Bilder i Guds tjänst

01.02.2018
INKAST. Det sägs ofta att vi idag lever i en visuell kultur. Bilder och filmer blir allt viktigare som kommunikationsmedel även inom sociala medier. Det är betydligt lättare att fånga intresset med bilder och korta kommentarer än med reflekterande texter.

Med hjälp av bilder på nätet kan vi skapa och förstärka den bild av oss vårt liv som vi helst vill visa upp. Genom vännernas uppmuntrade kommentarer förstärks och bekräftas vår självbild. Men det finns också människor som tvärtom inte alls vill lägga ut några bilder och inte ens förekomma på bilder. De känner sig utelämnade, eftersom användningen av bilder på nätet inte kan kontrolleras.

Inom judendom och islam förhåller man sig negativa till att avbilda Gud, och som en konsekvens är man även kritisk till avbildning av människor, i varje fall i sakrala rum. Även inom kristendomen har bilder tidvis ifrågasatts, men kritiken har tillbakavisats med motiveringen att Gud har blivit människa i Jesus. Eftersom Jesus gjort Guds kärlek synlig har vi rätt att avbilda Guds skapelse.

Väggarna i medeltida kyrkor är prydda med bibliska gestalter och helgon. Ofta är kläder, redskap och byggnader återgivna på ett sätt som speglar konstnärens egen tid. På ett liknande sätt har även reformatorerna inkluderats i kyrkokonsten. De här bilderna vittnar om att kyrkan utgör en historisk tolkningsgemenskap. Vi som lever i olika tider ingår i samma levande tradition, genom vilken Ordet blir kött på olika sätt i olika tider.

God konst skall inte ha ett alltför uppenbart budskap. Konsten påverkar oss effektivare då den tvingar oss att stanna upp, reflektera och försöka förstå. Likt en berörande predikan skall god konst inte bara bekräfta åhöraren, utan också utmana. Samtidigt är konst i sakrala miljöer en ömtålig fråga, vilket den aktuella diskussionen i Lovisa har påmint oss om.

En god predikant målar fram bilder. Om allt förefaller färdigtuggat blir vi som åhörare inte nyfikna på vad som sägs. Därför skall vi i Jesu efterföljd gärna använda oss av berättelser och liknelser, som ju är ett slags dramatiserade bilder. Med deras hjälp kan åhöraren leva sig in i budskapet och inspireras till att tillämpa det som sägs på sitt eget sätt.

Samtidigt kvarstår alltid ett moment av mysterium: vi kan aldrig ge en uttömmande tolkning av ett konstverk eller av en bibeltext. Ikonen, bilden, skall inte upphöjas till en idol; en avgudabild. Gud kan inte fångas i ord, inte i bild – men Gud visar sig genom dem.

Björn Vikström

andlighetsst√∂rning. En kväll satt jag i soffan och grät över att min kristna tro kändes som skådespel och inbillning. Det som skulle vara stadigt var egentligen vingligt och snett. Det här är vad som hände sedan. 22.2.2018 kl. 10:02
Säg din åsikt!

enk√§t. Vad tyckte du om denna veckas nummer av KP. För att utveckla tidningen gör vi under vintern några enkäter för att få en tydligare uppfattning om vad ni läsare gillar att läsa. Vi är jättetacksamma för att du tar dig tid! 22.2.2018 kl. 09:47
En känsla av frid kan vara ett tecken på att du är på rätt väg.

Guds ledning. Att fatta stora livsbeslut hör till det mest skrämmande som finns. 15.2.2018 kl. 12:44
Mikael Lindfelt är professor i systematisk teologi och dekanus för fakulteten för humaniora, psykologi och teologi vid ÅA.

Vaccin. Vilken roll har synen på hälsa i en människas liv? Har attityd till vaccin samband med andra övertygelser? Teologer och psykologer från Åbo Akademi och Åbo universitet startade ett nytt forskningsprojekt. 15.2.2018 kl. 10:11
Valpanelerna har varit för snälla, säger Kari Latvus och hoppas på vassare frågor inför andra omgången.

Analys. Kari Latvus tror att ärkebiskopsvalets andra valomgång blir mycket jämn, men att biskop Tapio Luoma har ett litet försprång. Han hoppas på vassare frågor inför andra omgången. 8.2.2018 kl. 17:34
Det ser ut att bli en spännande andra omgång i ärkebiskopsvalet. Vem ärver Heli Inkinens, Ville Auvinens och Ilkka Kantolas röster?

√§rkebiskopsval. Borgå stifts biskop Björn Vikström och Esbo stifts biskop Tapio Luoma har gått vidare till ärkebiskopsvalets andra omgång. – Nu gäller det att kavla upp ärmarna, säger biskop Björn Vikström. 8.2.2018 kl. 15:05
Thomas Erikson är föreläsare och författare. Han har också skrivit thrillers.

psykopater. Beteendevetaren Thomas Erikson menar att vi träffar så många personer med psykopatiska drag att vi måste klara av att känna igen dem. 2.2.2018 kl. 09:20
Ilkka Kantolas kandidatur i ärkebiskopsvalet väckte förvåning i vissa kretsar. "Kyrkan är mitt hem" säger han själv.

√§rkebiskopsval 2018. Ilkka Kantola är redo att förena sina riksdagserfarenheter och sin kärlek till kyrkan i en comeback i kyrkans lila. 30.1.2018 kl. 15:17
UK:s presidium, från vänster Ossian Beukelman, Kajsa Lassila, Fredrik Kass (KCSA) och Måns Vikström.

ungdomens kyrkodagar. Ungdomsarbete och fred är i fokus när UK jubilerar. Ordförandeklubban svingas av Kajsa Lassila. 26.1.2018 kl. 11:29
Ville Auvinen talar flytande svenska tack vare studierna vid Åbo Akademi.

√§rkebiskopsval 2018. Ville Auvinen har klassats som den ”konservativa” ärkebiskopskandidaten. Men han vill inte ‚Ä®definieras av det han motsätter sig, utan av det han tror att vi behöver. 26.1.2018 kl. 09:08

st√§llningstagande. Det kokar i stiftsfullmäktige i Helsingfors. Det här på grund av att stiftsfullmäktigeordförande Johanna Korhonen gått ut i offentligheten med sina frågor kring Helsingforsbiskopen Teemu Laajasalos kreditkortsanvändning. 21.2.2018 kl. 09:06

samarbetsf√∂rhandlingar. Nykarleby församling avslutade sina samarbetsförhandlingar. 21.2.2018 kl. 08:56

kyrkoherdeinstallation. Vasa svenska församlings nya kyrkoherde Mikael Forslund installerades på söndagen i tjänst i en välfylld kyrka av biskop Björn Vikström. 24.1.2018 kl. 09:56