Sorggruppen som börjar träffas i februari passar både sådana som nyligen upplevt sorg och sådana som har äldre sorg att bearbeta.
Sorggruppen som börjar träffas i februari passar både sådana som nyligen upplevt sorg och sådana som har äldre sorg att bearbeta.

Att bearbeta sorg tillsammans

Grupp.

Sorg bearbetas väldigt olika. Snart startar en grupp för dem som vill dela bördan med andra.

24.1.2019 kl. 00:00

– Vi kommer att samlas fem gånger för att ge deltagarna en möjlighet att prata om sin sorg, säger Karin Salenius som jobbar som diakonissa i Johannes församling.

Hon leder gruppen tillsammans med församlingspastor Johan Terho.

– Och man får förstås både prata och sitta tyst, med hänsyn till vad som känns bäst, tillägger hon.

Under träffarna använder både Salenius och Terho egna erfarenheter av att ha bearbetat sorg.

– För mig har det varit viktigt att få dela med mig av mina känslor och att få ta tid för min sorg, säger Johan Terho.

– Att få prata och låta tiden gå, att inte ha bråttom, är något som har hjälpt mig. Tidvis är det viktigt att bara få vara, säger Karin Salenius.

I kursen utgår de också från John Vikströms bok Hemma i livet – tankar om livsmening och hälsa.

Förhoppningar

Gruppen passar både sådana som nyligen upplevt sorg och sådana som har äldre sorg att bearbeta.

– Vi hoppas att deltagarna efter de här träffarna ska få känna hopp, tacksamhet och att de har ett sammanhang. En glädje över det som varit, ett lugn i nuet och en tro på framtiden, säger Salenius.

De tror båda att kyrkan och församlingsanställda är en resurs just när det kommer till människors bearbetning av sorg.

– Kyrkans väsen är att ingjuta hopp och ge ett sammanhang. Vi har vandrat tillsammans med många sörjande och är inte rädda för att möta det svåra. Kyrkans budskap är ett kärlekens och hoppets budskap, säger Karin Salenius.

Sorgegrupp

  • Sista anmälningsdag är fredag 1.2 till Karin Salenius tfn: 050 3800867 eller karin.salenius@evl.fi.
  • Gruppen samlas i Folkhälsanhusets ”Minnenas rum” i Brunakärr, Mannerheimvägen 97.
  • Kursen är öppen för alla, oberoende av var du bor eller vilken församling du tillhör.
  • Träffarna infaller 28.2, 14.3, 28.3, 11.4 och 6.6. kl. 18–20.
  • I höst startar ytterligare en sorgegrupp: Datum: 12.9, 26.9, 10.10, 24.10 och 21.11. Sista anmälningsdag: 16.8.2019 till församlingspastor Johan Terho tfn: 050 3800807 eller johan.terho@evl.fi.
Ulrika Hansson
Kyrkpressen och Fontana Media har haft sina utrymmen på sjunde våningen på Sandvikskajen 13 i Helsingfors.

Flytt. Kirkkopalvelut sålde huset – det innebär flytt för Kyrkpressen och Fontana Media senast i januari 2020. 13.8.2019 kl. 11:57
Karolin Wargh tycker det känns mäktigt att spela orgel.

Utmärkelse. Karolin Wargh, kantor i Solfs församling, är årets kantor. – Det känns helt otroligt och väldigt roligt. Jag hoppas att jag genom den här utmärkelsen kan föra fram hur viktigt det är med orgelpedagogik, säger hon. 8.8.2019 kl. 16:23
Trots att gruppen samlas i kyrkhemmet i Malax är det en öppen grupp där alla slags synsätt och åskådningar ryms med. Till exempel är en av medlemmarna präst medan en annan nyligen har skrivit ut sig ur kyrkan. Från vänster till höger syns Joakim Snickars, Mats Bergvik, Hillevi Lasén och Kristian Norrback.

på djupet. Var tredje vecka träffas en diskussionsgrupp som behandlar teologi, filosofi och psykolog i Malax. Gruppen kallar sig Amici in spiritu och fungerar som en motkraft till samtidens ofta ytliga och aggressiva diskussionsklimat. 29.7.2019 kl. 10:00
– Det är fortfarande min grundtanke att förvandla orden till gärningar, att det inte bara ska se bra ut på ytan.

gemenskap. Hanna Mithiku vill att kyrkan ska leva som den lär och att förkunnelsen om alla människors lika värde ska synas i församlingsarbetet. Det har fått henne att ställa upp som förtroendevald, och i dag är hon ordförande för gemensamma kyrkofullmäktige i Helsingfors. 25.7.2019 kl. 08:30
–  Skuld och skam är frågor som kommer upp hela tiden. Inför livets största vändpunkter formas frågorna i våra innersta djup, säger Barbro Eriksson.

sjukhuspräst. I det kyliga, kliniska kaos som sjukhus och sjukdom kan innebära finns det personer som bygger altaren och andas empati. 25.7.2019 kl. 08:30
Kyrkan möter människor i livets höjdpunkter och dalar. Ofta är mötet gott, men ibland blir det en besvikelse.

förrättningssamtal. ”Nästan terapeutiskt” och ”rutinmässigt” är ord människor använder för att beskriva samtalet med prästen inför sin bröllopsdag, sitt barns dop eller en anhörigs jordfästning. De flesta har positiva erfarenheter, men hos några har mötet lämnat en besk eftersmak. 24.7.2019 kl. 10:57
Maria Åkerblom gjorde redan som ung sensation som sömnpredikant. Oravais teaters version av Under liten himmel inleds med den första dramatiska predikan från sjuksängen.

teater. På Kyroboas möter vi en predikant som är osympatisk redan från början. Under liten himmel är en obehaglig berättelse om maktmissbruk och svårigheten att säga ifrån. 11.7.2019 kl. 14:55

ledarskap. Teemu Laajasalo leder ett brokigt stift där församlingarna trots sina skillnader ställer samma fråga: Hur kan vi tala om evangeliet så att det blir relevant för människor i dag? 11.7.2019 kl. 00:01
Emina Arnautovic
jobbar som Sfp:s kontaktchef i Österbotten. Hon pendlar till jobbet i Vasa från hemmet 
i Närpes.

livsberättelse. En natt under Bosnienkriget drevs Emina Arnautovic genom en svår frontlinje. Granaterna regnade ner runt henne och dottern hon bar i sin famn. – Då tänkte jag att om jag överlever måste jag göra något av mitt liv. 11.7.2019 kl. 12:00
"Musik är inte matematik", säger Nina Åström. Musiken är mer än summan av sina delar.

musik. ”Jag är ju bara från Kokkola”, kan Nina Åström tänka när hon rör sig bland musikvärldens stora eller spelar i ett fängelse. Efter trettio år i branschen och ett femtontal skivor ger hon ut sitt första album på svenska. 28.6.2019 kl. 15:34
Slutet nått

Kyrka. Under hösten har samtliga stift i landet arbetat med att förnya sina webbplatser. I december lanserades också Borgå stifts nya webbplats. 9.1.2019 kl. 09:00

Bidrag. Manusförfattare och regissör Klaus Härös film Livet efter döden får Kyrkans mediestiftelses största produktionsstöd, 20 000 euro, hösten 2018. 19.12.2018 kl. 12:00

missionsorganisation. Vid sitt möte senaste vecka beslöt biskopsmötet att inte rekommendera för kyrkomötet att Suomen Lähetyslentäjät ry (MAF Finland) godkänns som kyrkans missionsorganisation. 12.12.2018 kl. 08:00