Därför byter vi format på Kyrkpressen igen

13.10.2020
Nicklas Storbjörk är ansvarig redaktör på Kyrkpressen.

När du tog detta nummer av Kyrkpressen i din hand kanske du märkte att något var annorlunda. Någon stor förändring handlar det inte om i grunden, men tidningen har blivit fyra centimeter lägre på höjden jämfört med tidigare. Varför denna förändring?

Den korta och enkla förklaringen är inbesparingar – eller snarare undvikande av höjningar – i distributionspriset. Posten, som delar ut Kyrkpressen, har införskaffat ett antal maskiner som ska sköta om grovsorteringen av tidningar i sina stora sorteringscentraler. De tidningar som inte är i ett sådant format att de kan köras i dessa sorteringsmaskiner kommer att åläggas en kännbar straffavgift, och för att Kyrkpressen ska passa in i postens sorteringsmaskiner är vi helt enkelt tvungna att göra tidningen fyra centimeter lägre på höjden.

»Vårt mål är att också erbjuda fler korta artiklar och mer lättsmält material.«

Det har ju inte gått mer än 1,5 år sedan Kyrkpressen bytte kostym senast, och responsen vi fick på den omgörningen var överväldigande positiv. Därför kände vi inför denna påtvingade omgörning att vi inte ville göra några stora, grundläggande förändringar. Rubriker och typsnitt är i stort sett oförändrade. Ett par mindre ingrepp har vi ändå valt att göra. Någon kanske noterade att logon på första sidan är ny. Den är resultatet av ett samarbete med John Bark, som också hjälpte oss med den senaste omgörningen, och med grafiska formgivaren Anders Eklund. Också det här första uppslaget har fått en ny och lite lättare inramning som ska göra det lättare att komma in i tidningen.

Det som vi märkte inför den här omgörningen var att vi på senare tid haft ganska många långa två- eller till och med tresidiga intervjuer och artiklar. Våra djupa, långa personintervjuer har under många år varit något av ett varumärke för Kyrkpressen och de kommer också att finnas kvar framöver. Men vårt mål efter den här förnyelsen är att också erbjuda fler korta artiklar och lite mer lättsmält material. Ett typexempel på det är artikeln här på sidan intill.

Avslutningsvis kanske någon undrar om man på grund av det nya formatet får mindre Kyrkpress för pengarna än förr. Så blir det inte. I stället räknar vi med att vi kommer att göra i snitt fyra sidor mer per nummer, vilket gör att vårt nya format ska matcha det gamla i materialmängd. Trevlig läsning!

Nicklas Storbjörk

FDUV. Nalle Öhman tilldelas Sigfrid Törnqvist-priset för att han på ett banbrytande sätt utvecklat samspelet med personer med intellektuell funktionsnedsättning. Sigfrid Törnqvist-priset är instiftat av FDUV:s styrelse. 24.10.2020 kl. 11:00
Biskoparna är eniga om att varningar inte löser en fråga där det råder djup oenighet.

vigsel. Biskoparna är eniga om det att man utdelar varningar till präster som viger par av samma kön inte är rätt väg att gå. 22.10.2020 kl. 13:48
Linus Stråhlman, Harry S. Backström och Rune Johansson ser kaplansvalet från olika håll.

Kaplansval. Det uppskjutna kaplansvalet i Houtskär fortsätter att dela åsikterna. Ordföranden i kapellrådet betecknar det som en delseger. Kyrkoherden frågar sig om det är juridiskt hållbart. Och domkapitlet hänvisar till kyrkoordningen. 22.10.2020 kl. 12:21
Houtskär får igen en tf kaplan, bestämde domkapitlet idag.

domkapitlet. Kaplanstjänsten i Houtskärs kapellförsamling tillsätts inte utan ledigförklaras på nytt nästa år. Pastor Peter Blumenthal förordnas till tf. kaplan och sköter tjänsten fram till slutet av juni, meddelar domkapitlet idag. 20.10.2020 kl. 17:20
Rex Hartman och Jonas Nygård tycker om att röra på sig tillsammans.

vänskap. Alla förtjänar en kompis som ringer och frågar: Ska vi gå på kaffe? eller Kommer du med till gymmet? Vänverksamhet hjälper personer med funktionsnedsättning att hitta den kompisen. 16.10.2020 kl. 13:06
Emil Anton har skrivit en bok om sin fars familjs troshistoria.

historia. När Emil Anton började skriva om den kristna trons historia i Irak upptäckte han sina egna rötter. Men boken resulterade också i en kamp med Gud som nästan kostade honom hans tro. 15.10.2020 kl. 16:01

Nekrolog. Det sociala engagemanget för de svagaste i världen utgjorde den bärande linjen för Ulf Särs under flera årtionden. Hans frånfälle var helt oväntat. 15.10.2020 kl. 17:14
Mikaela Björk är prästfru, trebarnsmamma, teolog och kock.

Kolumn. Förr eller senare kommer vi alla att avlövas, skriver Mikaela Björk. 15.10.2020 kl. 16:20
Brenda Serralde Luna är född i Xochimilco som är en del av Mexico City. Namnet betyder platsen där det blommar.

Förändring. Brenda Serralde Luna föddes i Mexico City men bor i Borgå. Hon har upplevt en jordbävning, plötslig fattigdom och stor kärlek. Det svåraste var när hon förlorade sin mamma. 15.10.2020 kl. 15:33
Bakom försäljningen döljer sig många år av kämpande för att bevara det svenska församlingshemmet.

Försäljning. Efter många års kämpande för att bevara församlingshemmet, men utan gehör, ger man nu upp den tanken. – Vi måste kunna gå vidare och utreda andra alternativ, säger Mats Lindgård. 15.10.2020 kl. 15:04