På Café Torpet ordnas bland annat många av Petrus församlings kurser.
PÄ Café Torpet ordnas bland annat mÄnga av Petrus församlings kurser.

Kyrkans vardagsrum i Södra Haga

Caféliv.

Ett sätt att flytta ut kyrkan bland stadsborna är att ordna verksamhet på ett café.

13.9.2018 kl. 14:49

På bottenplan i ett vanligt våningshus i Södra Haga hittar man Café Torpet där en del av Petrus församlings verksamhet ordnas.

– Caféet ägs av Petrus församling, men målet är inte att det ska vara vinstbringande. Eventuella vister går till diakonin och i förlängningen mindre bemedlade som behöver ekonomiskt stöd, säger Anu Kuokkanen som är caféansvarig.

– Vi behöver finnas ute bland ”vanliga” människor, bland dem vi är sända att betjäna. Tröskeln att besöka ett café är betydligt lägre än att komma till kyrkan, säger Rebecka Björk som är projektkoordinator i Petrus församling.

Ett mål är att Torpet ska kännas som ett vardagsrum.

– Man kan umgås, släppa loss barnen och slappna av. Och om man redan besökt caféet på en lunch eller kaffe känns steget ganska litet att komma tillbaka kvällstid på en kurs, säger Björk.

Tron kommer fram på många sätt i cafémiljön.

– Genom tavlor, tidningar, reklam och lättillgänglig lovsångsmusik som vi spelar i bakgrunden. En låda där man kan lämna in respons eller bönelappar planeras också, exemplifierar Kuokkanen.

– Också genom det sätt vi uppmärksammar och betjänar våra kunder vill vi visa på Guds godhet och kärleken till nästan, tilllägger hon.

Fler caféer?

Linn och Milla från gymnasiet Lärkan besöker Café Torpet för första gången. Det är ”mysigt” tycker de och de kan tänka sig att komma fler gånger.

– Eller så ofta min veckopeng tillåter, säger Linn.

De beskriver sig själva som lite nördiga.

– De coola människorna som festar varje kväll kanske inte skulle komma hit, funderar Linn.

Men Wilanda Verdecia bakom disken är inte så säker. Morgonkaffe brukar locka många olika slags ungdomar.

– Ofta droppar det in ensamma elever eller grupper på tio personer, säger hon.

Anu Kuokkanen är glad att alla slags människor hittat caféet.

– Och barnfamiljer, inte minst föräldralediga, är en stor kundgrupp, säger hon.

Det finns drömmar om fler caféer, om ekonomin tillåter, berättar Rebecka Björk.

– Vårt område är stort geografiskt, men via ett café kan man bygga gemenskap och skapa en mötesplats mellan kyrkan och lokalbefolkningen. En annan idé är att samarbeta med redan existerande caféer, säger Rebecka Björk.

Ulrika Hansson

kyrkoherdetjĂ€nst. Fred Wilén, som för tillfället jobbar som kaplan i Borgå domkyrkoförsamling, har valts till tf kyrkoherde i Matteus församling i Helsingfors. 13.11.2018 kl. 22:00
Semjon Aleksandrovskij och Ksenja Peretruchina tror att vi behöver övning i att våga se det som sker i det fördolda.

teater. Döden är det som allt levande har gemensamt, men vi måste öva oss på att vara i närheten av det vi är mest rädda för. 13.11.2018 kl. 09:53

församlingsvalet. De första siffrorna från församlingsvalet visar att valdeltagandet i förhandsröstningen i många större församlingar stannar på en lägre nivå än för fyra år sedan. Ett undantag är de svenska församlingarna i Helsingfors. 12.11.2018 kl. 10:05

kyrkoherdetjĂ€nst. Den lediganslagna tjänsten som kyrkoherde i Kvevlax församling har lockat en sökande. Det är Fredrik Kass som för närvarande jobbar som sakkunnig inom ungdomsarbete på Kyrkans central för det svenska arbetet i Helsingfors. 9.11.2018 kl. 18:28
Bröderna Vilpanen som ettåringar. De föddes i en finsktalande familj, men växte upp på svenska och är i dag helt svenskspråkiga.

livshistoria. Ett barnhem där barnen får utstå hot, misshandel och hårt fysiskt arbete. En ängel som kommer på besök i natten. Det låter som en otrolig berättelse, för bröderna Vilpanen var det verklighet. 9.11.2018 kl. 16:21
Harry S Backström

biskopsval . Kyrkoherden i Väståbolands svenska församling, teologie doktor Harry S Backström ställer upp i biskopsvalet i Borgå stift. 8.11.2018 kl. 16:31
Pekka Huokuna är ny kanslichef på kyrkostyrelsen.

Kyrkomötet. Kyrkomötet valde Pekka Huokuna till ny kanslichef för kyrkostyrelsen. 8.11.2018 kl. 12:48
Ann-Mari Audas-Willman är kyrkoherde i Solf sedan 2011.

Vasa. Kyrkoherden i Solf söker tjänsten som samfällighetens förvaltningschef. 8.11.2018 kl. 10:05

pris. Folktingets samvetspris tillfaller någon som genom ord eller handling visat prov på stort civilkurage under det gångna året. 7.11.2018 kl. 12:32

församlingsvalet. På flera större orter röstades det flitigare under den första förhandsröstningsdagen jämfört med förra församlingsvalet. 7.11.2018 kl. 09:58
Slutet nÄtt

helsingfors bokmĂ€ssa. Biskoparnas författarintervjuer och det traditionella offentliggörandet av årets kristna bok ingår inte i årets bokmässoprogram i Helsingfors. 24.10.2018 kl. 13:22

församlingsval. Sammanlagt 16 200 kandidater har ställt upp i församlingsvalet i november. 4.10.2018 kl. 08:00

församlingsval. Det blir sämjoval också i Tammerfors svenska församling i höst. 3.10.2018 kl. 09:00