Att tillsammans vÄga bygga hopp

25.01.2017
LEDARE.

Det är många som går omkring med en känsla av att världen ter sig väldigt mörk just nu.

Krigshärdar har det alltid funnits. Ändå rör den våldsvåg som terrororganisationen Isis har satt igång vid något som kränker människovärdet i grunden. Det hat som systematiskt utsätter oskyldiga för det värsta av det värsta, som utplånar historia genom att förstöra minnen som inte går att återfå. Det vanvettigt meningslösa och utstuderat grymma. Skuggorna skrämmer, kanske allra mest därför att de avslöjar att sådan, just sådan, kan människan också vara.

Du och jag.

Maktskiftet på presidentposten i USA reser stora frågetecken. Redan de första spåren av den nya presidentens agerande förskräcker. Bland annat har han stängt den webbsida som upplyser om Vita husets främjande av jämlikhet på alla plan för funktionshindrade. Enskilda handlingar kastar långa skuggor över den tillit som borde finnas till en av världens mäktigaste ledare. Så lite det krävs för att släcka hopp.

Ja, men också för att tända det.

Var ska man söka hoppet? För snart sjuttio år sedan satte schweitzaren Roger Schutz igång en ekumenisk rörelse, som sedan dess har rullat över hela världen. Senare skulle han, Taizékommunitetens grundare, kallas broder Roger.

Den stillsamma eld han tände, i Taizérörelsens karakteristiska andaktsliv, sånger och gränsöverskridande gemenskap, har lockat tusentals och åter tusentals unga vuxna att ta den till sig, inte bara som en kick för ett par veckor om året, utan som en livshållning och ett andligt arbete som de bär med sig till sina respektive länder. För ett par veckor sedan hölls rörelsens årsmöte i Lettland, ett land vars historia är sargad och konfliktfylld, inte minst för den lokala kyrkans del.

Bön kan hela. Bön kan förvandla. Bön kan också förena.

Vid samlingarna lästes broder Alois, som leder kommuniteten sedan 2005, Att tillsammans öppna hoppets vägar. Det är inte bara en vacker tanke, det är en viktig sådan. En mänsklighet som tappar både hopp och tilltro till möjligheten att arbeta tillsammans slungas in i mörkret. Där är bön i all sin stillsamhet en långsamt verkande motståndsrörelse.

För hoppets låga kan bäras vidare, också där döden kommer emot. Taizés grundare höggs ihjäl av en sjukdomsdrabbad kvinna under en gudstjänst.

Lågan, däremot, dog inte. Förmågan att bära hopp tillhör oss alla. Och rätten att hoppas har var och en kvar. Hur mörkt det än blir.

May Wikström
Bön är ett tema som ligger emeritusbiskop Erik Vikström varmt om hjärtat. Nu kommer hans vardagsböner för året i kortform ut som en liten bönbok.

bön. För flera år sedan skrev biskop Erik Vikström en omfattande andaktsbok för hela året. Nu utkommer en kortvariant, med böner för vardagsbruk för alla som behöver det. 13.7.2018 kl. 14:58
Det finns saker hon kanske inte kommer kunna göra igen. Men Christa Mickelsson blir långsamt bättre, dag för dag, och hon uppskattar varje stund.

Överlevare. I september drabbades Christa Mickelsson av en massiv hjärnblödning. Hon överlevde, men när hon vaknade upp hade hon förlorat talförmågan och högra sidan var förlamad. Då började en lång och tung återhämtning. – Tidigare – före olyckan – tänkte jag att nu kan livet bara bli sämre. Nu tänker jag tvärtom. 4.7.2018 kl. 15:03

Helsingfors pride. Kyrklig vigsel av samkönade par är ett aktuellt tema som lyfts fram under årets Helsingfors Pride-vecka. Församlingar och kristna organisationer deltar också aktivt i programmet. 26.6.2018 kl. 12:52

biskopsval. Biskopen i Borgå stift Björn Vikström har valts till lärare i teologisk etik och religionsfilosofi vid Åbo Akademi. Vikström tillträder tjänsten den 1 september 2019. 19.6.2018 kl. 16:12
Lucas Snellman utanför Johanneskyrkan, därifrån Yle sände den första svenskspråkiga radiogudstjänsten år 1926.

radiogudstjĂ€nster. 90-årig tradition bryts när Yle utlokaliserar produktionen av radiogudstjänster. Församlingarna behöver nu satsa mer på planeringen. 19.6.2018 kl. 16:10
Karin Erlandssons bok lanseras på Kyrkans Ungdoms sommarläger i Pieksämäki, där hon själv deltagit i många år under uppväxten.

Fontana Media. Karin Erlandsson som blivit bekant för många Kyrkpressenläsare via sina texter om hur man upprätthåller en vardagstro kommer ut i bokform på Fontana Media i juli. 8.6.2018 kl. 14:12

MINNESSJUKDOM. Tron kan vara ett viktigt fäste när minnena bleknar. Kyrkan har gett ut en skrift med stöd för arbetet bland församlingsmedlemmar med minnessjukdom. 8.6.2018 kl. 12:44
Kyrkpressen har tidigare skrivit om Ahmad i 45/2017 och 21-22/2018

flyktingar. Efter nio år i Finland flögs Ahmad till Kabul i går tillsammans med tre andra utvisade afghaner. 7.6.2018 kl. 13:48
Farag Sadak

profilen. Då han kom till Finland kände han ingen annan som talade arabiska här. När flyktingvågen kom hösten 2015 hade Farag Sadak förberett sig för den i fem år. 7.6.2018 kl. 11:31

Ärkebiskop. I söndags installerades Tapio Luoma som ny ärkebiskop för evangelisk-lutherska kyrkan i Finland. 7.6.2018 kl. 10:00

Vasa. Två separata kyrkobesvär mot gemensamma kyrkofullmäktiges beslut att säga upp hyresavtalet för Dragnäsbäcks kyrka i Vasa har lämnats in till Vasa förvaltningsdomstol. 4.7.2018 kl. 10:22

regnbĂ„gsfrĂ„gor. Föreningen Malkus började som kamratstöd för kristna som tillhör sexuella minoriteter och könsminoriteter. 4.7.2018 kl. 09:08

Maata nĂ€kyvissĂ€. Det ordnas inga fler mässor under festivalen Maata Näkyvissä i Åbo utan kvinnliga präster. 25.6.2018 kl. 13:17