När tusen ännu inte sagt sitt

04.12.2017
LEDARE.

Nomineringstiden i ärkebiskopsvalet löpte ut i förra veckan och några svarta hästar i slutspurten blev det inte den här gången. Närmast den titeln kommer Ville Auvinen, missionsledaren för den finska evangeliföringen Sley. Han gick ut i slutskedet som en uttalat konservativ kandidat och fyllde därmed det vakuum som fanns i uppställningen. De som driver Esbobiskopen Tapio Luomas kampanj får nu jobba hårdare med att fånga in de konservativa väljare som dittills sett den balanserande ”mittenmannen” som sitt enda alternativ. Hans utsikter att ta hem valet redan i första omgången har minskat och nu får han jobba för att hänga med i den andra. För de övriga kandidaterna, som profilerats som mer liberala i de stora stridsfrågorna i kyrkan, var Auvinens kandidatur en välkommen röstsplittrare.

Auvinens kandidatur har karaktären av en symbolisk markering. Han måste ändå vinna sina röster, för de konservativa taktikröstar säkert om det lutar mot att de blir helt utan alternativ i en andra omgång. Det är intressant att Luoma, som annars är återhållsam med konkreta uttalanden, nu uttryckligen beklagat att Sley har bundit medlemmarnas åsiktsfrihet i prästämbetsfrågan så att väckelserörelsen inte integreras naturligt i församlingarna som en bidragande kraft. Men Auvinens kandidatur ökar också trycket bland andra väljare med flera alternativ att satsa rätt.

Den jämnaste kampen i det fallet går troligen mellan Björn Vikström och Heli Inkinen. Inkinen var tidigt ute med sin kandiatur. Hon fick extra skjuts av den stora frustration många kvinnor kände över att den nya Helsingforsbiskopen var en man, något som resulterade i att biskopskollegiet som helhet nu är en beklämmande mansklubb. Värvningen av understödare var snabb och effektiv, men det har senare också hörts tveksamma röster från kvinnor i kyrkan som inte är helt övertygade om Inkinen.

Det är möjligt att det är Björn Vikström som vinner på Auvinens kandidatur, ifall dessa osäkra väljer att trygga att det finns en kandidat med i slutskedet som de ser som ett starkare alternativ med rätt profil – trots att han är man. En som det har varit rätt tyst om är Ilkka Kantola. Även om han är rikspolitiker saknar han det naturliga tummelfält som kyrkomötet utgör. De två biskopar som är uppställda har klara fördelar av sitt ämbete både i synlighet och inflytande, men för en ex-biskop som Kantola kan det snarast ligga honom i fatet att han är den biskop som självmant valde att avgå på grund av personliga skäl år 2005. Hans socialdemokratiska nätverk ska ändå inte underskattas. Också väljarkåren har partipreferenser, som i det här fallet kan överraska. Med drygt tusen röstberättigade som ännu inte flaggat för någon kandidat kan det hända mycket när det väl blir dags att rösta.

May Wikström
Kyrkpressen skrev om Ahmad i nummer 45/2107.

flyktingar. En kristen afghan sitter på nytt i polisförvar i väntan på att bli deporterad. Polisen grep honom senaste vecka då han skulle träffa sin dotter. 22.5.2018 kl. 16:29

Kyrkomötet. Initiativet om ett äktenskap som omfattar även samkönade par förkastades. Biskopsmötet ska ändå fortsätta utreda alternativ för att lösa kyrkans tudelning i äktenskapsfrågan. En sådan kompromisslösning nådde kyrkomötet på fredagen. 18.5.2018 kl. 12:14

Kyrkomötet. På onsdagskvällen tog kyrkomötet återigen upp frågan om samkönade par kan vigas i kyrkan. När debatten avbröts på torsdag eftermiddag stod många ännu i kö till talarstolen. Däremot kom kyrkomötet till ett beslut om att inte avstå kyrkans vigselrätt. 17.5.2018 kl. 15:58

Kyrkomötet. Valen i kyrkan är problematiska och polariserande, anser en grupp kyrkomötesombud. Ett valsätt där kandidaterna rangordnas kunde vara en bra lösning. Kyrkomötet beslöt jobba vidare med initiativet. 17.5.2018 kl. 10:55
Vår uppgift är att tala sanning i världen, säger Patrick Wingren.

debatt. Tänkaren, youtube-föreläsaren Jordan Peterson väcker starka känslor för eller emot. Nu berättar Patrick Wingren varför han, som kristen, tror att Petersons budskap kan göra världen till en bättre plats 16.5.2018 kl. 06:38

äktenskap . Regnbågspräster närvarar på kyrkomötet när äktenskapet igen är på agendan. Ett delat konstitutionsutskott håller fast vid äktenskapet mellan man och kvinna. 14.5.2018 kl. 10:14

ekonomi. Vem som helst kan drabbas av ekonomiska utmaningar. Gör upp en realistisk budget och förbered dig på otrevliga scenarier. Numera erbjuder också Helsingforsförsamlingarna ekonomisk rådgivning. 9.5.2018 kl. 16:03
– Jag kan ibland stanna upp och titta på eleverna och känna en stark lycka och tacksamhet över att det gick just så som jag hoppades, säger Sonja Djupsjöbacka.

profilen. Sonja Djupsjöbacka är tacksam för sitt drömjobb, men vägen dit hade sina krokar. – Många gånger kände jag ”kommer det här att lyckas?” Det var för många pusselbitar som skulle falla på plats för att jag skulle kunna bli lärare. 9.5.2018 kl. 14:04
Körerna Jakob Gospel, Adorate, Cantate, Gloriakören, Jakobstads kyrkokör och Betaniakören sjöng på manifestationen.

asylpolitik. Solen sken över ett välfyllt torg i Jakobstad på lördagsförmiddagen. Men det tema som lockat cirka 500 personer dit var inte lika positivt. Manifestationen var ett uttryck för missnöje över det man upplever som en inhuman finländsk flyktingpolitik. 28.4.2018 kl. 13:48
May Wikström och Fontana Medias styrelseordförande Hans Boije på KP-rådslag i Borgå.

Kyrkpressen. En chockhöjning av postens distributionsavgifter tvingar Kyrkpressen till inbesparingar. Under sommarmånaderna utkommer tidningen varannan vecka. 26.4.2018 kl. 20:52

Utmärkelse. Kyrkans första jämlikhetspris har tilldelats Satu Saarinen, domprost i Uleåborgs stift. 24.5.2018 kl. 08:00

Tjänster. Kyrkoherdetjänsten i Nykarleby har lockat två sökande. 23.5.2018 kl. 15:00

forskning. Nygrundat forskningsinstitut ska befrämja högklassisk teologisk forskning. 17.5.2018 kl. 08:00