Martin Fagerudd är kyrkoherde i Vanda svenska församling.
Martin Fagerudd är kyrkoherde i Vanda svenska församling.

Att tala och lyssna

Kolumn.

Varken livet eller världen är simpla. De kan varken kontrolleras eller förutspås.

2.9.2020 kl. 00:00

Kyrkan har inte funnit den vises sten, som berättar hur alla människor ska kunna ta emot dess budskap. Det beror på att varken livet eller världen är simpla. De kan varken kontrolleras eller förutspås. De är komplicerade, liksom också människan. Det gör predikandet svårt, men det kan också vara överraskande, till exempel när någon ger av sin dyrbara tid och ger respons.

Vanda svenska församling har som mål för sina gudstjänster att använda ett lättfattligt språk samt föra dem i samtalston. Dessutom vill var och en av oss hålla så intressanta predikningar som möjligt. Den som talar får välja vad den talar och den andra parten får välja vad den lyssnar på. Det handlar om samma villkor för växelverkan för alla parter, som är principen för all kommunikation i Guds värld. Till denna princip håller sig den yngsta strategin i Nya testamentet (Apg. 1:8). Apostlagärningarna berättar att människan väljer, tror hon på apostlarna eller inte. Apostlarna själva ansvarar för sin förkunnelse.

Den äldsta strategin i NT finns i Matteus evangelium. Jag tycker att Jesus ställer nästan ett omöjligt mål i Missionsbefallningen: gör alla folk till lärjungar. I Apostlagärningarna räcker det med att apostlarna vittnar om honom. Varför har inte Jesus samma krav i Apostlagärningarna? Jag tror att det beror på att Gud skapat både människan och livet så komplicerade, att dessa varken kan kontrolleras eller manipuleras. Därför får växelverkan inte vara respektlöst prackande eller tvingande.

Men när jag döper ett barn, då är det på sin plats att läsa Missionsbefallningen, inte bara för att handboken säger det, utan för att målet, som Jesus ställer upp, nås då. Gud får ett nytt barn i sin världsvida familj och Jesus får en ny lärjunge, liksom församlingen får en ny syster eller bror.

Båda strategierna är Guds strategier. De skiljer sig på ett avgörande sätt från alla andra strategier. Jesus är alltid närvarande när dessa förverkligas.

Martin Fagerudd

Mika Salminen talar svenska för att hans mamma är finlandssvensk och hans pappa gått i svensk skola.

Coronapandemin. THL:s Mika Salminen tror inte på coronaskuld: vem som helst kan smittas, och ingen ska ha dåligt samvete över det. Vad munskydden gäller tror han på grupptryck i stället för tvång. 29.10.2020 kl. 17:16
Vad kan du som andra kan ha nytta av? Det är en viktig fråga man kan ställa sig när man skapar webbinnehåll, anser Simon Lampenius.

Webben. Simon Lampenius vet en hel del om hur man får trafik till sin webbplats. Vilka missar gör vi? Och vad kännetecknar en lyckad statusuppdatering? 29.10.2020 kl. 15:14
Skivan Möda, vila och behag spelades in under tre intensiva dagar i producenten Janne 
Hyötys studio.

skiva. Att göra egna versioner av sånger som älskats i över hundra år fordrar respekt och varsamhet. Med skivan vill de göra sitt för att sångerna och Lina Sandells historia ska leva vidare. 29.10.2020 kl. 16:31
Det blir inte lätt, men det känns rätt, säger Markus Österlund om sitt nya jobb som församlingsledare.

församlingsföreståndare. Efter tio år i en synlig roll som Folktingssekreterare blev Markus Österlund församlingsföreståndare i Andreaskyrkan. Beslutet var ett resultat av många års längtan. 29.10.2020 kl. 09:13

Lärkkulla. – Jag har varit Lärkkulla trogen i princip under hela mitt arbetsliv och kan med fog säga att jag känner Lärkkulla och dess verksamhet väl, säger Juhani Jäntti. 29.10.2020 kl. 08:44
Vi tror att religion handlar om tankar och trossatser, men det är en för snäv bild, säger Laura Hellsten.

dans. Dans är inget kristna i historien hållit på med – eller? Laura Hellsten grävde och hittade både spår av dans i den medeltida kyrkan och forskare som förnekade dess existens. 28.10.2020 kl. 16:01
Lekholmen hör till de lägergårdar som stängs fram till årsskiftet.

lägerverksamhet. Coronasituationen får församlingarna att stänga lägergårdarna åtminstone fram till årsskiftet – men Matteus församling ordnar läger på annat håll. 27.10.2020 kl. 14:38
Vide föddes i förtid, och efter Olivers sjukdom var Sandra Holmgård och hennes man inställda på att det skulle gå dåligt – de hade ju varit med om en hel del. Men Vide växer och mår bra idag.

familjeliv. Väldigt få människor har liv där allt går som man tänkt, säger Sandra Holmgård. 28.10.2020 kl. 10:00
– Höstdagarna tappar inte hoppet, fast det känns lite hopplöst, säger Patricia Högnabba.

Höstdagarna. I år ordnas Höstdagarna virtuellt. Dagarna brukar samla hundratals ungdomar varje höst. – Det var både ett svårt och lätt beslut, säger Patricia Högnabba. 26.10.2020 kl. 16:01
Virva Nyback, Bo-Göran Åstrand och Ann-Christine Wiik bekräftar att digitala anteckningar inte förs inom kyrkans själavård och arbetshandledning.

dataintrång. Vi för inga anteckningar om själavårdssamtal, säger diakoniarbetare Ann-Christine Wiik på tal om dataläckan vid vårdbolaget Vastaamo. 26.10.2020 kl. 12:40
Slutet nått