Lidande i bra gudstjÀnster

19.01.2017
INKAST.

Det är inte alltid lätt att avgöra hur en bra gudstjänst ska se ut. Många präster och lekmän kommer med sina egna förslag och av den anledningen kan man se en stor mångfald av olika uttryck för gudstjänstlivet i Borgå stift. Det är naturligt att det blir så eftersom lokala variationer kräver att gudstjänsterna ser olika ut – församlingarna är helt enkelt olika. Däremot finns det en viss tendens som ibland genomsyrar vissa gudstjänster, som jag hävdar alltid kommer att bidra till dåliga gudstjänster, trots att de på ytan verkar genomtänkta och välorganiserade.

Jag blev medveten om denna nedbrytande tendens när jag nyligen flyttade till en annan stad. Nära mitt nya hem finns en församling som regelbundet firar gudstjänst, och den första söndagen var jag full av iver. Men ivern ersattes ganska snart av en olustig känsla. Trots att allt såg bra ut och liturgin var någorlunda bekant, var det något som kändes fel.

Jag insåg efteråt att anledningen till min olustighetskänsla var att gudstjänsten uttryckte det som teologen Johann Baptist Metz beskrev som ”bourgeois” kristenhet. Det är en form av kristenhet där tro endast berör min personliga relation till Gud och där kyrkan primärt förstås som en producent av tjänster som tillfredsställer mina personliga andliga behov. Gudstjänstens syfte blir därför att bekräfta min individuella strävan och att skapa en estetisk atmosfär som tillfredsställer den kristne som andlig konsument.

Metz betonar att det som saknas i en sådan kristenhet är de formativa förutsättningar som väcker hängivet engagemang för världens lidande. När ens egna andliga och estetiska behov är av primärt värde, tvingas man aldrig att konfronteras med dem som vi kristna är kallade att i ord och handling visa kärlek. När lidandet hålls på avstånd, lyckas man därför inte samla den empatiska styrkan som krävs för att kunna engagera sig för det goda.

Kristna behöver bli konfronterade av det lidande som andra, mindre lyckligt lottade människor, dagligen tvingas uppleva. När vi organiserar och planerar våra gudstjänster bör vi därför undvika att göra dem så välpolerade att allt uppseendeväckande lidande rensats bort – om vi inte vill leva i en andlig slummer.

Jag håller därför med Metz. Bara när kyrkan förmår vara en arena där världens lidande inte endast utgör en stund av eftertanke, utan där den framhålls som den primära teologiska angelägenheten, kan kyrkan ha ett existensberättigande. Samma gäller även gudstjänsten. Bara där världens lidande lyfts fram kan vi finna en bra gudstjänst.

Fredrik Portin
Så här såg det ut när Degerby kyrka återfick sitt gyllene kors.

Degerby. Idag fick Degerby kyrka ett förgyllt klot och kors i sin spira. Nu ser kyrkan igen ut som den gjorde före Porkalaparentesen. 18.10.2018 kl. 13:36
Här svingar Ingeborg och Per-Olof Korander sina verktyg vid Sjundeå kyrka.

arv. Syskonen Ingeborg och Per-Olof Korander gräver gravar, tröstar församlingsbor och fixar lite av varje vid kyrkorna i Degerby och Sjundeå, precis som deras förfäder gjort. 18.10.2018 kl. 09:21

pedersöre. Tiden är nu mogen för en sammanslagning av församlingarna i Pedersöre. Initiativ är att vänta inom kort. 12.10.2018 kl. 17:00
Tuva Korsström är glad över att hennes mammas författarskap idag upplever en ny renässans.

Biografi. När Tuva Korsström var barn blev hennes mamma kristen mystiker och hemmet ett fängelse. På ena sidan fanns Gud, på den andra vansinnet. 4.10.2018 kl. 15:28
Kira Ertman leder stiftets största församling.

esbo. Församlingsrådet valde ny kyrkoherde efter omröstning. 2.10.2018 kl. 19:48

nykarleby. Mia Anderssén-Löf är Nykarlebys nya kyrkoherde. Hon fick 965 röster medan motkandidaten Ulf Sundstén fick 239 röster i valet. Sammanlagt gavs 1 212 röster valet idag. Åtta röster var förkastade. Röstningsprocenten blev 25,5. 30.9.2018 kl. 21:58
Kardinal Anders Arborelius tror att medierna kan vara Guds röst när det gäller att reda ut övergreppsskandalerna.

katolska kyrkan. För att reda ut kaoset efter övergreppsskandalerna måste katolska kyrkan samlas bakom påven, tror kardinal Anders Arborelius. 9.10.2018 kl. 09:39

kyrkbrand. Polisen i Joensuu meddelade på tisdagsmorgonen att man gripit fyra personer med anledning av kyrkbranden i Kiihtelysvaara på söndagsmorgonen. 25.9.2018 kl. 10:25

församlingsvalet. Varken den svenska eller den den finska församlingen i Kristinestad har fått ett tillräckligt antal kandidater till församlingsvalet i november. Den svenska församlingen har endast sex kandidater till sina femton platser i gemensamma kyrkofullmäktige. Den finska församlingen har i sin tur för få kandidater till sitt församlingsråd. 20.9.2018 kl. 13:00

biskopsval . När biskop Björn Vikström nu lämnat in sin formella avskedsansökan blir det bråttom för dem som vill bli biskop i Borgå stift att visa sina kort. Väljarna är få och de binds snabbt upp bakom kandidaterna. 18.9.2018 kl. 14:46

församlingsval. Sammanlagt 16 200 kandidater har ställt upp i församlingsvalet i november. 4.10.2018 kl. 08:00

församlingsval. Det blir sämjoval också i Tammerfors svenska församling i höst. 3.10.2018 kl. 09:00

försoning. Ärkebiskop Tapio Luoma och biskopen i Helsingfors Teemu Laajasalo deltar torsdagen den 4.10 i ett försoningsmöte mellan pingstvänner och lutheraner i Helsingfors. 2.10.2018 kl. 11:10