Technomässa har redan ordnats bland annat i Mikaelskyrkan i Åbo. Nu kommer technomässan till Korsholm. 
Technomässa har redan ordnats bland annat i Mikaelskyrkan i Åbo. Nu kommer technomässan till Korsholm. 

Nu kommer technomässan till Korsholms församling

Specialmässa. "Tänk dig Beatles LP skiva som hakat upp sig samtidigt som du hör tvättmaskinen slå på centrifugen." 12.10.2016 kl. 10:07
I raden av specialgudstjänster bryter nu Korsholms svenska församling ny mark. Tidigare i vår ordnade församlingen en prinsessgudstjänst och på söndag ordnas en techno-mässa i församlingshemmet i Gamla Vasa den 16 oktober klockan 18.
Idén till technomässan föddes hos ungdomsarbetsledaren Tommy Rannanpää.
– I flera år har jag funderat på hur man kunde nå dem som inte går i kyrkan så aktivt, berättar han.
Han räknar också sig själv till skaran som inte är så aktiva gudstjänstbesökare. Det gav honom orsak att fundera över vad som skulle få honom att intressera sig för en gudstjänst.
– Målgruppen är de som känner att de inte har en plats i kyrkan, de som inte besöker de vanliga gudstjänsterna och de som önskar en förändring.

DJ och egen musik

Technomässa, eller Dancemessu som det kallas på finska, har ordnats i bland annat Åbo, Helsingfors och Kouvola. Konceptet härstammar från Sverige.
– Vad jag vet har det inte tidigare ordnats inom Borgå stift.
Utmärkande för techno mässan är musiken. Till helgens mässa har Tommy Rannanpää själv gjort musiken. Församlingens ungdomar har också bidragit med idéer till mässan.
– Jag fungerar lite som en DJ under mässan och jag hoppas att folk sjunger med i de enkla texterna vi har. En annan gång har vi kanske några försångare. Kantorn deltar på flygel med Yirumas låt River Flows in You. Den är inte techno i sig men passar ypperligt som en ballad mitt i technons dunk dunk.
Hur förklarar du techno så att mormors generation får ett grepp om den?
– Tänk dig Beatles LP skiva som hakat upp sig samtidigt som du hör tvättmaskinen slå på centrifugen.
Förebilden för mässan är Technomässan som ordnades i Stockholm redan 2011. Konceptet importerades till Finland året därpå.
På hemsidan beskrivs Dancemessu som en vanlig luthersk mässa där också dans ingår. I stället för orgeln används skivspelare.
– Vi kommer att fira en helt vanlig gudstjänst där jag är liturg och predikant, säger kaplan Jessica Bergström. Liturgin blir lite komprimerad och det blir mera musik än vanligt.
Eftersom konfirmanderna deltar kommer temat för gudstjänsten att vara nattvarden.
– Man får gärna dansa om man vill. Det finns lite extra utrymme för det framme i salen, men det går även att svänga med där man sitter eller står, säger Rannanpää.

Alla prinsar med

Prinsessgudstjänsten som församlingen höll tidigare i år är en mer vanlig familjegudstjänst. Men barnen fick klä ut sig till prinsar, prinsessor och andra figurer. I den fick barnen också vara med i en teaterliknande predikan.
– Predikan handlade om kungen som bjöd in folk till fest. De vänner han trodde sig ha kom med alla världens ursäkter.
Kungen blev ledsen men kom på att barnen i byarna säkert ville ha fest och vara små prinsar och prinsessor. Då gick kungen ut och bjöd in alla barnen till en fest framme i kyrkan med musik och annat, berättar Rannanpää.
Johan Sandberg

utdelning. Nitton personer har beviljats bidrag ur Gunvor och Bo Skogmans fond, meddelar Kristinestads svenska församling. Det största bidraget gick till evangeliföreningen, som ska skaffa ett nytt digitalt piano till sin lägergård. 24.5.2019 kl. 14:09

kyrkostyrelsen. Skarp kritik riktas mot valet av hög chef till Kyrkostyrelsen. De som anser att den kvinnliga sökanden var klart mer kompetent luftar misstankar om diskriminering. Samtidigt undrar en del om det var fel åsikt i vigselfrågan som avgjorde valet."Alla i plenum gjorde sin egen bedömning", säger ärkebiskop Tapio Luoma. 24.5.2019 kl. 10:06
Marita och Rea Wilenius har sparat varje kort de fick av sin far.

De stupades dag. ”Jag kommer nog snart hem bara du lite väntar”, skrev pappa i ett kort från fronten. Marita och Rea Wilenius var en gång Församlingsbladets krigsfadderbarn. 17.5.2019 kl. 14:54

Kristinestad. Opinionsnämnden för massmedier anser att tidningen Syd-Österbotten inte gjorde fel i att publicera insändaren där en präst framförde sina åsikter om sexuella minoriteter. 16.5.2019 kl. 15:10
Benny Andersson är ny kontraktsprost i Ålands prosteri.

nytt från domkapitlet. Domkapitlet i Borgå stift hade möte på tisdag och behandlade en lång rad ärenden. Bland annat förordnades Lemland-Lumparlands församlings kyrkoherde Benny Andersson till kontraktsprost i Ålands prosteri medan Monica Cleve blir tf. kyrkoherde i Sjundeå svenska församling. 15.5.2019 kl. 15:19
Pedersöre kyrka i Jakobstad.

fusion. Domkapitlet i Borgå stift beslöt vid sitt möte på tisdagen att man för Kyrkostyrelsen förordar att Pedersöre, Esse och Purmo församlingar bildar en församling från den 1 januari 2020. Det innebär samtidigt att man rekommenderar att Jakobstads svenska församling fortsätter som en självständig församling och inte ingår i den nya församlingen. 15.5.2019 kl. 14:52
Fyra scouter från Louhen-Tytöt livade upp kyrkomötesombuden med en sånglek.

Kyrkomötet. Efter tre dagars sittande i plenumsalen fraktades alla kyrkomötesombud in till Åbo centrum för att möta unga från olika håll i Finland. Barn, unga och kyrkans framtid var teman som gick som en röd tråd genom kyrkomötesveckan. 10.5.2019 kl. 17:30
Initiativet om fadderkraven är del av en pågående och omfattande diskussion i kyrkan om dopets, fadderskapets och religionens betydelse och deras förändrade ställning.

dop. Kyrkomötet beslöt att det i framtiden ska räcka med att ett barn som döps har en fadder, istället för två som är dagens minimikrav. Målsättningen är att minska trösklarna för föräldrar som vill låta döpa sina barn. 10.5.2019 kl. 10:36
Berndt Berg fortsätter som prästassessor vid domkapitlet.

val. Berndt Berg blev idag återvald som prästassessor i domkapitlet. 9.5.2019 kl. 15:53

församlingssammanslagning. Gemensamma kyrkofullmäktige i Pedersöre kyrkliga samfällighet vill ha en gemensam svensk församling för Jakobstad, Pedersöre, Esse och Purmo. Det blev beslutet i går kväll efter en ytterst jämn omröstning där rösterna föll 19-19. Det innebär att ordförande Rainer Karvonens röst avgjorde. 9.5.2019 kl. 11:23
Slutet nått

Kyrka. Under hösten har samtliga stift i landet arbetat med att förnya sina webbplatser. I december lanserades också Borgå stifts nya webbplats. 9.1.2019 kl. 09:00

Bidrag. Manusförfattare och regissör Klaus Härös film Livet efter döden får Kyrkans mediestiftelses största produktionsstöd, 20 000 euro, hösten 2018. 19.12.2018 kl. 12:00

missionsorganisation. Vid sitt möte senaste vecka beslöt biskopsmötet att inte rekommendera för kyrkomötet att Suomen Lähetyslentäjät ry (MAF Finland) godkänns som kyrkans missionsorganisation. 12.12.2018 kl. 08:00