Inomhustemperaturerna i församlingshemmen och kanslierna sänks och utebelysningen på begravningsplatsen i Malax tänds inte i vinter.
Inomhustemperaturerna i församlingshemmen och kanslierna sänks och utebelysningen på begravningsplatsen i Malax tänds inte i vinter.

Elkrisen: Elräkningen för Malaxförsamlingarna kan motsvara upp till två anställdas löner

ENERGI.

Den höjda elräkningen för samfälligheten i Malax, som nästa år blir Malax församling, kan komma att motsvara upp till två årslöner. De tre kyrkorna värms upp på olika sätt: fjärrvärme, bergvärme och direkt el.

24.10.2022 kl. 13:54

Samma dag, den 15 oktober, som Vasa Elektriska höjde elpriset från fem cent till 29,90 cent per kilowattimme, tog samfälligheten i Malax sina tre kyrkor ur bruk, med undantag för större publika tillställningar som begravningar, julkonserter och -gudstjänster.

Det gör man för att spara på elförbrukningen. Men det räcker inte med det. Inomhustemperaturerna i församlingshemmen och kanslierna sänks och utebelysningen på begravningsplatsen i Malax tänds inte i vinter.

– Det finns alltid risk att man snubblar i mörkret. Vi önskar att folk i första hand ska besöka gravarna under dagens ljusa timmar. Annars får man ta med sig en pannlampa eller något annat, säger kyrkoherde Tomi Tornberg.


Tomi Tornberg vid elskåpet i Malax kyrka. Ifjol visade de en förbrukning på 31 108,25 kilowattimmar.


Under coronaåret ifjol var den sammanlagda elförbrukningen för de tre församlingarna 386 000 kilowattimmar.
Den största elförbrukaren var Övermalax församlingshem som värms med direkt el och luftvärmepumpar (75 000 kWh). Direkt el värmer också Bergö kyrka (57 000 kWh) medan Petalax kyrka har bergvärme 45 000 kWh) och Malax kyrka fjärrvärme. Elförbrukningen i Malax kyrka var 31 000 kilowattimmar. I det ingår inte själva fjärrvärmen som ifjol gick på 131 000 kilowattimmar.

– Fjärrvärmen levereras av ett kommunalt ägt bolag och är prismässigt ungefär i samma nivå som elpriset var tidigare. När elpriserna har stigit, men inte priset på fjärrvärme, så har den blivit förhållandevis billig, säger Tornberg.


Kostar att värma gravplatser

Tornberg bedömer läget i Malax som relativt bra eftersom kyrkan i Petalax har bergsvärme. Förbrukningen kunde vara mycket större.

Men ändå rör det sig om stora summor.

– Det kanske för oss största problemet är Övermalax församlingshem som värms med el och gamla luftvärmepumpar.Det är ett fint församlingshem som byborna byggt med egna pengar på 40- eller 50-talet och som församlingen fått och byggt till på 80-talet. Vi har varit medvetna om att något bör göras och nu påskyndades besluten. Det blir tyvärr att ta ner till grundvärme och söka något annat utrymme för verksamheten.

Tornberg har svårt att säga hur mycket de sparar in på de planerade åtgärderna. Förbrukningen handlar också om hur kall vintern blir och hur många gravar som ska grävas under den kallaste tiden. Gravplatsen värms då upp med en värmekupa som har en effekt på sex till åtta kilowatt. Innan graven kan grävas värms den upp i en vecka. Flera gravar kan innebära en förbrukning på 10 000 kilowattimmar under en vinter.

– Dödsfall är alltid tragiska och vi vill inte belasta de anhöriga ytterligare med oro över gravplatserna. Begravningarna vill vi sköta värdigt och bra.


Måste påskynda fastighetsstrategin

Tornberg räknar med att en viss inbesparing sker när de tre församlingarna blir en vid årsskiftet.

– Vi sparar ju in kyrkoherdetjänsten för Petalax-Bergö, en av de dyraste tjänsterna vi har. Men ekonomin var inte orsaken till att vi går samman, utan andra faktorer som personalsituation och administration som vuxit sig för stora. Men i det här nya ekonomiska läget så kan vi konstatera att timingen blev bra.

– Samtidigt måste vi påskynda den nya fastighetsstrategin och annat som vi tänkt ta god tid på oss att göra. Användningsgraden för den fastighetsmassa vi har är för låg och vi har en tradition att vi inte ska ta betalt av våra besökare. Börjar vi göra det ökar inte antalet besökare.

Att församlingsmedlemmarna skulle lämna kyrkan till en följd av sammanslagningen har Tornberg inte sett.

– Vi vet att en del har tänkt om. De var ledsna och sammanslagningen kändes svår för dem. Med sina skrivelser ville de visa hur viktig församlingen är. Och det är ju ingen dålig sak, tvärtom.

Tornberg oroar sig mer för församlingsmedlemmarna än för församlingen.

– Varje dag ser jag ser äldre som bor kvar i sina hem som kanske är överdimensionerade. Men det är deras hem. Jag hoppas att de ökade kostnaderna inte ska drabba vår diakoni. Men det är klart att i slutändan kommer det från samma kassa.

Text och foto: Johan Sandberg


Ett stenkast från tågstationen i Åbo driver ett gäng birgittinsystrar ett gästhem.

klosterliv. Om man älskar något måste man offra något. Så är det för alla, oberoende av om det är sin frihet, sin familj eller sin Gud man älskar. Det här säger birgittinnunnan och abbedissan syster Dia i Åbo. 20.2.2024 kl. 16:43
”Om palestinierna kan hata oss så, är det deras sak att bygga upp förtroendet på nytt”.

ISRAEL-PALESTINA. Noga Ronen från Israel ville i åratal lyssna till palestinierna och vara pacifist. Men fyra månader efter 7 oktober-massakern vet hon inte om hon vill det längre. 19.2.2024 kl. 13:29
Mohammed Nasser i Borgå ska aldrig ge upp sitt blåa palestinska flyktingspass.

ISRAEL-PALESTINA. Mohammed från Nasaret går här fram. Själv är han inte född i Jesus barndoms stad, utan i en före detta fransk armébarack i Syrien. Sedan över 30 år bor han i Borgå. Men sitt blåa palestinska flyktingpass ska han aldrig ge upp. 19.2.2024 kl. 13:55
Att vara ung har varit en del av Eva Kelas identitet.

UTSEENDE. Eva Kela blev förskräckt när hon plötsligt såg sig bli en ”medelålders tant” och gjorde ett tv-program om det som hon aldrig trodde skulle drabba henne själv. 19.2.2024 kl. 16:41
Lars Lundsten är docent och förtroendevald i Johannes församling.

Kolumn. Då jag skriver dessa ord är det några dagar kvar tills valet till kyrkomöte. Då du läser dessa ord är valet över och vi har fått en ny samling människor som får fatta beslut om kyrkans framtid. 19.2.2024 kl. 08:00
Mia Anderssén-Löf omvald; Torsten Sandell ny i kyrkomötet

KYRKOMÖTET. Mia Anderssén-Löf och Torsten Sandell blir prästombud i det nya kyrkomötet. De försvunna präströsterna från Åland dök upp under veckoslutet efter att ha varit borta i posten. 19.2.2024 kl. 11:56
Sven Grankulla är ordförande
för den arbetsgrupp som utrett framtidsalternativen
för de laestadianska bönehusföreningarna inom LFF.

Nattvard. Den möjlighet kyrkolagen ger att fira nattvard utanför kyrkorummet kan minskalaestadianernas behov att bilda egna församlingar. 16.2.2024 kl. 12:41
Tre av fyra lekmannaombud är nya: Martina Harms-Aalto, Anita Ismark och Olof Widén

KYRKOMÖTET. Tre av fyra lekmannaombud från Borgå stift är nya i kyrkomötet. Präströster efter tisdagens kyrkomötesval är borta – i posten – och valnämnden fick avbryta rösträkningen. 14.2.2024 kl. 18:44

KYRKOMÖTET. Expresspost från Åland var inte tillräckligt för att trygga valprocessen. De 22 röster som är borta avgör vem som blir prästombud i kyrkomötet. 15.2.2024 kl. 12:41

KYRKOMÖTET. Kvasten gick i kyrkomötet. Många av de sittande ombuden blev inte omvalda. Närmare två tredjedelar av plenisalen är nytt folk. Fortfarande finns inte kvalificerad majoritet i frågan om samkönade äktenskap 15.2.2024 kl. 12:14
Man kan skriva ut och sätta upp kalendern på väggen eller på kylskåpet, tipsar Emelie Wikblad.

fastan. Före påsken kommer en fyrtio dagar lång fasta. Den här tiden är en möjlighet att lämna bort och skala av för att hitta fokus inför påsken. 13.2.2024 kl. 14:19
Församlingen och körerna bidrar till att Alex Pollock trivs i Jakobstad.

PERSONEN. Han har varit lärare i engelska i fyra olika länder och lärt sig språket i tre av dem. Alasdair Pollock kom till Jakobstad för snart trettio år sedan. Språket, musiken, årstiderna, havet, skogen och människorna fick honom att stanna. – Jag har fått mycket mer än jag gett, säger han. 9.2.2024 kl. 09:58
– Sista dagen på klostret visade en av nunnorna oss Heliga Birgittas rum. Där i rummet nedkallade hon välsignelsen över oss. Det var starkt. Den välsignelsen följde med mig hem, säger Eva Andersson.

profilen. Eva Andersson har varit i ropet sedan hon stickade vantar till påven. Färre vet att hon också räddat hundar i Korea och extraknäckt som risleverantör. 7.2.2024 kl. 13:40
Modet att våga – som att delta i The Voice – har kommit senare i hans liv.

ETT GOTT RÅD. Christer ”Chrisu” Romberg önskar att hans femtonåriga jag hade fattat att man kommer bara en bit på vägen med talang. Han är aktuell i sångtävlingen The Voice of Finland på teve, men han är också ungdomsarbetsledare i Sibbo svenska församling. I sitt jobb umgås han mycket med konfirmander, alltså 15-åringar. 7.2.2024 kl. 10:00
Fanny Willman är född i Pedersöre och uppvuxen i Nykarleby och Vasa.

PERSONEN. När Fanny Willman var sexton år började hon skriva kolumner för Vasabladet. I februari utnämns hon till ledarskribent för Kyrkans Tidning i Sverige. – För mig är det mer naturligt att skriva ledare än andra journalistiska texter. 6.2.2024 kl. 17:56

Ett stenkast från tågstationen i Åbo driver ett gäng birgittinsystrar ett gästhem.

klosterliv. Om man älskar något måste man offra något. Så är det för alla, oberoende av om det är sin frihet, sin familj eller sin Gud man älskar. Det här säger birgittinnunnan och abbedissan syster Dia i Åbo. 20.2.2024 kl. 16:43
”Om palestinierna kan hata oss så, är det deras sak att bygga upp förtroendet på nytt”.

ISRAEL-PALESTINA. Noga Ronen från Israel ville i åratal lyssna till palestinierna och vara pacifist. Men fyra månader efter 7 oktober-massakern vet hon inte om hon vill det längre. 19.2.2024 kl. 13:29
Mohammed Nasser i Borgå ska aldrig ge upp sitt blåa palestinska flyktingspass.

ISRAEL-PALESTINA. Mohammed från Nasaret går här fram. Själv är han inte född i Jesus barndoms stad, utan i en före detta fransk armébarack i Syrien. Sedan över 30 år bor han i Borgå. Men sitt blåa palestinska flyktingpass ska han aldrig ge upp. 19.2.2024 kl. 13:55
Att vara ung har varit en del av Eva Kelas identitet.

UTSEENDE. Eva Kela blev förskräckt när hon plötsligt såg sig bli en ”medelålders tant” och gjorde ett tv-program om det som hon aldrig trodde skulle drabba henne själv. 19.2.2024 kl. 16:41
Lars Lundsten är docent och förtroendevald i Johannes församling.

Kolumn. Då jag skriver dessa ord är det några dagar kvar tills valet till kyrkomöte. Då du läser dessa ord är valet över och vi har fått en ny samling människor som får fatta beslut om kyrkans framtid. 19.2.2024 kl. 08:00