Bo-Göran Åstrand
Bo-Göran Åstrand

Församlingarna klarar sig över sommaren

Coronapandemin.

Det finns inga tecken på panik i stiftet. Efter att ha kollat läget med de flesta kyrkoherdarna är biskop Bo-Göran Åstrand både imponerad och bekymrad.

23.4.2020 kl. 12:41

– Jag imponeras över flexibiliteten och den kapacitet som finns i församlingarna att hitta sig i den här situationen. Jag bekymrar mig över hur vi ska manövrera ifall den här krisen drar ut på tiden och hur de anställda ska orka, säger Bo-Göran Åstrand.

På kort sikt ser han inte några större orosmoln.

– Förutsatt att det här läget inte varar till hösten så kommer vi igenom det här. Jag ser inga tecken på panik någonstans. Men om krisen blir långvarig måste vi som arbetsgivare se till personalens fysiska och psykiska välmående.

Biskopen ser att det finns en oro över ekonomin i församlingarna och i samfälligheterna. Den här oron har de reagerat olika på.

– I en del församlingar och samfälligheter har man varit snabb med att kalla till samarbetsförhandlingar och överväga varsel om permitteringar. Det syns i Pedersöre, Nykarleby, Vasa och i Närpes. Däremot har samfälligheten i Helsingfors och församlingarna på Åland sagt att permitteringar inte kommer på fråga i det här skedet.

Men villkoret för att man ska kunna undvika permitteringar är att de anställda hittar nya meningsfulla arbetsuppgifter.

– Jag gläds över den beredskap som församlingarna visat att skapa nytt på kort varsel. Det visar på styrkan som vi har i stiftet.

Överlag har många församlingar kommit till rätta med den här nya situationen och de anställda har hittat nya arbetsuppgifter.

– I en del församlingar har det till och med blivit en nytändning bland medarbetarna som svetsat dem samman på ett överraskande sätt.

Också här har församlingarna reagerat olika. I en del församlingar har det varit lättare för de anställda att komma ut ur sina fack medan andra haft svårare med det.

Vilka nya arbetsuppgifter har de anställda?

– Ett exempel som nämndes i diskussionen med kyrkoherdarna är inom diakonin. Anställda har antingen på uppdrag av församlingen eller i samarbete med kommunen börjat ringa runt till personer som är i riskgruppen. Barnledare har börjat göra veckovisa program för barnen som strömmas på eftermiddagarna. De har också ringt upp barnfamiljerna och frågat om de behöver stöd med till exempel läxläsning. Ju längre det här pågår, desto mera utsatta blir ju barnfamiljerna som ska sköta både jobben och skolgången på distans.

Andra producerar andakter eller allsång på nätet.

– I allsången får man önska sånger som en grupp musiker uppför i direktsändning.

Församlingarna har snabbt funnit sig i att strömma gudstjänsterna.

– Men kvaliteten varierar. Det finns församlingar som strömmat med hjälp av en telefon medan andra fått utomstående hjälp. Överlag är de som fått hjälp mera nöjda. Många jobbar också med att förbättra kvaliteten.

Men det finns också de som inte har förutsättningar att finna sin församling på nätet.

– Den personliga kontakten är fortfarande jätteviktig. Den kan nätet inte ersätta.

Förrättningarna runtom i församlingarna har inte samlats på hög.

– En del föräldrar har flyttat fram dop, och en del vigslar under våren och försommaren har också flyttats fram. Någon märkbar ökning av antalet jordfästningar som skjutits upp har vi heller inte sett. De flesta har funnit sig i begränsningarna och önskat att jordfästningen hålls, men att minnesstunden eventuellt ordnas senare.

Avslutningsvis uppmanar Bo-Göran Åstrand till förbön.

– Jag innesluter alla församlingarna och kyrkoherdarna i mina böner. Vi kan alla sluta upp kring att be för nu behövs verkligen förbönen.

Johan SandbergThomas Rosenberg tror på Svenskfinland och dess institutioner. Han hoppas att stiftsledningen ska göra mera för att trygga Kyrkpressen.

FINLANDSSVENSKA MEDIER. Kyrkpressen har en stark ställning i Svenskfinland. Men kyrkans ekonomi ställer också tidningen inför utmaningar. Thomas Rosenberg, det svenska Finlands Herr Tidskrift, hoppas att Borgå stifts ledning ska ha mera klös för att trygga tidningens framtid. 6.6.2022 kl. 08:00
Sara Grönqvist samlade hela 879 röster i valet, en överväldigande majoritet.

kyrkoherdeval. Sara Grönqvist, tf kyrkoherde i Väståbolands svenska församling, fick en överväldigande majoritet av rösterna när Väståboland valde ny kyrkoherde idag. 5.6.2022 kl. 21:04
Mia Anderssén-Löf och Tomas Ray ska lämplighetsbedömas för stiftsdekansjobbet.

Stiftsdekan. Fem personer sökte jobbet som stiftsdekan och intervjuades. Domkapitlets intervjugruppvalde att låta Mia Anderssén-Löf och Tomas Ray gå vidare. 5.6.2022 kl. 18:53
Dennis Svenfelt.

AVKRAGNING. Pastor Dennis Svenfelt behåller sitt prästämbete men får inget förordnande som präst. Det beslutet fattade domkapitlet idag efter omröstning 5-2. 22.6.2022 kl. 13:00
Dennis Svenfelt vid prästvigningen i mars 2021.

AVSTÄNGNING. Församlingspastor Dennis Svenfelts framtid i kyrkan avgörs vid domkapitlets möte den 16 juni. – Det är en utmanande situation, säger biskopen inför mötet. 3.6.2022 kl. 17:36
Det är ett nytt matkoncept i Helsingfors domkyrka i sommar.

Helsingfors domkyrka. I sommar kan man besöka ett sommarkafé i Helsingfors domkyrkas klockstapel. I katedralens krypta finns även en restaurang, vars pizzaingredienser kommer från Italien. Det skriver tidningen Kirkko ja kaupunki. 4.6.2022 kl. 08:00
"Ukrainarna är positiva, framåt och riktade på framtiden", säger Virpi Paulanto, som är flyktingkoordinator i Borgå.

flyktingar. Med diakoni, ekumenik och religions­­dialog i sitt bagage använder Virpi Paulanto nu sin erfarenhet i jobbet som Borgå stads flykting­koordinator. 9.6.2022 kl. 19:00
Biskoparna Bo-Göran Åstrand och Matti Salomäki mötte gemensamt förtroendevalda i Sydösterbotten.

SYDÖSTERBOTTEN. Nu borde man öppet och fördomsfritt utreda allt från ett utökat samarbete till en samgång mellan Närpes och Kaskö församlingar. Men utredningen görs inte om inte de förtroendevalda i Kaskö begär den. Kristinestad berörs inte i detta skede. 3.6.2022 kl. 10:00
Dennis Svenfelt hördes idag av domkapitlet och biskop Bo-Göran Åstrand.

AVSTÄNGNING. Domkapitlet kunde idag inte ta något beslut gällande Dennis Svenfelts eventuella avkragning. Svenfelt hördes i en och en halv timme, men domkapitlet valde att fortsätta behandlingen vid ett extrainsatt möte på onsdag nästa vecka. 16.6.2022 kl. 17:40
– Jag är glad över att man uppmärksammar och värdesätter kyrkans arbete, säger biskop Mari Leppänen.

pris. Enligt prisjuryn är biskop Mari Leppänen en karismatisk och orubblig främjare av en mer tolerant andlig kultur i Finland. 2.6.2022 kl. 18:04
Tanken är också att heldagsdagklubben ska vara förhållandevis förmånlig för familjerna.

NÄRPES. Närpes församling lyssnade in familjernas behov. Resultatet blev en juniorklubb för sommarlovslediga barn och en heldagsdagklubb som startar i höst. 30.5.2022 kl. 11:10
– Min pappa brukar säga att jag redan redan som barn hade en stark känsla för rättvisa, säger Henrika Lemberg, som är ny diakoniarbetare i Borgå.

diakoni. ”Så snett kan det aldrig gå att du inte kan komma och tala med oss”, säger diakoniarbetaren Henrika Lemberg i Borgå. 20.5.2022 kl. 12:52
– Skjut upp avverkning och skapa blandskogar som gör skogen stresståligare, råder kyrkomötesombudet och skogsforskaren Anna Lintunen.

KLIMATET. Upp till 22 miljoner euro kan de evangelisk-lutherska församlingarna lyfta ur sina skogar varje år. När kyrkan ska vara klimatneutral 2030 får många se över sina invanda avverkningar. 26.5.2022 kl. 12:00
Doris Ståhl gillar att pyssla med blommor.

livshistoria. 102-åriga Doris Ståhl har varit med om två krig, evakuerat föräldrahemmet under Porkalaparentesen och suttit i Stockmanns källargångar när Helsingfors bombades. Ukrainakriget följer hon med i tidningen. – De arma människorna! Det är så hemskt så man kan inte tänka på det. 27.5.2022 kl. 16:27
- Vi har precis skyddat 14 hektar skog, säger förvaltningsdirektör Anne Jokela i Karleby

KYRKANS SKOGAR. Med sina 4 356 hektar skogar är Karleby kyrkliga samfällighet den största skogsägaren inom kyrkan i Finland. 26.5.2022 kl. 11:59

– Jag värdesätter att rörelsen är driven mot gemenskap, säger Matti Aspvik.

kyrkans ungdom. Matti Aspvik är ny verksamhetsledare för Förbundet Kyrkans Ungdom. 20.6.2022 kl. 20:44
Kyrkan vinner på skattereformen, och det kommer på sina håll att leda till sänkt kyrkoskatt. Men antagligen inte på alla orter.

skatt. Beskattningen läggs om 2023 när vårdreformen kommer. Kyrkan skulle kunna vinna 54 miljoner euro på att avdragssystemet läggs om. Men sote-samhället ber kyrkan vara hygglig och avstå från de pengarna. Så kyrkoskatten kommer på många håll att sänkas ett hack eller två. 20.6.2022 kl. 13:41
Dennis Svenfelt och biskop Bo-Göran Åstrand.

AVSTÄNGNING. Domkapitlet kunde idag inte ta något beslut gällande Dennis Svenfelts eventuella avkragning. Svenfelt hördes i en och en halv timme, men domkapitlet valde att fortsätta behandlingen vid ett extrainsatt möte på onsdag nästa vecka. 16.6.2022 kl. 18:00
Mia Anderssén-Löf.

Stiftsdekan. Domkapitlet valde vid sitt möte idag Mia Anderssén-Löf till ny stiftsdekan. 16.6.2022 kl. 17:29
Mats Lindgård har svårt att acceptera att en allt större bit av prästernas arbetstid går till byråkrati.

Kolumn. Vi kyrkoherdar behöver frigöra tid för präster och anställda att mera möta församlingsbor, skriver domprost Mats Lindgård i Borgå i sin kolumn. 9.6.2022 kl. 11:02