Första jämlikhetspriset till domprosten Satu Saarinen

Utmärkelse. Kyrkans första jämlikhetspris har tilldelats Satu Saarinen, domprost i Uleåborgs stift. 24.5.2018 kl. 08:00

Ärkebiskop Kari Mäkinen delade på tisdagen ut kyrkans första jämlikhetspris till Satu Saarinen, domprost i Uleåborgs stift. Kyrkostyrelsens plenum fattade beslut om priset.

I motiveringen till priset betonas framför allt domprosten Saarinens arbete för att främja jämställdhet mellan könen.

– Satu Saarinen har i sin doktorsavhandling granskat kvinnors ställning i kyrkan och i sitt dagliga arbete modigt försvarat jämställdheten mellan könen. Valet av Saarinen som pristagare sitter bra 2018 då det har gått 30 år sedan prästämbetet öppnades för kvinnor. Saarinen är en ung kyrklig ledare inom ett område som traditionellt har hört till den manliga ledarskapssfären, säger ledande sakkunnig Kari Latvus på Kyrkostyrelsen om prismotiveringen.

Pristagaren får 5 000 euro att användas inom ett område inom jämlikhetsarbetet som hon själv väljer. Domprost Saarinen tänker använda medlen till arbete inom sexualfostran vid den allmännyttiga föreningen Vuolle Setlementtis hus för flickor och pojkar i Uleåborg.

– Frågor som hör samman med jämställdhet, jämlikhet och likaberättigande är viktiga för mig och jag är lyckligt lottad då jag i mitt arbete, i min forskning och inom frivilligarbetet har kunnat lyfta fram de här frågorna och själv bidra till att jämlikhet förverkligas, säger Saarinen.

Webred
När han mådde så dåligt att färgerna försvann ur hans liv började Matti Aspvik fotografera.

Depression. Vi är alla beroende av något, vi är alla missbrukare, säger Matti Aspvik. 13.12.2019 kl. 17:25
Han kallar sig en rastös rebell som hittat hem. Magnus Persson, tidigare pastor i partykyrkan United är nu lutherska präst.

präst. Han var pastor i en uppmärksammad och framgångsrik pingstförsamling i Malmö. Men ändå saknades något. Det var startskottet för en resa som ledde till Luther och till Evangeliska-Fosterlands Stiftelsen, EFS. Idag är Magnus Persson prästvigd och anställd av EFS. 13.12.2019 kl. 16:05

Esse. En donation på ett sexsiffrigt belopp av två privatpersoner har gett församlingshemmet i Esse en orgel. 13.12.2019 kl. 11:12

film. I Guds namn är en film om den lilla människan som farit illa i den ståtliga institutionen – och som trettio år senare kämpar för upprättelse och för att rättvisa ska skipas. 13.12.2019 kl. 15:28
Måste julklappen vara något man kan paketera?

julklappar. Julklapparna måste inte vara ett hot mot miljön eller plånboken, säger den gröna bloggaren Julia Degerth. Men hon vet att det inte är en enkel fråga. 12.12.2019 kl. 15:11
Jonas Jansson gillar jobbet på Intek i Jakobstad. Men ibland längtar han efter omväxling.

profilen. Jonas Jansson tycker om att prata med Gud och med sina grannar. Han skulle vilja att alla fick känna sig duktiga och fina. – Det viktigaste är att visa omtanke och bära varandras bördor. 13.12.2019 kl. 12:56
Stina Lindgård har tilldelats Pro ecclesia-medalj.

förtjänstmedalj. Kyrkostyrelsen har beviljat Pro ecclesia-utmärkelse till fyra personer. En av dem är Stina Lindgård som är kyrkoherde i Agricola svenska församling. 10.12.2019 kl. 17:28

lediga tjänster. Två tjänster har varit lediganslagna i stiftet och en sökande vardera. 10.12.2019 kl. 16:45
Välkommen till Matteus för att fira jul med bland andra diakoniarbetare Mari Johnson och frivilligarbetarna Marina Alén och Annica Söderström, eller till Petrus där julaftonen firas hemma hos Rebecka och Daniel Björk med familj.

julafton. I Matteus och Petrus församlingar sträcker sig julaftonens gemenskap ännu längre än julbönen. I Matteus firar man tillsammans i kyrkan och i Petrus hemma hos kyrkoherden. 12.12.2019 kl. 00:01
I butiken Lundagård i Jakobstad. Aja Lunds samlande är både jobb och hobby.

samlare. Man ska inte samla skatter på jorden, men tänk om sakerna är terapi, lek, möten och känslobehållare? 7.12.2019 kl. 11:13
Slutet nått