Därför byter vi format på Kyrkpressen igen

13.10.2020
Nicklas Storbjörk är ansvarig redaktör på Kyrkpressen.

När du tog detta nummer av Kyrkpressen i din hand kanske du märkte att något var annorlunda. Någon stor förändring handlar det inte om i grunden, men tidningen har blivit fyra centimeter lägre på höjden jämfört med tidigare. Varför denna förändring?

Den korta och enkla förklaringen är inbesparingar – eller snarare undvikande av höjningar – i distributionspriset. Posten, som delar ut Kyrkpressen, har införskaffat ett antal maskiner som ska sköta om grovsorteringen av tidningar i sina stora sorteringscentraler. De tidningar som inte är i ett sådant format att de kan köras i dessa sorteringsmaskiner kommer att åläggas en kännbar straffavgift, och för att Kyrkpressen ska passa in i postens sorteringsmaskiner är vi helt enkelt tvungna att göra tidningen fyra centimeter lägre på höjden.

»Vårt mål är att också erbjuda fler korta artiklar och mer lättsmält material.«

Det har ju inte gått mer än 1,5 år sedan Kyrkpressen bytte kostym senast, och responsen vi fick på den omgörningen var överväldigande positiv. Därför kände vi inför denna påtvingade omgörning att vi inte ville göra några stora, grundläggande förändringar. Rubriker och typsnitt är i stort sett oförändrade. Ett par mindre ingrepp har vi ändå valt att göra. Någon kanske noterade att logon på första sidan är ny. Den är resultatet av ett samarbete med John Bark, som också hjälpte oss med den senaste omgörningen, och med grafiska formgivaren Anders Eklund. Också det här första uppslaget har fått en ny och lite lättare inramning som ska göra det lättare att komma in i tidningen.

Det som vi märkte inför den här omgörningen var att vi på senare tid haft ganska många långa två- eller till och med tresidiga intervjuer och artiklar. Våra djupa, långa personintervjuer har under många år varit något av ett varumärke för Kyrkpressen och de kommer också att finnas kvar framöver. Men vårt mål efter den här förnyelsen är att också erbjuda fler korta artiklar och lite mer lättsmält material. Ett typexempel på det är artikeln här på sidan intill.

Avslutningsvis kanske någon undrar om man på grund av det nya formatet får mindre Kyrkpress för pengarna än förr. Så blir det inte. I stället räknar vi med att vi kommer att göra i snitt fyra sidor mer per nummer, vilket gör att vårt nya format ska matcha det gamla i materialmängd. Trevlig läsning!

Nicklas Storbjörk

Bidrag. Fjorton projekt har fått bidrag ur Gunvor och Bo Skogmans fond, meddelar Kristinestads församling. 4.5.2021 kl. 09:59
Pauliina Kittilä är en kreativ själ och jobbar som informatör i Petrus församling.

tillväxt. "Var har jag låtit mina rötter växa under det här året och vilken frukt kommer de att ge?" 28.4.2021 kl. 08:30
Ronny Thylin har döpt ovanligt få barn den senaste tiden på grund av pandemin.

dop. Dopet är en tradition – men det är också en länk till gemenskap med församlingen och med Gud. 28.4.2021 kl. 08:00
Torbjörn Anderssén är en tänkare som har svårt att få tag på tillräckligt intellektuell litteratur.

tänkare. Han blev nedslagen på gatan i Åbo för att hans sällskap talade svenska. Ännu femton år senare präglar händelsen Torbjörn Andersséns liv. 29.4.2021 kl. 10:43
Jim och Cia Duhamel

relationer. När Jim Duhamel 2011 seglade 147-fotaren Visione till Jakobstad anade han inte vilka följder det skulle få. I Jakobstad fann han sin hustru Cia och en relation till Gud. 29.4.2021 kl. 10:14
Lilian Ruotsalas teaterintresse väcktes med en skräll – men inte av en slump.

teater. Hon tror inte på slumpen. Lilian Ruotsala har fått svar på att hon valde rätt när hon valde teatern, och gått från att leva på andras tro till att växa in sin egen. 28.4.2021 kl. 15:05
Kristian Willis utanför Dickursby nya kyrka i Vanda.

profilen. – Jag skulle gärna vara med och skapa framtidens folkkyrka, för jag tror att vi inte har något annat val, säger Kristian Willis som snart tar över som kyrkoherde i Vanda svenska församling. 27.4.2021 kl. 15:05
Måste kroppen få så mycket uppmärksamhet? frågar Monica Ålgars.

Kroppen. Hur talar du till din kropp? Vad tänker du om den? 28.4.2021 kl. 00:00

Valborg. Han känner sig taggad inför en annorlunda valborg även om det känns trist att behöva hålla distansen. 26.4.2021 kl. 14:31
Patrik Hagman börjar jobba i Linköpings stift.

Åbo akademi. Vem som har hand om undervisningen i praktisk teologi i höst är oklart. 23.4.2021 kl. 12:14
Bjarne Boije var en av nyckelpersonerna bakom Kyrkpressen för femtio år sedan.

Kyrkpressen. Biskopen var tveksam, men han ville inte vara den som hindrade att Kyrkpressen startade. Om Borgar tar ansvar för innehållet och Boije för ekonomin så måste vi försöka, sade biskopen. Så blev det. (Den här texten publicerades i KP 1/2020. KP publicerar den i repris som en hyllning till Bjarne Boije, 100 år.) 21.4.2021 kl. 12:31
Det blottlagda takvalvet på vilket kyrkvaktmästaren Bengt Norrlin står är det synligaste tecknet på vattenläckaget. Brandverket slängde ut den våta isoleringen under det läckande munstycket.

Läckage. Ett felande sprinklermunstycke sprejade ut vatten över takvalvet i Pedersöre kyrka natten till lördag. På grund av läckaget måste kyrkan stängas för en vecka. 20.4.2021 kl. 12:25
I folkmusikbandet Ratatosk spelar 
Frank Berger vevliran Hildegard.

Åbo. – Hon har öppnat dörrarna till en spännande värld! säger han. 19.4.2021 kl. 10:17
Anne Söderlund tänker ofta att det i en adoptionsberättelse som hennes ju är barnet som är offret. Barnet har inga skyldigheter.

adoption. Anne Söderlund var ett oönskat barn och blev adopterad när hon var sju månader. – Men jag vill inte bli definierad av vad jag inte fick, utan av vad jag fick. 14.4.2021 kl. 09:09
Kristian Willis jobbar för tillfället som pastor för det engelska arbetet i Helsingfors.

kyrkoherdeval. Församlingsrådet i Vanda svenska församling valde Kristian Willis, församlingspastor vid Helsingfors kyrkliga samfällighet, till ny kyrkoherde. 13.4.2021 kl. 19:20

Bidrag. Fjorton projekt har fått bidrag ur Gunvor och Bo Skogmans fond, meddelar Kristinestads församling. 4.5.2021 kl. 09:59
Pauliina Kittilä är en kreativ själ och jobbar som informatör i Petrus församling.

tillväxt. "Var har jag låtit mina rötter växa under det här året och vilken frukt kommer de att ge?" 28.4.2021 kl. 08:30
Ronny Thylin har döpt ovanligt få barn den senaste tiden på grund av pandemin.

dop. Dopet är en tradition – men det är också en länk till gemenskap med församlingen och med Gud. 28.4.2021 kl. 08:00
Torbjörn Anderssén är en tänkare som har svårt att få tag på tillräckligt intellektuell litteratur.

tänkare. Han blev nedslagen på gatan i Åbo för att hans sällskap talade svenska. Ännu femton år senare präglar händelsen Torbjörn Andersséns liv. 29.4.2021 kl. 10:43
Jim och Cia Duhamel

relationer. När Jim Duhamel 2011 seglade 147-fotaren Visione till Jakobstad anade han inte vilka följder det skulle få. I Jakobstad fann han sin hustru Cia och en relation till Gud. 29.4.2021 kl. 10:14