– Bland oss ungdomsledare välkomnas barnkonsekvensanalysen, säger Gunilla Nilsson, omgiven av Henrica Lindholm och Markus Andersson.
– Bland oss ungdomsledare vĂ€lkomnas barnkonsekvensanalysen, sĂ€ger Gunilla Nilsson, omgiven av Henrica Lindholm och Markus Andersson.

Bollen hos församlingarna - nu ska barn- och ungdomsombuden utses

barnkonsekvensanalys. – Nu börjar arbetet med att utse ombuden, säger Stefan Myrskog som är ledande sakkunnig för enheten för kyrkans verksamhet vid KCSA. 21.1.2015 kl. 10:14

Från och med årsskiftet måste barn och unga hållas i åtanke i varje beslut som fattas i kyrkliga organ.

Barnkonsekvensanalysen initierades redan 2009 och godkändes av kyrkomötet i maj förra året. De invalda som nu inleder sin period i ett förtroendeorgan i församlingen ska analysera varje beslut utgående från vilka konsekvenser det kan ha för barn och unga.

Att tillsätta ett eller två barn- och ungdomsombud som för fram de ungas åsikter i församlingarna är att systematisera analysen. 2013 fanns det fyra barnombud i Borgå stift, 2014 hade antalet stigit till cirka 15.

Konsekvensanalysens svaga punkt är att det inte leder till några sanktioner att förbise barnen i analysen.

Finns det en risk för att barnkonsekvensanalysen inte kommer att ha någon verklig betydelse?

– Det finns det naturligtvis, men vi tänker ändå att det är ett viktigt steg framåt. Finns det inte pengar att driva en lägergård så finns det inte. Men nu tvingas man åtminstone att hålla barnen i åtanke. Beslut som drabbar barn och unga ska inte fattas lättvindigt, säger Myrskog.

Mariehamn

Gunilla Nilsson har varit ungdomsarbetsledare sedan slutet av 80-talet, nu i Mariehamns församling på Åland. Hon tycker att barnkonsekvensanalysen är viktig.

– Men jag tror inte att vi kommer att utnämna några ombud i vår församling. Vi har en barn- och en ungdomsdirektion och i princip är det de som kommer att få ha den uppgift som motsvarar ombudens.

Hon tycker att konsekvensanalysen är ett steg i rätt riktning för de unga i kyrkan. Det gäng ungdomsledare hon jobbar med är alla positivt inställda till konsekvensanalysen. Ett aktuellt fall i hennes församling är att en försäljning av en av de två kyrkorna i staden planeras.

– Katolska kyrkan är intresserad av att köpa den lokal där vår församlings dagis verkar. Vad kommer det att ha för konsekvenser för de barn som går i dagis där?

UK hänger på

Konsekvensanalysen får nu ytterligare skjuts av Ungdomens Kyrkodagar som under veckoslutet enhälligt beslöt att uppmana församlingarna i Borgå stift att tillsätta barn- och ungdomsombud.

Christa Mickelsson
Bön är ett tema som ligger emeritusbiskop Erik Vikström varmt om hjärtat. Nu kommer hans vardagsböner för året i kortform ut som en liten bönbok.

bön. För flera år sedan skrev biskop Erik Vikström en omfattande andaktsbok för hela året. Nu utkommer en kortvariant, med böner för vardagsbruk för alla som behöver det. 13.7.2018 kl. 14:58
Det finns saker hon kanske inte kommer kunna göra igen. Men Christa Mickelsson blir långsamt bättre, dag för dag, och hon uppskattar varje stund.

Överlevare. I september drabbades Christa Mickelsson av en massiv hjärnblödning. Hon överlevde, men när hon vaknade upp hade hon förlorat talförmågan och högra sidan var förlamad. Då började en lång och tung återhämtning. – Tidigare – före olyckan – tänkte jag att nu kan livet bara bli sämre. Nu tänker jag tvärtom. 4.7.2018 kl. 15:03

Helsingfors pride. Kyrklig vigsel av samkönade par är ett aktuellt tema som lyfts fram under årets Helsingfors Pride-vecka. Församlingar och kristna organisationer deltar också aktivt i programmet. 26.6.2018 kl. 12:52

biskopsval. Biskopen i Borgå stift Björn Vikström har valts till lärare i teologisk etik och religionsfilosofi vid Åbo Akademi. Vikström tillträder tjänsten den 1 september 2019. 19.6.2018 kl. 16:12
Lucas Snellman utanför Johanneskyrkan, därifrån Yle sände den första svenskspråkiga radiogudstjänsten år 1926.

radiogudstjĂ€nster. 90-årig tradition bryts när Yle utlokaliserar produktionen av radiogudstjänster. Församlingarna behöver nu satsa mer på planeringen. 19.6.2018 kl. 16:10
Karin Erlandssons bok lanseras på Kyrkans Ungdoms sommarläger i Pieksämäki, där hon själv deltagit i många år under uppväxten.

Fontana Media. Karin Erlandsson som blivit bekant för många Kyrkpressenläsare via sina texter om hur man upprätthåller en vardagstro kommer ut i bokform på Fontana Media i juli. 8.6.2018 kl. 14:12

MINNESSJUKDOM. Tron kan vara ett viktigt fäste när minnena bleknar. Kyrkan har gett ut en skrift med stöd för arbetet bland församlingsmedlemmar med minnessjukdom. 8.6.2018 kl. 12:44
Kyrkpressen har tidigare skrivit om Ahmad i 45/2017 och 21-22/2018

flyktingar. Efter nio år i Finland flögs Ahmad till Kabul i går tillsammans med tre andra utvisade afghaner. 7.6.2018 kl. 13:48
Farag Sadak

profilen. Då han kom till Finland kände han ingen annan som talade arabiska här. När flyktingvågen kom hösten 2015 hade Farag Sadak förberett sig för den i fem år. 7.6.2018 kl. 11:31

Ärkebiskop. I söndags installerades Tapio Luoma som ny ärkebiskop för evangelisk-lutherska kyrkan i Finland. 7.6.2018 kl. 10:00
Slutet nÄtt

Vasa. Två separata kyrkobesvär mot gemensamma kyrkofullmäktiges beslut att säga upp hyresavtalet för Dragnäsbäcks kyrka i Vasa har lämnats in till Vasa förvaltningsdomstol. 4.7.2018 kl. 10:22

regnbĂ„gsfrĂ„gor. Föreningen Malkus började som kamratstöd för kristna som tillhör sexuella minoriteter och könsminoriteter. 4.7.2018 kl. 09:08

Maata nĂ€kyvissĂ€. Det ordnas inga fler mässor under festivalen Maata Näkyvissä i Åbo utan kvinnliga präster. 25.6.2018 kl. 13:17