Technomässa har redan ordnats bland annat i Mikaelskyrkan i Åbo. Nu kommer technomässan till Korsholm. 
Technomässa har redan ordnats bland annat i Mikaelskyrkan i Åbo. Nu kommer technomässan till Korsholm. 

Nu kommer technomässan till Korsholms församling

Specialmässa. "Tänk dig Beatles LP skiva som hakat upp sig samtidigt som du hör tvättmaskinen slå på centrifugen." 12.10.2016 kl. 10:07
I raden av specialgudstjänster bryter nu Korsholms svenska församling ny mark. Tidigare i vår ordnade församlingen en prinsessgudstjänst och på söndag ordnas en techno-mässa i församlingshemmet i Gamla Vasa den 16 oktober klockan 18.
Idén till technomässan föddes hos ungdomsarbetsledaren Tommy Rannanpää.
– I flera år har jag funderat på hur man kunde nå dem som inte går i kyrkan så aktivt, berättar han.
Han räknar också sig själv till skaran som inte är så aktiva gudstjänstbesökare. Det gav honom orsak att fundera över vad som skulle få honom att intressera sig för en gudstjänst.
– Målgruppen är de som känner att de inte har en plats i kyrkan, de som inte besöker de vanliga gudstjänsterna och de som önskar en förändring.

DJ och egen musik

Technomässa, eller Dancemessu som det kallas på finska, har ordnats i bland annat Åbo, Helsingfors och Kouvola. Konceptet härstammar från Sverige.
– Vad jag vet har det inte tidigare ordnats inom Borgå stift.
Utmärkande för techno mässan är musiken. Till helgens mässa har Tommy Rannanpää själv gjort musiken. Församlingens ungdomar har också bidragit med idéer till mässan.
– Jag fungerar lite som en DJ under mässan och jag hoppas att folk sjunger med i de enkla texterna vi har. En annan gång har vi kanske några försångare. Kantorn deltar på flygel med Yirumas låt River Flows in You. Den är inte techno i sig men passar ypperligt som en ballad mitt i technons dunk dunk.
Hur förklarar du techno så att mormors generation får ett grepp om den?
– Tänk dig Beatles LP skiva som hakat upp sig samtidigt som du hör tvättmaskinen slå på centrifugen.
Förebilden för mässan är Technomässan som ordnades i Stockholm redan 2011. Konceptet importerades till Finland året därpå.
På hemsidan beskrivs Dancemessu som en vanlig luthersk mässa där också dans ingår. I stället för orgeln används skivspelare.
– Vi kommer att fira en helt vanlig gudstjänst där jag är liturg och predikant, säger kaplan Jessica Bergström. Liturgin blir lite komprimerad och det blir mera musik än vanligt.
Eftersom konfirmanderna deltar kommer temat för gudstjänsten att vara nattvarden.
– Man får gärna dansa om man vill. Det finns lite extra utrymme för det framme i salen, men det går även att svänga med där man sitter eller står, säger Rannanpää.

Alla prinsar med

Prinsessgudstjänsten som församlingen höll tidigare i år är en mer vanlig familjegudstjänst. Men barnen fick klä ut sig till prinsar, prinsessor och andra figurer. I den fick barnen också vara med i en teaterliknande predikan.
– Predikan handlade om kungen som bjöd in folk till fest. De vänner han trodde sig ha kom med alla världens ursäkter.
Kungen blev ledsen men kom på att barnen i byarna säkert ville ha fest och vara små prinsar och prinsessor. Då gick kungen ut och bjöd in alla barnen till en fest framme i kyrkan med musik och annat, berättar Rannanpää.
Johan Sandberg

nytt från domkapitlet. Kyrkoherdejobbet i Jakobstad blir ledigt när Bo-Göran Åstrand tar över biskopsposten. I Sibbo finns en ledig kaplanstjänst. Stina Lindgård, kyrkoherde i Agricola svenska, blir nytt prästombud för Borgå stift i kyrkomötet. Domkapitlet har även utsett medlemmar till organisationskommisionerna för de nya sammanslagna församlingarna i Kronoby och Pedersöre. 23.8.2019 kl. 11:45
Pernilla Sundell har aldrig känt av sin cancer eller mått dåligt av den. Hon har bara känt trötthet av behandlingen.

kampen mot cancer. För tre år sedan drabbades Pernilla Sundell av malignt melanom. Trots det upplever hon att hon nu lever mera det liv hon vill leva än vad hon gjorde tidigare. Hon vaknar vanligtvis med ett leende. 22.8.2019 kl. 17:32

ylivieska. Kyrkostyrelsen har fastställt Ylivieskas kyrkoråds beslut om att bygga ny kyrka efter omröstning. 21.8.2019 kl. 13:42

församlingsfusioner. Kyrkostyrelsen har gett grönt ljus för församlingsfusionerna i Kronoby och Pedersöre. 21.8.2019 kl. 12:27
Det finns idag över 3 000 emojier. Kyrkans kampanj vill komplettera utbudet med en symbol som förmedlar "Jag förlåter dig".

förlåtelse. Vår digitala kommunikation kryddas med bilder och symboler som förmedlar känslor och kompletterar de skrivna orden. Det finns idag över 3 000 sådana emojier. Ändå finns det i utbudet av symboler ingen som betyder ”Jag förlåter dig”. Det vill kyrkan råda bot på. 19.8.2019 kl. 11:18
Kyrkpressen och Fontana Media har haft sina utrymmen på sjunde våningen på Sandvikskajen 13 i Helsingfors.

Flytt. Kirkkopalvelut sålde huset – det innebär flytt för Kyrkpressen och Fontana Media senast i januari 2020. 13.8.2019 kl. 11:57
Karolin Wargh tycker det känns mäktigt att spela orgel.

Utmärkelse. Karolin Wargh, kantor i Solfs församling, är årets kantor. – Det känns helt otroligt och väldigt roligt. Jag hoppas att jag genom den här utmärkelsen kan föra fram hur viktigt det är med orgelpedagogik, säger hon. 8.8.2019 kl. 16:23
Trots att gruppen samlas i kyrkhemmet i Malax är det en öppen grupp där alla slags synsätt och åskådningar ryms med. Till exempel är en av medlemmarna präst medan en annan nyligen har skrivit ut sig ur kyrkan. Från vänster till höger syns Joakim Snickars, Mats Bergvik, Hillevi Lasén och Kristian Norrback.

på djupet. Var tredje vecka träffas en diskussionsgrupp som behandlar teologi, filosofi och psykolog i Malax. Gruppen kallar sig Amici in spiritu och fungerar som en motkraft till samtidens ofta ytliga och aggressiva diskussionsklimat. 29.7.2019 kl. 10:00
– Det är fortfarande min grundtanke att förvandla orden till gärningar, att det inte bara ska se bra ut på ytan.

gemenskap. Hanna Mithiku vill att kyrkan ska leva som den lär och att förkunnelsen om alla människors lika värde ska synas i församlingsarbetet. Det har fått henne att ställa upp som förtroendevald, och i dag är hon ordförande för gemensamma kyrkofullmäktige i Helsingfors. 25.7.2019 kl. 08:30
–  Skuld och skam är frågor som kommer upp hela tiden. Inför livets största vändpunkter formas frågorna i våra innersta djup, säger Barbro Eriksson.

sjukhuspräst. I det kyliga, kliniska kaos som sjukhus och sjukdom kan innebära finns det personer som bygger altaren och andas empati. 25.7.2019 kl. 08:30
Slutet nått