Monica Heikel-Nyberg är kaplan i Johannes församling.
Monica Heikel-Nyberg Àr kaplan i Johannes församling.

NÀr ramarna för mitt liv öppnas

Sprickor. "Jesus tar steget ut ur tidens begränsning och finns inte längre tryggt mellan sidorna i evangelierna." 9.5.2018 kl. 15:57

Det är genom sprickorna som ljuset tar sig in, ”It’s through the cracks that the light gets in”, sjöng Leonard Cohen. Ljuset som tar sig in genom skärningspunkterna i tillvaron. Livet som tar sig in i min lilla bubbla – vare sig jag vill det eller inte. Jesus försvinner, upp i himlen eller sakta över i Guds eviga nu, vad jag kallar det är inte så viktigt. Det som betyder något är att det har blivit en öppning i de begränsningar som utgör ramarna för mitt liv. Jag får se mig själv och dem som finns omkring mig i ett himmelskt ljus.

Jesus tar steget ut ur tidens begränsning och finns inte längre tryggt mellan sidorna i evangelierna, på en viss plats i en viss tid. Han finns här. Han är i den hemlöse, i tiggaren vid rulltrappan, i brödkön eller hos den ensamma åldringen. Han finns i brödet som bryts i gudstjänsten. Han möter mig i varje människa och bryts i varje kropp som misshandlas och förnedras. För dig utgiven, för dig utgjuten.

Efter det här är ingenting längre som förr. Jag kan ju inte fortsätta leva som om jag och min familj, min kyrka eller mitt land är världens centrum. Jag kan inte bara gå förbi tiggaren när vi båda ber till samma Abba, Pappa! När vi båda omfamnas av den välsignelse som Jesus ger vidare till oss.
I sprickorna i tillvaron rör välsignelsen vid oss. Vi får leva med ett ansikte vänt mot oss : ”Herren vände sitt ansikte till oss och give oss frid”. Och lika lite som Jesus kunde hålla välsignelsen för egen del och bara lämna oss, så kan vi det. Den är till för andra, utan begränsningar – ty nu lever inte längre jag utan Kristus lever i mig.

Monica Heikel-Nyberg jobbar som kaplan i Johannes församling.

I dag är hon fylld av förundran över allt nytt liv som föds just nu.

Hennes tips: Köp en bukett liljekonvaljer av en gatuförsäljare och ta med den till någon som inte själv kommer ut i våren!

Hennes kalenderglimt är Pilgrimsvandringen för småbarnsfamiljer 17.5 kl. 10 med start från St Jacobs kyrka!

Monica Heikel-Nyberg
Kyrkpressen skrev om Ahmad i nummer 45/2107.

flyktingar. En kristen afghan sitter på nytt i polisförvar i väntan på att bli deporterad. Polisen grep honom senaste vecka då han skulle träffa sin dotter. 22.5.2018 kl. 16:29

Kyrkomötet. Initiativet om ett äktenskap som omfattar även samkönade par förkastades. Biskopsmötet ska ändå fortsätta utreda alternativ för att lösa kyrkans tudelning i äktenskapsfrågan. En sådan kompromisslösning nådde kyrkomötet på fredagen. 18.5.2018 kl. 12:14

Kyrkomötet. På onsdagskvällen tog kyrkomötet återigen upp frågan om samkönade par kan vigas i kyrkan. När debatten avbröts på torsdag eftermiddag stod många ännu i kö till talarstolen. Däremot kom kyrkomötet till ett beslut om att inte avstå kyrkans vigselrätt. 17.5.2018 kl. 15:58

Kyrkomötet. Valen i kyrkan är problematiska och polariserande, anser en grupp kyrkomötesombud. Ett valsätt där kandidaterna rangordnas kunde vara en bra lösning. Kyrkomötet beslöt jobba vidare med initiativet. 17.5.2018 kl. 10:55
Vår uppgift är att tala sanning i världen, säger Patrick Wingren.

debatt. Tänkaren, youtube-föreläsaren Jordan Peterson väcker starka känslor för eller emot. Nu berättar Patrick Wingren varför han, som kristen, tror att Petersons budskap kan göra världen till en bättre plats 16.5.2018 kl. 06:38

Ă€ktenskap . Regnbågspräster närvarar på kyrkomötet när äktenskapet igen är på agendan. Ett delat konstitutionsutskott håller fast vid äktenskapet mellan man och kvinna. 14.5.2018 kl. 10:14

ekonomi. Vem som helst kan drabbas av ekonomiska utmaningar. Gör upp en realistisk budget och förbered dig på otrevliga scenarier. Numera erbjuder också Helsingforsförsamlingarna ekonomisk rådgivning. 9.5.2018 kl. 16:03
– Jag kan ibland stanna upp och titta på eleverna och känna en stark lycka och tacksamhet över att det gick just så som jag hoppades, säger Sonja Djupsjöbacka.

profilen. Sonja Djupsjöbacka är tacksam för sitt drömjobb, men vägen dit hade sina krokar. – Många gånger kände jag ”kommer det här att lyckas?” Det var för många pusselbitar som skulle falla på plats för att jag skulle kunna bli lärare. 9.5.2018 kl. 14:04
Körerna Jakob Gospel, Adorate, Cantate, Gloriakören, Jakobstads kyrkokör och Betaniakören sjöng på manifestationen.

asylpolitik. Solen sken över ett välfyllt torg i Jakobstad på lördagsförmiddagen. Men det tema som lockat cirka 500 personer dit var inte lika positivt. Manifestationen var ett uttryck för missnöje över det man upplever som en inhuman finländsk flyktingpolitik. 28.4.2018 kl. 13:48
May Wikström och Fontana Medias styrelseordförande Hans Boije på KP-rådslag i Borgå.

Kyrkpressen. En chockhöjning av postens distributionsavgifter tvingar Kyrkpressen till inbesparingar. Under sommarmånaderna utkommer tidningen varannan vecka. 26.4.2018 kl. 20:52
Slutet nÄtt

UtmĂ€rkelse. Kyrkans första jämlikhetspris har tilldelats Satu Saarinen, domprost i Uleåborgs stift. 24.5.2018 kl. 08:00

TjĂ€nster. Kyrkoherdetjänsten i Nykarleby har lockat två sökande. 23.5.2018 kl. 15:00

forskning. Nygrundat forskningsinstitut ska befrämja högklassisk teologisk forskning. 17.5.2018 kl. 08:00