Bilder i Guds tjÀnst

01.02.2018
INKAST. Det sägs ofta att vi idag lever i en visuell kultur. Bilder och filmer blir allt viktigare som kommunikationsmedel även inom sociala medier. Det är betydligt lättare att fånga intresset med bilder och korta kommentarer än med reflekterande texter.

Med hjälp av bilder på nätet kan vi skapa och förstärka den bild av oss vårt liv som vi helst vill visa upp. Genom vännernas uppmuntrade kommentarer förstärks och bekräftas vår självbild. Men det finns också människor som tvärtom inte alls vill lägga ut några bilder och inte ens förekomma på bilder. De känner sig utelämnade, eftersom användningen av bilder på nätet inte kan kontrolleras.

Inom judendom och islam förhåller man sig negativa till att avbilda Gud, och som en konsekvens är man även kritisk till avbildning av människor, i varje fall i sakrala rum. Även inom kristendomen har bilder tidvis ifrågasatts, men kritiken har tillbakavisats med motiveringen att Gud har blivit människa i Jesus. Eftersom Jesus gjort Guds kärlek synlig har vi rätt att avbilda Guds skapelse.

Väggarna i medeltida kyrkor är prydda med bibliska gestalter och helgon. Ofta är kläder, redskap och byggnader återgivna på ett sätt som speglar konstnärens egen tid. På ett liknande sätt har även reformatorerna inkluderats i kyrkokonsten. De här bilderna vittnar om att kyrkan utgör en historisk tolkningsgemenskap. Vi som lever i olika tider ingår i samma levande tradition, genom vilken Ordet blir kött på olika sätt i olika tider.

God konst skall inte ha ett alltför uppenbart budskap. Konsten påverkar oss effektivare då den tvingar oss att stanna upp, reflektera och försöka förstå. Likt en berörande predikan skall god konst inte bara bekräfta åhöraren, utan också utmana. Samtidigt är konst i sakrala miljöer en ömtålig fråga, vilket den aktuella diskussionen i Lovisa har påmint oss om.

En god predikant målar fram bilder. Om allt förefaller färdigtuggat blir vi som åhörare inte nyfikna på vad som sägs. Därför skall vi i Jesu efterföljd gärna använda oss av berättelser och liknelser, som ju är ett slags dramatiserade bilder. Med deras hjälp kan åhöraren leva sig in i budskapet och inspireras till att tillämpa det som sägs på sitt eget sätt.

Samtidigt kvarstår alltid ett moment av mysterium: vi kan aldrig ge en uttömmande tolkning av ett konstverk eller av en bibeltext. Ikonen, bilden, skall inte upphöjas till en idol; en avgudabild. Gud kan inte fångas i ord, inte i bild – men Gud visar sig genom dem.

Björn Vikström
Kyrkpressen skrev om Ahmad i nummer 45/2107.

flyktingar. En kristen afghan sitter på nytt i polisförvar i väntan på att bli deporterad. Polisen grep honom senaste vecka då han skulle träffa sin dotter. 22.5.2018 kl. 16:29

Kyrkomötet. Initiativet om ett äktenskap som omfattar även samkönade par förkastades. Biskopsmötet ska ändå fortsätta utreda alternativ för att lösa kyrkans tudelning i äktenskapsfrågan. En sådan kompromisslösning nådde kyrkomötet på fredagen. 18.5.2018 kl. 12:14

Kyrkomötet. På onsdagskvällen tog kyrkomötet återigen upp frågan om samkönade par kan vigas i kyrkan. När debatten avbröts på torsdag eftermiddag stod många ännu i kö till talarstolen. Däremot kom kyrkomötet till ett beslut om att inte avstå kyrkans vigselrätt. 17.5.2018 kl. 15:58

Kyrkomötet. Valen i kyrkan är problematiska och polariserande, anser en grupp kyrkomötesombud. Ett valsätt där kandidaterna rangordnas kunde vara en bra lösning. Kyrkomötet beslöt jobba vidare med initiativet. 17.5.2018 kl. 10:55
Vår uppgift är att tala sanning i världen, säger Patrick Wingren.

debatt. Tänkaren, youtube-föreläsaren Jordan Peterson väcker starka känslor för eller emot. Nu berättar Patrick Wingren varför han, som kristen, tror att Petersons budskap kan göra världen till en bättre plats 16.5.2018 kl. 06:38

Ă€ktenskap . Regnbågspräster närvarar på kyrkomötet när äktenskapet igen är på agendan. Ett delat konstitutionsutskott håller fast vid äktenskapet mellan man och kvinna. 14.5.2018 kl. 10:14

ekonomi. Vem som helst kan drabbas av ekonomiska utmaningar. Gör upp en realistisk budget och förbered dig på otrevliga scenarier. Numera erbjuder också Helsingforsförsamlingarna ekonomisk rådgivning. 9.5.2018 kl. 16:03
– Jag kan ibland stanna upp och titta på eleverna och känna en stark lycka och tacksamhet över att det gick just så som jag hoppades, säger Sonja Djupsjöbacka.

profilen. Sonja Djupsjöbacka är tacksam för sitt drömjobb, men vägen dit hade sina krokar. – Många gånger kände jag ”kommer det här att lyckas?” Det var för många pusselbitar som skulle falla på plats för att jag skulle kunna bli lärare. 9.5.2018 kl. 14:04
Körerna Jakob Gospel, Adorate, Cantate, Gloriakören, Jakobstads kyrkokör och Betaniakören sjöng på manifestationen.

asylpolitik. Solen sken över ett välfyllt torg i Jakobstad på lördagsförmiddagen. Men det tema som lockat cirka 500 personer dit var inte lika positivt. Manifestationen var ett uttryck för missnöje över det man upplever som en inhuman finländsk flyktingpolitik. 28.4.2018 kl. 13:48
May Wikström och Fontana Medias styrelseordförande Hans Boije på KP-rådslag i Borgå.

Kyrkpressen. En chockhöjning av postens distributionsavgifter tvingar Kyrkpressen till inbesparingar. Under sommarmånaderna utkommer tidningen varannan vecka. 26.4.2018 kl. 20:52

forskning. Nygrundat forskningsinstitut ska befrämja högklassisk teologisk forskning. 17.5.2018 kl. 08:00

biskopsvigning. Domprost Mats Lindgård har utsetts att representera Finlands evangelisk-lutherska kyrka vid en dubbel biskopsvigning i Sverige. 17.5.2018 kl. 07:00

Övertramp. Paige Patterson som är en av de tongivande personerna inom Southern Baptist Convention, erkänner att han fällt ”olämpliga” och ”sårande” kommentarer under åren 2000 till 2014. 16.5.2018 kl. 11:00