Domkapitlet fattade beslut om att avstänga Dennis Svenfelt från prästämbetet vid sitt möte idag.
Domkapitlet fattade beslut om att avstänga Dennis Svenfelt från prästämbetet vid sitt möte idag.

Domkapitlet: Dennis Svenfelt avstängd för fyra månader – kunde inte uppfylla det han lovade

AVSTÄNGNING.

Dennis Svenfelt blir avstängd från prästämbetet för fyra månader, meddelar domkapitlet idag. – När man inte kan sköta sin tjänst som det ankommer en tjänsteman är man inte lämplig för jobbet, säger Lars-Eric Henricson, som är lagfaren assessor vid domkapitlet.

28.10.2021 kl. 16:33

Förordnandet för församlingspastorn i Pedersöre församling Dennis Svenfelt avbryts från och med den 1.11.2021. Domkapitlet besluter med hänvisning till kyrkolagen att Dennis Svenfelt avstängs från prästämbetet för fyra månader, det vill säga för tiden 1.11.2021-28.2.2022.

I sitt beslut hänvisar domkapitlet till kyrkolagens femte kapitels tredje paragraf, där det sägs att domkapitlet kan avstänga en präst som avvikit från kyrkans bekännelse. Det handlar om en präst som handlar i strid med de skyldigheter som prästämbetet medför, i strid med prästlöftet, försummar dessa eller uppför sig på ett sätt som är olämpligt för en präst.

– I det här fallet handlar det om att den som prästvigs inför prästvigningen blir tillfrågad om han eller hon kan samarbeta med bägge könen. Det är en förutsättning för att bli prästvigd och samma princip gäller i alla stift, säger Lars-Eric Henricson som är lagfaren assessor vid domkapitlet i Borgå stift.

Han poängterar att det i Dennis Svenfelts fall handlar om någon som jobbat en kort tid som präst och nu inte kan uppfylla det han lovat.

– Prästlöftet har också att göra med att man lovat sköta sin tjänst så som det ankommer en tjänsteman. Då har man förbundit sig till vissa saker. När man inte kan förbinda sig till det mer är man inte lämplig för det här jobbet, säger Henricson.

Finns det andra liknande fall?
– Det här är nog väldigt ovanligt, säger Henricson.

Under fyra månader kan Dennis Svenfelt alltså inte jobba som präst eller utföra uppgifter som har med prästämbetet att göra.
– Om fyra månader gör vi en ny bedömning, säger Henricson.


Här följer alla nyheter från domkapitlets sammanträde idag:

Examina

Församlingspastorn i Petrus församling Tuomas Metsäranta har avlagt pastoralexamen.

Församlingspastorn i Petrus församling Anne Koivula har avlagt pastoralexamen.

Förordnanden

Förordnandet för församlingspastorn i Pedersöre församling Dennis Svenfelt avbryts från och med den 1.11.2021. Domkapitlet besluter i enlighet med detta och med hänvisning till kyrkolagens 5 kap. 3 § att pastor Dennis Svenfelt avstängs från prästämbetet för fyra månader, d.v.s. för tiden 1.11.2021-28.2.2022.

Prosten Boris Salo förordnas som församlingspastor i Pedersöre församling på viss tid 1.11.2021-31.3.2022.

Kyrkoherden i Tammerfors svenska församling Kim Rantala avgår 30.4.2022 på egen begäran.

Kyrkoherden i Finström-Geta församling Jon Lindeman förordnas sköta kyrkoherdetjänsten i Brändö-Kumlinge församling vid sidan av egen tjänst 1.11.2021-31.10.2022.

Kyrkoherden i Replots församling Camilla Svevar beviljas tjänstledighet 4-31.10.2021.

Prosten Berndt Berg förordnas till tf. kyrkoherde i Replots församling 4-31.10.2021.

Kaplanen i Jakobstads svenska församling Johanna Björkholm-Kallio beviljas tjänstledighet 1.1-30.6.2021.

Kaplanen i Närpes församling Ann-Mari Audas-Willman beviljas partiell tjänstledighet 4.10.2021-20.2.2021.

Kaplanstjänst i Pedersöre församling

En kaplanstjänst i Pedersöre församling har varit ledig att sökas senast 22.10.2021 kl. 15.00. Inom utsatt tid har tjänsten sökts av:

Jimmy Österbacka, tf. kaplan i Pedersöre församling.
Domkapitlet har konstaterat Österbacka vara behörig för tjänsten i fråga.

Kontaktpersoner för jämställdhet och likabehandling

I den Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland finns ett nätverk av kontaktpersoner som ska stöda enskilda medarbetare i kyrkan i frågor gällande jämställdhet och likabehandling. Domkapitlet utser församlingspastorerna Sini Aschan och Benjamin Häggblom till Borgå stifts kontaktpersoner i nätverket för jämställdhet och likabehandling i kyrkan.

Sofia Torvalds


Som sjökaptensdotter blev Anna 
Edgren tidigt fäst vid hav och oceaner. – Jag var fullständigt trygg och stolt över min pappa som hade koll på allt.

ANDETAG. I sina bloggtexter tar Anna Edgren upp en spretig palett av vardags- och trosförankrade aspekter av tillvaron. 17.8.2022 kl. 16:00
Det avgörande är att jag slutar rannsaka den andra, vänder blicken och börjar rannsaka mig själv, säger Tommy Hellsten.

parrelation. Att gå in i ett parförhållande innebär lidande, tillväxt och ett möte med de egna såren. Men belöningen kommer sedan: Det blir bra. – Men mitt i lidandet och motgångarna kan man behöva vishet av andra som gått igenom samma sak. Det finns inga genvägar, säger författaren och terapeuten Tommy Hellsten. 17.8.2022 kl. 09:16
Sofia Torvalds är till vardags redaktionsansvarig vid Kyrkpressen.

GUDSBILD. Journalisten Sofia Torvalds skrev i realtid en bok om sin depressionsvinter. Den tiden förändrade hennes bild av Gud. 16.8.2022 kl. 19:00
"Församlingsrådet, de anställda och medlemmar i olika frivilliga uppgifter bildar en positiv gemenskap där allas insatser uppskattas", lyder ett enkät svar från en nyländsk församling i KP-enkäten.

FÖRTROENDEVALD. Det fanns många delade meningar och blandade känslor i KP:s enkät bland församlings- och kyrkoråden i Borgå stift. Men på ett område är siffrorna tydligt positiva. 58 procent tycker att dialogen mellan de förtroendevalda och de anställda är god. 16.8.2022 kl. 13:35
Korsnäs kyrka.

TJÄNSTER. Kyrkoherdetjänsten i Korsnäs församling har inte inom utsatt tid fått någon sökande. Kaplanstjänsten i Karleby fick en sökande från Kemi. 15.8.2022 kl. 15:24

SYNODALMÖTE. Vad betyder frälsning? Är det någonting som sker efteråt, bortom döden? Eller här och nu? Det ska alla omkring 2 000 präster i den evangelisk-lutherska kyrkan å tjänstens vägnar fundera över inför höstens synodalmöten. 12.8.2022 kl. 09:04
– Det jag gillar med hösten är att vi får en chans till nystart, vi börjar från tomt bord, säger Ann-Britt Bonns.

Skolstart. Ann-Britt Bonns är rektor i Grundskolan Norsen. Hon välkomnar ett nytt läsår. 11.8.2022 kl. 19:16
Kokonåsen i Borgå är välbekant för Mats Lindgård. Här sköter han sin kondition.

kyrkoherdar. När Mats Lindgård i tiden besvärade sig över hur domkapitlet placerade präster i förslagsrum inför domprostvalet resulterade det i en period som blev den tuffaste i hans liv. I dag är han en chef som tror på att förankra beslut grundligt innan han genomför något. 3.8.2022 kl. 17:08
Kantors- och prästparet Eeva-Stiina och Paula Lönnemo vill se kyrkan ta ett mera ansvarsfullt grepp om sina skogar.

KYRKANS SKOGAR. Okunnigheten om hur man ekologiskt hållbart sköter skog är stor i kyrkan, anser präst- och kantorsparet Paula och Eeva-Stiina Lönnemo. Därför vill de se mera fredning, och mera av det nya, kontinuerliga skogsbruket. 1.8.2022 kl. 12:53
– Jag har själv varit entusiastisk för skogsbruk utan kalhyggen, säger Carl-Johan Jansson. Men det fungerar inte.

KYRKANS SKOGAR. Skogsbruksveteranen Carl-Johan Jansson i Raseborg är skeptisk till det nya kontinuerliga skogsbruket. Domkapitlet i Borgå har bett honom om argument mot den nya metoden. 1.8.2022 kl. 16:11
Sophie Törnqvist från Kerko by i norra Borgå tycker om att vara social och få nya vänner. Domkyrkoförsamlingens läger Pellinge 1 har varit en upplevelse, säger hon.

konfirmation. I Borgå går 85 procent av årsklassen i Domkyrkoförsamlingens konfirmandundervisning, och Borgå "exporterar" hjälpledare. Men för allt flera konfirmander är kyrkans termer nya och främmande. Som Guds Lamm eller Kristus Frälsaren, säger lägerprästen Elefteria Apostolidou. 29.7.2022 kl. 16:00
Rebecka Stråhlman arbetar med den åldersgrupp som allra mest skriver ut sig ur kyrkan – något årtionde efter konfirmationen.

unga vuxna. Rebecka Stråhlman jobbar med den åldersgrupp som allra mest skriver ut sig ur kyrkan, något årtionde efter skriban. 1.8.2022 kl. 16:34
Ingrid Mutai och Olivia Franck (i telefonskärmen) vill lyfta 
sekundär traumatisering på bordet.

SEKUNDÄR TRAUMATISERING. Att känna empati är viktigt för dem som jobbar med att möta människor med trauma. Då de känner empatitrötthet eller har svårt att släppa tanken på klientens berättelse har dedrabbats av sekundär traumatisering. 24.7.2022 kl. 19:03
Mao Lindholm fascineras av rövaren på korset bredvid Jesus. – Och Jesus omedelbara löfte åt honom om evigt liv. Det är så hisnande stort att det inte går att fatta.

ANDETAG. Språket har en helt central betydelse i Mao Lindholms tillvaro. – Djupt allvar och smågalen humor tvinnar ihop sig till ord och meningar, ibland nästan obegripliga även för mig själv, säger Mao som bloggar på Kyrkpressens sajt. 24.7.2022 kl. 19:13
Katolska Sara Torvalds tycker att ekumenik är lärorikt men att den katolska kyrkan också har varit för en mängd "fördomar och tjafs". Hon är sedan 2021 ordförande för Ekumeniska rådets arbete på svenska i Finland.

profilen. Det finns mycket att lära sig av ekumeniken. Men Sara Torvalds som är ordförande för Ekumeniska rådets finlandssvenska arbete gillar som katolik sin egen kyrkas kontinuitet och tradition. 22.7.2022 kl. 15:00

Som sjökaptensdotter blev Anna 
Edgren tidigt fäst vid hav och oceaner. – Jag var fullständigt trygg och stolt över min pappa som hade koll på allt.

ANDETAG. I sina bloggtexter tar Anna Edgren upp en spretig palett av vardags- och trosförankrade aspekter av tillvaron. 17.8.2022 kl. 16:00
Det avgörande är att jag slutar rannsaka den andra, vänder blicken och börjar rannsaka mig själv, säger Tommy Hellsten.

parrelation. Att gå in i ett parförhållande innebär lidande, tillväxt och ett möte med de egna såren. Men belöningen kommer sedan: Det blir bra. – Men mitt i lidandet och motgångarna kan man behöva vishet av andra som gått igenom samma sak. Det finns inga genvägar, säger författaren och terapeuten Tommy Hellsten. 17.8.2022 kl. 09:16
Sofia Torvalds är till vardags redaktionsansvarig vid Kyrkpressen.

GUDSBILD. Journalisten Sofia Torvalds skrev i realtid en bok om sin depressionsvinter. Den tiden förändrade hennes bild av Gud. 16.8.2022 kl. 19:00
"Församlingsrådet, de anställda och medlemmar i olika frivilliga uppgifter bildar en positiv gemenskap där allas insatser uppskattas", lyder ett enkät svar från en nyländsk församling i KP-enkäten.

FÖRTROENDEVALD. Det fanns många delade meningar och blandade känslor i KP:s enkät bland församlings- och kyrkoråden i Borgå stift. Men på ett område är siffrorna tydligt positiva. 58 procent tycker att dialogen mellan de förtroendevalda och de anställda är god. 16.8.2022 kl. 13:35
Korsnäs kyrka.

TJÄNSTER. Kyrkoherdetjänsten i Korsnäs församling har inte inom utsatt tid fått någon sökande. Kaplanstjänsten i Karleby fick en sökande från Kemi. 15.8.2022 kl. 15:24