– Bland oss ungdomsledare välkomnas barnkonsekvensanalysen, säger Gunilla Nilsson, omgiven av Henrica Lindholm och Markus Andersson.
– Bland oss ungdomsledare vĂ€lkomnas barnkonsekvensanalysen, sĂ€ger Gunilla Nilsson, omgiven av Henrica Lindholm och Markus Andersson.

Bollen hos församlingarna - nu ska barn- och ungdomsombuden utses

barnkonsekvensanalys. – Nu börjar arbetet med att utse ombuden, säger Stefan Myrskog som är ledande sakkunnig för enheten för kyrkans verksamhet vid KCSA. 21.1.2015 kl. 10:14

Från och med årsskiftet måste barn och unga hållas i åtanke i varje beslut som fattas i kyrkliga organ.

Barnkonsekvensanalysen initierades redan 2009 och godkändes av kyrkomötet i maj förra året. De invalda som nu inleder sin period i ett förtroendeorgan i församlingen ska analysera varje beslut utgående från vilka konsekvenser det kan ha för barn och unga.

Att tillsätta ett eller två barn- och ungdomsombud som för fram de ungas åsikter i församlingarna är att systematisera analysen. 2013 fanns det fyra barnombud i Borgå stift, 2014 hade antalet stigit till cirka 15.

Konsekvensanalysens svaga punkt är att det inte leder till några sanktioner att förbise barnen i analysen.

Finns det en risk för att barnkonsekvensanalysen inte kommer att ha någon verklig betydelse?

– Det finns det naturligtvis, men vi tänker ändå att det är ett viktigt steg framåt. Finns det inte pengar att driva en lägergård så finns det inte. Men nu tvingas man åtminstone att hålla barnen i åtanke. Beslut som drabbar barn och unga ska inte fattas lättvindigt, säger Myrskog.

Mariehamn

Gunilla Nilsson har varit ungdomsarbetsledare sedan slutet av 80-talet, nu i Mariehamns församling på Åland. Hon tycker att barnkonsekvensanalysen är viktig.

– Men jag tror inte att vi kommer att utnämna några ombud i vår församling. Vi har en barn- och en ungdomsdirektion och i princip är det de som kommer att få ha den uppgift som motsvarar ombudens.

Hon tycker att konsekvensanalysen är ett steg i rätt riktning för de unga i kyrkan. Det gäng ungdomsledare hon jobbar med är alla positivt inställda till konsekvensanalysen. Ett aktuellt fall i hennes församling är att en försäljning av en av de två kyrkorna i staden planeras.

– Katolska kyrkan är intresserad av att köpa den lokal där vår församlings dagis verkar. Vad kommer det att ha för konsekvenser för de barn som går i dagis där?

UK hänger på

Konsekvensanalysen får nu ytterligare skjuts av Ungdomens Kyrkodagar som under veckoslutet enhälligt beslöt att uppmana församlingarna i Borgå stift att tillsätta barn- och ungdomsombud.

Christa Mickelsson

ekonomisk utredning. Församlingarna i Helsingfors ska beställa en utomstående utredning av ekonomin. 15.1.2018 kl. 11:32

Ă€rkebiskopval 2018. I en palett på fem ärkebiskopskandidater sticker Heli Inkinen ut som den enda kvinnan. Hon konstaterar att det här är symptomatiskt för den kyrka hon jobbat och verkat i i över 30 år. Och hon vill förändring. 14.1.2018 kl. 16:54
Zacharias Topelius vid sitt arbetsbord i Björkudden i Sibbo år 1897. Bilden till höger visar utkastet till ”Giv mig ej glans, ej guld, ej prakt” som skrevs 1887.

Jubileum. Under sin uppväxt i Nykarleby var Zacharias Topelius en flitig kyrkobesökare. Den söndag han inte varit i kyrkan skrev han ”okyrka” i sin dagbok. Kom han för sent till gudstjänsten gick han upp på läktaren för att inte störa. 12.1.2018 kl. 17:53
Miika Auvinen

förföljelse. Nordkorea och Afghanistan är de farligaste länderna att leva i som kristen. Nordkorea har toppat listan flera år men nu har den tvivelaktiga äran att inneha tätpositionen hotats av Afghanistan. 10.1.2018 kl. 13:22
Tapio Luoma uppskattar erfarenheterna både från de österbottniska församlingarna och den urbana miljön som biskop i Esbo stift.

Ă€rkebiskopsval. Esbobiskopen Tapio Luoma är först ut i KP:s fem kandidatporträtt 4.1.2018 kl. 15:35

jul. Ett ord på bara tre bokstäver. Men ett ord som framkallar så mycket känslor, minnen och gläjde. Men också sorg. Karin Erlandsson berättar om minnen av sin barndoms jular. Och hur hon ser på julen idag. 22.12.2017 kl. 09:39

julevangeliet. Det var tur att julevangeliet skrevs av en så förnuftig och sansad människa som just evangelisten och läkaren Lukas. Hade han inte tagit sig an uppdraget hade julevangeliet kanske skrivits av en Terjärvbo. Eller ännu värre, en sportreporter... 21.12.2017 kl. 09:15

Kyrkpressen. Nummer 50 på webben redan idag. 15.12.2017 kl. 17:16
Teemu Laajasalo är ny biskop i Helsingfors. Han hoppas att kyrkan ska klara en åsiktsmångfald.

Helsingfors. Biskop Teemu Laajasalo önskar helsingforsarna en jul utan vardagssorger. 15.12.2017 kl. 10:00
Psykiskt illamående kostar, både de som drabbas, deras nära och samhället. Organisationer och frivilliga erbjuder stödformer som sjukvården inte kan ge.

psykisk ohĂ€lsa. Över en miljon finländare drabbas varje år av psykisk ohälsa. Föreningen Sympati hör till dem som sprider kunskap, öppnar sina dörrar och delar erfarenheter för att främja mental hälsa. 14.12.2017 kl. 15:12
Slutet nÄtt

Ärkebiskopsvalet 2018. Fyra av fem av de uppställda kandidaterna i ärkebiskopsvalet kommer att predika på Tomasmässor i Helsingfors innan ärkebiskopsvalets första omgång den 8 februari. 11.1.2018 kl. 07:15

RĂ€ttsprocess. Árpád Kovács som är präst och verksam i Uleåborgs stift har valt att gå vidare till Norra Finlands förvaltningsdomstol med den skriftliga varning han fått av Uleåborg domkapitel. 10.1.2018 kl. 10:02

dop. En frikyrka i Uleåborg, Oulun Lähetysseurakunta, har under de senaste åren ibland döpt församlingsmedlemmar under ordinarie öppettider i den kommunala simhallen i Raksila. 10.1.2018 kl. 09:09