Prosten, kyrkan och jag

20.10.2016
INKAST. Vi ser gärna Prostinnan som den karaktärsstarka, värdigt åldrande hustrun till Prosten(-s).

Inte så amper som sin make, men definitivt ingen ungdom.

Tillsammans med min egen prost har vi denna höst fått glädjas över 40 år som gifta. Strax efter den festligheten firade vi 40 år som prästpar i Borgå stift. Ja, det är ju nog maken som firat att han i 40 år fått tjäna Kyrkan, men hans yrke och tjänst i Kyrkan har av naturliga skäl blivit en del av mitt och familjens liv.

De inledande raderna handlar inte om ett prostepar, texten är tagen ur Ålandsmejeriets reklamtext för ostar. En sak har ostar och prostar gemensamt. Ju äldre, desto bättre! Det konstaterade jag redan för många år sen när jag blev närmare bekant med dåvarande gamla prostar i Korsholms prosteri. Jag gillar dem skarpt. Unga präster är fräscha och duktiga. Med all respekt för dem, men gamla prostar med sin livserfarenhet och trygghet i ämbetet är en tillgång för Kyrkan. Ända tills de blir halsstarriga, men det är en annan historia.

För några söndagar sen deltog vi i en prästvigning i Borgå domkyrka, lämpligt sammanfallande med makens årsdag av sin egen prästvigning. Där under valven i den gamla kyrkan gick tankarna till det Liv vi fått och får dela i Kyrkan. Hur många gånger, speciellt i unga år, har jag inte varit frustrerad över alla sammanträden som infallit samtidigt som det varit föräldramöte i skolan och barnen haft svåra läxor i finskan? Eller över alla vigslar som hållits de allra vackraste av sommarlördagar. Oftare har jag nog ändå njutit av kyrkklockornas klang en söndagmorgon än muttrat över olägenheterna ett prästjobb kan föra med sig för hens familj. Jag har fått erfara det som kallas välsignelse i vårt gemensamma liv då vi delar Kyrkans tro och till en del också gärning.

Under Domkyrkans valv kände jag tacksamhet över att ännu få ha min prost vid min sida. I vår ålder är det ingen självklarhet längre. Jag kände glädje över att få vara en i Kyrkans hägn – även om jag många gånger varit arg på kyrkans ordning, domkapitel och hela etablissemanget.

Det är en trygghet, vare sig man är en värdigt åldrande hustru eller en amper Prost (min prost är inte ett uns amper i verkligheten) att få vara en del av Kyrkan. Kyrkan står stadigt trots att det stormar i samhället, den välkomnar oss in till stillhet och lugn, vad än de (teologi-)lärde strider om. Ofta anar jag århundradens bönedoft i kyrkans väggar – det går inte att förklara, bara förnimmas. Det är en gåva att få vara med i Kyrkans liv.

Ann-Katrin Store
Kyrkpressen skrev om Ahmad i nummer 45/2107.

flyktingar. En kristen afghan sitter på nytt i polisförvar i väntan på att bli deporterad. Polisen grep honom senaste vecka då han skulle träffa sin dotter. 22.5.2018 kl. 16:29

Kyrkomötet. Initiativet om ett äktenskap som omfattar även samkönade par förkastades. Biskopsmötet ska ändå fortsätta utreda alternativ för att lösa kyrkans tudelning i äktenskapsfrågan. En sådan kompromisslösning nådde kyrkomötet på fredagen. 18.5.2018 kl. 12:14

Kyrkomötet. På onsdagskvällen tog kyrkomötet återigen upp frågan om samkönade par kan vigas i kyrkan. När debatten avbröts på torsdag eftermiddag stod många ännu i kö till talarstolen. Däremot kom kyrkomötet till ett beslut om att inte avstå kyrkans vigselrätt. 17.5.2018 kl. 15:58

Kyrkomötet. Valen i kyrkan är problematiska och polariserande, anser en grupp kyrkomötesombud. Ett valsätt där kandidaterna rangordnas kunde vara en bra lösning. Kyrkomötet beslöt jobba vidare med initiativet. 17.5.2018 kl. 10:55
Vår uppgift är att tala sanning i världen, säger Patrick Wingren.

debatt. Tänkaren, youtube-föreläsaren Jordan Peterson väcker starka känslor för eller emot. Nu berättar Patrick Wingren varför han, som kristen, tror att Petersons budskap kan göra världen till en bättre plats 16.5.2018 kl. 06:38

Ă€ktenskap . Regnbågspräster närvarar på kyrkomötet när äktenskapet igen är på agendan. Ett delat konstitutionsutskott håller fast vid äktenskapet mellan man och kvinna. 14.5.2018 kl. 10:14

ekonomi. Vem som helst kan drabbas av ekonomiska utmaningar. Gör upp en realistisk budget och förbered dig på otrevliga scenarier. Numera erbjuder också Helsingforsförsamlingarna ekonomisk rådgivning. 9.5.2018 kl. 16:03
– Jag kan ibland stanna upp och titta på eleverna och känna en stark lycka och tacksamhet över att det gick just så som jag hoppades, säger Sonja Djupsjöbacka.

profilen. Sonja Djupsjöbacka är tacksam för sitt drömjobb, men vägen dit hade sina krokar. – Många gånger kände jag ”kommer det här att lyckas?” Det var för många pusselbitar som skulle falla på plats för att jag skulle kunna bli lärare. 9.5.2018 kl. 14:04
Körerna Jakob Gospel, Adorate, Cantate, Gloriakören, Jakobstads kyrkokör och Betaniakören sjöng på manifestationen.

asylpolitik. Solen sken över ett välfyllt torg i Jakobstad på lördagsförmiddagen. Men det tema som lockat cirka 500 personer dit var inte lika positivt. Manifestationen var ett uttryck för missnöje över det man upplever som en inhuman finländsk flyktingpolitik. 28.4.2018 kl. 13:48
May Wikström och Fontana Medias styrelseordförande Hans Boije på KP-rådslag i Borgå.

Kyrkpressen. En chockhöjning av postens distributionsavgifter tvingar Kyrkpressen till inbesparingar. Under sommarmånaderna utkommer tidningen varannan vecka. 26.4.2018 kl. 20:52

forskning. Nygrundat forskningsinstitut ska befrämja högklassisk teologisk forskning. 17.5.2018 kl. 08:00

biskopsvigning. Domprost Mats Lindgård har utsetts att representera Finlands evangelisk-lutherska kyrka vid en dubbel biskopsvigning i Sverige. 17.5.2018 kl. 07:00

Övertramp. Paige Patterson som är en av de tongivande personerna inom Southern Baptist Convention, erkänner att han fällt ”olämpliga” och ”sårande” kommentarer under åren 2000 till 2014. 16.5.2018 kl. 11:00