Staden och församlingarna hjälps åt för att nå de äldre som blivit isolerade på grund av coronaepidemin.
Staden och församlingarna hjälps åt för att nå de äldre som blivit isolerade på grund av coronaepidemin.

Helsingforsförsamlingarna och Helsingfors stad samarbetar för att hjälpa äldre under coronaepidemin

Seniorer.

Undantagstillstånd råder och äldre personer uppmanas hålla sig hemma och undvika att röra sig ute bland folk. Helsingfors-hjälpen, som är församlingarnas och stadens gemensamma projekt, inledde sin verksamhet i fredags.

23.3.2020 kl. 15:41

Anställda från såväl staden somförsamlingarna kommer att kontakta alla 80 år fyllda helsingforsbor som bor hemma och kartlägga deras behov av praktisk hjälp.

– Vi vill inte negligera barnfamiljer eller andra grupper, men vi upplever att det här är den grupp som är i allra störst behov av hjälp, säger Stefan Forsén som leder gemensamt församlingsarbete i Helsingfors.

Personer i åldern 70–79 år kommer inte att kontaktas, men kan själva höra av sig om de behöver hjälp. Numret till Helsingfors-hjälpen är 09 310 10020. Telefonen är öppen vardagar kl. 9–16.

Matkassar och apoteksvaror

Helsingfors-hjälpen upprättar lokala kontaktpunkter i åtminstone alla finska församlingars lokaler. De svenska församlingarna samarbetar med någon finsk församling i närområdet. Vid kontaktpunkterna kommer koordinatorer från staden och församlingarna att samordna frivilliga insatser för att möta det hjälpbehov som finns.

Projektet samarbetar med frivilligorganisationer för att kunna erbjuda vardagshjälp under isoleringen – till exempel leverera matkassar eller apoteksvaror till dörren.

– Det behövs många människor som kan vara med och förverkliga det här.

Församlingarna i Helsingfors har sedan tidigare ett intensivt samarbete med Helsingfors stad, och Stefan Forsén säger att det var naturligt att kolla hur man kunde samarbeta kring det här. Han säger att man räknar med att omkring 500 av församlingarnas anställda kommer att arbeta med Helsingfors-hjälpen på hel- eller deltid.

– Arbetet i församlingarna är väldigt annorlunda nu i och med restriktionerna under coronaepidemin.

Det här gör att det finns anställda som kan utföra andra arbetsuppgifter medan gudstjänsterna firas utan kyrkobesökare och medan församlingens gruppverksamhet håller paus.

– Många jobbar intensivt med att nå sina grupper virtuellt, men det finns också många som inte kan utföra sitt vanliga jobb just nu, till exempel många eftisledare och de som normalt arbetar i det nu stängda Kampens kapell.

Är du intresserad av att hjälpa till? Anmäl dig som frivillig genom att kontakta din församling eller e-posta vapaaehtoistoiminta@hel.fi.

Erika Rönngård

Rolf Steffansson är verksamhetsledare för Finska Missionssällskapet.

pandemi. Alla missionärer som tillhör riskgrupper har kallats hem från fältet. För övrigt får de som vill stanna i arbetsområdet välja att stanna frivilligt. 23.3.2020 kl. 16:48
Lotta Keskinen mötte ett Kambodja bakom turistkulisserna.

utvecklingsarbete. Lotta Keskinen reste till Kambodja och Thailand för att få se de utvecklingsprojekt som församlingarna understöder. 25.3.2020 kl. 00:01

Permitteringsvarsel. Coronaviruset har föranlett Pedersörenejdens kyrkliga samfällighet att varsla permitteringar av hela personalen. Samarbetsförhandlingarna inleds nästa vecka. 19.3.2020 kl. 16:20
Nya direktiv: fler än tio får delta i jordfästningar, om de är nära anhöriga.

jordfästning. Det begränsade deltagarantalet vid kyrkliga förrättningar har väckt många frågor. Nu är direktiven reviderade: nära anhöriga får delta även om de är fler än tio personer. 18.3.2020 kl. 20:05
Brändö-Kumlinge församling är en liten församling, där kyrkoherden får sköta tekniken själv.

strömning. Att strömma andakter och gudstjänster är nytt i många församlingar, men Kent Danielsson satte igång genast, även om han är nybörjare. 18.3.2020 kl. 16:08
Mikael Kurkiala har vuxit upp i Finland men flyttade till Sverige under studietiden.

Modernitet. Mikael Kurkiala är kulturantropologen som länge trodde att kyrkans språk och ritualer tillhörde de andra – inte honom. I dag är han omvärldsbevakare för Svenska kyrkan och tycker att kyrkan tillhör alla, inte bara de troende. 18.3.2020 kl. 12:43
Den här bilden är tagen i St. Marys Church i Dingle, Irland. Där firar kyrkorna tillsvidare mässa, men inte med fler än 100 personer.

coronaepidemin. I hela Europa kämpar kyrkorna med samma problem: hur ska man ha kontakt med församlingsmedlemmarna, men samtidigt skydda dem från att bli smittade av coronaviruset? 17.3.2020 kl. 17:27
Biskop Bo-Göran Åstrand vill poängtera att församlingen finns där för alla medlemmar som behöver den.

coronaepidemin. Kyrkliga förrättningar sköts nu med undantagsarrangemang: högst tio kan delta. Till gudstjänst samlas församlingen inte fysiskt. – Men vi har inte släckt lamporna, säger biskop Bo-Göran Åstrand och hoppas på fungerande tekniska lösningar ute i församlingarna 16.3.2020 kl. 21:06
Kyrkorna stängs för gudstjänstgemenskap, men hålls öppna för stillhet och bön.

undantagstillstånd. Nu råder undantagstillstånd i Finland. Gudstjänsterna fortsätter, men utan att församlingen är närvarande i kyrkorummet. 16.3.2020 kl. 19:21
Anita Ismark bar korset vid ingångsprocessionen.

biskopsvisitation. Coronavirusets effekter slog till med full kraft under helgens biskopsvisitation i Korsnäs. Stora delar av det program som planerats fick inhiberas och kvar blev bara biskop Bo-Göran Åstrands träff med förtroendevalda samt söndagens högmässa och påföljande visitationsstämma som ”bakades ihop” till en programpunkt. 15.3.2020 kl. 15:15
Slutet nått