I maj 2017 såg det ut så här när  finlandssvenska ekumeniska kyrkodagar och finska kyrkodagar ordnades i Åbo – då som en del i firandet av reformationens märkesår.
I maj 2017 såg det ut så här när finlandssvenska ekumeniska kyrkodagar och finska kyrkodagar ordnades i Åbo – då som en del i firandet av reformationens märkesår.

Kyrkodagarna blir av men i mindre format – "Kyrkans uppgift är att stå vid människors sida också när det pågår en pandemi"

Kyrkodagar.

De finlandssvenska kyrkodagarna i Mariehamn får en annorlunda och mer lokal prägel. Arrangörerna tycker ändå det är viktigt att samlas även under rådande omständigheter.

9.9.2020 kl. 14:04

Coronapandemin har tvingat kyrkodagsarrangörerna att tänka om och anpassa formatet.

– Covid-19 och rådande restriktioner har skapat en osäkerhet som gör att vi inte kan arrangera kyrkodagarna enligt de ursprungliga planerna, säger direktor Sixten Ekstrand på Kyrkans central för det svenska arbetet.

Varför har ni ändå valt ordna kyrkodagarna?

– Vi kom rätt snabbt till att det finns ett behov av att samlas och därför valde vi det här mindre formatet.

Kyrkodagarna ordnas 13–15 november i samarbete med Mariehamns församling och Ekstrand säger att det också lokalt fanns önskemål om att samlas – på ett sätt som går att göra säkert under rådande förhållanden.

Varför inte flytta dem framåt istället?

– Kyrkan ska inte bara ställa in, utan vi ställer om, säger Sixten Ekstrand och konstaterar att det är kyrkans uppgift att stå vid människors sida också när det pågår en pandemi.

– Vi fortsätter att jobba som kyrka och gör det under de här nya premisserna så bra vi kan.

På det slimmade kyrkodagsprogrammet står samtal och föreläsningar på teman tro och samhälle, gästfrihet och kyrkan som pol och motpol, samt en teaterpjäs, konsert och den televiserade avslutningsmässan.

– Vi hoppas att anställda och förtroendevalda från de åländska församlingarna, och en del deltagare från fastlandet, kommer till kyrkodagarna fastän de ordnas i ett lite mindre format, säger Mari Puska, kyrkoherde i Mariehamns församling.

Programmet ordnas i huvudsak i S:t Görans kyrka i Mariehamn, som rymmer max 120 personer när man beaktar säkerhetsavstånd.

– Redan med hundratjugo tror jag det blir riktigt bra kyrkodagar, säger Ekstrand.

Kyrkodagarna ordnas i regel vart fjärde år och brukar vanligen samla mellan 300 och 500 personer från församlingarna i Borgå stift.

Arrangörerna arbetar även vidare med en tanke om att – ifall coronavirusläget då tillåter – kunna förverkliga kyrkodagar för hela stiftet nästa år och bjuda på det program som ursprungligen var planerat.

Emelie Wikblad

Den kyrkliga samfälligheten i Borgå, där den svenskspråkiga sidan är i ständig minoritet, visar inga tecken på att vilja restaurera det svenska församlingshemmet, som är fuktskadat och saknar varmvatten.

Borgå. Tålamodet tryter i Borgå. – Det är kanske dags att hyra lokal i stället för det fuktskadade svenska församlingshemmet, säger kyrkoherde och domprost Mats Lindgård. 11.9.2020 kl. 10:06
Tre sägs upp i Kronoby församling, meddelar kyrkoherde Anders Store idag.

kronoby. Samarbetsförhandlingarna i Kronoby församling har avslutats. En kantor, en kanslist och en församlingsmästare sägs upp. 10.9.2020 kl. 15:46

stiftsfullmäktige. – Vi behövs alla för olika uppgifter, säger Anita Ismark om lekmännens roll i församlingarna. Vid det nya stiftsfullmäktiges första sammanträde valdes hon till ordförande. Hon ser att det omdiskuterade organet har en viktig roll som länk mellan församlingsgolv och domkapitel. 4.9.2020 kl. 16:17
Församlingens missionskrets och andra frivilliga ger värmande sockor åt de nydöpta.

Dopsockor. Varje barn som döps i Åbo svenska församling får ett par sockor som gåva. Sockorna har stickats av frivilliga i församlingen, och de är en del av satsningen på Dopåret 2020. 4.9.2020 kl. 15:06
Biskoparnas syn på hur kyrkans äktenskap borde se ut placerar sig över hela skalan.
På bilden fr.v. biskoparna Keskitalo, Åstrand, fältbiskop Pekka Särkiö, Repo, Hintikka, Kalliala, ärkebiskop Luoma, Jolkkonen, Peura, Häkkinen och Laajasalo.

äktenskapssyn. Tre biskopar håller fast vid kyrkans nuvarande syn, två vill ha ett helt könsneutralt äktenskapsbegrepp. De övriga placerar sig däremellan, en vill inte svara. 4.9.2020 kl. 12:17
Gustav Björkstrand är aktuell med biografin ”På avstånd ser man klarare”.

Bok. När Gustav Björkstrand skrev sin självbiografi upptäckte han nya perspektiv.Han har också fått syn på nya sidor av sig själv, till exempel en dragning till mystik. 3.9.2020 kl. 13:28
Esbokören Furorna uppträder iförda munskydd.

körsång. Den här hösten får församlingarnas körer fundera på om de kan öva trots smittorisken. En del ställer in, andra sjunger i mindre grupper, vädrar och håller avstånd. 2.9.2020 kl. 09:06
Daniela Strömsholm är musikledare i Matteus församling. Hennes favoritplats i stan: "I mina löpskor på Blåbärslandet, med utsikt över vattnet och Helsingfors. Där uppfylls jag av tacksamhet och frihet och känslan av att det här är min stad."

föräldraskap. "Det här är hennes första hjärtesorg och jag vet att det inte är den sista." 2.9.2020 kl. 00:01
Det går att spara pengar genom att laga maten själv, storhandla och lägga upp ett basförråd av matvaror. Att laga mat är något man lär sig genom att pröva sig fram – våga testa!

studieliv. För många innebär studietiden att man flyttar hemifrån och ska lära sig att få vardagen i det egna hemmet att fungera. Marthaförbundets ekonomirådgivare Mia-Maja Wägar tipsar om hur man styr upp vardagen. 2.9.2020 kl. 00:01
Biträdande justitieombudsman Pasi Pölönen ansåg inte att det var problematiskt att församlingen informerade om konfirmandundervisningen i skolan, eftersom det inte var frågan om en religiös tillställning eller religionsutövning.

religionsfrihet. Justitieombudsmannen har tagit ställning till flera frågor gällande religionsfrihet i skolorna som väckts av ateistföreningen Uskonnottomat Suomessa. 28.8.2020 kl. 12:51
Slutet nått