Stiftsfullmäktige sammanträder först på hösten

domkapitlet.

På grund av coronaepidemin sammanträder inte stiftsfullmäktige alls i vår. Det slog domkapitlet fast vid sitt sammanträde idag.

14.5.2020 kl. 16:28

När domkapitlet samlades till möte idag slog man bland annat fast att stiftsfullmäktige inte samlas i vår på grund av risken för coronasmitta. Det preliminära datumet för nya stiftsfullmäktiges första sammanträde blir i stället i början av september.

Domkapitlet fastställde också valet av Monica Heikel-Nyberg till prästassessor efter att ha kontrollräknat rösterna. Heikel-Nyberg fick 58 röster, Anders Lindström 51 röster och Harry S Backström 36 röster. Hela 31 röster förkastades.

Här följer notisen i sin helhet:

Nytt från domkapitlets sammanträde 14.5.2020

Examina
Tf. kaplanen i Karis-Pojo svenska församling Yvonne Terlinden har avlagt pastoralexamen.

Val av prästassessor till domkapitlet
Val av prästassessor har genomförts i stiftets prosterier 7.5.2020. Efter genomförd kontrollräkning har domkapitlet fastställt resultatet enligt följande:
Harry S Backström: 36 röster
Monica Heikel-Nyberg: 58 röster
Stina Lindgård: 32 röster
Anders Lindström: 51 röster
Tom Sjöblom: 6 röster
Förkastade: 31 röster
Kaplanen i Johannes församling Monica Heikel-Nyberg väljs till prästassessor i domkapitlet för treårsperioden 1.9.2020-31.8.2023. I valet hade stiftets präster och lektorer rösträtt. Valdeltagandet var 60,28 %.

Förordnanden
Kyrkoherden i Finström-Geta församling Jon Lindeman förordnas till tf. kyrkoherden i Eckerö församling och i Hammarlands församling vid sidan av egen tjänst för tiden 1.6-30.9.2020.
Domkapitlet har utfärdat tjänsteförordnande för församlingspastorn i Åbo svenska församling Malena Björkgren till kaplanstjänsten i Åbo svenska församling från 1.6.2020. Församlingspastorn i Åbo svenska församling Malena Björkgren avgår 31.5.2020 från församlingspastorstjänsten på egen begäran.
Församlingspastorn i Åbo svenska församling Malena Björkgren förordnas sköta kyrkoherdetjänsten i samma församling vid sidan av egen tjänst 1.6-31.8.2020.
Församlingspastorn i Åbo svenska församling Emma Audas förordnas till församlingspastor (I) i Åbo svenska församling på heltid från 1.6.2020 tills vidare.
Församlingspastorn i Åbo svenska församling Maria Wikstedt förordnas till församlingspastor (II) i Åbo svenska församling på heltid från 1.6.2020 tills vidare.
Församlingspastorn i Åbo svenska församling Sofia Liljeström förordnas till församlingspastor i Åbo svenska församling 1.6.2020-31.5.2021.
Församlingspastorn i Vasa svenska församling Patrica Strömbäck förordnas fortsättningsvis sköta samma tjänst 1.9.2020-31.12.2021.
Kaplanen i Agricola svenska församling Robert Lemberg avgår 16.8.2020 på egen begäran.
Församlingspastorn i Karleby svenska församling Peter Silfverberg förordnas vid sidan av egen tjänst till tf. kyrkoherde i samma församling 1-31.5.2020.
Församlingspastorn i Agricola svenska församling Eva-Lotta blom beviljas tjänstledighet 1.6-31.10.2020.

Följande sammanträde
Domkapitlets följande sammanträden: 1.6, 11.6, 25.8

Stiftsfullmäktige
Stiftsfullmäktige har kallats till sammanträde i Borgå 26.5.2020. Detta sammanträde kommer inte att äga rum pga. coronasmittan.
Nytt preliminärt datum för stiftsfullmäktiges sammanträde i Borgå: 3.9.2020
Aftonskola kvällen innan 2.9.2020

Betjäning och sommarstängt
Domkapitlet tar inte emot besök i domkapitelshuset i Borgå tills vidare. Domkapitlets personal jobbar på distans och nås per telefon och e-post. Evenemang är inställda om annat inte meddelas.
Domkapitlet är stängt: 6.7-2.8.2020

Sofia TorvaldsThomas Rosenberg tror på Svenskfinland och dess institutioner. Han hoppas att stiftsledningen ska göra mera för att trygga Kyrkpressen.

FINLANDSSVENSKA MEDIER. Kyrkpressen har en stark ställning i Svenskfinland. Men kyrkans ekonomi ställer också tidningen inför utmaningar. Thomas Rosenberg, det svenska Finlands Herr Tidskrift, hoppas att Borgå stifts ledning ska ha mera klös för att trygga tidningens framtid. 6.6.2022 kl. 08:00
Sara Grönqvist samlade hela 879 röster i valet, en överväldigande majoritet.

kyrkoherdeval. Sara Grönqvist, tf kyrkoherde i Väståbolands svenska församling, fick en överväldigande majoritet av rösterna när Väståboland valde ny kyrkoherde idag. 5.6.2022 kl. 21:04
Mia Anderssén-Löf och Tomas Ray ska lämplighetsbedömas för stiftsdekansjobbet.

Stiftsdekan. Fem personer sökte jobbet som stiftsdekan och intervjuades. Domkapitlets intervjugruppvalde att låta Mia Anderssén-Löf och Tomas Ray gå vidare. 5.6.2022 kl. 18:53
Dennis Svenfelt.

AVKRAGNING. Pastor Dennis Svenfelt behåller sitt prästämbete men får inget förordnande som präst. Det beslutet fattade domkapitlet idag efter omröstning 5-2. 22.6.2022 kl. 13:00
Dennis Svenfelt vid prästvigningen i mars 2021.

AVSTÄNGNING. Församlingspastor Dennis Svenfelts framtid i kyrkan avgörs vid domkapitlets möte den 16 juni. – Det är en utmanande situation, säger biskopen inför mötet. 3.6.2022 kl. 17:36
Det är ett nytt matkoncept i Helsingfors domkyrka i sommar.

Helsingfors domkyrka. I sommar kan man besöka ett sommarkafé i Helsingfors domkyrkas klockstapel. I katedralens krypta finns även en restaurang, vars pizzaingredienser kommer från Italien. Det skriver tidningen Kirkko ja kaupunki. 4.6.2022 kl. 08:00
"Ukrainarna är positiva, framåt och riktade på framtiden", säger Virpi Paulanto, som är flyktingkoordinator i Borgå.

flyktingar. Med diakoni, ekumenik och religions­­dialog i sitt bagage använder Virpi Paulanto nu sin erfarenhet i jobbet som Borgå stads flykting­koordinator. 9.6.2022 kl. 19:00
Biskoparna Bo-Göran Åstrand och Matti Salomäki mötte gemensamt förtroendevalda i Sydösterbotten.

SYDÖSTERBOTTEN. Nu borde man öppet och fördomsfritt utreda allt från ett utökat samarbete till en samgång mellan Närpes och Kaskö församlingar. Men utredningen görs inte om inte de förtroendevalda i Kaskö begär den. Kristinestad berörs inte i detta skede. 3.6.2022 kl. 10:00
Dennis Svenfelt hördes idag av domkapitlet och biskop Bo-Göran Åstrand.

AVSTÄNGNING. Domkapitlet kunde idag inte ta något beslut gällande Dennis Svenfelts eventuella avkragning. Svenfelt hördes i en och en halv timme, men domkapitlet valde att fortsätta behandlingen vid ett extrainsatt möte på onsdag nästa vecka. 16.6.2022 kl. 17:40
– Jag är glad över att man uppmärksammar och värdesätter kyrkans arbete, säger biskop Mari Leppänen.

pris. Enligt prisjuryn är biskop Mari Leppänen en karismatisk och orubblig främjare av en mer tolerant andlig kultur i Finland. 2.6.2022 kl. 18:04
Tanken är också att heldagsdagklubben ska vara förhållandevis förmånlig för familjerna.

NÄRPES. Närpes församling lyssnade in familjernas behov. Resultatet blev en juniorklubb för sommarlovslediga barn och en heldagsdagklubb som startar i höst. 30.5.2022 kl. 11:10
– Min pappa brukar säga att jag redan redan som barn hade en stark känsla för rättvisa, säger Henrika Lemberg, som är ny diakoniarbetare i Borgå.

diakoni. ”Så snett kan det aldrig gå att du inte kan komma och tala med oss”, säger diakoniarbetaren Henrika Lemberg i Borgå. 20.5.2022 kl. 12:52
– Skjut upp avverkning och skapa blandskogar som gör skogen stresståligare, råder kyrkomötesombudet och skogsforskaren Anna Lintunen.

KLIMATET. Upp till 22 miljoner euro kan de evangelisk-lutherska församlingarna lyfta ur sina skogar varje år. När kyrkan ska vara klimatneutral 2030 får många se över sina invanda avverkningar. 26.5.2022 kl. 12:00
Doris Ståhl gillar att pyssla med blommor.

livshistoria. 102-åriga Doris Ståhl har varit med om två krig, evakuerat föräldrahemmet under Porkalaparentesen och suttit i Stockmanns källargångar när Helsingfors bombades. Ukrainakriget följer hon med i tidningen. – De arma människorna! Det är så hemskt så man kan inte tänka på det. 27.5.2022 kl. 16:27
- Vi har precis skyddat 14 hektar skog, säger förvaltningsdirektör Anne Jokela i Karleby

KYRKANS SKOGAR. Med sina 4 356 hektar skogar är Karleby kyrkliga samfällighet den största skogsägaren inom kyrkan i Finland. 26.5.2022 kl. 11:59

– Jag värdesätter att rörelsen är driven mot gemenskap, säger Matti Aspvik.

kyrkans ungdom. Matti Aspvik är ny verksamhetsledare för Förbundet Kyrkans Ungdom. 20.6.2022 kl. 20:44
Kyrkan vinner på skattereformen, och det kommer på sina håll att leda till sänkt kyrkoskatt. Men antagligen inte på alla orter.

skatt. Beskattningen läggs om 2023 när vårdreformen kommer. Kyrkan skulle kunna vinna 54 miljoner euro på att avdragssystemet läggs om. Men sote-samhället ber kyrkan vara hygglig och avstå från de pengarna. Så kyrkoskatten kommer på många håll att sänkas ett hack eller två. 20.6.2022 kl. 13:41
Dennis Svenfelt och biskop Bo-Göran Åstrand.

AVSTÄNGNING. Domkapitlet kunde idag inte ta något beslut gällande Dennis Svenfelts eventuella avkragning. Svenfelt hördes i en och en halv timme, men domkapitlet valde att fortsätta behandlingen vid ett extrainsatt möte på onsdag nästa vecka. 16.6.2022 kl. 18:00
Mia Anderssén-Löf.

Stiftsdekan. Domkapitlet valde vid sitt möte idag Mia Anderssén-Löf till ny stiftsdekan. 16.6.2022 kl. 17:29
Mats Lindgård har svårt att acceptera att en allt större bit av prästernas arbetstid går till byråkrati.

Kolumn. Vi kyrkoherdar behöver frigöra tid för präster och anställda att mera möta församlingsbor, skriver domprost Mats Lindgård i Borgå i sin kolumn. 9.6.2022 kl. 11:02