I föregående församlingsval 2018, röstade 16 procent av de röstberättigade i Borgå stift.
I föregående församlingsval 2018, röstade 16 procent av de röstberättigade i Borgå stift.

Det bästa sättet att påverka din församling

FÖRSAMLINGSVALET.

På hösten ordnas församlingsvalet där det bestäms vilka som är med och tar beslut i församlingarna under kommande mandatperiod. KP har ställt några frågor till tre personer som varit medlemmar i församlingsrådet den senaste mandatperioden.

27.4.2022 kl. 06:00

Martina Harms-Aalto
JOHANNES FÖRSAMLINGMartina Harms-Aalto. Foto: Johan Myrskog.


1. Varför ska man ställa upp i församlingsvalet?

– Ställ upp om du tycker kyrkan är viktig, oavsett om du är kritisk eller positivt inställd. Det är en unik möjlighet att påverka hur den egna församlingen utvecklas och vilka vägar och stigar den väljer.

2. Vad gör man i församlingsrådet?
– En av de goda sakerna är att man får vara med och fundera ut riktningen för församlingen till exempel genom att fundera på strategiska frågor som hur församlingen ska använda sina resurser, vad man ska satsa på och vilka olika behov som finns.

3. Vad har du lärt dig under din mandatperiod?
– Jag har lärt mig lite mer om tålamod. Beslutsfattarapparater är en bra övning i det. Förändring är en långsam process och inget självändamål. Med det sagt är det otroligt viktigt att ställa frågor som: är vi angelägna för vår omgivning? Obekväma frågor är livsviktiga för att hållas relevant.

4. Varför ska man rösta i församlingsvalet?
– Jag vill gärna vända på det och fråga varför man inte skulle rösta? Ifall du ”bara hör” till församlingen så ställ frågan vad du kan erbjuda församlingen och vice versa. Varför inte utöva din möjlighet att påverka? Eller varför inte ställa upp själv?
– En av de goda sakerna är att man får vara med och fundera ut riktningen för församlingen till exempel genom att fundera på strategiska frågor som hur församlingen ska använda sina resurser, vad man ska satsa på och vilka olika behov som finns.

Jona Granlund
PETRUS FÖRSAMLING

Jona Granlund. Foto: Ulrika Hansson.


1. Varför ska man ställa upp i församlingsvalet?
– Den som sitter i församlingsrådet är med och påverkar jättemycket hur en församling utvecklas, förändras och förbättras och vilken riktning den ska ta i framtiden.

2. Vad gör man i församlingsrådet?
– Man tar beslut som berör församlingen. I praktiken är det mycket frågor som berör ekonomi och personal, vilka saker församlingen ska satsa på och vilka saker man behöver se över och kanske skära ner på.

3. Vad har du lärt dig under din mandatperiod?
– Det mesta sker väldigt långsamt. De som sitter i församlingsrådet vill jobba för att hitta hållbara lösningar men ofta kommer man från olika håll och har olika åsikt om hur dessa lösningar ska se ut. Vi tycker olika i olika frågor men vi kan ändå samarbeta och gemensamt komma fram till vilka saker som är aktuella och viktiga.

4. Varför ska man rösta i församlingsvalet?
– Som församlingsmedlem är det ett konkret sätt att påverka. Man behöver inte vara någon som går i kyrkan varje söndag för att ha en tanke och uppfattning om vad en församling ska vara. Man kan fundera på vad det är man saknar av sin församling och försöka hitta en kandidat som motsvarar ens värderingar och idé om riktning.

Maria Westerling
MATTEUS FÖRSAMLING

Maria Westerling. Foto:

1. Varför ska man ställa upp i församlingsvalet?
– Alla medlemmar är tillsammans församlingen. Vill du vara med och arbeta för att det ska finnas goda förutsättningar för en fungerande verksamhet – då ska du ställa upp i församlingsvalet.

2. Vad gör man i församlingsrådet?
– Vi besluter om fördelningen av budgeten inom de ramar vi fått. Vi godkänner verksamhetsplanen, utvärderar verksamheten och godkänner verksamhetsberättelsen. Och så besluter vi om anställningar. Det är viktigt att det finns folk i församlingsrådet som har god ekonomisk sakkunskap, överlag att rådet består av människor med olika specialkunskaper. Vi arbetar för att evangeliet om Guds kärlek blir synlig både i ord och handling på församlingens område.

3. Vad har du lärt dig under din mandatperiod?
– Man lär sig hela tiden nya saker, det är jättegivande. Om jag skulle lyfta fram något så kanske en viss lyhördhet. Fungerande samarbete kräver också kompromisser för att komma fram till gemensamma lösningar som fungerar.

4. Varför ska man rösta i församlingsvalet?
– Om församlingen är viktig för en ska man absolut rösta. Genom att rösta sänder man också en signal att församlingen behövs.

Johan Myrskog


Christer Romberg och Mikaela Ståhl-Kokkola känner sig pirriga och ivriga inför premiären imorgon, den 30 juni.

sommarteater. När församlingens ungdomsarbetsledare står på scen kan han plötsligt vara rebell, medan församlingens barnledare driver en bar. Christer Romberg och Mikaela Ståhl-Kokkola sjunger och dansar i Raseborg i sommar. – Vi gör egentligen samma sak som på jobbet: njuter av musik och gemenskap, säger de. 29.6.2022 kl. 19:30

Personligt. – Jag hade inte insett att hälsa är någonting man måste upprätthålla hela tiden, säger Markus Andersén, som bloggar på Kyrkpressens sajt. 25.6.2022 kl. 15:12

folkkyrka. Vad ska det bli av kyrkan? Kyrkskatteflödet sinar. Den evangelisk-lutherska kyrkan stöps om från en riksinstitution till en folkrörelse. Är det den väg frikyrkorna redan prövat i 150 år som väntar? Då finns det saker att ta som förebild. Och annat att att akta sig för, skriver Kyrkpressens opinionsredaktör Jan-Erik Andelin. 23.6.2022 kl. 11:30
Dennis Svenfelt och Bo-Göran Åstrand.

PRÄSTÄMBETE. Pastor Dennis Svenfelt behåller sitt prästämbete men får inget förordnande som präst. 22.6.2022 kl. 13:08
– Kyrkan i Sverige är lite yrvaken inför det här, för man är så van att vara underdog och missförstådd, säger Patrik Hagman.

profilen. Teologen och författaren Patrik Hagman är Kyrkpressens nya kolumnist. Sedan hösten jobbar han i Linköpings stift i Sverige med att utveckla och starta en utbildning för opinionsskribenter i Svenska kyrkans regi. 21.6.2022 kl. 19:00
– Jag värdesätter att rörelsen är driven mot gemenskap, säger Matti Aspvik.

kyrkans ungdom. Matti Aspvik är ny verksamhetsledare för Förbundet Kyrkans Ungdom. 20.6.2022 kl. 20:44
Kyrkan vinner på skattereformen, och det kommer på sina håll att leda till sänkt kyrkoskatt. Men antagligen inte på alla orter.

skatt. Beskattningen läggs om 2023 när vårdreformen kommer. Kyrkan skulle kunna vinna 54 miljoner euro på att avdragssystemet läggs om. Men sote-samhället ber kyrkan vara hygglig och avstå från de pengarna. Så kyrkoskatten kommer på många håll att sänkas ett hack eller två. 20.6.2022 kl. 13:41
Dennis Svenfelt och biskop Bo-Göran Åstrand.

AVSTÄNGNING. Domkapitlet kunde idag inte ta något beslut gällande Dennis Svenfelts eventuella avkragning. Svenfelt hördes i en och en halv timme, men domkapitlet valde att fortsätta behandlingen vid ett extrainsatt möte på onsdag nästa vecka. 16.6.2022 kl. 18:00
Mia Anderssén-Löf.

Stiftsdekan. Domkapitlet valde vid sitt möte idag Mia Anderssén-Löf till ny stiftsdekan. 16.6.2022 kl. 17:29
Mats Lindgård har svårt att acceptera att en allt större bit av prästernas arbetstid går till byråkrati.

Kolumn. Vi kyrkoherdar behöver frigöra tid för präster och anställda att mera möta församlingsbor, skriver domprost Mats Lindgård i Borgå i sin kolumn. 9.6.2022 kl. 11:02
Anne Holm-Haavisto har flyttat tillbaka till hembyn Vexala och har nu sin arbetsplats i Munsala kyrkby.

BÖNESVAR. En liten röst viskade i örat att hon inte ska återvända till Stockholm. Men Anne Holm-Haavisto lyssnade inte på rösten. Hennes längtan tillbaka var så stark. 9.6.2022 kl. 11:19
Åsa A Westerlund och Stefan Vikström har mycket gemensamt – men inte allt. När Stefan började i internatskola var han elva. Åsa var bara sju.

MISSIONÄRSBARN. Som barn till Afrikamissionärer bodde både Åsa A Westerlund och Stefan Vikström på internat i flera år då de växte upp. "Man blir slängd i sjön, och så måste man simma." Det har varit ett livsprojekt för båda att bearbeta vad de varit med om, och försonas med det. 8.6.2022 kl. 16:24
Många av dagens ledare inom kyrkan har haft Anna-Lisa Nylund-Nyström som sin ungdomsledare i Borgå. Men minnesplatsen över hennes arbete bland barn och unga kom att bli i en småstad, Viljandi i Estland.

BORGÅ. Hon var en legendarisk ungdomsledare för många årgångar av unga i Borgå. Inför sin död hade hon gett en gåva till människor i Estland – för vilka hon var helt okänd. 9.6.2022 kl. 10:46
Esbo svenska församling har egna utrymmen i Olars kyrka.

vigsel. Församlingsrådet i Esbo svenska församling öppnar sina lokaler för vigsel av personer som tillhör sexuella minoriteter. I går kväll fattade församlingsrådet beslutet med rösterna 12–3 att öppna upp kyrkor och övriga lokaler inom Esbo svenska församling för vigsel av samkönade par. Två avvikande meningar anmäldes. 8.6.2022 kl. 10:13
– Jag tror inte jag någon gång har sett mig som en laestadian, mera som en kristen människa, säger Ingrid Björkskog.

kallelse. Redan vid en skolgudstjänst då hon var elev i lågstadiet kände Ingrid Björkskog ett starkt kall att bli präst. Nu har Larsmo bytts ut mot Åland. – Jag känner mig oerhört buren. 8.6.2022 kl. 08:53

Ingrid Mutai och Olivia Franck (i telefonskärmen) vill lyfta 
sekundär traumatisering på bordet.

SEKUNDÄR TRAUMATISERING. Att känna empati är viktigt för dem som jobbar med att möta människor med trauma. Då de känner empatitrötthet eller har svårt att släppa tanken på klientens berättelse har dedrabbats av sekundär traumatisering. 24.7.2022 kl. 19:03
Mao Lindholm fascineras av rövaren på korset bredvid Jesus. – Och Jesus omedelbara löfte åt honom om evigt liv. Det är så hisnande stort att det inte går att fatta.

ANDETAG. Språket har en helt central betydelse i Mao Lindholms tillvaro. – Djupt allvar och smågalen humor tvinnar ihop sig till ord och meningar, ibland nästan obegripliga även för mig själv, säger Mao som bloggar på Kyrkpressens sajt. 24.7.2022 kl. 19:13
Katolska Sara Torvalds tycker att ekumenik är lärorikt men att den katolska kyrkan också har varit för en mängd "fördomar och tjafs". Hon är sedan 2021 ordförande för Ekumeniska rådets arbete på svenska i Finland.

profilen. Det finns mycket att lära sig av ekumeniken. Men Sara Torvalds som är ordförande för Ekumeniska rådets finlandssvenska arbete gillar som katolik sin egen kyrkas kontinuitet och tradition. 22.7.2022 kl. 15:00
Olav Jern anser att både Kyrkostyrelsen och domkapitlen har för stor makt. Men han är å andra sidan nöjd med att kyrkan har en tydlig beslutsstruktur

KYRKANS FÖRVALTNING. Stat och kommun har förenklat sin förvaltning. Men den utvecklingen har inte nått kyrkan. Den uppfattningen har Olav Jern i Vasa. 22.7.2022 kl. 08:00
– Jag tror att om jag var kyrkoherde skulle jag försöka hindra allt utflöde. Jag skulle tänka: jag låter ingen lämna församlingen utan att veta varför, säger Edgar Vickström. Han saknar uttalade mål i kyrkan.

KYRKANS FRAMTID. För ett år sedan blev Edgar Vickstöm präst efter en lång karriär bland annat som bankdirektör. Ett år senare är han förbryllad och lite bekymrad. En kyrka som handskas med personal, tid och pengar borde våga tänka på effektivitet. Men varför vet kyrkan inte ens om den har ett mål? 20.7.2022 kl. 19:12