Kyrkoherdetjänsten i Kyrkslätts församling har förklarats ledig att söka.
Kyrkoherdetjänsten i Kyrkslätts församling har förklarats ledig att söka.

Kyrkslätt söker kyrkoherde, Houtskär kaplan

domkapitlet.

Kyrkslätts svenska församling söker en kyrkoherde, Houtskärs kapellförsamling en kaplan. Yvonne Terlinden söker kaplanstjänsten i Karis-Pojo svenska församling. Bland annat de här nyheterna kommer från domkapitlets sammanträde den 25.8.

26.8.2020 kl. 10:31

Församlingspastorn i Korsholms svenska församling Rune Lindblom förordnas till tf. kaplan 1.9-31.12.2020 och till att sköta kyrkoherdetjänsten i samma församling vid sidan av egen tjänst 1.9-30.2020.

Församlingspastorn i Korsholms svenska församling Ruth Vesterlund förordnas att fortsättningsvis sköta samma tjänst på viss tid 1.9-31.12.2020.

Tf. kaplanen i Iniö kapellförsamling Jussi Meriluoto förordnas att fortsättningsvis 1.10.2020-30.9.2021 sköta kaplanstjänsten Iniö kapellförsamling på deltid.

Domkapitlet utfärdar tjänsteförordnande åt Fred Wilén för kaplanstjänsten i Kyrkslätts svenska församling från 1.9.2020. Förordnandet för tf. kyrkoherden i Matteus församling Fred Wilén avbryts 31.8.2020.

Prosten Helene Liljeström förordnas till tf. kyrkoherde i Matteus församling 1.9.2020-31.12.2021.

Församlingspastorn vid Pedersörenejdens kyrkliga samfällighet Helena Smeds förordnas till församlingspastor på viss tid 1.9.2020-31.8.2021.

Kaplanen i Borgå svenska domkyrkoförsamling Johanna Eisentraut-Söderström beviljas partiell tjänstledighet 1.9.2020 - 31.12.2021.

Församlingspastorn i Agricola svenska församling Martin Jakobsson förordnas att fortsättningsvis sköta samma tjänst på deltid (50 %) 1-31.10.2020.

Församlingspastorn i Vanda svenska församling Anu Paavola förordnas till tf. kaplan i samma församling 1.10-31.12.2020.

Församlingspastorn i Vanda svenska församling Jarmo Juntumaa förordnas att fortsättningsvis sköta samma tjänst 21.9-31.12.2020.

Församlingspastorn i Bergö och Petalax församlingar Cay-Håkan Englund beviljas partiell tjänstledighet 1.9.2020 - 31.8.2021.

Församlingspastorn i Finström-Geta församling Alexandra Äng beviljas tjänstledighet 1.9.2020-31.8.2021.

Kaplanen i Pedersöre församling Stefan Erikson avgår 31.1.2021 på egen begäran.

Prosten Johan Candelin beviljas avsked från prästämbetet.

Kyrkoherdetjänsten i Kronoby församling har inom utsatt tid sökts av tf. kaplanen i samma församling Niklas Wallis. Domkapitlet har granskat Wallis behörighet och konstaterat honom vara behörig för tjänsten.

Kaplanstjänsten i Karis-Pojo svenska församling har inom utsatt tid sökts av tf. kaplanen i samma församling Yvonne Terlinden. Domkapitlet har granskat Terlindens behörighet och konstaterat henne vara behörig för tjänsten.

Lediga tjänster i stiftet

Kaplanstjänsten i Houtskärs kapellförsamling förklaras ledig att sökas senast 14.9.2020 kl. 15. Tidigare ansökan beaktas. Se kungörelse för mer information.

Kyrkoherdetjänsten i Kyrkslätts svenska församling ledigförklaras att sökas senast 14.9.2020 kl. 15. Valet förrättas som ett indirekt val. Se kungörelse för mer information.

Domkapitlets följande sammanträden: 19.9.2020, 20.10.2020, 10.11.2020, 15.12.2020

Stiftsfullmäktiges följande sammanträde: 3.9.2020

Erika RönngårdChrister Romberg och Mikaela Ståhl-Kokkola känner sig pirriga och ivriga inför premiären imorgon, den 30 juni.

sommarteater. När församlingens ungdomsarbetsledare står på scen kan han plötsligt vara rebell, medan församlingens barnledare driver en bar. Christer Romberg och Mikaela Ståhl-Kokkola sjunger och dansar i Raseborg i sommar. – Vi gör egentligen samma sak som på jobbet: njuter av musik och gemenskap, säger de. 29.6.2022 kl. 19:30

Personligt. – Jag hade inte insett att hälsa är någonting man måste upprätthålla hela tiden, säger Markus Andersén, som bloggar på Kyrkpressens sajt. 25.6.2022 kl. 15:12

folkkyrka. Vad ska det bli av kyrkan? Kyrkskatteflödet sinar. Den evangelisk-lutherska kyrkan stöps om från en riksinstitution till en folkrörelse. Är det den väg frikyrkorna redan prövat i 150 år som väntar? Då finns det saker att ta som förebild. Och annat att att akta sig för, skriver Kyrkpressens opinionsredaktör Jan-Erik Andelin. 23.6.2022 kl. 11:30
Dennis Svenfelt och Bo-Göran Åstrand.

PRÄSTÄMBETE. Pastor Dennis Svenfelt behåller sitt prästämbete men får inget förordnande som präst. 22.6.2022 kl. 13:08
– Kyrkan i Sverige är lite yrvaken inför det här, för man är så van att vara underdog och missförstådd, säger Patrik Hagman.

profilen. Teologen och författaren Patrik Hagman är Kyrkpressens nya kolumnist. Sedan hösten jobbar han i Linköpings stift i Sverige med att utveckla och starta en utbildning för opinionsskribenter i Svenska kyrkans regi. 21.6.2022 kl. 19:00
– Jag värdesätter att rörelsen är driven mot gemenskap, säger Matti Aspvik.

kyrkans ungdom. Matti Aspvik är ny verksamhetsledare för Förbundet Kyrkans Ungdom. 20.6.2022 kl. 20:44
Kyrkan vinner på skattereformen, och det kommer på sina håll att leda till sänkt kyrkoskatt. Men antagligen inte på alla orter.

skatt. Beskattningen läggs om 2023 när vårdreformen kommer. Kyrkan skulle kunna vinna 54 miljoner euro på att avdragssystemet läggs om. Men sote-samhället ber kyrkan vara hygglig och avstå från de pengarna. Så kyrkoskatten kommer på många håll att sänkas ett hack eller två. 20.6.2022 kl. 13:41
Dennis Svenfelt och biskop Bo-Göran Åstrand.

AVSTÄNGNING. Domkapitlet kunde idag inte ta något beslut gällande Dennis Svenfelts eventuella avkragning. Svenfelt hördes i en och en halv timme, men domkapitlet valde att fortsätta behandlingen vid ett extrainsatt möte på onsdag nästa vecka. 16.6.2022 kl. 18:00
Mia Anderssén-Löf.

Stiftsdekan. Domkapitlet valde vid sitt möte idag Mia Anderssén-Löf till ny stiftsdekan. 16.6.2022 kl. 17:29
Mats Lindgård har svårt att acceptera att en allt större bit av prästernas arbetstid går till byråkrati.

Kolumn. Vi kyrkoherdar behöver frigöra tid för präster och anställda att mera möta församlingsbor, skriver domprost Mats Lindgård i Borgå i sin kolumn. 9.6.2022 kl. 11:02
Anne Holm-Haavisto har flyttat tillbaka till hembyn Vexala och har nu sin arbetsplats i Munsala kyrkby.

BÖNESVAR. En liten röst viskade i örat att hon inte ska återvända till Stockholm. Men Anne Holm-Haavisto lyssnade inte på rösten. Hennes längtan tillbaka var så stark. 9.6.2022 kl. 11:19
Åsa A Westerlund och Stefan Vikström har mycket gemensamt – men inte allt. När Stefan började i internatskola var han elva. Åsa var bara sju.

MISSIONÄRSBARN. Som barn till Afrikamissionärer bodde både Åsa A Westerlund och Stefan Vikström på internat i flera år då de växte upp. "Man blir slängd i sjön, och så måste man simma." Det har varit ett livsprojekt för båda att bearbeta vad de varit med om, och försonas med det. 8.6.2022 kl. 16:24
Många av dagens ledare inom kyrkan har haft Anna-Lisa Nylund-Nyström som sin ungdomsledare i Borgå. Men minnesplatsen över hennes arbete bland barn och unga kom att bli i en småstad, Viljandi i Estland.

BORGÅ. Hon var en legendarisk ungdomsledare för många årgångar av unga i Borgå. Inför sin död hade hon gett en gåva till människor i Estland – för vilka hon var helt okänd. 9.6.2022 kl. 10:46
Esbo svenska församling har egna utrymmen i Olars kyrka.

vigsel. Församlingsrådet i Esbo svenska församling öppnar sina lokaler för vigsel av personer som tillhör sexuella minoriteter. I går kväll fattade församlingsrådet beslutet med rösterna 12–3 att öppna upp kyrkor och övriga lokaler inom Esbo svenska församling för vigsel av samkönade par. Två avvikande meningar anmäldes. 8.6.2022 kl. 10:13
– Jag tror inte jag någon gång har sett mig som en laestadian, mera som en kristen människa, säger Ingrid Björkskog.

kallelse. Redan vid en skolgudstjänst då hon var elev i lågstadiet kände Ingrid Björkskog ett starkt kall att bli präst. Nu har Larsmo bytts ut mot Åland. – Jag känner mig oerhört buren. 8.6.2022 kl. 08:53

Christer Romberg och Mikaela Ståhl-Kokkola känner sig pirriga och ivriga inför premiären imorgon, den 30 juni.

sommarteater. När församlingens ungdomsarbetsledare står på scen kan han plötsligt vara rebell, medan församlingens barnledare driver en bar. Christer Romberg och Mikaela Ståhl-Kokkola sjunger och dansar i Raseborg i sommar. – Vi gör egentligen samma sak som på jobbet: njuter av musik och gemenskap, säger de. 29.6.2022 kl. 19:30

Personligt. – Jag hade inte insett att hälsa är någonting man måste upprätthålla hela tiden, säger Markus Andersén, som bloggar på Kyrkpressens sajt. 25.6.2022 kl. 15:12

folkkyrka. Vad ska det bli av kyrkan? Kyrkskatteflödet sinar. Den evangelisk-lutherska kyrkan stöps om från en riksinstitution till en folkrörelse. Är det den väg frikyrkorna redan prövat i 150 år som väntar? Då finns det saker att ta som förebild. Och annat att att akta sig för, skriver Kyrkpressens opinionsredaktör Jan-Erik Andelin. 23.6.2022 kl. 11:30
Dennis Svenfelt och Bo-Göran Åstrand.

PRÄSTÄMBETE. Pastor Dennis Svenfelt behåller sitt prästämbete men får inget förordnande som präst. 22.6.2022 kl. 13:08
– Kyrkan i Sverige är lite yrvaken inför det här, för man är så van att vara underdog och missförstådd, säger Patrik Hagman.

profilen. Teologen och författaren Patrik Hagman är Kyrkpressens nya kolumnist. Sedan hösten jobbar han i Linköpings stift i Sverige med att utveckla och starta en utbildning för opinionsskribenter i Svenska kyrkans regi. 21.6.2022 kl. 19:00