För ett år sedan var Jakob Nylund   ordförande för UK och nu valdes han till vice ordförande.
För ett år sedan var Jakob Nylund ordförande för UK och nu valdes han till vice ordförande.

"Jag strävar efter att bli präst i Pedersöre församling i framtiden"

ungdomens kyrkodagar.

En bönestund under konfirmandlägret var av avgörande betydelse för Jakob Nylund.

– Det var som om hon bad för mig med Jesu röst, säger han.

27.1.2023 kl. 15:10

Som barn gick Jakob Nylund i söndagsskolan i Katternö och efter att han blivit konfirmand på ungdomssamlingar i Kyrkhemmet i Bennäs.

– Upplevelsen på konfirmandlägret väckte mitt andliga intresse. Jag har också blivit inspirerad av (ungdomsarbetsledaren) Mi Lassila, säger han.

Nu är han 25 år och studerar teologi i Åbo för fjärde året på prästlinjen. I Pedersöre är han suppleant i kyrkofullmäktige och i församlingsrådet samt suppleant för SFP i kommunens kultur- och fritidsnämnd.

Du har upplevt ett prästkall?

– Jodå, jag strävar efter att bli präst i Pedersöre församling i framtiden.

Det var sista kvällen på konfirmandlägret på Pörkenäs.

– Vi satt i kapellet och hade en bönering. En av hjälpledarna frågade om hon får be för mig och jag svarade ja. Jag minns upplevelsen. Jag jag visste det var hon som bad, men den röst jag hörde inom mig var någon annans. Det kändes som om det var Jesu röst. Sedan dess har det långsamt klarnat för mig att jag ska bli präst. Det var ingen blixt och dunder. Många småsaker som hände senare har bekräftat det. Herren har kallat med små steg.

Ungdomens kyrkodagar

Som bäst hålls UK, Ungdomens kyrkodagar i Karis. Jakob Nylund var 16 år när han åkte på sitt första UK. Sedan dess har han varit på UK varje år. För ett år sedan var han ordförande för dagarna och nu valdes han till vice ordförande.

– Att vara ordförande är på ett sätt ett uppdrag jag har haft hela året.

Men Jakob är också aktiv i andra ärenden som berör UK.

– Jag har varit med i planeringsgruppen för UK och i en grupp som försöker förnya UK som koncept.

Förnyelseprocessen har börjat med att stadgarna för UK ses över.

– Det nya stadgarna ska klargöra hur UK ska fungera så att vi inte varje år ska behöva ställa samma frågor som berör arbetsordningen. Nu skriver vi ner det i stadgarna i stället.

I förnyelsen ingår också ett försök att göra plenum smidigare.

Kan UK påverka kyrkan och stiftet?

– Jag tycker det. Från vissa håll har jag hört att man tagit UK:s beslut i beaktande. Under min tid har vi inte haft några jättestora frågor. Den största är kanske att vi fick infört några av UK:s favoritsånger i psalmbokstillägget. Sen har vi också kunnat påverka vissa smärre saker i konfirmandarbetet.

Under dagarna diskuterar ungdomarna bland annat kyrkans framtida präster, kyrkan och Bibeln, ett hållbart församlingsarbete, de ungas välmående och hur unga vuxna och studerade ska hållas kvar i kyrkan.

– Årets diskussioner är bland de intressantaste. Jag tror diskussionerna kan leda till goda saker i Borgå stift. Som teolog tycker jag det inte finns något intressantare att tala om på UK än Bibeln. Den borde ju vara grunden för alla kyrkliga och andliga ärenden och för UK:s beslut.

Text: Johan Sandberg
Foto: Christa Mickelsson


Ett stenkast från tågstationen i Åbo driver ett gäng birgittinsystrar ett gästhem.

klosterliv. Om man älskar något måste man offra något. Så är det för alla, oberoende av om det är sin frihet, sin familj eller sin Gud man älskar. Det här säger birgittinnunnan och abbedissan syster Dia i Åbo. 20.2.2024 kl. 16:43
”Om palestinierna kan hata oss så, är det deras sak att bygga upp förtroendet på nytt”.

ISRAEL-PALESTINA. Noga Ronen från Israel ville i åratal lyssna till palestinierna och vara pacifist. Men fyra månader efter 7 oktober-massakern vet hon inte om hon vill det längre. 19.2.2024 kl. 13:29
Mohammed Nasser i Borgå ska aldrig ge upp sitt blåa palestinska flyktingspass.

ISRAEL-PALESTINA. Mohammed från Nasaret går här fram. Själv är han inte född i Jesus barndoms stad, utan i en före detta fransk armébarack i Syrien. Sedan över 30 år bor han i Borgå. Men sitt blåa palestinska flyktingpass ska han aldrig ge upp. 19.2.2024 kl. 13:55
Att vara ung har varit en del av Eva Kelas identitet.

UTSEENDE. Eva Kela blev förskräckt när hon plötsligt såg sig bli en ”medelålders tant” och gjorde ett tv-program om det som hon aldrig trodde skulle drabba henne själv. 19.2.2024 kl. 16:41
Lars Lundsten är docent och förtroendevald i Johannes församling.

Kolumn. Då jag skriver dessa ord är det några dagar kvar tills valet till kyrkomöte. Då du läser dessa ord är valet över och vi har fått en ny samling människor som får fatta beslut om kyrkans framtid. 19.2.2024 kl. 08:00
Mia Anderssén-Löf omvald; Torsten Sandell ny i kyrkomötet

KYRKOMÖTET. Mia Anderssén-Löf och Torsten Sandell blir prästombud i det nya kyrkomötet. De försvunna präströsterna från Åland dök upp under veckoslutet efter att ha varit borta i posten. 19.2.2024 kl. 11:56
Sven Grankulla är ordförande
för den arbetsgrupp som utrett framtidsalternativen
för de laestadianska bönehusföreningarna inom LFF.

Nattvard. Den möjlighet kyrkolagen ger att fira nattvard utanför kyrkorummet kan minskalaestadianernas behov att bilda egna församlingar. 16.2.2024 kl. 12:41
Tre av fyra lekmannaombud är nya: Martina Harms-Aalto, Anita Ismark och Olof Widén

KYRKOMÖTET. Tre av fyra lekmannaombud från Borgå stift är nya i kyrkomötet. Präströster efter tisdagens kyrkomötesval är borta – i posten – och valnämnden fick avbryta rösträkningen. 14.2.2024 kl. 18:44

KYRKOMÖTET. Expresspost från Åland var inte tillräckligt för att trygga valprocessen. De 22 röster som är borta avgör vem som blir prästombud i kyrkomötet. 15.2.2024 kl. 12:41

KYRKOMÖTET. Kvasten gick i kyrkomötet. Många av de sittande ombuden blev inte omvalda. Närmare två tredjedelar av plenisalen är nytt folk. Fortfarande finns inte kvalificerad majoritet i frågan om samkönade äktenskap 15.2.2024 kl. 12:14
Man kan skriva ut och sätta upp kalendern på väggen eller på kylskåpet, tipsar Emelie Wikblad.

fastan. Före påsken kommer en fyrtio dagar lång fasta. Den här tiden är en möjlighet att lämna bort och skala av för att hitta fokus inför påsken. 13.2.2024 kl. 14:19
Församlingen och körerna bidrar till att Alex Pollock trivs i Jakobstad.

PERSONEN. Han har varit lärare i engelska i fyra olika länder och lärt sig språket i tre av dem. Alasdair Pollock kom till Jakobstad för snart trettio år sedan. Språket, musiken, årstiderna, havet, skogen och människorna fick honom att stanna. – Jag har fått mycket mer än jag gett, säger han. 9.2.2024 kl. 09:58
– Sista dagen på klostret visade en av nunnorna oss Heliga Birgittas rum. Där i rummet nedkallade hon välsignelsen över oss. Det var starkt. Den välsignelsen följde med mig hem, säger Eva Andersson.

profilen. Eva Andersson har varit i ropet sedan hon stickade vantar till påven. Färre vet att hon också räddat hundar i Korea och extraknäckt som risleverantör. 7.2.2024 kl. 13:40
Modet att våga – som att delta i The Voice – har kommit senare i hans liv.

ETT GOTT RÅD. Christer ”Chrisu” Romberg önskar att hans femtonåriga jag hade fattat att man kommer bara en bit på vägen med talang. Han är aktuell i sångtävlingen The Voice of Finland på teve, men han är också ungdomsarbetsledare i Sibbo svenska församling. I sitt jobb umgås han mycket med konfirmander, alltså 15-åringar. 7.2.2024 kl. 10:00
Fanny Willman är född i Pedersöre och uppvuxen i Nykarleby och Vasa.

PERSONEN. När Fanny Willman var sexton år började hon skriva kolumner för Vasabladet. I februari utnämns hon till ledarskribent för Kyrkans Tidning i Sverige. – För mig är det mer naturligt att skriva ledare än andra journalistiska texter. 6.2.2024 kl. 17:56

Ett stenkast från tågstationen i Åbo driver ett gäng birgittinsystrar ett gästhem.

klosterliv. Om man älskar något måste man offra något. Så är det för alla, oberoende av om det är sin frihet, sin familj eller sin Gud man älskar. Det här säger birgittinnunnan och abbedissan syster Dia i Åbo. 20.2.2024 kl. 16:43
”Om palestinierna kan hata oss så, är det deras sak att bygga upp förtroendet på nytt”.

ISRAEL-PALESTINA. Noga Ronen från Israel ville i åratal lyssna till palestinierna och vara pacifist. Men fyra månader efter 7 oktober-massakern vet hon inte om hon vill det längre. 19.2.2024 kl. 13:29
Mohammed Nasser i Borgå ska aldrig ge upp sitt blåa palestinska flyktingspass.

ISRAEL-PALESTINA. Mohammed från Nasaret går här fram. Själv är han inte född i Jesus barndoms stad, utan i en före detta fransk armébarack i Syrien. Sedan över 30 år bor han i Borgå. Men sitt blåa palestinska flyktingpass ska han aldrig ge upp. 19.2.2024 kl. 13:55
Att vara ung har varit en del av Eva Kelas identitet.

UTSEENDE. Eva Kela blev förskräckt när hon plötsligt såg sig bli en ”medelålders tant” och gjorde ett tv-program om det som hon aldrig trodde skulle drabba henne själv. 19.2.2024 kl. 16:41
Lars Lundsten är docent och förtroendevald i Johannes församling.

Kolumn. Då jag skriver dessa ord är det några dagar kvar tills valet till kyrkomöte. Då du läser dessa ord är valet över och vi har fått en ny samling människor som får fatta beslut om kyrkans framtid. 19.2.2024 kl. 08:00