Bilder i Guds tjÀnst

01.02.2018
INKAST. Det sägs ofta att vi idag lever i en visuell kultur. Bilder och filmer blir allt viktigare som kommunikationsmedel även inom sociala medier. Det är betydligt lättare att fånga intresset med bilder och korta kommentarer än med reflekterande texter.

Med hjälp av bilder på nätet kan vi skapa och förstärka den bild av oss vårt liv som vi helst vill visa upp. Genom vännernas uppmuntrade kommentarer förstärks och bekräftas vår självbild. Men det finns också människor som tvärtom inte alls vill lägga ut några bilder och inte ens förekomma på bilder. De känner sig utelämnade, eftersom användningen av bilder på nätet inte kan kontrolleras.

Inom judendom och islam förhåller man sig negativa till att avbilda Gud, och som en konsekvens är man även kritisk till avbildning av människor, i varje fall i sakrala rum. Även inom kristendomen har bilder tidvis ifrågasatts, men kritiken har tillbakavisats med motiveringen att Gud har blivit människa i Jesus. Eftersom Jesus gjort Guds kärlek synlig har vi rätt att avbilda Guds skapelse.

Väggarna i medeltida kyrkor är prydda med bibliska gestalter och helgon. Ofta är kläder, redskap och byggnader återgivna på ett sätt som speglar konstnärens egen tid. På ett liknande sätt har även reformatorerna inkluderats i kyrkokonsten. De här bilderna vittnar om att kyrkan utgör en historisk tolkningsgemenskap. Vi som lever i olika tider ingår i samma levande tradition, genom vilken Ordet blir kött på olika sätt i olika tider.

God konst skall inte ha ett alltför uppenbart budskap. Konsten påverkar oss effektivare då den tvingar oss att stanna upp, reflektera och försöka förstå. Likt en berörande predikan skall god konst inte bara bekräfta åhöraren, utan också utmana. Samtidigt är konst i sakrala miljöer en ömtålig fråga, vilket den aktuella diskussionen i Lovisa har påmint oss om.

En god predikant målar fram bilder. Om allt förefaller färdigtuggat blir vi som åhörare inte nyfikna på vad som sägs. Därför skall vi i Jesu efterföljd gärna använda oss av berättelser och liknelser, som ju är ett slags dramatiserade bilder. Med deras hjälp kan åhöraren leva sig in i budskapet och inspireras till att tillämpa det som sägs på sitt eget sätt.

Samtidigt kvarstår alltid ett moment av mysterium: vi kan aldrig ge en uttömmande tolkning av ett konstverk eller av en bibeltext. Ikonen, bilden, skall inte upphöjas till en idol; en avgudabild. Gud kan inte fångas i ord, inte i bild – men Gud visar sig genom dem.

Björn Vikström
Jukka Keskitalo är ny biskop i Uleåborg.

biskopsval. Jukka Keskitalo är ny biskop i Uleåborgs stift. Han fick överlägset flest röster i onsdagens val och efterträder därmed Samuel Salmi som går i pension den första november. 15.8.2018 kl. 15:01
Jukka Hautala, Jukka Keskitalo och Niilo Pesonen är kandidater till biskopsämbetet i Finlands nordligaste stift. 

biskopsval . Landets nordligaste stift väljer ny biskop på onsdag. Första omgången inleds kl. 13. 14.8.2018 kl. 15:33
Roger Rönnberg, här fotad i samband med församlingsvalet 2014, går i pension nästa år.

kyrkoherde. Esbo svenska församlings Kyrkoherde Roger Rönnberg avgår med pension i april 2019. Fyra personer vill efterträda honom. 3.8.2018 kl. 15:12
Utöver hundarna deltog också ungefär 160 människor i gudstjänsten.

HundgudstjĂ€nst. En friluftsgudstjänst i djurens sällskap påminner om respekten för Guds skapelse. 2.8.2018 kl. 00:00
Gunilla Nybäck har både barn och barnbarn med på lägret i Pieksämäki.

lĂ€ger. – Det känns otroligt stort och jätteroligt. Så tycker sommarlägrets grundare Harry Kronqvist då han talar om lägrets 50-årsjubileum. 27.7.2018 kl. 17:11
Andreas von Bergmann säger att han vuxit upp med och in i församlingen.

profilen. Andreas von Bergmann talar varmt för både demokrati och byråkrati inom kyrkan. Dessutom vill han visa att församlingen inte bara är sina anställda, utan vi alla. 31.7.2018 kl. 00:00
Fredrik Kass med sina barn minstingen Hilde, Arvid och Ingrid. Att prata om våra rädslor som föräldrar är något av det viktigaste av allt, anser Fredrik Kass.

Kontroll. Barn blir äldre och mer självständiga, precis som det ska vara. Men hur kommer man till rätta med rädslan för det allra värsta, att något ska hända ens barn? 2.8.2018 kl. 00:00
Bön är ett tema som ligger emeritusbiskop Erik Vikström varmt om hjärtat. Nu kommer hans vardagsböner för året i kortform ut som en liten bönbok.

bön. För flera år sedan skrev biskop Erik Vikström en omfattande andaktsbok för hela året. Nu utkommer en kortvariant, med böner för vardagsbruk för alla som behöver det. 13.7.2018 kl. 14:58
Det finns saker hon kanske inte kommer kunna göra igen. Men Christa Mickelsson blir långsamt bättre, dag för dag, och hon uppskattar varje stund.

Överlevare. I september drabbades Christa Mickelsson av en massiv hjärnblödning. Hon överlevde, men när hon vaknade upp hade hon förlorat talförmågan och högra sidan var förlamad. Då började en lång och tung återhämtning. – Tidigare – före olyckan – tänkte jag att nu kan livet bara bli sämre. Nu tänker jag tvärtom. 4.7.2018 kl. 15:03

Helsingfors pride. Kyrklig vigsel av samkönade par är ett aktuellt tema som lyfts fram under årets Helsingfors Pride-vecka. Församlingar och kristna organisationer deltar också aktivt i programmet. 26.6.2018 kl. 12:52

Vasa. Två separata kyrkobesvär mot gemensamma kyrkofullmäktiges beslut att säga upp hyresavtalet för Dragnäsbäcks kyrka i Vasa har lämnats in till Vasa förvaltningsdomstol. 4.7.2018 kl. 10:22

regnbĂ„gsfrĂ„gor. Föreningen Malkus började som kamratstöd för kristna som tillhör sexuella minoriteter och könsminoriteter. 4.7.2018 kl. 09:08

Maata nĂ€kyvissĂ€. Det ordnas inga fler mässor under festivalen Maata Näkyvissä i Åbo utan kvinnliga präster. 25.6.2018 kl. 13:17