Prosten, kyrkan och jag

20.10.2016
INKAST. Vi ser gärna Prostinnan som den karaktärsstarka, värdigt åldrande hustrun till Prosten(-s).

Inte så amper som sin make, men definitivt ingen ungdom.

Tillsammans med min egen prost har vi denna höst fått glädjas över 40 år som gifta. Strax efter den festligheten firade vi 40 år som prästpar i Borgå stift. Ja, det är ju nog maken som firat att han i 40 år fått tjäna Kyrkan, men hans yrke och tjänst i Kyrkan har av naturliga skäl blivit en del av mitt och familjens liv.

De inledande raderna handlar inte om ett prostepar, texten är tagen ur Ålandsmejeriets reklamtext för ostar. En sak har ostar och prostar gemensamt. Ju äldre, desto bättre! Det konstaterade jag redan för många år sen när jag blev närmare bekant med dåvarande gamla prostar i Korsholms prosteri. Jag gillar dem skarpt. Unga präster är fräscha och duktiga. Med all respekt för dem, men gamla prostar med sin livserfarenhet och trygghet i ämbetet är en tillgång för Kyrkan. Ända tills de blir halsstarriga, men det är en annan historia.

För några söndagar sen deltog vi i en prästvigning i Borgå domkyrka, lämpligt sammanfallande med makens årsdag av sin egen prästvigning. Där under valven i den gamla kyrkan gick tankarna till det Liv vi fått och får dela i Kyrkan. Hur många gånger, speciellt i unga år, har jag inte varit frustrerad över alla sammanträden som infallit samtidigt som det varit föräldramöte i skolan och barnen haft svåra läxor i finskan? Eller över alla vigslar som hållits de allra vackraste av sommarlördagar. Oftare har jag nog ändå njutit av kyrkklockornas klang en söndagmorgon än muttrat över olägenheterna ett prästjobb kan föra med sig för hens familj. Jag har fått erfara det som kallas välsignelse i vårt gemensamma liv då vi delar Kyrkans tro och till en del också gärning.

Under Domkyrkans valv kände jag tacksamhet över att ännu få ha min prost vid min sida. I vår ålder är det ingen självklarhet längre. Jag kände glädje över att få vara en i Kyrkans hägn – även om jag många gånger varit arg på kyrkans ordning, domkapitel och hela etablissemanget.

Det är en trygghet, vare sig man är en värdigt åldrande hustru eller en amper Prost (min prost är inte ett uns amper i verkligheten) att få vara en del av Kyrkan. Kyrkan står stadigt trots att det stormar i samhället, den välkomnar oss in till stillhet och lugn, vad än de (teologi-)lärde strider om. Ofta anar jag århundradens bönedoft i kyrkans väggar – det går inte att förklara, bara förnimmas. Det är en gåva att få vara med i Kyrkans liv.

Ann-Katrin Store
Jukka Hautala, Jukka Keskitalo och Niilo Pesonen är kandidater till biskopsämbetet i Finlands nordligaste stift. 

biskopsval . Landets nordligaste stift väljer ny biskop på onsdag. Första omgången inleds kl. 13. 14.8.2018 kl. 15:33
Roger Rönnberg, här fotad i samband med församlingsvalet 2014, går i pension nästa år.

kyrkoherde. Esbo svenska församlings Kyrkoherde Roger Rönnberg avgår med pension i april 2019. Fyra personer vill efterträda honom. 3.8.2018 kl. 15:12
Utöver hundarna deltog också ungefär 160 människor i gudstjänsten.

HundgudstjĂ€nst. En friluftsgudstjänst i djurens sällskap påminner om respekten för Guds skapelse. 2.8.2018 kl. 00:00
Gunilla Nybäck har både barn och barnbarn med på lägret i Pieksämäki.

lĂ€ger. – Det känns otroligt stort och jätteroligt. Så tycker sommarlägrets grundare Harry Kronqvist då han talar om lägrets 50-årsjubileum. 27.7.2018 kl. 17:11
Andreas von Bergmann säger att han vuxit upp med och in i församlingen.

profilen. Andreas von Bergmann talar varmt för både demokrati och byråkrati inom kyrkan. Dessutom vill han visa att församlingen inte bara är sina anställda, utan vi alla. 31.7.2018 kl. 00:00
Fredrik Kass med sina barn minstingen Hilde, Arvid och Ingrid. Att prata om våra rädslor som föräldrar är något av det viktigaste av allt, anser Fredrik Kass.

Kontroll. Barn blir äldre och mer självständiga, precis som det ska vara. Men hur kommer man till rätta med rädslan för det allra värsta, att något ska hända ens barn? 2.8.2018 kl. 00:00
Bön är ett tema som ligger emeritusbiskop Erik Vikström varmt om hjärtat. Nu kommer hans vardagsböner för året i kortform ut som en liten bönbok.

bön. För flera år sedan skrev biskop Erik Vikström en omfattande andaktsbok för hela året. Nu utkommer en kortvariant, med böner för vardagsbruk för alla som behöver det. 13.7.2018 kl. 14:58
Det finns saker hon kanske inte kommer kunna göra igen. Men Christa Mickelsson blir långsamt bättre, dag för dag, och hon uppskattar varje stund.

Överlevare. I september drabbades Christa Mickelsson av en massiv hjärnblödning. Hon överlevde, men när hon vaknade upp hade hon förlorat talförmågan och högra sidan var förlamad. Då började en lång och tung återhämtning. – Tidigare – före olyckan – tänkte jag att nu kan livet bara bli sämre. Nu tänker jag tvärtom. 4.7.2018 kl. 15:03

Helsingfors pride. Kyrklig vigsel av samkönade par är ett aktuellt tema som lyfts fram under årets Helsingfors Pride-vecka. Församlingar och kristna organisationer deltar också aktivt i programmet. 26.6.2018 kl. 12:52

biskopsval. Biskopen i Borgå stift Björn Vikström har valts till lärare i teologisk etik och religionsfilosofi vid Åbo Akademi. Vikström tillträder tjänsten den 1 september 2019. 19.6.2018 kl. 16:12

Vasa. Två separata kyrkobesvär mot gemensamma kyrkofullmäktiges beslut att säga upp hyresavtalet för Dragnäsbäcks kyrka i Vasa har lämnats in till Vasa förvaltningsdomstol. 4.7.2018 kl. 10:22

regnbĂ„gsfrĂ„gor. Föreningen Malkus började som kamratstöd för kristna som tillhör sexuella minoriteter och könsminoriteter. 4.7.2018 kl. 09:08

Maata nĂ€kyvissĂ€. Det ordnas inga fler mässor under festivalen Maata Näkyvissä i Åbo utan kvinnliga präster. 25.6.2018 kl. 13:17