Domkapitlet fattade beslut om att avstänga Dennis Svenfelt från prästämbetet vid sitt möte idag.
Domkapitlet fattade beslut om att avstänga Dennis Svenfelt från prästämbetet vid sitt möte idag.

Domkapitlet: Dennis Svenfelt avstängd för fyra månader – kunde inte uppfylla det han lovade

AVSTÄNGNING.

Dennis Svenfelt blir avstängd från prästämbetet för fyra månader, meddelar domkapitlet idag. – När man inte kan sköta sin tjänst som det ankommer en tjänsteman är man inte lämplig för jobbet, säger Lars-Eric Henricson, som är lagfaren assessor vid domkapitlet.

28.10.2021 kl. 16:33

Förordnandet för församlingspastorn i Pedersöre församling Dennis Svenfelt avbryts från och med den 1.11.2021. Domkapitlet besluter med hänvisning till kyrkolagen att Dennis Svenfelt avstängs från prästämbetet för fyra månader, det vill säga för tiden 1.11.2021-28.2.2022.

I sitt beslut hänvisar domkapitlet till kyrkolagens femte kapitels tredje paragraf, där det sägs att domkapitlet kan avstänga en präst som avvikit från kyrkans bekännelse. Det handlar om en präst som handlar i strid med de skyldigheter som prästämbetet medför, i strid med prästlöftet, försummar dessa eller uppför sig på ett sätt som är olämpligt för en präst.

– I det här fallet handlar det om att den som prästvigs inför prästvigningen blir tillfrågad om han eller hon kan samarbeta med bägge könen. Det är en förutsättning för att bli prästvigd och samma princip gäller i alla stift, säger Lars-Eric Henricson som är lagfaren assessor vid domkapitlet i Borgå stift.

Han poängterar att det i Dennis Svenfelts fall handlar om någon som jobbat en kort tid som präst och nu inte kan uppfylla det han lovat.

– Prästlöftet har också att göra med att man lovat sköta sin tjänst så som det ankommer en tjänsteman. Då har man förbundit sig till vissa saker. När man inte kan förbinda sig till det mer är man inte lämplig för det här jobbet, säger Henricson.

Finns det andra liknande fall?
– Det här är nog väldigt ovanligt, säger Henricson.

Under fyra månader kan Dennis Svenfelt alltså inte jobba som präst eller utföra uppgifter som har med prästämbetet att göra.
– Om fyra månader gör vi en ny bedömning, säger Henricson.


Här följer alla nyheter från domkapitlets sammanträde idag:

Examina

Församlingspastorn i Petrus församling Tuomas Metsäranta har avlagt pastoralexamen.

Församlingspastorn i Petrus församling Anne Koivula har avlagt pastoralexamen.

Förordnanden

Förordnandet för församlingspastorn i Pedersöre församling Dennis Svenfelt avbryts från och med den 1.11.2021. Domkapitlet besluter i enlighet med detta och med hänvisning till kyrkolagens 5 kap. 3 § att pastor Dennis Svenfelt avstängs från prästämbetet för fyra månader, d.v.s. för tiden 1.11.2021-28.2.2022.

Prosten Boris Salo förordnas som församlingspastor i Pedersöre församling på viss tid 1.11.2021-31.3.2022.

Kyrkoherden i Tammerfors svenska församling Kim Rantala avgår 30.4.2022 på egen begäran.

Kyrkoherden i Finström-Geta församling Jon Lindeman förordnas sköta kyrkoherdetjänsten i Brändö-Kumlinge församling vid sidan av egen tjänst 1.11.2021-31.10.2022.

Kyrkoherden i Replots församling Camilla Svevar beviljas tjänstledighet 4-31.10.2021.

Prosten Berndt Berg förordnas till tf. kyrkoherde i Replots församling 4-31.10.2021.

Kaplanen i Jakobstads svenska församling Johanna Björkholm-Kallio beviljas tjänstledighet 1.1-30.6.2021.

Kaplanen i Närpes församling Ann-Mari Audas-Willman beviljas partiell tjänstledighet 4.10.2021-20.2.2021.

Kaplanstjänst i Pedersöre församling

En kaplanstjänst i Pedersöre församling har varit ledig att sökas senast 22.10.2021 kl. 15.00. Inom utsatt tid har tjänsten sökts av:

Jimmy Österbacka, tf. kaplan i Pedersöre församling.
Domkapitlet har konstaterat Österbacka vara behörig för tjänsten i fråga.

Kontaktpersoner för jämställdhet och likabehandling

I den Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland finns ett nätverk av kontaktpersoner som ska stöda enskilda medarbetare i kyrkan i frågor gällande jämställdhet och likabehandling. Domkapitlet utser församlingspastorerna Sini Aschan och Benjamin Häggblom till Borgå stifts kontaktpersoner i nätverket för jämställdhet och likabehandling i kyrkan.

Sofia Torvalds


Pilgrimsprästen Maria Widén i samtal med Stefan Edman.

Franciskusfest. Sedan år 1979 har den ekumeniska Franciskusfesten firats på Kökar den första helgen i juli. Se foton från årets fest! 3.7.2022 kl. 19:41
Bjarne Boije på sin hundraårsdag 2021

Nekrolog. Bjarne Boije, Församlingsförbundets tidigare förlagschef och en av intiativtagarna till Kyrkpressen har dött. 1.7.2022 kl. 15:54
Christer Romberg och Mikaela Ståhl-Kokkola känner sig pirriga och ivriga inför premiären imorgon, den 30 juni.

sommarteater. När församlingens ungdomsarbetsledare står på scen kan han plötsligt vara rebell, medan församlingens barnledare driver en bar. Christer Romberg och Mikaela Ståhl-Kokkola sjunger och dansar i Raseborg i sommar. – Vi gör egentligen samma sak som på jobbet: njuter av musik och gemenskap, säger de. 29.6.2022 kl. 19:30

Personligt. – Jag hade inte insett att hälsa är någonting man måste upprätthålla hela tiden, säger Markus Andersén, som bloggar på Kyrkpressens sajt. 25.6.2022 kl. 15:12

folkkyrka. Vad ska det bli av kyrkan? Kyrkskatteflödet sinar. Den evangelisk-lutherska kyrkan stöps om från en riksinstitution till en folkrörelse. Är det den väg frikyrkorna redan prövat i 150 år som väntar? Då finns det saker att ta som förebild. Och annat att att akta sig för, skriver Kyrkpressens opinionsredaktör Jan-Erik Andelin. 23.6.2022 kl. 11:30
Dennis Svenfelt och Bo-Göran Åstrand.

PRÄSTÄMBETE. Pastor Dennis Svenfelt behåller sitt prästämbete men får inget förordnande som präst. 22.6.2022 kl. 13:08
– Kyrkan i Sverige är lite yrvaken inför det här, för man är så van att vara underdog och missförstådd, säger Patrik Hagman.

profilen. Teologen och författaren Patrik Hagman är Kyrkpressens nya kolumnist. Sedan hösten jobbar han i Linköpings stift i Sverige med att utveckla och starta en utbildning för opinionsskribenter i Svenska kyrkans regi. 21.6.2022 kl. 19:00
– Jag värdesätter att rörelsen är driven mot gemenskap, säger Matti Aspvik.

kyrkans ungdom. Matti Aspvik är ny verksamhetsledare för Förbundet Kyrkans Ungdom. 20.6.2022 kl. 20:44
Kyrkan vinner på skattereformen, och det kommer på sina håll att leda till sänkt kyrkoskatt. Men antagligen inte på alla orter.

skatt. Beskattningen läggs om 2023 när vårdreformen kommer. Kyrkan skulle kunna vinna 54 miljoner euro på att avdragssystemet läggs om. Men sote-samhället ber kyrkan vara hygglig och avstå från de pengarna. Så kyrkoskatten kommer på många håll att sänkas ett hack eller två. 20.6.2022 kl. 13:41
Dennis Svenfelt och biskop Bo-Göran Åstrand.

AVSTÄNGNING. Domkapitlet kunde idag inte ta något beslut gällande Dennis Svenfelts eventuella avkragning. Svenfelt hördes i en och en halv timme, men domkapitlet valde att fortsätta behandlingen vid ett extrainsatt möte på onsdag nästa vecka. 16.6.2022 kl. 18:00
Mia Anderssén-Löf.

Stiftsdekan. Domkapitlet valde vid sitt möte idag Mia Anderssén-Löf till ny stiftsdekan. 16.6.2022 kl. 17:29
Mats Lindgård har svårt att acceptera att en allt större bit av prästernas arbetstid går till byråkrati.

Kolumn. Vi kyrkoherdar behöver frigöra tid för präster och anställda att mera möta församlingsbor, skriver domprost Mats Lindgård i Borgå i sin kolumn. 9.6.2022 kl. 11:02
Anne Holm-Haavisto har flyttat tillbaka till hembyn Vexala och har nu sin arbetsplats i Munsala kyrkby.

BÖNESVAR. En liten röst viskade i örat att hon inte ska återvända till Stockholm. Men Anne Holm-Haavisto lyssnade inte på rösten. Hennes längtan tillbaka var så stark. 9.6.2022 kl. 11:19
Åsa A Westerlund och Stefan Vikström har mycket gemensamt – men inte allt. När Stefan började i internatskola var han elva. Åsa var bara sju.

MISSIONÄRSBARN. Som barn till Afrikamissionärer bodde både Åsa A Westerlund och Stefan Vikström på internat i flera år då de växte upp. "Man blir slängd i sjön, och så måste man simma." Det har varit ett livsprojekt för båda att bearbeta vad de varit med om, och försonas med det. 8.6.2022 kl. 16:24
Många av dagens ledare inom kyrkan har haft Anna-Lisa Nylund-Nyström som sin ungdomsledare i Borgå. Men minnesplatsen över hennes arbete bland barn och unga kom att bli i en småstad, Viljandi i Estland.

BORGÅ. Hon var en legendarisk ungdomsledare för många årgångar av unga i Borgå. Inför sin död hade hon gett en gåva till människor i Estland – för vilka hon var helt okänd. 9.6.2022 kl. 10:46

Pilgrimsprästen Maria Widén i samtal med Stefan Edman.

Franciskusfest. Sedan år 1979 har den ekumeniska Franciskusfesten firats på Kökar den första helgen i juli. Se foton från årets fest! 3.7.2022 kl. 19:41
Bjarne Boije på sin hundraårsdag 2021

Nekrolog. Bjarne Boije, Församlingsförbundets tidigare förlagschef och en av intiativtagarna till Kyrkpressen har dött. 1.7.2022 kl. 15:54
Christer Romberg och Mikaela Ståhl-Kokkola känner sig pirriga och ivriga inför premiären imorgon, den 30 juni.

sommarteater. När församlingens ungdomsarbetsledare står på scen kan han plötsligt vara rebell, medan församlingens barnledare driver en bar. Christer Romberg och Mikaela Ståhl-Kokkola sjunger och dansar i Raseborg i sommar. – Vi gör egentligen samma sak som på jobbet: njuter av musik och gemenskap, säger de. 29.6.2022 kl. 19:30

Personligt. – Jag hade inte insett att hälsa är någonting man måste upprätthålla hela tiden, säger Markus Andersén, som bloggar på Kyrkpressens sajt. 25.6.2022 kl. 15:12

folkkyrka. Vad ska det bli av kyrkan? Kyrkskatteflödet sinar. Den evangelisk-lutherska kyrkan stöps om från en riksinstitution till en folkrörelse. Är det den väg frikyrkorna redan prövat i 150 år som väntar? Då finns det saker att ta som förebild. Och annat att att akta sig för, skriver Kyrkpressens opinionsredaktör Jan-Erik Andelin. 23.6.2022 kl. 11:30