När tusen ännu inte sagt sitt

04.12.2017
LEDARE.

Nomineringstiden i ärkebiskopsvalet löpte ut i förra veckan och några svarta hästar i slutspurten blev det inte den här gången. Närmast den titeln kommer Ville Auvinen, missionsledaren för den finska evangeliföringen Sley. Han gick ut i slutskedet som en uttalat konservativ kandidat och fyllde därmed det vakuum som fanns i uppställningen. De som driver Esbobiskopen Tapio Luomas kampanj får nu jobba hårdare med att fånga in de konservativa väljare som dittills sett den balanserande ”mittenmannen” som sitt enda alternativ. Hans utsikter att ta hem valet redan i första omgången har minskat och nu får han jobba för att hänga med i den andra. För de övriga kandidaterna, som profilerats som mer liberala i de stora stridsfrågorna i kyrkan, var Auvinens kandidatur en välkommen röstsplittrare.

Auvinens kandidatur har karaktären av en symbolisk markering. Han måste ändå vinna sina röster, för de konservativa taktikröstar säkert om det lutar mot att de blir helt utan alternativ i en andra omgång. Det är intressant att Luoma, som annars är återhållsam med konkreta uttalanden, nu uttryckligen beklagat att Sley har bundit medlemmarnas åsiktsfrihet i prästämbetsfrågan så att väckelserörelsen inte integreras naturligt i församlingarna som en bidragande kraft. Men Auvinens kandidatur ökar också trycket bland andra väljare med flera alternativ att satsa rätt.

Den jämnaste kampen i det fallet går troligen mellan Björn Vikström och Heli Inkinen. Inkinen var tidigt ute med sin kandiatur. Hon fick extra skjuts av den stora frustration många kvinnor kände över att den nya Helsingforsbiskopen var en man, något som resulterade i att biskopskollegiet som helhet nu är en beklämmande mansklubb. Värvningen av understödare var snabb och effektiv, men det har senare också hörts tveksamma röster från kvinnor i kyrkan som inte är helt övertygade om Inkinen.

Det är möjligt att det är Björn Vikström som vinner på Auvinens kandidatur, ifall dessa osäkra väljer att trygga att det finns en kandidat med i slutskedet som de ser som ett starkare alternativ med rätt profil – trots att han är man. En som det har varit rätt tyst om är Ilkka Kantola. Även om han är rikspolitiker saknar han det naturliga tummelfält som kyrkomötet utgör. De två biskopar som är uppställda har klara fördelar av sitt ämbete både i synlighet och inflytande, men för en ex-biskop som Kantola kan det snarast ligga honom i fatet att han är den biskop som självmant valde att avgå på grund av personliga skäl år 2005. Hans socialdemokratiska nätverk ska ändå inte underskattas. Också väljarkåren har partipreferenser, som i det här fallet kan överraska. Med drygt tusen röstberättigade som ännu inte flaggat för någon kandidat kan det hända mycket när det väl blir dags att rösta.

May Wikström
Jukka Hautala, Jukka Keskitalo och Niilo Pesonen är kandidater till biskopsämbetet i Finlands nordligaste stift. 

biskopsval . Landets nordligaste stift väljer ny biskop på onsdag. Första omgången inleds kl. 13. 14.8.2018 kl. 15:33
Roger Rönnberg, här fotad i samband med församlingsvalet 2014, går i pension nästa år.

kyrkoherde. Esbo svenska församlings Kyrkoherde Roger Rönnberg avgår med pension i april 2019. Fyra personer vill efterträda honom. 3.8.2018 kl. 15:12
Utöver hundarna deltog också ungefär 160 människor i gudstjänsten.

Hundgudstjänst. En friluftsgudstjänst i djurens sällskap påminner om respekten för Guds skapelse. 2.8.2018 kl. 00:00
Gunilla Nybäck har både barn och barnbarn med på lägret i Pieksämäki.

läger. – Det känns otroligt stort och jätteroligt. Så tycker sommarlägrets grundare Harry Kronqvist då han talar om lägrets 50-årsjubileum. 27.7.2018 kl. 17:11
Andreas von Bergmann säger att han vuxit upp med och in i församlingen.

profilen. Andreas von Bergmann talar varmt för både demokrati och byråkrati inom kyrkan. Dessutom vill han visa att församlingen inte bara är sina anställda, utan vi alla. 31.7.2018 kl. 00:00
Fredrik Kass med sina barn minstingen Hilde, Arvid och Ingrid. Att prata om våra rädslor som föräldrar är något av det viktigaste av allt, anser Fredrik Kass.

Kontroll. Barn blir äldre och mer självständiga, precis som det ska vara. Men hur kommer man till rätta med rädslan för det allra värsta, att något ska hända ens barn? 2.8.2018 kl. 00:00
Bön är ett tema som ligger emeritusbiskop Erik Vikström varmt om hjärtat. Nu kommer hans vardagsböner för året i kortform ut som en liten bönbok.

bön. För flera år sedan skrev biskop Erik Vikström en omfattande andaktsbok för hela året. Nu utkommer en kortvariant, med böner för vardagsbruk för alla som behöver det. 13.7.2018 kl. 14:58
Det finns saker hon kanske inte kommer kunna göra igen. Men Christa Mickelsson blir långsamt bättre, dag för dag, och hon uppskattar varje stund.

Överlevare. I september drabbades Christa Mickelsson av en massiv hjärnblödning. Hon överlevde, men när hon vaknade upp hade hon förlorat talförmågan och högra sidan var förlamad. Då började en lång och tung återhämtning. – Tidigare – före olyckan – tänkte jag att nu kan livet bara bli sämre. Nu tänker jag tvärtom. 4.7.2018 kl. 15:03

Helsingfors pride. Kyrklig vigsel av samkönade par är ett aktuellt tema som lyfts fram under årets Helsingfors Pride-vecka. Församlingar och kristna organisationer deltar också aktivt i programmet. 26.6.2018 kl. 12:52

biskopsval. Biskopen i Borgå stift Björn Vikström har valts till lärare i teologisk etik och religionsfilosofi vid Åbo Akademi. Vikström tillträder tjänsten den 1 september 2019. 19.6.2018 kl. 16:12

Vasa. Två separata kyrkobesvär mot gemensamma kyrkofullmäktiges beslut att säga upp hyresavtalet för Dragnäsbäcks kyrka i Vasa har lämnats in till Vasa förvaltningsdomstol. 4.7.2018 kl. 10:22

regnbågsfrågor. Föreningen Malkus började som kamratstöd för kristna som tillhör sexuella minoriteter och könsminoriteter. 4.7.2018 kl. 09:08

Maata näkyvissä. Det ordnas inga fler mässor under festivalen Maata Näkyvissä i Åbo utan kvinnliga präster. 25.6.2018 kl. 13:17