Samfälligheten i Vasa inleder samarbetsförhandlingar

samarbetsförhandlingar.

Vasa kyrkliga samfällighet inleder samarbetsförhandlingar med hela personalen. Förhandlingarna kan leda till omorganisering av arbetsuppgifterna eller permitteringar.

27.3.2020 kl. 13:02

Förhandlingarna gäller samfällighetens samt de tre församlingarnas personal. Gemensamma kyrkorådet beslöt om förhandlingarna sitt sammanträde igår.

På grund av Covid-19-viruspandemin samt regeringens, THL:s och kyrkostyrelsens anvisningar och begränsningar har de flesta evenemangen i samfällighetens utrymmen ställts in och till exempel klubbar och övriga sammankomster är på paus eller förverkligas i en annan form.

Följderna av coronaviruset ter sig på olika sätt i samfälligheten och församlingarnas olika verksamheter. För en del har arbetet minskat märkbart medan arbetsbördan har arbetsbördan bibehållits eller till och med ökat för andra. För en del arbetstagare har det blivit nödvändigt att genomföra tillfälliga förändringar i arbetsuppgifterna.

I det här skedet har samfälligheten inte ännu lidit av några betydande ekonomiska förluster. Det är ändå sannolikt att företagens permitteringar kommer att synas i minskade skatteintäkter under senare delen av år 2020, skriver samfälligheten i ett pressmeddelande och fortsätter:

Vi vill som kyrka, samfällighet och som församling agera på ett ansvarsfullt sätt i denna svåra situation. För oss skulle det vara viktigast att hitta den totalt sett bästa lösningen, vilket i bästa fall till och med kunde innebära en utveckling av vår verksamhet med tanke på framtiden.

Gemensamma kyrkorådet har konstaterat att samfälligheten bör reagera på den rådande situationen enom att anpassa och ändra sin verksamhet. Genom samarbetsförhandlingarna kan man i första hand utreda behovet och möjligheterna att omorganisera arbetsuppgifterna och i andra hand utreda behovet av åtgärder för att minska på kostnaderna.

Förhandlingar som avses i samarbetsförfarandet kommer att inledas fredagen den 3 april 2020. Förhandlingarna kommer att pågå åtminstone 14 dagar.

Samarbetsförhandlingar pågår också i Pedersöre kyrkliga samfällighet. Även Närpes församling har anmält om förhandlingar men ännu inte kallat till några.

Johan Sandberg

Bakom försäljningen döljer sig många år av kämpande för att bevara det svenska församlingshemmet.

Försäljning. Efter många års kämpande för att bevara församlingshemmet, men utan gehör, ger man nu upp den tanken. – Vi måste kunna gå vidare och utreda andra alternativ, säger Mats Lindgård. 15.10.2020 kl. 15:04
Josefin Silén hade tänkt bo kvar i Sverige ett tag – men möjligheten att stå på scen som Mary Poppins kunde hon inte tacka nej till.

teater. När Josefin Silén står på musikalscenen i Mary Poppins gestalt är hon sval, lätt bitsk och värdig. Men i verkliga livet har hon insett att det är fruktansvärt tråkigt att alltid vara cool och stark. 14.10.2020 kl. 18:20

val. Inom utsatt tid har den ledigförklarade kaplanstjänsten i Pedersöre församling sökts av två personer. 14.10.2020 kl. 17:18
Kyrkoherdarna Daniel Norrback, Camilla Svevar och Mikael Forslund har fått göra om församlingens program på kort varsel.

restriktioner. Offentliga tillställningar och allmänna sammankomster med fler än tio personer är förbjudna i Vasa sjukvårdsdistrikt till slutet av oktober. Församlingarna följer samma direktiv. Tre kyrkoherdar vittnar om en viss coronavana – men också om coronatrötthet. 14.10.2020 kl. 13:58
Kyrkpressens layoutare Malin Aho och John Bark jobbar med Kyrkpressens formatbyte.

Kyrkpressen. Veckans nummer av Kyrkpressen innehåller två mindre förändringar. Den ena är estetiskt och den andra är kopplad till formatet. 13.10.2020 kl. 16:20
Tinca Björke är informatör i Mariehamns församling.

Lokalt. Hej då perfektionisten! säger Tinca Björke, informatör i Mariehamns församling. 14.10.2020 kl. 08:00

Höst. "När peppen och inspirationen är borta är det ofta människorna runt omkring oss som blir stödet." 14.10.2020 kl. 00:01
Även om sommarens läger innebar många nya åtgärder fanns en bra grund för att klara av de åtgärder som krävdes för att kunna genomföra säkra läger, säger Rebecka Stråhlman.

konfirmandarbete. Under sommaren har unga haft roligt och känt sig trygga i skriftskolan. Det här framgår av en enkät som 16 000 ungdomar svarat på. De unga gav skriftskolan det nationella skolvitsordet 9-. 8.10.2020 kl. 16:24
Samfällighetens ledningsgrupp har även gett anvisningar om att deltagare i församlingarnas gudstjänster och övriga evenemang ska använda ansiktsmask.

covid-19. Begränsningarna baserar sig på beslut fattade av Vasa stads social- och hälsovårdsnämnd den 5 oktober och är i kraft till och med den 25 oktober. Samfällighetens ledningsgrupp har också gett anvisningar om att deltagare i församlingarnas gudstjänster och övriga evenemang ska använda ansiktsmask. 5.10.2020 kl. 22:26
Ida-Maria Pekkarinen längtar inte tillbaka till frisörsalongen.

profilen. Hon kom till Helsingfors som svar på någon annans bön. Frisören blev ledare för lärjungskolan. Nu vill Ida-Maria Pekkarinen skaffa mandat att fortsätta i en uppgift som känns som hennes. 1.10.2020 kl. 17:04
Slutet nått