Domkapitlet fattade beslut om att avstänga Dennis Svenfelt från prästämbetet vid sitt möte idag.
Domkapitlet fattade beslut om att avstänga Dennis Svenfelt från prästämbetet vid sitt möte idag.

Domkapitlet: Dennis Svenfelt avstängd för fyra månader – kunde inte uppfylla det han lovade

AVSTÄNGNING.

Dennis Svenfelt blir avstängd från prästämbetet för fyra månader, meddelar domkapitlet idag. – När man inte kan sköta sin tjänst som det ankommer en tjänsteman är man inte lämplig för jobbet, säger Lars-Eric Henricson, som är lagfaren assessor vid domkapitlet.

28.10.2021 kl. 16:33

Förordnandet för församlingspastorn i Pedersöre församling Dennis Svenfelt avbryts från och med den 1.11.2021. Domkapitlet besluter med hänvisning till kyrkolagen att Dennis Svenfelt avstängs från prästämbetet för fyra månader, det vill säga för tiden 1.11.2021-28.2.2022.

I sitt beslut hänvisar domkapitlet till kyrkolagens femte kapitels tredje paragraf, där det sägs att domkapitlet kan avstänga en präst som avvikit från kyrkans bekännelse. Det handlar om en präst som handlar i strid med de skyldigheter som prästämbetet medför, i strid med prästlöftet, försummar dessa eller uppför sig på ett sätt som är olämpligt för en präst.

– I det här fallet handlar det om att den som prästvigs inför prästvigningen blir tillfrågad om han eller hon kan samarbeta med bägge könen. Det är en förutsättning för att bli prästvigd och samma princip gäller i alla stift, säger Lars-Eric Henricson som är lagfaren assessor vid domkapitlet i Borgå stift.

Han poängterar att det i Dennis Svenfelts fall handlar om någon som jobbat en kort tid som präst och nu inte kan uppfylla det han lovat.

– Prästlöftet har också att göra med att man lovat sköta sin tjänst så som det ankommer en tjänsteman. Då har man förbundit sig till vissa saker. När man inte kan förbinda sig till det mer är man inte lämplig för det här jobbet, säger Henricson.

Finns det andra liknande fall?
– Det här är nog väldigt ovanligt, säger Henricson.

Under fyra månader kan Dennis Svenfelt alltså inte jobba som präst eller utföra uppgifter som har med prästämbetet att göra.
– Om fyra månader gör vi en ny bedömning, säger Henricson.


Här följer alla nyheter från domkapitlets sammanträde idag:

Examina

Församlingspastorn i Petrus församling Tuomas Metsäranta har avlagt pastoralexamen.

Församlingspastorn i Petrus församling Anne Koivula har avlagt pastoralexamen.

Förordnanden

Förordnandet för församlingspastorn i Pedersöre församling Dennis Svenfelt avbryts från och med den 1.11.2021. Domkapitlet besluter i enlighet med detta och med hänvisning till kyrkolagens 5 kap. 3 § att pastor Dennis Svenfelt avstängs från prästämbetet för fyra månader, d.v.s. för tiden 1.11.2021-28.2.2022.

Prosten Boris Salo förordnas som församlingspastor i Pedersöre församling på viss tid 1.11.2021-31.3.2022.

Kyrkoherden i Tammerfors svenska församling Kim Rantala avgår 30.4.2022 på egen begäran.

Kyrkoherden i Finström-Geta församling Jon Lindeman förordnas sköta kyrkoherdetjänsten i Brändö-Kumlinge församling vid sidan av egen tjänst 1.11.2021-31.10.2022.

Kyrkoherden i Replots församling Camilla Svevar beviljas tjänstledighet 4-31.10.2021.

Prosten Berndt Berg förordnas till tf. kyrkoherde i Replots församling 4-31.10.2021.

Kaplanen i Jakobstads svenska församling Johanna Björkholm-Kallio beviljas tjänstledighet 1.1-30.6.2021.

Kaplanen i Närpes församling Ann-Mari Audas-Willman beviljas partiell tjänstledighet 4.10.2021-20.2.2021.

Kaplanstjänst i Pedersöre församling

En kaplanstjänst i Pedersöre församling har varit ledig att sökas senast 22.10.2021 kl. 15.00. Inom utsatt tid har tjänsten sökts av:

Jimmy Österbacka, tf. kaplan i Pedersöre församling.
Domkapitlet har konstaterat Österbacka vara behörig för tjänsten i fråga.

Kontaktpersoner för jämställdhet och likabehandling

I den Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland finns ett nätverk av kontaktpersoner som ska stöda enskilda medarbetare i kyrkan i frågor gällande jämställdhet och likabehandling. Domkapitlet utser församlingspastorerna Sini Aschan och Benjamin Häggblom till Borgå stifts kontaktpersoner i nätverket för jämställdhet och likabehandling i kyrkan.

Sofia Torvalds


Päivi Räsänens står åtalad för hets mot folkgrupp.

RÄTTEGÅNG. Rättegången mot riksdagsledamot Päivi Räsänen inleddes idag i tingsrätten i Helsingfors. Hon står åtalad för hets mot folkgrupp på grund av offentliga inlägg om homosexualitet. – Jag skulle inte bli förvånad om hon blev dömd, säger professor emeritus Dan Frände. 24.1.2022 kl. 15:41
Niklas Wallis (t.v.) installerades på söndagen som kyrkoherde i Kronoby församling av kontraktsprost Mia Anderssén-Löf (t.h.).

kyrkoherdeinstallation. På söndagen installerades Niklas Wallis som kyrkoherde i Kronoby församling. Wallis valdes redan hösten 2020 och tillträdde tjänsten för ett år sedan men på grund av pandemin har installationen fått vänta. Och när den nu blev av fick det ske utan biskop Bo-Göran Åstrands närvaro då han satt i karantän. 23.1.2022 kl. 13:32
Att vara ute i naturen har varit helande för Janne Kütimaa.

utmattning. – Jag var som en julgran. Alla hängde mer och mer på mig, också jag själv. Och jag såg ju så fin ut, och hade inga ben att promenera därifrån med, säger Janne Kütimaa om att bli svårt utbränd. 21.1.2022 kl. 11:56
Boris Salo har tillsammans med Larsmo När-TV spelat in åtta avsnitt om Markusevangeliet avsedda för samtal inom smågrupper.

Larsmo. Då pandemin sköt upp en inplanerad kurs valde Boris Salo att spela in kursen i stället. Nu får flera församlingar glädje av den. 20.1.2022 kl. 14:00
Kommunistregimen i Sovjet klassade Bibeln som en sagobok. Varför var de så rädda för den, undrar Håkan Nitivuori.

Bibel. Som ung smugglade Håkan Nitovuori biblar till Sovjet. I en specialsydd underskjorta bar han iland biblarna i Tallinn. 20.1.2022 kl. 09:43
Jan-Erik Andelin har bland annat jobbat som Nordenkorrespondent för Hufvudstadsbladet.

journalist. Jan-Erik Andelin börjar jobba för Kyrkpressen i februari. De senaste tolv åren har han varit journalist vid HBL. 19.1.2022 kl. 17:25

europa. Via sitt arbete som Svenska Yles medarbetare i Baltikum har Gustaf Antell genom åren fått en god insikt i det politiska läget i Östeuropa. – Jag har ingen större passion för att berätta historier men älskar samtidigt att ge en röst åt dem som inte hörs. 20.1.2022 kl. 06:00
Terese Norrvik, Jona Granlund, Ingrid Björkskog, Eva-Maria Ilmoni och Nenne Lappalainen börjar som medarbetare i Borgå stift.

BORGÅ STIFT. Borgå stift har fyra nya präster och en ny diakon. Vi ställde några frågor till dem. 19.1.2022 kl. 13:02

BORGÅ STIFT. På trettondagen vigdes fyra nya präster och en ny diakon i Borgå domkyrka. 11.1.2022 kl. 09:04

ungdomens kyrkodagar. Ungdomens Kyrkodagar (UK) som skulle ordnas i januari 2022 kommer på grund av rådande coronarestriktioner att flyttas fram och hålls istället 21-24 april på Lärkkulla i Raseborg. 10.1.2022 kl. 13:33
Patrica Strömbäck är tf kyrkoherde i Solf från årskiftet.

Profil. Patrica Strömbäck är ny tf kyrkoherde i Solf. – Solfborna tycker om och värnar om sin församling, tror jag. 5.1.2022 kl. 14:13
När grannens vedlider
gapar tomt rycker församlingen och Leif Galls ut med ved.

diakoni. Runebergs dikt om bonden Paavo och president Kyösti Kallios bön under vinterkriget formulerar den teologi som Leif Galls förespråkar. 4.1.2022 kl. 11:14
Efter att ha varit det yngre barnet blev Lotta Keskinen plötsligt ett endabarn.

FÖRLUST. Mitt under coronapandemin dog Lotta Keskinens syster. – När inser man att någon inte kommer tillbaka? Har jag insett det än? 2.1.2022 kl. 09:14
Hanna och hennes kollegor, en pingstpastor, en imam, en serbisk ortodox präst och en diakon, är de enda som får röra sig fritt på fängelset. Men det är många säkerhetsåtgärder att hålla i åtanke.

FÄNGELSEPRÄST. Hanna Backman har gjort resan från en frikyrka i Österbotten via journalistik i Helsingfors och kriminologstudier i England till jobbet som fängelsepräst i Stockholm. Hon har hittat sitt kall. – Det var som att något ploppade ner från huvudet till hjärtat – det här vill jag göra. 31.12.2021 kl. 15:40
Jan-Erik Andelin börjar jobba på Kyrkpressen i februari.

NYANSTÄLLNING. Från den 1 februari 2022 förstärker Kyrkpressen den redaktionella bemanningen då Jan-Erik Andelin ansluter till tidningen. Jan-Erik Andelin kommer närmast från KSF Media där han jobbat sedan 2004, bland annat som chefredaktör på Borgåbladet, på Hufvudstadsbladets ledaravdelning samt som tidningens korrespondent i Stockholm. 28.12.2021 kl. 19:34

Päivi Räsänens står åtalad för hets mot folkgrupp.

RÄTTEGÅNG. Rättegången mot riksdagsledamot Päivi Räsänen inleddes idag i tingsrätten i Helsingfors. Hon står åtalad för hets mot folkgrupp på grund av offentliga inlägg om homosexualitet. – Jag skulle inte bli förvånad om hon blev dömd, säger professor emeritus Dan Frände. 24.1.2022 kl. 15:41
Niklas Wallis (t.v.) installerades på söndagen som kyrkoherde i Kronoby församling av kontraktsprost Mia Anderssén-Löf (t.h.).

kyrkoherdeinstallation. På söndagen installerades Niklas Wallis som kyrkoherde i Kronoby församling. Wallis valdes redan hösten 2020 och tillträdde tjänsten för ett år sedan men på grund av pandemin har installationen fått vänta. Och när den nu blev av fick det ske utan biskop Bo-Göran Åstrands närvaro då han satt i karantän. 23.1.2022 kl. 13:32
Att vara ute i naturen har varit helande för Janne Kütimaa.

utmattning. – Jag var som en julgran. Alla hängde mer och mer på mig, också jag själv. Och jag såg ju så fin ut, och hade inga ben att promenera därifrån med, säger Janne Kütimaa om att bli svårt utbränd. 21.1.2022 kl. 11:56
Boris Salo har tillsammans med Larsmo När-TV spelat in åtta avsnitt om Markusevangeliet avsedda för samtal inom smågrupper.

Larsmo. Då pandemin sköt upp en inplanerad kurs valde Boris Salo att spela in kursen i stället. Nu får flera församlingar glädje av den. 20.1.2022 kl. 14:00
Kommunistregimen i Sovjet klassade Bibeln som en sagobok. Varför var de så rädda för den, undrar Håkan Nitivuori.

Bibel. Som ung smugglade Håkan Nitovuori biblar till Sovjet. I en specialsydd underskjorta bar han iland biblarna i Tallinn. 20.1.2022 kl. 09:43