Den nyrenoverade kyrksalen i S:t Jacobs kyrka. Under renoveringen har man velat bevara så mycket som möjligt av den ursprungliga designen.
Den nyrenoverade kyrksalen i S:t Jacobs kyrka. Under renoveringen har man velat bevara så mycket som möjligt av den ursprungliga designen.

S:t Jacobs kyrka är tillbaka

S:t Jacobs kyrka.

S:t Jacobs kyrka på Drumsö har precis blivit färdigrenoverad och återibruktas på annandag påsk. Johannes församling planerar verksamhet som vanligt även om framtiden ännu är oviss.

13.4.2022 kl. 06:00

Församlingspastor Maria Repo-Rostedt är ivrig över att de nya lokaliteterna tagits i bruk igen.

– Jag är superglad att få vara tillbaka i S:t Jacobs kyrka igen. Jag hade nyligen ett möte med våra kyrkvärdar och de uttryckte också en stor glädje och sa att det är underbart att vara tillbaka i ”egen kyrka”.

Också eftisbarnen har varit väldigt nöjda med lokalerna.

– Jag besökte eftiset häromdagen och barnen uttryckte att de trivs jättebra i de nya utrymmena, säger Repo-Rostedt.

Stor festgudstjänst

S:t Jacobs kyrka återibruktas på annandag påsk med festmässa där bland annat Borgå stifts biskop Bo-Göran Åstrand kommer att medverka.

– Vi hoppas att många Drumsöbor vill delta. Det här är en ”en gång i livet-upplevelse” för alla åldrar. Mässan har förberetts i flera olika grupper. Till exempel eftisbarnen har skrivit tack- och förböner som kommer att ingå i mässans förbön och haft möjlighet att delta i en gudstjänstgrupp där de bland annat fått öva olika uppgifter de kan bidra med under gudstjänsten.

Efter gudstjänsten ordnas ett festligare kyrkkaffe där man kan sitta tillsammans och prata och, om man så vill, också bekanta sig närmare med de nyrenoverade lokaliteterna.

– Från och med återibruktagningen kommer vi att precis som före renoveringen fira högmässa här på söndagar klockan 10 under våren. På sommaren har vi tidigare år ordnat sommarcafé med andakter och kommer att fortsätta med det under onsdagar.

Helsingfors största kyrkobyggnad

Renoveringen av S:t Jacobs kyrka inleddes 2019. Anna Puisto på Verstas Architects var huvuddesigner och beskriver kyrkan som ett intressant projekt.

– För en arkitekt är det alltid speciellt med skyddade byggnader. Det här råkar dessutom vara Helsingfors största kyrkobyggnad, vilket gör den både massiv och ståtlig, men jag tycker på samma gång att den är trivsam.

Hon berättar att kyrkan var i ett sådant skick att den mer eller mindre behövde renoveras från grunden.

– Under renoveringen fokuserade vi främst på användarvänlighet. Särskilt klubbutrymmena behövde ses över och även husets tekniska aspekter behövde förnyas. Men i övrigt gjorde vi så lite som möjligt för att inte förlora den ursprungliga känslan i byggnaden.

Puisto gläds över att Helsingfors kyrkliga samfällighet valde att satsa på renoveringen av Drumsö kyrka/S:t Jacobs kyrka.

– I och med renoveringen tror jag att vi lyckades rädda kyrkobyggnadens framtid. På grund av sparkraven under de kommande åren försvinner förmodligen en del andra 50-talskyrkor som är i dåligt skick.

Oviss framtid

Trots glädjen över de nyrenoverade lokaliteterna är det i skrivande stund osäkert huruvida Johannes församling på sikt kommer att behålla dem.

Församlingspastor och tf kyrkoherde Johan Terho berättar att församlingsrådet i Johannes inte ännu beslutat huruvida man kommer att behålla lokaliteterna i S:t Jacob och i så fall hur länge.

– Det är församlingsrådet och kyrkoherden som i slutändan beslutar om fortsättningen för S:t Jacobs kyrka. Vi har med säkerhet utrymmena under hela 2023 och planerar verksamheten utifrån det. Ifall vi från och med 2024 inte har dem längre blir vi bara tvungna att anpassa oss.

– Onsdagen den 4 maj kommer det att ordnas en diskussion om S:t Jacobs kyrkas framtid och dit får man komma och ställa alla frågor man funderar över. Kyrkoherde Johan Westerlund kommer att vara på plats och svara på frågor, säger Maria Repo-Rostedt.

Johan Myrskog


– Jag brukar säga att genast när man svänger in på lägerområdet känner man det: Nu har jag kommit hem, säger Sabina Wallis.

LÄGER. I slutet av juli ställs Sabina Wallis inför sitt eldprov: att vara lägerledare vid sommarlägret i Pieksämäki. Själv har hon varit där varje sommar sedan hon var ett halvt år. 23.5.2022 kl. 18:00
Mia Anderssén-Löf, Karl af Hällström, Johanna Björkholm-Kallio, Tomas Ray och Monica Heikel-Nyberg har sökt dekanstjänsten.

TJÄNST. Domkapitlet har fått in fem ansökningar till tjänsten som stiftsdekan. För jobbet, i vilket man framför allt lägger upp prästernas fortbildning, presenterar de sökande olika meriter. De "kan Åbo Akademi", "kan regnbågsfolket" eller "kan dialogen med väckelserörelserna". 20.5.2022 kl. 16:20
– Behovet av bostäder för ukrainare är ofantligt stort, säger diakonichef Katri Valve i Vanda.

KRIGET I UKRAINA. Bland dem som flyr kriget är en del de mer utsatta än andra. Vandaförsamlingarna gjorde tidigt ett beslut om vem de främst skulle ta hand om. 20.5.2022 kl. 12:38
– Domkapitlet lyssnar mycket på församlingen, men fattar suveränt beslutet. Beslutet kan inte heller överklagas, säger notarie Linus Stråhlman.

domkapitlet. Domkapitlet ändrar på hur församlingspastorerna tillsätts. 19.5.2022 kl. 15:57
Det finns ännu några diskussioner som biskopen och den lagfarne assessorn ska föra. Dit hör bland andra namnfrågan.

FÖRSAMLINGSSAMMANSLAGNING. Den föreslagna nya församlingen, som ska bestå av Malax, Petalax och Bergö församlingar, verkar inte kunna heta något där ortnamnet Malax ingår. 18.5.2022 kl. 15:56
– Min valkampanj var mest att posta på Face­book och Instagram. Men bor man på en ny ort kan man få jobba lite, säger Nicolina Grönroos, som blev invald första gången som 18-åring.

FÖRSAMLINGSVALET. Låt inte studier och andra framtidsplaner hindra dig från att ställa upp i församlingsvalet, säger Nicolina Grönroos. 16.5.2022 kl. 13:11
Monica och Lars Granlund är nöjda med renoveringen, men vet ännu inte vad de ska göra med huset.

GAMMAL KYRKA. Björnholmens kyrka i Jakobstad hade varit till salu i ett år innan någon vågade ta sig an projektet. De som vågade är Lars och Monica Granlund. De såg möjligheter i byggnaden. 12.5.2022 kl. 15:41
Carolina Lindström är tf kyrkoherde i Saltvik, men också underlöjtnant i reserven.

FÖRSVAR. Carolina Lindström är kyrkoherde på Åland och underlöjtnant i 
reserven. Hon känner att folk plötsligt insett att försvarsmakten behövs till något. 12.5.2022 kl. 12:03
I det finländska städerna är det nya normala att man är religionslös.

RELIGIONSLÖSHET. Finlandssvenska kulturkretsar i Helsingfors utropade på 1900-talet religionen som ett etablerat hyckleri. Men ingen har forskat i hur religionslösheten har nedärvts privat i familjer. Som när skådespelaren Tobias Zilliacus växte upp. 11.5.2022 kl. 19:00
Bloggen har alltid skrivits av flera olika skribenter samtidigt.

Blogg. – Vi hoppas få fler läsare och ny luft under vingarna på Kyrkpressens plattform, säger Nina Österholm vid Helsingfors kyrkliga samfällighet. 11.5.2022 kl. 12:02
– Vi hade bokat Gladys del Pilar till vår vårkonsert redan 2020, men pandemin satte käppar i hjulet och vi har fått skjuta upp den här konserten i två år. Det känns extra roligt att äntligen kunna genomföra den, säger Elna Romberg.

gospel. Gospelkören His Master’s Noise tar farväl av dirigenten Elna Romberg med en hejdundrande konsert med gästartisten Gladys del Pilar från Sverige. 10.5.2022 kl. 15:52
Kaskö kyrka

SYDÖSTERBOTTEN. Biskoparna Bo-Göran Åstrand i Borgå och Matti Salomäki i Lappo har kallat kyrkoherdarna och ledande förtroendevalda i Närpes, Kristinestads svenska och finska församlingar till ett möte i Närpes den 2 juni. Till mötet kommer biskoparna med frågor och inte med svar. 6.5.2022 kl. 16:52
– Varför pratar vi ständigt om allt som hindrar oss? frågade Helsingforsbiskopen Teemu Laajasalo vid kyrkomötet i Åbo

KYRKOMÖTET. Biskop Teemu Laajasalo har skrivit tv-sketcher i sina dagar. Med en viss glimt i ögat luggade han kyrkan för att ha gått vilse i sin egen djungel av projekt och processer. Och kyrkomötet applåderade. 6.5.2022 kl. 13:45
Det finns ryska familjer som hört att de får hem sina stupade sedan när "specialoperationen" är klar.

KRIGET I UKRAINA. Den rysk-ortodoxa kyrkan har introducerat tanken om ett rättfärdigt, heligt krig i Ukraina. Samtidigt lämnas många av de stupade kvar på slagfältet. Finland lärde sig under sina krig hur viktigt det är för moralen att sända stupade soldater hem. Är det här en princip som det ryska krigsmaskineriet ignorerat? 28.4.2022 kl. 10:41
Mia Anderssén-Löf har gjort en snabb karriär inom kyrkan. Efter bara fem månader som kyrkoherde i Pedersöre söker hon ett toppjobb inom Borgå stift.

BORGÅ STIFT. Mia Anderssén-Löf har sökt tjänsten som stiftsdekan vid domkapitlet efter bara fem månader som kyrkoherde i Pedersöre. – Jag har känt det som min kallelse och plikt, säger hon. 25.4.2022 kl. 12:16

– Jag brukar säga att genast när man svänger in på lägerområdet känner man det: Nu har jag kommit hem, säger Sabina Wallis.

LÄGER. I slutet av juli ställs Sabina Wallis inför sitt eldprov: att vara lägerledare vid sommarlägret i Pieksämäki. Själv har hon varit där varje sommar sedan hon var ett halvt år. 23.5.2022 kl. 18:00
Mia Anderssén-Löf, Karl af Hällström, Johanna Björkholm-Kallio, Tomas Ray och Monica Heikel-Nyberg har sökt dekanstjänsten.

TJÄNST. Domkapitlet har fått in fem ansökningar till tjänsten som stiftsdekan. För jobbet, i vilket man framför allt lägger upp prästernas fortbildning, presenterar de sökande olika meriter. De "kan Åbo Akademi", "kan regnbågsfolket" eller "kan dialogen med väckelserörelserna". 20.5.2022 kl. 16:20
– Behovet av bostäder för ukrainare är ofantligt stort, säger diakonichef Katri Valve i Vanda.

KRIGET I UKRAINA. Bland dem som flyr kriget är en del de mer utsatta än andra. Vandaförsamlingarna gjorde tidigt ett beslut om vem de främst skulle ta hand om. 20.5.2022 kl. 12:38
– Domkapitlet lyssnar mycket på församlingen, men fattar suveränt beslutet. Beslutet kan inte heller överklagas, säger notarie Linus Stråhlman.

domkapitlet. Domkapitlet ändrar på hur församlingspastorerna tillsätts. 19.5.2022 kl. 15:57
Det finns ännu några diskussioner som biskopen och den lagfarne assessorn ska föra. Dit hör bland andra namnfrågan.

FÖRSAMLINGSSAMMANSLAGNING. Den föreslagna nya församlingen, som ska bestå av Malax, Petalax och Bergö församlingar, verkar inte kunna heta något där ortnamnet Malax ingår. 18.5.2022 kl. 15:56