Därför byter vi format på Kyrkpressen igen

13.10.2020
Nicklas Storbjörk är ansvarig redaktör på Kyrkpressen.

När du tog detta nummer av Kyrkpressen i din hand kanske du märkte att något var annorlunda. Någon stor förändring handlar det inte om i grunden, men tidningen har blivit fyra centimeter lägre på höjden jämfört med tidigare. Varför denna förändring?

Den korta och enkla förklaringen är inbesparingar – eller snarare undvikande av höjningar – i distributionspriset. Posten, som delar ut Kyrkpressen, har införskaffat ett antal maskiner som ska sköta om grovsorteringen av tidningar i sina stora sorteringscentraler. De tidningar som inte är i ett sådant format att de kan köras i dessa sorteringsmaskiner kommer att åläggas en kännbar straffavgift, och för att Kyrkpressen ska passa in i postens sorteringsmaskiner är vi helt enkelt tvungna att göra tidningen fyra centimeter lägre på höjden.

»Vårt mål är att också erbjuda fler korta artiklar och mer lättsmält material.«

Det har ju inte gått mer än 1,5 år sedan Kyrkpressen bytte kostym senast, och responsen vi fick på den omgörningen var överväldigande positiv. Därför kände vi inför denna påtvingade omgörning att vi inte ville göra några stora, grundläggande förändringar. Rubriker och typsnitt är i stort sett oförändrade. Ett par mindre ingrepp har vi ändå valt att göra. Någon kanske noterade att logon på första sidan är ny. Den är resultatet av ett samarbete med John Bark, som också hjälpte oss med den senaste omgörningen, och med grafiska formgivaren Anders Eklund. Också det här första uppslaget har fått en ny och lite lättare inramning som ska göra det lättare att komma in i tidningen.

Det som vi märkte inför den här omgörningen var att vi på senare tid haft ganska många långa två- eller till och med tresidiga intervjuer och artiklar. Våra djupa, långa personintervjuer har under många år varit något av ett varumärke för Kyrkpressen och de kommer också att finnas kvar framöver. Men vårt mål efter den här förnyelsen är att också erbjuda fler korta artiklar och lite mer lättsmält material. Ett typexempel på det är artikeln här på sidan intill.

Avslutningsvis kanske någon undrar om man på grund av det nya formatet får mindre Kyrkpress för pengarna än förr. Så blir det inte. I stället räknar vi med att vi kommer att göra i snitt fyra sidor mer per nummer, vilket gör att vårt nya format ska matcha det gamla i materialmängd. Trevlig läsning!

Nicklas Storbjörk
Mari Leppänen

biskopsval. Stiftsdekanen Mari Leppänen har valts till ny biskop i Åbo ärkestift. Enligt det preliminära resultatet fick Leppänen 565 av de avgivna rösterna medan motkandidaten Jouni Lehikoinen 457 fick röster fick i valets andra omgång. 3.12.2020 kl. 14:53

jakobstad. Valet av församlingspedagog i Jakobstad svenska församling rivs inte upp. Församlingsrådet konstaterade i går att beredningen och beslutet gått korrekt till. 3.12.2020 kl. 13:41
I Nykarleby ordnas gudstjänst i kyrkorna under de närmaste veckorna – även om det inte är många som får vara med.

begränsningar. Från och med idag får maximalt 20 personer delta i offentliga tillställningar i Österbotten. – I vissa avseenden tvingas vi tänka om, men vi kan dela tro och hopp även om vi inte kan träffas fysiskt, säger Mia Anderssén-Löf, som är kyrkoherde i Nykarleby 2.12.2020 kl. 16:15
– Att jag pratar finska har vi använt som "partytrick" på diverse ungdomssamlingar och föräldraträffar, säger Daniel Jakobsson.

Kalender. Rikssvenska Daniel Jakobsson, som jobbar i Matteus församling i Helsingfors, bjuder frikostigt på sig själv så här i adventstid. I en virtuell språkbadskalender öppnar han kalenderluckor, läser det finska innehållet och försöker förstå budskapet. Och allt tog avstamp i ett stort misstag. 2.12.2020 kl. 11:59

adventskalender. För bokstavsillustratören Sofie Björkgren-Näse var uppdraget att skapa en adventskalender lite av en dröm som gick i uppfyllelse. 2.12.2020 kl. 10:05
Från och med nästa vecka får inte fler än tio personer närvara vid en gudstjänst – de anställda medräknade.

coronaepidemin. Från och med nästa vecka ska alla gudstjänster i Nyland förrättas i huvudsak utan att församlingsmedlemmar är med i kyrkorummet. 27.11.2020 kl. 18:40
De två senaste åren har varit påfrestande, säger Johan Candelin.

insamling. Rättegången mot Martyrkyrkans vänner, som misstänks för brott mot penninginsamlingslagen, är över. Domen faller den 7 december. – Försvaret vill visa att vi handlat i god tro, säger MKV:s ordförande Johan Candelin. 27.11.2020 kl. 13:59
Biskop Bo-Göran Åstrand, domkapitlets notarie Linus Stråhlman och stiftsfullmäktiges ordförande Anita Ismark (med via videolänk).

fastighetsstrategi. När stiftsfullmäktige samlades till distansmöte idag fanns det bara en fråga på agendan: kyrkans fastighetsstrategi, och framför allt planerna på att kyrkan ska göra sig av med det anrika domkapitelshuset i Borgå. – Stiftsfullmäktige i alla stift är samfällt eniga om att fastighetsstrategon bör förkastas, säger stiftsfullmäktiges ordförande Anita Ismark. 26.11.2020 kl. 16:14
– Vi tycks ha en inneboende törst efter helighet. Och dessutom ett sinnesorgan – i brist på bättre ord – som darrar när tillvarons bråddjup uppenbaras, säger Joel Halldorf.

Bok. – Vi människor beskriver oss gärna som ”homo sapiens”, den förnuftiga varelsen. Jag vill hävda att vi är den dyrkande varelsen, säger den svenska teologen och författaren Joel Halldorf. 26.11.2020 kl. 14:14

advent. Hurudan adventsperson är du? Är du adventskonservativ eller adventsnjutare – eller kanske adventsagnostiker? 26.11.2020 kl. 13:37