Inget hem utan vÀrd

28.03.2018
LEDARE.

Häromveckan försvarade doktoranden Harry Sanfrid Backström sin digra avhandling vid Åbo Akademi.

Vid disputationen påpekade opponenten Cecilia Wejryd att Prästgårdens ekonomi, kultur och teologi är en forskning som definitivt fyller en lucka. Samtidigt blev det också tydligt att frågan om de slocknande lamporna i prästgård efter prästgård är komplex.

Det handlar inte bara om ekonomiska realiteter eller styrning från ett enskilt domkapitel. Prästgårdsproblematiken bottnar i djupgående förändringar i samhället. Visst, man kan med fog se konkreta förändringar i kyrkans interna syn på prästens – kyrkoherdens – lokala närvaro i församlingen. Boendeplikten har upplösts och prästgårdsboende är inte längre någon självklarhet. Den förändringen är ändå bara toppen på isberget. Under ytan är själva ordet ”lokalt” numera oprecist. Våra beteenden löper i nya fåror. Mönstren för hur människor bor, arbetar och rör sig dagligen har förändrats i grunden. Folks intressesfärer och den tid de dagligen spenderar har ofta sitt centrum långt utanför den plats där de bor eller sover. Frågan om prästgårdens funktion är viktig – men det är skäl att påpeka: själva frågan är ännu viktigare än byggnaden i sig. I vissa fall kan det faktiskt hända att svaret inte är en rejält tilltagen träbyggnad från 1800-talet. Vad är det då som riskerar att gå förlorat? En intention som skymtar bakom den aktuella avhandlingen är att väcka medvetenheten om att det i den accelerande avyttringen av prästgårdarna kanske också har sålts ut något annat. Backström vill tala om ”prästgårdens teologi”, ett begrepp som kanske ter sig onödigt sakralt och främmande för de flesta, men han griper efter något väsentligt.

I grunden handlar det om något så enkelt och jordnära som ”hem”. I de gamla samhällena var prästens boställe ett centrum för andligt liv i vardagen utan de sakrala ramar som kyrkorummet bjöd på. I vackert möblerade salar har det passerat en ändlös räcka kaffen, samtal och tårar. I dag är det svårt för dem som bor i prästgården att leva upp till den romantiserade Bullerbyidyllen. Det finns ingen hemma om dagarna för att baka vetebullar och familjen som bor i huset måste slå vakt om sin egen tid, precis som alla andra. Det finns en klar beställning på ett värdskap i församlingen. Att prästen ensam ska axla det är trots allt mycket begärt.

Är boven i det hela församlingsHEMMET? undrade oppontenten Wejryd. Visst kan man ju kalla byggnaden så. Men någon självskriven värd har den inte. Det är ett hus där ingen är hemma. Blomstrande församlingsgemenskaper har ofta en parallellgemenskap till gudstjänsten i gästfrihetens och vardagens tecken. Det tål det att fundera över. Finns den gemenskapen? Var bor den? Vem öppnar dörren dit? Det är det här prästgårdsproblematiken också handlar om.

För det är inte salarna och medaljongtapeterna som är det väsentliga. Det är kaffet, samtalen och tårarna.

May Wikström
Bön är ett tema som ligger emeritusbiskop Erik Vikström varmt om hjärtat. Nu kommer hans vardagsböner för året i kortform ut som en liten bönbok.

bön. För flera år sedan skrev biskop Erik Vikström en omfattande andaktsbok för hela året. Nu utkommer en kortvariant, med böner för vardagsbruk för alla som behöver det. 13.7.2018 kl. 14:58
Det finns saker hon kanske inte kommer kunna göra igen. Men Christa Mickelsson blir långsamt bättre, dag för dag, och hon uppskattar varje stund.

Överlevare. I september drabbades Christa Mickelsson av en massiv hjärnblödning. Hon överlevde, men när hon vaknade upp hade hon förlorat talförmågan och högra sidan var förlamad. Då började en lång och tung återhämtning. – Tidigare – före olyckan – tänkte jag att nu kan livet bara bli sämre. Nu tänker jag tvärtom. 4.7.2018 kl. 15:03

Helsingfors pride. Kyrklig vigsel av samkönade par är ett aktuellt tema som lyfts fram under årets Helsingfors Pride-vecka. Församlingar och kristna organisationer deltar också aktivt i programmet. 26.6.2018 kl. 12:52

biskopsval. Biskopen i Borgå stift Björn Vikström har valts till lärare i teologisk etik och religionsfilosofi vid Åbo Akademi. Vikström tillträder tjänsten den 1 september 2019. 19.6.2018 kl. 16:12
Lucas Snellman utanför Johanneskyrkan, därifrån Yle sände den första svenskspråkiga radiogudstjänsten år 1926.

radiogudstjĂ€nster. 90-årig tradition bryts när Yle utlokaliserar produktionen av radiogudstjänster. Församlingarna behöver nu satsa mer på planeringen. 19.6.2018 kl. 16:10
Karin Erlandssons bok lanseras på Kyrkans Ungdoms sommarläger i Pieksämäki, där hon själv deltagit i många år under uppväxten.

Fontana Media. Karin Erlandsson som blivit bekant för många Kyrkpressenläsare via sina texter om hur man upprätthåller en vardagstro kommer ut i bokform på Fontana Media i juli. 8.6.2018 kl. 14:12

MINNESSJUKDOM. Tron kan vara ett viktigt fäste när minnena bleknar. Kyrkan har gett ut en skrift med stöd för arbetet bland församlingsmedlemmar med minnessjukdom. 8.6.2018 kl. 12:44
Kyrkpressen har tidigare skrivit om Ahmad i 45/2017 och 21-22/2018

flyktingar. Efter nio år i Finland flögs Ahmad till Kabul i går tillsammans med tre andra utvisade afghaner. 7.6.2018 kl. 13:48
Farag Sadak

profilen. Då han kom till Finland kände han ingen annan som talade arabiska här. När flyktingvågen kom hösten 2015 hade Farag Sadak förberett sig för den i fem år. 7.6.2018 kl. 11:31

Ärkebiskop. I söndags installerades Tapio Luoma som ny ärkebiskop för evangelisk-lutherska kyrkan i Finland. 7.6.2018 kl. 10:00

Vasa. Två separata kyrkobesvär mot gemensamma kyrkofullmäktiges beslut att säga upp hyresavtalet för Dragnäsbäcks kyrka i Vasa har lämnats in till Vasa förvaltningsdomstol. 4.7.2018 kl. 10:22

regnbĂ„gsfrĂ„gor. Föreningen Malkus började som kamratstöd för kristna som tillhör sexuella minoriteter och könsminoriteter. 4.7.2018 kl. 09:08

Maata nĂ€kyvissĂ€. Det ordnas inga fler mässor under festivalen Maata Näkyvissä i Åbo utan kvinnliga präster. 25.6.2018 kl. 13:17