många småsaker som hände senare har bekräftat det. Herren har kallat med små steg.

Ungdomens kyrkodagar

Som bäst hålls UK, Ungdomens kyrkodagar i Karis. Jakob Nylund var 16 år när han åkte på sitt första UK. Sedan dess har han varit på UK varje år. För ett år sedan var han ordförande för dagarna och nu valdes han till vice ordförande.

– Att vara ordförande är på ett sätt ett uppdrag jag har haft hela året.

Men Jakob är också aktiv i andra ärenden som berör UK.

– Jag har varit med i planeringsgruppen för UK och i en grupp som försöker förnya UK som koncept.

Förnyelseprocessen har börjat med att stadgarna för UK ses över.

– Det nya stadgarna ska klargöra hur UK ska fungera så att vi inte varje år ska behöva ställa samma frågor som berör arbetsordningen. Nu skriver vi ner det i stadgarna i stället.

I förnyelsen ingår också ett försök att göra plenum smidigare.

Kan UK påverka kyrkan och stiftet?

– Jag tycker det. Från vissa håll har jag hört att man tagit UK:s beslut i beaktande. Under min tid har vi inte haft några jättestora frågor. Den största är kanske att vi fick infört några av UK:s favoritsånger i psalmbokstillägget. Sen har vi också kunnat påverka vissa smärre saker i konfirmandarbetet.

Under dagarna diskuterar ungdomarna bland annat kyrkans framtida präster, kyrkan och Bibeln, ett hållbart församlingsarbete, de ungas välmående och hur unga vuxna och studerade ska hållas kvar i kyrkan.

– Årets diskussioner är bland de intressantaste. Jag tror diskussionerna kan leda till goda saker i Borgå stift. Som teolog tycker jag det inte finns något intressantare att tala om på UK än Bibeln. Den borde ju vara grunden för alla kyrkliga och andliga ärenden och för UK:s beslut.

Text: Johan Sandberg
Foto: Christa Mickelsson


Sley och Kansanlähetys lovar att "inte befrämja" ryska prästvigningar

INGERMANLANDS KYRKA. Missionsorganisationerna har svarat på biskopsmötets frågor om prästvigningarna i Sankt Petersburg. Den ena av dem utmanar biskoparna om hur man tillämpar och tolkar ett missionsavtal. 10.6.2024 kl. 15:50

lekholmen. Nora Sønnerstad är hjälpledare vid Johannes församlings skriftskolläger för tredje sommaren. Hon kommer också att jobba som holmungdomsledare med den öppna verksamheten. Bara tanken att vara på Lekis halva sommaren och kalla det för mitt sommarjobb är ganska ”win-win". 29.5.2024 kl. 20:32
Nya ungdomssakkunniga Christer Romberg är också musikartist.

ungdomsarbete. TV-talang blir ny sakkunnig för ungdomsfrågor vid kyrkans svenska central. Han får bland annat ansvar för UK - Ungdomens kyrkodagar 6.6.2024 kl. 12:00
Det kan räcka flera år innan det blir kyrkoherdeinstallation i Petrus församling.

BESVÄR. Två medlemmar i Petrus församlings församlingsråd har lämnat in ett så kallat kyrkobesvär till Helsingfors förvaltningsdomstol över domkapitlets beslut att välja Pia Kummel-Myrskog till kyrkoherde i Petrus församling. 5.6.2024 kl. 21:13
Ungdomsfoto på Yvonne ”Vonna” Terlinden. Hon installerades i slutet av maj som kyrkoherde i Karis-Pojo svenska församling.

ETT GOTT RÅD. Om Yvonne Terlinden fick en pratstund med sitt yngre jag skulle hon diskutera sin rastlöshet och sin perfektionism. 6.6.2024 kl. 08:00
Lina Forsblom, här med hunden Lewis, har överlevt två livshotande sjukdomar.

Personligt. Som barn drabbades Lina Forsblom av leukemi och räddades till livet av en ryggmärgstransplantation. 23 år senare höll hon på att dö av blodförgiftning. – Jag tror inte det var Guds vilja att jag skulle bli sjuk. Men Gud kan använda sjukdomarna, bara jag låter mig bli använd, säger hon. 5.6.2024 kl. 10:18
Närheten till kyrkan förblir viktig.

KYRKANS EKONOMI. Kyrkan behöver se över sitt nätverk av församlingar. Omkring 40 av dem överlever inte årtiondet ekonomiskt. 5.6.2024 kl. 10:00
"För att bevara hoppet: möt din egen skuld och välj handling. Påminn dig själv och andra om att det finns hopp så länge vi agerar, för det finns det! Och hopp är en kollektiv kraft."

KLIMATKRISEN. KP-redaktören Rebecca Pettersson bevittnar en soluppgång hon aldrig borde ha sett. Det blir början till en ekologisk skuldspiral, och jakten på ett hopp som håller. 4.6.2024 kl. 09:46

SAMKÖNADE PAR. Jenny Jansson var delegat vid Metodistkyrkans generalkonferens när samfundet fattade beslut om att godkänna samkönade vigslar. 3.6.2024 kl. 20:28
– En annan kyrkas präster skaper en bild av vår kyrka, klagar ärkebiskop Tapio Luoma.

INGERMANLANDS KYRKA. Den ingermanländska kyrkans präster skapar förvirring bland kyrkfolket, säger ärkebiskop Tapio Luoma. I vems mässa går man, till vilken kyrka blir ens barn döpt? 3.6.2024 kl. 10:00
Stiftsfullmäktige var oenigt om personval från de olika "partierna"

STIFTSFULLMÄKTIGE. Anita Ismark fortsätter leda stiftsfullmäktige. Missnöje med att den konservativare kandidatlistan blev illa representerad i personvalen. 30.5.2024 kl. 18:45
Anna Finell har deltagit i Kyrkans Ungdoms sommarläger cirka 35 gånger.

SOMMARLÄGER. – Arrangörerna får akta sig, för jag tror det kommer mer folk i år än ifjol då de som avvaktade får höra att lägret funkar bra i Nykarleby också, tror Anna Finell. 29.5.2024 kl. 20:04

sverige. I Arjeplog i Norrbotten i Sverige har det varit tradition att hålla högstadiets avslutning i kyrkan. Under pandemin föll den traditionen bort och skolan började fira avslutning i klassrummet i stället. 29.5.2024 kl. 19:38

Kolumn. Jag stiger ut genom den lilla dörröppningen på båten, sätter min fot på bryggan. Den gungar i de skvalpande vågorna, träet knarrar. Vidare, upp mot ön. Solen gassar, den säregna doften av träd blandat med grus möter mig. 29.5.2024 kl. 20:25
Då man ännu för tio år sedan öppet kunde arrangera kristna samlingar och samla tusentals åhörare, har tonen mot de kristna nu skärpts i Indien.

Analys. I Indien har det hinduistiska religionsprogrammet ghar whapsi lett att förtrycket av landets över 100 miljoner kristna ökar, skriver Torsten Sandell i en analys. Han hade en unik möjlighet i februari att besöka den underjordiska kyrkan i Uttar Pradesh. 27.5.2024 kl. 10:51

Sley och Kansanlähetys lovar att "inte befrämja" ryska prästvigningar

INGERMANLANDS KYRKA. Missionsorganisationerna har svarat på biskopsmötets frågor om prästvigningarna i Sankt Petersburg. Den ena av dem utmanar biskoparna om hur man tillämpar och tolkar ett missionsavtal. 10.6.2024 kl. 15:50

lekholmen. Nora Sønnerstad är hjälpledare vid Johannes församlings skriftskolläger för tredje sommaren. Hon kommer också att jobba som holmungdomsledare med den öppna verksamheten. Bara tanken att vara på Lekis halva sommaren och kalla det för mitt sommarjobb är ganska ”win-win". 29.5.2024 kl. 20:32
Nya ungdomssakkunniga Christer Romberg är också musikartist.

ungdomsarbete. TV-talang blir ny sakkunnig för ungdomsfrågor vid kyrkans svenska central. Han får bland annat ansvar för UK - Ungdomens kyrkodagar 6.6.2024 kl. 12:00
Det kan räcka flera år innan det blir kyrkoherdeinstallation i Petrus församling.

BESVÄR. Två medlemmar i Petrus församlings församlingsråd har lämnat in ett så kallat kyrkobesvär till Helsingfors förvaltningsdomstol över domkapitlets beslut att välja Pia Kummel-Myrskog till kyrkoherde i Petrus församling. 5.6.2024 kl. 21:13
Ungdomsfoto på Yvonne ”Vonna” Terlinden. Hon installerades i slutet av maj som kyrkoherde i Karis-Pojo svenska församling.

ETT GOTT RÅD. Om Yvonne Terlinden fick en pratstund med sitt yngre jag skulle hon diskutera sin rastlöshet och sin perfektionism. 6.6.2024 kl. 08:00