"Varför gå över ån efter vatten, vi har ju en fantastisk miljö att vistas i med skärgården runt omkring oss."
"Varför gå över ån efter vatten, vi har ju en fantastisk miljö att vistas i med skärgården runt omkring oss."

I år samlas konfirmanderna kring lägerelden på hemmaplan

Replot.

Det är en utmaning att ordna konfirmandarbetet i undantagstider. Huvudsaken är ändå att bygga gemenskap och förtroende, att få förmedla till ungdomarna att de är värdefulla – och kanske att lära dem korvgrillningens ädla konst.

4.6.2020 kl. 08:30

Det blir dagskriftskola i församlingens egna lokaler för Replots konfirmander.

– Varför gå över ån efter vatten, vi har ju en fantastisk miljö att vistas i med skärgården runt omkring oss, säger kantor Michael Wargh.

Så här var det planerat redan från början, bland annat av ekonomiska skäl. Sedan visade det sig vara en lämplig lösning också med tanke på coronapandemin, alla åker hem över natten. Tidigare år har församlingens konfirmander rest iväg på läger, ofta till Lappland.

Att planera vad som helst i det här läget är en utmaning. När pandemin kom fattades beslutet att flytta skriftskolan från början av sommarlovet till slutet. Församlingen får göra det bästa av ett osäkert läge, konstaterar ungdomsarbetsledare Robert Kronqvist.

Direktiven kan ändras ifall läget förändras. Det krävs beredskap på olika scenarion.

Kronqvist vet att en del konfirmander och hjälpledare är besvikna på arrangemangen.

– Det här är kanske inte det som alla sett fram emot.

Diakoniarbetare Leif Galls poängterar att det också kommit positiv respons: de som av olika orsaker inte sett fram emot ett läger har varit positiva.

De tror att de har alla ingredienser som behövs för att erbjuda en lyckad skriftskolupplevelse. När de samlas till dagskriftskola är tyngdpunkten på gemenskap, inte på undervisning.

– Jag tror det är viktigt att man involverar allihop så mycket som möjligt i planeringen, ledare, hjälpledare och konfirmander, säger Kronqvist.

Tanken är att de håller till vid församlingshemmet och därtill tar tillvara närområdet och naturen – det finns idéer om en heldag ute vid Fort Sommarö och en nattvardsmässa i skogen.

– Vi borde ju inviga dem i församlingens ädla konst – det här med att grilla korv, säger Galls.

"Skriftskolan kan peka på lite andra värderingar. Alla säger att barnen är värdefulla, men det är inte så många som säger varför."


Kan peka på andra värderingar

Lite tur har församlingen ändå haft med tajmingen.

– Vi har hunnit göra en hel del, så vi är kanske i en bättre sits än om vi skulle ha lämnat allting till sommaren, säger Leif Galls.

Konfirmanderna fick till exempel medverka när kyrkoherden installerades och biskopen var på besök.

De några möten på distans som konfirmandgruppen nu haft har också fungerat okej, tycker Robert Kronqvist.

Han frågar sig vad församlingen kan göra, hurdan skriftskola man kan utforma, för att få ungdomar att bli intresserade av kyrkan och fortsätta vilja vara med.

– Skriftskolan kan peka på lite andra värderingar. Alla säger att barnen är värdefulla, men det är inte så många som säger varför. Där har vi en viktig roll tror jag, säger Leif Galls.

Han hoppas att man vid sidan om att förmedla kunskapen som hör till skriftskolan skulle kunna bygga upp ett förtroende, att församlingens anställda skulle bli någon man hälsar på och pratar med ute på byn.

Här tror de att lägerelden spelar en viktig roll, som inte kan ersättas av digitala verktyg och video.

– Jag tror den där korven sist och slutligen är ganska viktig. Den tyder på den här gemenskapen, säger Galls.

Att kunna samlas och äta tillsammans är något som genomsyrar församlingens verksamhet.

– Det är inte bara korven, utan allt runtomkring, säger Robert Kronqvist och tillägger skämtsamt:

– Senap och ketchup ska det vara.

Emelie Wikblad
Michael Wargh

Mika Salminen talar svenska för att hans mamma är finlandssvensk och hans pappa gått i svensk skola.

Coronapandemin. THL:s Mika Salminen tror inte på coronaskuld: vem som helst kan smittas, och ingen ska ha dåligt samvete över det. Vad munskydden gäller tror han på grupptryck i stället för tvång. 29.10.2020 kl. 17:16
Vad kan du som andra kan ha nytta av? Det är en viktig fråga man kan ställa sig när man skapar webbinnehåll, anser Simon Lampenius.

Webben. Simon Lampenius vet en hel del om hur man får trafik till sin webbplats. Vilka missar gör vi? Och vad kännetecknar en lyckad statusuppdatering? 29.10.2020 kl. 15:14
Skivan Möda, vila och behag spelades in under tre intensiva dagar i producenten Janne 
Hyötys studio.

skiva. Att göra egna versioner av sånger som älskats i över hundra år fordrar respekt och varsamhet. Med skivan vill de göra sitt för att sångerna och Lina Sandells historia ska leva vidare. 29.10.2020 kl. 16:31
Det blir inte lätt, men det känns rätt, säger Markus Österlund om sitt nya jobb som församlingsledare.

församlingsföreståndare. Efter tio år i en synlig roll som Folktingssekreterare blev Markus Österlund församlingsföreståndare i Andreaskyrkan. Beslutet var ett resultat av många års längtan. 29.10.2020 kl. 09:13

Lärkkulla. – Jag har varit Lärkkulla trogen i princip under hela mitt arbetsliv och kan med fog säga att jag känner Lärkkulla och dess verksamhet väl, säger Juhani Jäntti. 29.10.2020 kl. 08:44
Vi tror att religion handlar om tankar och trossatser, men det är en för snäv bild, säger Laura Hellsten.

dans. Dans är inget kristna i historien hållit på med – eller? Laura Hellsten grävde och hittade både spår av dans i den medeltida kyrkan och forskare som förnekade dess existens. 28.10.2020 kl. 16:01
Lekholmen hör till de lägergårdar som stängs fram till årsskiftet.

lägerverksamhet. Coronasituationen får församlingarna att stänga lägergårdarna åtminstone fram till årsskiftet – men Matteus församling ordnar läger på annat håll. 27.10.2020 kl. 14:38
Vide föddes i förtid, och efter Olivers sjukdom var Sandra Holmgård och hennes man inställda på att det skulle gå dåligt – de hade ju varit med om en hel del. Men Vide växer och mår bra idag.

familjeliv. Väldigt få människor har liv där allt går som man tänkt, säger Sandra Holmgård. 28.10.2020 kl. 10:00
– Höstdagarna tappar inte hoppet, fast det känns lite hopplöst, säger Patricia Högnabba.

Höstdagarna. I år ordnas Höstdagarna virtuellt. Dagarna brukar samla hundratals ungdomar varje höst. – Det var både ett svårt och lätt beslut, säger Patricia Högnabba. 26.10.2020 kl. 16:01
Virva Nyback, Bo-Göran Åstrand och Ann-Christine Wiik bekräftar att digitala anteckningar inte förs inom kyrkans själavård och arbetshandledning.

dataintrång. Vi för inga anteckningar om själavårdssamtal, säger diakoniarbetare Ann-Christine Wiik på tal om dataläckan vid vårdbolaget Vastaamo. 26.10.2020 kl. 12:40
Slutet nått