De orubbliga livsvillkoren

19.10.2017
INKAST.

Den svenska religionsfilosofen Catharina Stenqvist dog för några år sedan i en ålder av 63 år. Bland hennes efterlämnade papper hittades ett nästan färdigt bokmanuskript, där hon reflekterar över livets gränssituationer. Att hon bearbetat sina texter under sin sjukdomstid ger dem ett existentiellt djup utöver det vanliga.

Stenqvist hävdar att människan är ställd inför tre orubbliga livsvillkor: födelsen, döden och skulden. Födelsen är den enskilda händelse som allra mest påverkar vem vi kommer att bli. Ändå har vi ingen som helst kontroll över vår födelse. Vi väljer inte våra föräldrar, var vi föds eller när vi föds - eller om vi alls skall födas. Födelsen påminner oss om att livet är en gåva; men det är en ambivalent gåva, eftersom våra livsvillkor kan se radikalt olika ut beroende på vilket sammanhang vi föds in i. Vårt liv är emellertid inte förutbestämt; vi har möjlighet att använda våra gåvor, forma vår framtid och försona oss med vårt förflutna.

Döden markerar livets förgänglighet. Insikten om vår dödlighet kan väcka känslor av tomhet och meningslöshet. Vi måste på något sätt förhålla oss till vår död. Vi kan försöka blunda för den, och förtränga vår rädsla genom att ge oss hän åt arbete, karriär och våra fritidsintressen. Mer fruktbart är enligt Stenqvist att se döden i ögonen, och ändå välja att leva för godhet, skönhet och rättvisa.

Stenqvist argumenterar för att varje människa, som är lyhörd för sina medmänniskor och deras behov, dras med en oundviklig känsla av skuld och otillräcklighet. Vi inser att vi aldrig kan komma till en punkt där vi kan konstatera, att vi nu har gjort allt som kan förväntas av oss. Det är ju omöjligt att räcka till för alla, även om vi till och med skulle utplåna oss själva i en gränslös självuppoffring. Här vill jag för egen del peka på förlåtelsens befriande kraft, och på vikten av att få dela vårt ansvar med andra – och med Gud.

Människans sätt att förhålla sig till födelsen, döden och skulden visar enligt Stenqvist hennes livshållning. Vi behöver välja förtröstan framom förtvivlan. Insikten om livets förgänglighet kan enligt min mening få oss att förstå hur dyrbar den tid är, som Gud har gett oss, och hur viktigt det är att vi använder de begränsade möjligheter som getts oss för att bygga upp, och inte för att bryta ned. ”Du skall välja livet!” (5 Mos 30:19)

Björn Vikström
Biskop Björn Vikström hoppas få en tjänst vid Åbo Akademi.

tj√§nst. Biskop Björn Vikström har sökt en universitetstjänst. Blir han vald siktar han på att tillträda i augusti–september 2019. 14.3.2018 kl. 09:27
Hilkka Olkinuora menar att den enkla, avskalade retreaten utvidgar vår bild av 
gemenskapen.

retreat. Villkorslös gemenskap och kravlös tystnad går inte att hitta i det hektiska arbetsliv och den jäktiga vardag som så många av oss lever i. Men de erbjuds på retreaten, som är en plats för vila och helande. Det konstaterar pastor Hilkka Olkinuora, som själv får kraft av att regelbundet delta i retreat ett par gånger per år. 2.3.2018 kl. 11:12

√§rkebiskopsval 2018. På förhand var det bäddat för en oviss andra omgång mellan Luoma och Vikström i ärkesbiskopsvalet med ett litet övertag för Luoma. Nu blev marginalen större än väntat. 1.3.2018 kl. 15:37
Tapio Luoma, vår nästa ärkebiskop.
 

√§rkebiskopsval 2018. Tapio Luoma är vald till ny ärkebiskop. I den andra valomgången idag valdes Esbobiskopen Luoma med 374,667 röster mot Borgåbiskopen Björn Vikströms 292,333 röster. 1.3.2018 kl. 14:29
Många poströstade redan i den första omgången. Så här såg det ut då på domkapitlet i Borgå.

√§rkebiskopsval. Följ med valet på Kp! 1.3.2018 kl. 13:19
Daniel Ainasoja med apparaten som de flesta synskadade tar emot sin taltidning i.

Taltidning. Efter en paus på cirka sju år kommer Kyrkpressen ut som taltidning igen. Det första inlästa numret kommer redan i mars. 27.2.2018 kl. 09:23

andlighetsst√∂rning. En kväll satt jag i soffan och grät över att min kristna tro kändes som skådespel och inbillning. Det som skulle vara stadigt var egentligen vingligt och snett. Det här är vad som hände sedan. 22.2.2018 kl. 10:02
Säg din åsikt!

enk√§t. Vad tyckte du om denna veckas nummer av KP. För att utveckla tidningen gör vi under vintern några enkäter för att få en tydligare uppfattning om vad ni läsare gillar att läsa. Vi är jättetacksamma för att du tar dig tid! 22.2.2018 kl. 09:47
En känsla av frid kan vara ett tecken på att du är på rätt väg.

Guds ledning. Att fatta stora livsbeslut hör till det mest skrämmande som finns. 15.2.2018 kl. 12:44
Mikael Lindfelt är professor i systematisk teologi och dekanus för fakulteten för humaniora, psykologi och teologi vid ÅA.

Vaccin. Vilken roll har synen på hälsa i en människas liv? Har attityd till vaccin samband med andra övertygelser? Teologer och psykologer från Åbo Akademi och Åbo universitet startade ett nytt forskningsprojekt. 15.2.2018 kl. 10:11

j√§mlikhet. I september i fjol grundade kyrkostyrelsen ett jämlikhetspris som delas ut för första gången nu i maj. Nu söker man kandidater till priset. 16.3.2018 kl. 08:38

Jerusalem. Guatemala blir det andra landet efter USA som flyttar sin ambassad i Israel från Tel Aviv till Jerusalem. 16.3.2018 kl. 08:35

Jubileum. Tisdagen den 6 mars har det gått trettio år sedan de första kvinnorna prästvigdes. 1.3.2018 kl. 07:15