– Bland oss ungdomsledare välkomnas barnkonsekvensanalysen, säger Gunilla Nilsson, omgiven av Henrica Lindholm och Markus Andersson.
– Bland oss ungdomsledare vĂ€lkomnas barnkonsekvensanalysen, sĂ€ger Gunilla Nilsson, omgiven av Henrica Lindholm och Markus Andersson.

Bollen hos församlingarna - nu ska barn- och ungdomsombuden utses

barnkonsekvensanalys. – Nu börjar arbetet med att utse ombuden, säger Stefan Myrskog som är ledande sakkunnig för enheten för kyrkans verksamhet vid KCSA. 21.1.2015 kl. 10:14

Från och med årsskiftet måste barn och unga hållas i åtanke i varje beslut som fattas i kyrkliga organ.

Barnkonsekvensanalysen initierades redan 2009 och godkändes av kyrkomötet i maj förra året. De invalda som nu inleder sin period i ett förtroendeorgan i församlingen ska analysera varje beslut utgående från vilka konsekvenser det kan ha för barn och unga.

Att tillsätta ett eller två barn- och ungdomsombud som för fram de ungas åsikter i församlingarna är att systematisera analysen. 2013 fanns det fyra barnombud i Borgå stift, 2014 hade antalet stigit till cirka 15.

Konsekvensanalysens svaga punkt är att det inte leder till några sanktioner att förbise barnen i analysen.

Finns det en risk för att barnkonsekvensanalysen inte kommer att ha någon verklig betydelse?

– Det finns det naturligtvis, men vi tänker ändå att det är ett viktigt steg framåt. Finns det inte pengar att driva en lägergård så finns det inte. Men nu tvingas man åtminstone att hålla barnen i åtanke. Beslut som drabbar barn och unga ska inte fattas lättvindigt, säger Myrskog.

Mariehamn

Gunilla Nilsson har varit ungdomsarbetsledare sedan slutet av 80-talet, nu i Mariehamns församling på Åland. Hon tycker att barnkonsekvensanalysen är viktig.

– Men jag tror inte att vi kommer att utnämna några ombud i vår församling. Vi har en barn- och en ungdomsdirektion och i princip är det de som kommer att få ha den uppgift som motsvarar ombudens.

Hon tycker att konsekvensanalysen är ett steg i rätt riktning för de unga i kyrkan. Det gäng ungdomsledare hon jobbar med är alla positivt inställda till konsekvensanalysen. Ett aktuellt fall i hennes församling är att en försäljning av en av de två kyrkorna i staden planeras.

– Katolska kyrkan är intresserad av att köpa den lokal där vår församlings dagis verkar. Vad kommer det att ha för konsekvenser för de barn som går i dagis där?

UK hänger på

Konsekvensanalysen får nu ytterligare skjuts av Ungdomens Kyrkodagar som under veckoslutet enhälligt beslöt att uppmana församlingarna i Borgå stift att tillsätta barn- och ungdomsombud.

Christa Mickelsson
Över 300 personer har undertecknat uppropet.

upprop. Uppropet för en humanare flyktingpolitik har nu samlat långt över 300 namn. Bland undertecknarna finns bland andra Kristina Stenman som är stadsdirektör i Jakobstad och Astrid Thors. Vill man underteckna uppropet går det ännu att göra det via Borgå domkapitels Facebooksida 23.3.2018 kl. 09:12

flyktingar. Migri tar sig makten att döma om konverterade asylsökande är kristna eller inte. De anser att de bättre kan bedöma om en konvertit förändrat sitt liv på basis av ett dagslångt samtal än vi som umgåtts med honom regelbundet under ett helt år. 22.3.2018 kl. 07:07
Biskop Björn Vikström hoppas få en tjänst vid Åbo Akademi.

tjĂ€nst. Biskop Björn Vikström har sökt en universitetstjänst. Blir han vald siktar han på att tillträda i augusti–september 2019. 14.3.2018 kl. 09:27
Hilkka Olkinuora menar att den enkla, avskalade retreaten utvidgar vår bild av 
gemenskapen.

retreat. Villkorslös gemenskap och kravlös tystnad går inte att hitta i det hektiska arbetsliv och den jäktiga vardag som så många av oss lever i. Men de erbjuds på retreaten, som är en plats för vila och helande. Det konstaterar pastor Hilkka Olkinuora, som själv får kraft av att regelbundet delta i retreat ett par gånger per år. 2.3.2018 kl. 11:12

Ă€rkebiskopsval 2018. På förhand var det bäddat för en oviss andra omgång mellan Luoma och Vikström i ärkesbiskopsvalet med ett litet övertag för Luoma. Nu blev marginalen större än väntat. 1.3.2018 kl. 15:37
Tapio Luoma, vår nästa ärkebiskop.
 

Ă€rkebiskopsval 2018. Tapio Luoma är vald till ny ärkebiskop. I den andra valomgången idag valdes Esbobiskopen Luoma med 374,667 röster mot Borgåbiskopen Björn Vikströms 292,333 röster. 1.3.2018 kl. 14:29
Många poströstade redan i den första omgången. Så här såg det ut då på domkapitlet i Borgå.

Ă€rkebiskopsval. Följ med valet på Kp! 1.3.2018 kl. 13:19
Daniel Ainasoja med apparaten som de flesta synskadade tar emot sin taltidning i.

Taltidning. Efter en paus på cirka sju år kommer Kyrkpressen ut som taltidning igen. Det första inlästa numret kommer redan i mars. 27.2.2018 kl. 09:23

andlighetsstörning. En kväll satt jag i soffan och grät över att min kristna tro kändes som skådespel och inbillning. Det som skulle vara stadigt var egentligen vingligt och snett. Det här är vad som hände sedan. 22.2.2018 kl. 10:02
Säg din åsikt!

enkĂ€t. Vad tyckte du om denna veckas nummer av KP. För att utveckla tidningen gör vi under vintern några enkäter för att få en tydligare uppfattning om vad ni läsare gillar att läsa. Vi är jättetacksamma för att du tar dig tid! 22.2.2018 kl. 09:47
Slutet nÄtt

jĂ€mlikhet. I september i fjol grundade kyrkostyrelsen ett jämlikhetspris som delas ut för första gången nu i maj. Nu söker man kandidater till priset. 16.3.2018 kl. 08:38

Jerusalem. Guatemala blir det andra landet efter USA som flyttar sin ambassad i Israel från Tel Aviv till Jerusalem. 16.3.2018 kl. 08:35

Jubileum. Tisdagen den 6 mars har det gått trettio år sedan de första kvinnorna prästvigdes. 1.3.2018 kl. 07:15