Bilder i Guds tjÀnst

01.02.2018
INKAST. Det sägs ofta att vi idag lever i en visuell kultur. Bilder och filmer blir allt viktigare som kommunikationsmedel även inom sociala medier. Det är betydligt lättare att fånga intresset med bilder och korta kommentarer än med reflekterande texter.

Med hjälp av bilder på nätet kan vi skapa och förstärka den bild av oss vårt liv som vi helst vill visa upp. Genom vännernas uppmuntrade kommentarer förstärks och bekräftas vår självbild. Men det finns också människor som tvärtom inte alls vill lägga ut några bilder och inte ens förekomma på bilder. De känner sig utelämnade, eftersom användningen av bilder på nätet inte kan kontrolleras.

Inom judendom och islam förhåller man sig negativa till att avbilda Gud, och som en konsekvens är man även kritisk till avbildning av människor, i varje fall i sakrala rum. Även inom kristendomen har bilder tidvis ifrågasatts, men kritiken har tillbakavisats med motiveringen att Gud har blivit människa i Jesus. Eftersom Jesus gjort Guds kärlek synlig har vi rätt att avbilda Guds skapelse.

Väggarna i medeltida kyrkor är prydda med bibliska gestalter och helgon. Ofta är kläder, redskap och byggnader återgivna på ett sätt som speglar konstnärens egen tid. På ett liknande sätt har även reformatorerna inkluderats i kyrkokonsten. De här bilderna vittnar om att kyrkan utgör en historisk tolkningsgemenskap. Vi som lever i olika tider ingår i samma levande tradition, genom vilken Ordet blir kött på olika sätt i olika tider.

God konst skall inte ha ett alltför uppenbart budskap. Konsten påverkar oss effektivare då den tvingar oss att stanna upp, reflektera och försöka förstå. Likt en berörande predikan skall god konst inte bara bekräfta åhöraren, utan också utmana. Samtidigt är konst i sakrala miljöer en ömtålig fråga, vilket den aktuella diskussionen i Lovisa har påmint oss om.

En god predikant målar fram bilder. Om allt förefaller färdigtuggat blir vi som åhörare inte nyfikna på vad som sägs. Därför skall vi i Jesu efterföljd gärna använda oss av berättelser och liknelser, som ju är ett slags dramatiserade bilder. Med deras hjälp kan åhöraren leva sig in i budskapet och inspireras till att tillämpa det som sägs på sitt eget sätt.

Samtidigt kvarstår alltid ett moment av mysterium: vi kan aldrig ge en uttömmande tolkning av ett konstverk eller av en bibeltext. Ikonen, bilden, skall inte upphöjas till en idol; en avgudabild. Gud kan inte fångas i ord, inte i bild – men Gud visar sig genom dem.

Björn Vikström

pedersöre. Tiden är nu mogen för en sammanslagning av församlingarna i Pedersöre. Initiativ är att vänta inom kort. 12.10.2018 kl. 17:00
Tuva Korsström är glad över att hennes mammas författarskap idag upplever en ny renässans.

Biografi. När Tuva Korsström var barn blev hennes mamma kristen mystiker och hemmet ett fängelse. På ena sidan fanns Gud, på den andra vansinnet. 4.10.2018 kl. 15:28
Kira Ertman leder stiftets största församling.

esbo. Församlingsrådet valde ny kyrkoherde efter omröstning. 2.10.2018 kl. 19:48

nykarleby. Mia Anderssén-Löf är Nykarlebys nya kyrkoherde. Hon fick 965 röster medan motkandidaten Ulf Sundstén fick 239 röster i valet. Sammanlagt gavs 1 212 röster valet idag. Åtta röster var förkastade. Röstningsprocenten blev 25,5. 30.9.2018 kl. 21:58
Kardinal Anders Arborelius tror att medierna kan vara Guds röst när det gäller att reda ut övergreppsskandalerna.

katolska kyrkan. För att reda ut kaoset efter övergreppsskandalerna måste katolska kyrkan samlas bakom påven, tror kardinal Anders Arborelius. 9.10.2018 kl. 09:39

kyrkbrand. Polisen i Joensuu meddelade på tisdagsmorgonen att man gripit fyra personer med anledning av kyrkbranden i Kiihtelysvaara på söndagsmorgonen. 25.9.2018 kl. 10:25

församlingsvalet. Varken den svenska eller den den finska församlingen i Kristinestad har fått ett tillräckligt antal kandidater till församlingsvalet i november. Den svenska församlingen har endast sex kandidater till sina femton platser i gemensamma kyrkofullmäktige. Den finska församlingen har i sin tur för få kandidater till sitt församlingsråd. 20.9.2018 kl. 13:00

biskopsval . När biskop Björn Vikström nu lämnat in sin formella avskedsansökan blir det bråttom för dem som vill bli biskop i Borgå stift att visa sina kort. Väljarna är få och de binds snabbt upp bakom kandidaterna. 18.9.2018 kl. 14:46
Björn Vikström har verkat som biskop i Borgå stift sedan september 2009.

biskopsval . Vid dagens möte beviljade domkapitlet vid Borgå stift biskop Björn Vikström avsked. Samtidigt fastställde man tidtabellen för valet av ny biskop, den 19 mars 2019 blir det biskopsval i Borgå stift. 18.9.2018 kl. 14:19
Zacharias Topelius avporträtterades av F. Kaschenreuter år 1845, då han var 27 år.

dagbok. I dagböckerna möter vi en ung, social, spontan yngling, en man som senare blev den farbror vi kallar Topelius. 17.9.2018 kl. 11:17

församlingsval. Sammanlagt 16 200 kandidater har ställt upp i församlingsvalet i november. 4.10.2018 kl. 08:00

församlingsval. Det blir sämjoval också i Tammerfors svenska församling i höst. 3.10.2018 kl. 09:00

försoning. Ärkebiskop Tapio Luoma och biskopen i Helsingfors Teemu Laajasalo deltar torsdagen den 4.10 i ett försoningsmöte mellan pingstvänner och lutheraner i Helsingfors. 2.10.2018 kl. 11:10