– Bland oss ungdomsledare välkomnas barnkonsekvensanalysen, säger Gunilla Nilsson, omgiven av Henrica Lindholm och Markus Andersson.
– Bland oss ungdomsledare vĂ€lkomnas barnkonsekvensanalysen, sĂ€ger Gunilla Nilsson, omgiven av Henrica Lindholm och Markus Andersson.

Bollen hos församlingarna - nu ska barn- och ungdomsombuden utses

barnkonsekvensanalys. – Nu börjar arbetet med att utse ombuden, säger Stefan Myrskog som är ledande sakkunnig för enheten för kyrkans verksamhet vid KCSA. 21.1.2015 kl. 10:14

Från och med årsskiftet måste barn och unga hållas i åtanke i varje beslut som fattas i kyrkliga organ.

Barnkonsekvensanalysen initierades redan 2009 och godkändes av kyrkomötet i maj förra året. De invalda som nu inleder sin period i ett förtroendeorgan i församlingen ska analysera varje beslut utgående från vilka konsekvenser det kan ha för barn och unga.

Att tillsätta ett eller två barn- och ungdomsombud som för fram de ungas åsikter i församlingarna är att systematisera analysen. 2013 fanns det fyra barnombud i Borgå stift, 2014 hade antalet stigit till cirka 15.

Konsekvensanalysens svaga punkt är att det inte leder till några sanktioner att förbise barnen i analysen.

Finns det en risk för att barnkonsekvensanalysen inte kommer att ha någon verklig betydelse?

– Det finns det naturligtvis, men vi tänker ändå att det är ett viktigt steg framåt. Finns det inte pengar att driva en lägergård så finns det inte. Men nu tvingas man åtminstone att hålla barnen i åtanke. Beslut som drabbar barn och unga ska inte fattas lättvindigt, säger Myrskog.

Mariehamn

Gunilla Nilsson har varit ungdomsarbetsledare sedan slutet av 80-talet, nu i Mariehamns församling på Åland. Hon tycker att barnkonsekvensanalysen är viktig.

– Men jag tror inte att vi kommer att utnämna några ombud i vår församling. Vi har en barn- och en ungdomsdirektion och i princip är det de som kommer att få ha den uppgift som motsvarar ombudens.

Hon tycker att konsekvensanalysen är ett steg i rätt riktning för de unga i kyrkan. Det gäng ungdomsledare hon jobbar med är alla positivt inställda till konsekvensanalysen. Ett aktuellt fall i hennes församling är att en försäljning av en av de två kyrkorna i staden planeras.

– Katolska kyrkan är intresserad av att köpa den lokal där vår församlings dagis verkar. Vad kommer det att ha för konsekvenser för de barn som går i dagis där?

UK hänger på

Konsekvensanalysen får nu ytterligare skjuts av Ungdomens Kyrkodagar som under veckoslutet enhälligt beslöt att uppmana församlingarna i Borgå stift att tillsätta barn- och ungdomsombud.

Christa Mickelsson
Itohan Okundaye vill berätta sin historia och sprida kunskap om vad människohandel är.

RĂ€dsla. Itohan Okundaye från Nigeria älskade skolan som liten flicka. Hon drömde om att bli läkare. Aldrig någonsin hade hon trott att hon skulle bli ett offer för människo- och sexhandeln. 18.11.2017 kl. 12:11

BorgĂ„. Fastighetsdebatten fick en överraskande vändning när gemensamma kyrkorådet förkastade förslaget till fastighetsstrategi. Nu är Svenska församlingshemmet fredat åtminstone en tid framåt. 17.11.2017 kl. 11:59
Genom utställningen vill Barbara Savolainen stöda kyrkans arbete för invandrare och deras välmående.

PĂ„verka. Just nu pågår en konstutställning i Johanneskyrkans krypta. Det är journalisten och konstnären Barbara Savolainen som ställer ut sina verk under rubriken Face, ansikte. 17.11.2017 kl. 10:28

FMS. Finska Missionssällskapets styrelse valde vid sitt möte idag Rolf Steffansson till ny verksamhetsledare. Han inleder sin tjänst den 1 januari 2018. 15.11.2017 kl. 13:25
Gun- Maj Näse är också medlem i stiftsfullmäktige i Borgå stift.

pro ecclesia. Pro ecclesia till mångårig församlings- och stiftstrotjänare. 15.11.2017 kl. 13:03

eutanasi. Viktigt att god vård i livets slutskede finns i hela landet för alla. 10.11.2017 kl. 09:58
Höstens kyrkomötessession avslutades på torsdagen och budgeten var ett av de sista ärendena på agendan.

Kyrkomötet. Nästa år betalar församlingarna sammanlagt 6,5 miljoner mindre till kyrkans gemensamma verksamhet och förvaltning. 9.11.2017 kl. 11:41
Pia Ingström har just nu inga planer på att åka till Istanbul. – Av ren feghet, säger hon. Det är en stor sorg.

Istanbul. Pia Ingströms bok om de grekiska, armeniska och judiska minoriteterna i Istanbul är en berättelse om förlusten av språk, identitet och tradition. 9.11.2017 kl. 09:14
Ärkebiskop Kari Mäkinen fick än en gång sitta ordförande i långköraren om kyrkans vägval i äktenskapsfrågan.

Kyrkomötet. Remissdebatten kring vigselrätten tog plats i ett annars luftigt kyrkomöte. 8.11.2017 kl. 14:15

Kyrkomötet. Kyrkomötet beslöt idag att låta göra en oberoende utredning om hur församlingarnas ekonomi och verksamhet påverkats av kyrkans informationsförvaltning. 8.11.2017 kl. 13:12
Slutet nÄtt

BorgĂ„ stift. Åtta präster i Borgå stift är redo att viga samkönade par. 16.11.2017 kl. 10:00

teemu laajasalo. Helsingfors nya biskop, Teemu Laajasalo, har vigts till tjänst. 15.11.2017 kl. 13:52

kipa. Denna vecka pågår en stödinsamling i Borgå stift för uppropet mot Kyrkans servicecentral Kipa. 15.11.2017 kl. 13:37