I maj 2017 såg det ut så här när  finlandssvenska ekumeniska kyrkodagar och finska kyrkodagar ordnades i Åbo – då som en del i firandet av reformationens märkesår.
I maj 2017 såg det ut så här när finlandssvenska ekumeniska kyrkodagar och finska kyrkodagar ordnades i Åbo – då som en del i firandet av reformationens märkesår.

Kyrkodagarna blir av men i mindre format – "Kyrkans uppgift är att stå vid människors sida också när det pågår en pandemi"

Kyrkodagar.

De finlandssvenska kyrkodagarna i Mariehamn får en annorlunda och mer lokal prägel. Arrangörerna tycker ändå det är viktigt att samlas även under rådande omständigheter.

9.9.2020 kl. 14:04

Coronapandemin har tvingat kyrkodagsarrangörerna att tänka om och anpassa formatet.

– Covid-19 och rådande restriktioner har skapat en osäkerhet som gör att vi inte kan arrangera kyrkodagarna enligt de ursprungliga planerna, säger direktor Sixten Ekstrand på Kyrkans central för det svenska arbetet.

Varför har ni ändå valt ordna kyrkodagarna?

– Vi kom rätt snabbt till att det finns ett behov av att samlas och därför valde vi det här mindre formatet.

Kyrkodagarna ordnas 13–15 november i samarbete med Mariehamns församling och Ekstrand säger att det också lokalt fanns önskemål om att samlas – på ett sätt som går att göra säkert under rådande förhållanden.

Varför inte flytta dem framåt istället?

– Kyrkan ska inte bara ställa in, utan vi ställer om, säger Sixten Ekstrand och konstaterar att det är kyrkans uppgift att stå vid människors sida också när det pågår en pandemi.

– Vi fortsätter att jobba som kyrka och gör det under de här nya premisserna så bra vi kan.

På det slimmade kyrkodagsprogrammet står samtal och föreläsningar på teman tro och samhälle, gästfrihet och kyrkan som pol och motpol, samt en teaterpjäs, konsert och den televiserade avslutningsmässan.

– Vi hoppas att anställda och förtroendevalda från de åländska församlingarna, och en del deltagare från fastlandet, kommer till kyrkodagarna fastän de ordnas i ett lite mindre format, säger Mari Puska, kyrkoherde i Mariehamns församling.

Programmet ordnas i huvudsak i S:t Görans kyrka i Mariehamn, som rymmer max 120 personer när man beaktar säkerhetsavstånd.

– Redan med hundratjugo tror jag det blir riktigt bra kyrkodagar, säger Ekstrand.

Kyrkodagarna ordnas i regel vart fjärde år och brukar vanligen samla mellan 300 och 500 personer från församlingarna i Borgå stift.

Arrangörerna arbetar även vidare med en tanke om att – ifall coronavirusläget då tillåter – kunna förverkliga kyrkodagar för hela stiftet nästa år och bjuda på det program som ursprungligen var planerat.

Emelie Wikblad

Biskop Bo-Göran Åstrand och Johan Bärlund, professor i nordisk rätt, kommenterar HFD:s beslut för Kyrkpressen.

äktenskapssyn. I dag kom beslutet från Högsta förvaltningsdomstolen – Uleåborgs domkapitel hade rätt att utfärda en varning till präst som vigt ett samkönat par. Rättsväsendet griper inte in för att hjälpa kyrkan fatta beslut om äktenskapssynen – men kyrkan måste enligt biskop Bo-Göran Åstrand bestämma sig snart. 18.9.2020 kl. 16:15

Borgå stift. Se alla nyheter från domkapitlet i Borgå inne i artikeln. 18.9.2020 kl. 12:25
I skogen hittar Nina Lindfors tröst och frid.

diakoni. I många år kunde Nina Lindfors andas ut bara om veckosluten – då kom ingen post, och hon slapp högarna av obetalda räkningar och indrivningsbrev. Utan stöd från församlingens diakoniarbetare Taina Sandberg hade hon inte orkat. De brukar mötas på Ninas favoritplats: i skogen. 17.9.2020 kl. 15:20
Finland har handlat proaktivt, och det är bra, säger Peter Strang, professor i palliativ medicin vid Karolinska institutet.

coronaepidemin. Peter Strangs forskning visar att covid-19-döden var svårast för de unga och starka. Han ger Finland goda poäng för proaktivt handlande då coronaepidemin bröt ut. 16.9.2020 kl. 15:45
Ulrika Hansson är redaktör på Kyrkpressen. Jaktlaget är hennes första bok.

romandebut. En måsinvasion, civil olydnad och lojalitet. Förankrad i hembygdens landskap ställer Ulrika Hanssons debutroman frågan: Vad får man vara tacksam för? 16.9.2020 kl. 18:30
Katarina Gäddnäs har varit präst i två år. 
– Men jag började läsa teologi genast efter gymnasiet med inriktning på att bli sjukhuspräst.

döden. Förr höll man nästan alltid en visning av en död anhörig före begravningen. 15.9.2020 kl. 20:12
Helene Liljeström tycker att citatet vid domkyrkan
är väldigt väl valt. På svenska lyder motsvarande bibelställe: ”Jag skall ge er en framtid och ett hopp.”

hopp. Det är okej att vi oroar oss, men Gud har lovat oss ett hopp och en framtid. De orden tröstar Helene Liljeström som tar över som kyrkoherde i Matteus församling en höst när det är svårt att planera för framtiden. 16.9.2020 kl. 00:01
Johan Westerlund är kyrkoherde i Johannes församling. Hans favoritplats i stan: olika kaféer runt järnvägsstationen.

Kyrkflytt. "Om vi inte kan fira gudstjänst, lovsjunga, lyssna och be, så upphör vi att existera som församling." 16.9.2020 kl. 00:01

mathjälp. Helsingfors-hjälpen avslutades för att behoven inte längre ser likadana ut som i våras. Men församlingarna erbjuder fortfarande mathjälp och samtalsstöd, och dörrarna till de gemensamma måltiderna har öppnats på nytt. 16.9.2020 kl. 00:01
Mikaela Björklund har några veckors erfarenhet av stadsdirektörsjobbet. Men i tolv år har arbetet för Närpes tagit upp mycket av hennes tid.

Närpes. Mikaela Björklund är färsk stadsdirektör i Närpes. Bakom sig har hon många år av engagemang i lokalsamhället, med början från när hon var tonåring i församlingen. Tron är grunden hon står på – den gör det naturligt att vilja vara med och bygga samhället för medmänniskorna. 17.9.2020 kl. 10:30
Slutet nått