Peter Halldorf är en av de inbjudna talarna för höstens kvällsmässor i Matteus församling.
Peter Halldorf är en av de inbjudna talarna för höstens kvällsmässor i Matteus församling.

En kravlös kvällsmässa

Afton.

Intressanta talare och en avspänd stämning är utmärkande för höstens kvällsmässor i Matteus församling.

27.9.2018 kl. 00:00

– Ett gemensamt drag för de inbjudna talarna är att de på olika sätt påverkat människor och påverkat den kyrkliga utvecklingen. De har utmanat kyrkan, sett vad som ligger i tiden och samtidigt haft rötterna djupt förankrade i det som är kyrkans väsen, säger kyrkoherde Stefan Forsén.

Kravlöst

Magnus Lindholm går gärna i kvällsmässan i Matteus församling.

– Den är lite friare och mera avspänd än den vanliga söndagsmässan kl. 10, som dessutom ”stör” en sömnig söndagsmorgon. Det är lite som att varva ner efter helgen och samtidigt ladda batterierna inför den nya veckan, säger Lindholm.

Det avspända i mässsan är en medveten tanke.

– Kvällsmässan är utformad så att vem som helst ska kunna känna sig hemma i den oberoende av vilken kyrkvana man har. Kvällsmässans styrka är att många har kunnat känna att de är hemma där. Den är kravlös, och man kan delta på sina egna villkor, säger Forsén.

Magnus Lindholm ser också möjligheter att bredda mässan ytterligare.

– Det kunde vara med olika musikstilar, dikter, litterära texter och andra konstformer. En av kvällsmässans uppgifter torde vara att locka nya besökare till kyrkan och då krävs sannolikt lite okonventionella men seriösa grepp.

En lyckad kvällsmässa kan kanske förmedla en slags tillförsikt.

– Jag hoppas besökarna går hem med en känsla av hopp inför sitt eget liv; det hopp som man får när man möter det livskraftiga budskapet, det som väcker pirret i en, att livet är värt att leva, säger Stefan Forsén.

Kvällsmässor

  • Kvällsmässa kl. 18 i Matteuskyrkan, Åbohusv. 3.
  • Sö 30.9 med temat ”Liten”, Kaisa Raittila.
  • Sö 21.10 med temat ”Lysande”, Peter Halldorf.
  • Sö 25.11 med temat ”Minst”, Maria Björkgren-Vikström och Björn Vikström.
  • On 26.12 med temat ”Genom mig”, Cecilia Forsén.
  • Barnhörna finns för de minsta. Kvällste efteråt.
Ulrika Hansson

kaplansval. Johanna Björkholm-Kallio har valts till kaplan i Jakobstads svenska församling bland tre sökande. Församlingsrådet valde henne i går kväll med rösterna 7 mot 6 för Jan-Gustav Björk. 20.6.2019 kl. 10:06
Árpád Kovács friades av en oenig rätt.

äktenskapsfrågan. Norra Finlands förvaltningsdomstol har omkullkastat Uleåborgs domkapitels beslut – det att domkapitlet gav en skriftlig varning till pastor Árpád Kovács för att han vigt ett par av samma kön. Domkapitlet ansåg att Kovács handlat mot sina prästlöften, domstolen var av annan åsikt. 17.6.2019 kl. 18:09

nytt från domkapitlet. Domkapitlet i Borgå stift hade möte på torsdagen. Bland annat fastställdes resultatet i valet av Berndt Berg till prästassessor. Och bland många ärenden i en diger lista granskades också de sökande till kaplanstjänsten i Vanda svenska församling. 14.6.2019 kl. 12:40
Nils Torvalds pendlar mellan Bryssel, Helsingfors och stugan på Tunhamn, Hitis.

barndom. När Nils Torvalds var fyra år insåg han att han måste försvara sig själv, ingen annan tar hand om honom. 13.6.2019 kl. 14:04
Ilar Gunilla Persson

utställning. Sedan 2014 har den svenska konstnären och fotografen Ilar Gunilla Persson samlat på berättelser av HBTIQ -personer (homo, bi, trans, interkönade, queer) som har en bakgrund i ett religiöst sammanhang eller i en annan stark ideologi. Berättelserna har hon sedan fotograferat. 12.6.2019 kl. 11:02
Anne Immonen är en av dem som lyssnar till besökarna i Kampens kapell.

kampens kapell. Kampens kapell är ett stilla rum mitt i myllret och trafikbruset i centrum av Helsingfors. Många kommer för att söka stillhet – men i kapellet finns också lyssnande öron för den som behöver prata eller söker hjälp. 13.6.2019 kl. 00:01
Camilla Ekholm blir Sibbo svenska församlings nästa kyrkoherde.

kyrkoherdeval. Camilla Ekholm valdes på söndagen till ny kyrkoherde i Sibbo svenska församling. Hon fick 96,3 procent av rösterna. 3.6.2019 kl. 08:58
Anna Övergaard är en samhällsengagerad teologistuderande. Hon trivs i kyrkorummet där historia, kulturarv och traditioner förenas.

profilen. Kan man vara både präst och politiskt aktiv? Ja, svarar Anna Övergaard i Nykarleby. Hon anser att kyrkan primärt har ett samhälleligt uppdrag. 31.5.2019 kl. 09:58
Valarbetet lärde Johan Kvarnström att möta människor.

politiker. Småbarnspappan Johan Kvarnströms nya jobb är att vara riksdagsledamot. Han var en liten planta som stod intill ett stort träd, och nu måste han klara sig ensam. 29.5.2019 kl. 10:24

vm-guld. I Helsingfors ringer kyrkklockorna i dag måndag 27.5 när Finlands ishockeylandslag landar på Helsingfors-Vanda flygfält vid fyratiden. Med klockringningen önskar församlingarna i huvudstaden VM-guldmedaljörerna välkomna hem igen. 27.5.2019 kl. 16:42
Slutet nått

Kyrka. Under hösten har samtliga stift i landet arbetat med att förnya sina webbplatser. I december lanserades också Borgå stifts nya webbplats. 9.1.2019 kl. 09:00

Bidrag. Manusförfattare och regissör Klaus Härös film Livet efter döden får Kyrkans mediestiftelses största produktionsstöd, 20 000 euro, hösten 2018. 19.12.2018 kl. 12:00

missionsorganisation. Vid sitt möte senaste vecka beslöt biskopsmötet att inte rekommendera för kyrkomötet att Suomen Lähetyslentäjät ry (MAF Finland) godkänns som kyrkans missionsorganisation. 12.12.2018 kl. 08:00