Fem hundra år nära Luther

03.11.2016
LEDAREN. I helgen sparkade reformationsåret med anledning av Martin Luthers teser igång på allvar.

Det inledes med en gudstjänst i Åbo domkyrka, med både den allmänna gudstjänstfirande församlingen och inbjudna gäster. Med var också, i den ekumeniska anda som genomsyrar märkesåret, bland annat den ortodoxa och katolska kyrkans representanter.

Biskopen i Åbo stift Kaarlo Kalliala lyfte i sin predikan fram förhållandet mellan kejsare och Gud. Ge åt kejsaren det som tillhör kejsaren och åt Gud det som tillhör Gud, lydde Jesus uppmaning till de skriftlärda som ville snärja honom till att antingen bli anklagad för gudsförakt eller myndighetsuppror.

Kalliala töjde bibelordets språkdräkt till en modernare variant, kompletterad med det dubbla kärleksbudet: Ge åt samhället det som tillhör samhället, åt Gud det som tillhör Gud och åt människan det som tillhör människan. Ibland sammanfaller dessa och samverkar. I många fall har tanken på människans bästa gått hand i hand med samhällets bästa. Och lutherdomen susar genom det finländska samhällsbyggets artärer, enligt Kalliala som en av grundstenarna för såväl Finland, som det finska språket – med hänvisning till bibelöversättaren Mikael Agricola.

Målet, att ingen människa ska lämnas ensam i nöd, har rimmat väl både med den sociala välfärdsstatens etos och den kristna tron. Men ibland skär det sig. Och då gäller det att vara klar över vad som hör vart.

Här går tanken osökt till ärkebiskop emeritus John Vikström och den nyutkomna biografi som Gustav Björkstrand skrivit. Vikström uppehöll sig tidvis i sina tal vid den lutherska regementsläran och hittade poänger i att hålla skiljeväggarna mellan det andliga och världsliga regementet intakta.

Visserligen verkar Gud i bägge. Medborgare och kristna rör sig över gränserna och förenar dem i sin person, var och en på sitt sätt. Men det som går snett är när och om någon gör anspråk på att förena dem i kollektiv, till exempel så att Gud blir garanten för ett visst parti – något som i Vikströms fall syntes i hans restriktiva hållning till Finlands Kristliga förbund.

Hans åsikter skar sig med rörelsen, som gärna hade involverat hela kyrkan i sin verksamhet. Det blir illa, menade han, om pastorskanslierna blir liktydiga med partiets lokalkanslier. Lika illa om kyrkan i människors ögon likställs med ett visst parti och dess ställningstaganden.

Gud har ingen partifärg. Att han hade en poäng är tydligt. Folk gör egna tjuvkopplingar ändå: det syns inte minst i hur reaktionen på Päivi Räsänens partipolitiska utspel i teve blev något som kyrkan oförskyllt fick betala för för några år sedan.

Integritet trots närhet gör att kyrkan kan vara den röst som talar när andra borde, men tiger. Det är den som hörs när kyrkklockor ringer för Aleppo, i en aktion som föddes spontant och spreds långt utanför landets gränser. Då talar evangelium. Det är den kraft som författaren Jari Tervo kände igen, när han i en saftig tweet utnämnde kyrkan till republikens för tillfället radikalaste aktör.

May Wikström

ekonomisk utredning. Församlingarna i Helsingfors ska beställa en utomstående utredning av ekonomin. 15.1.2018 kl. 11:32

ärkebiskopval 2018. I en palett på fem ärkebiskopskandidater sticker Heli Inkinen ut som den enda kvinnan. Hon konstaterar att det här är symptomatiskt för den kyrka hon jobbat och verkat i i över 30 år. Och hon vill förändring. 14.1.2018 kl. 16:54
Zacharias Topelius vid sitt arbetsbord i Björkudden i Sibbo år 1897. Bilden till höger visar utkastet till ”Giv mig ej glans, ej guld, ej prakt” som skrevs 1887.

Jubileum. Under sin uppväxt i Nykarleby var Zacharias Topelius en flitig kyrkobesökare. Den söndag han inte varit i kyrkan skrev han ”okyrka” i sin dagbok. Kom han för sent till gudstjänsten gick han upp på läktaren för att inte störa. 12.1.2018 kl. 17:53
Miika Auvinen

förföljelse. Nordkorea och Afghanistan är de farligaste länderna att leva i som kristen. Nordkorea har toppat listan flera år men nu har den tvivelaktiga äran att inneha tätpositionen hotats av Afghanistan. 10.1.2018 kl. 13:22
Tapio Luoma uppskattar erfarenheterna både från de österbottniska församlingarna och den urbana miljön som biskop i Esbo stift.

ärkebiskopsval. Esbobiskopen Tapio Luoma är först ut i KP:s fem kandidatporträtt 4.1.2018 kl. 15:35

jul. Ett ord på bara tre bokstäver. Men ett ord som framkallar så mycket känslor, minnen och gläjde. Men också sorg. Karin Erlandsson berättar om minnen av sin barndoms jular. Och hur hon ser på julen idag. 22.12.2017 kl. 09:39

julevangeliet. Det var tur att julevangeliet skrevs av en så förnuftig och sansad människa som just evangelisten och läkaren Lukas. Hade han inte tagit sig an uppdraget hade julevangeliet kanske skrivits av en Terjärvbo. Eller ännu värre, en sportreporter... 21.12.2017 kl. 09:15

Kyrkpressen. Nummer 50 på webben redan idag. 15.12.2017 kl. 17:16
Teemu Laajasalo är ny biskop i Helsingfors. Han hoppas att kyrkan ska klara en åsiktsmångfald.

Helsingfors. Biskop Teemu Laajasalo önskar helsingforsarna en jul utan vardagssorger. 15.12.2017 kl. 10:00
Psykiskt illamående kostar, både de som drabbas, deras nära och samhället. Organisationer och frivilliga erbjuder stödformer som sjukvården inte kan ge.

psykisk ohälsa. Över en miljon finländare drabbas varje år av psykisk ohälsa. Föreningen Sympati hör till dem som sprider kunskap, öppnar sina dörrar och delar erfarenheter för att främja mental hälsa. 14.12.2017 kl. 15:12

möte. Fyra finländska biskopar ska träffa påven Franciscus den 25 januari. 19.1.2018 kl. 00:00

Ärkebiskopsvalet 2018. Fyra av fem av de uppställda kandidaterna i ärkebiskopsvalet kommer att predika på Tomasmässor i Helsingfors innan ärkebiskopsvalets första omgång den 8 februari. 11.1.2018 kl. 07:15

Rättsprocess. Árpád Kovács som är präst och verksam i Uleåborgs stift har valt att gå vidare till Norra Finlands förvaltningsdomstol med den skriftliga varning han fått av Uleåborg domkapitel. 10.1.2018 kl. 10:02