Genom att avstå från vår egen frihet har vi på något märkligt sätt funnit varandra

05.04.2020

INKAST.

Maria Sundblom Lindberg är psykoterapeut, präst och publicist.

Påsken är en paradox. Ingen helg är samtidigt så ytlig och så djup. Kyrkor i hela världen fylls med präster och processioner samtidigt som de priviligierade trängs i solen i jackor som kostar lika mycket som sjukvården i en afrikansk by. Påsken är också en paradox hemma hos oss. Ingen annan högtid avslöjar så tydligt sprickan mellan mina och resten av familjens andliga behov som just påsken. Sentimental julkyrka kan de flesta tänka sig men något sällskap till en avklädd och mörk påskgudstjänst får jag inte. Lösningen är kreativ kompromiss där jag gömmer kitschiga religiösa symboler där de minst anar det och spelar påskmusik på högsta volym. Skolplanschen med den lidande Jesus på korset hänger alltid över frukostbordet medan de hetsäter sina Kinderägg och målar ännu en kyckling med vild frisyr.

Men i år är allt annorlunda. I år finns det inte någon spricka. Ingen konflikt mellan andligt och sekulärt. Det blir inget tjafs om att hålla sig hemma på långfredagen och inte heller någon konflikt om hur resten av påskrallyts rutt ska gå. I år är vi helt ofrivilligt eremiter och med det även tillbaka till kristendomens kärna: omsorg om varandra. Fyrtio dagar före påsken gick vi, precis som Jesus en gång gjorde, in i öknen. Vi lämnade våra arbetsplatser, våra vänner och småningom våra skolor för att skydda de svagaste. Vi avstod från gym, shopping och resor för att göra precis som Jesaja hade uppmanat oss flera tusen år tidigare.

Fyrtio dagar före påsk gick vi in i vår öken, vår lägenhet eller vårt hus, och inledde samtidigt fastan. Fastans djupaste mening är att vi genom att avstå från något i stället kan vinna något annat. Det har aldrig varit så konkret som nu. Genom att avstå från vanor och andra hindrar vi sjukdom och skyddar varandra. Fasta är inte heller bara att avstå, den ska även ge tid till eftertanke, och jag tror inte att vi någonsin har tänkt så mycket som under dessa veckor. Förstås har vi tänkt på oss själva och oroat oss för vår hälsa och ekonomi, men vi har samtidigt med detta även snackat politik och etik. Vi har pratat egoism och ensamhet. Vi har diskuterat klimat och hat. Vi har knäppt oroliga händer.

Påsken är inte längre en paradox. Nu finns det absolut ingen yta och sprickan mellan andligt och sekulärt är fylld med ett gemensamt existentiellt engagemang. Genom att avstå från vår egen frihet har vi på något märkligt sätt funnit varandra!

Maria Sundblom Lindberg
En annorlunda bild av kyrkomötet: ansikten bakom blå munskydd, talare med färggranna platshandskar och tekniska pauser för att desinficera mikrofoner.

Kyrkomötet. En ny mandatperiod inleddes med iver att hitta nya lösningar för kyrkans strukturer och förvaltning. Men i de frågor som bränner är det svårt att släppa taget om positionerna. 14.8.2020 kl. 16:49

kronoby församling. Kronoby församlings ekonomi har försämrats under de senaste tio åren, skriver ÖT. 14.8.2020 kl. 16:32

val. Kyrkomötet har valt Åsa A. Westerlund och Monica Heikel-Nyberg till medlemmar i Kyrkostyrelsens plenum för mandatperioden 2020–2024. 14.8.2020 kl. 11:38
Helene Liljeström gick i slutet av år 2019 i pension från jobbet som kyrkoherde i Sibbo svenska församling.

matteus församling. Om allt går enligt planerna slår domkapitlet vid sitt nästa möte fast att Helene Liljeström sköter kyrkoherdevikariatet i Matteus församling. – Ett bönesvar, säger församlingsrådets viceordförande Annica Söderström. 11.8.2020 kl. 16:02
Niklas Wallis är för tillfället tf. kaplan i Kronoby.

domkapitlet. Niklas Wallis, tf. kaplan i Kronoby, är enda sökanden till kyrkoherdetjänsten i Kronoby. Byråsekreterartjänsten vid domkapitlet fick nio sökande. Bland annat detta meddelar domkapitlet idag. 10.8.2020 kl. 16:15

Coronapandemin. Coronarestriktionerna i Finland har lättats upp, samtidigt som samhället håller andan för en möjlig andra våg. Vi frågade några församlingar hur virusepidemin beaktas i deras dagliga verksamhet, nu när höstterminen småningom startar. 10.8.2020 kl. 12:23
Biskop Bo-Göran Åstrand säger att det var en process för biskoparna att finna förtroendet att tala ärligt och öppet i äktenskapsfrågan.

äktenskapssyn. Att biskoparna i Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland inte når en gemensam syn i äktenskapsfrågan var inte förvånande. Som näst bästa alternativ kunde de flesta tänka sig en medelväg, som tillåter samkönade par att vigas. 7.8.2020 kl. 10:12

katastrofhjälp. Kyrkans utlandshjälp har beviljat 50 000 euro från sin katastroffond till dem som drabbats av explosionen i Libanons huvudstad Beirut. Utlandshjälpen inleder också en insamling till förmån för hjälparbetet. 6.8.2020 kl. 16:52
Ulla Heikkilä kallar konfirmandlägren för en nationell institution.

film. Ulla Heikkilä inspirerades av sin egen tonårsupplevelse och gjorde en film om en lägervecka full av gemenskap, livsfrågor, konflikter och förälskelse. 6.8.2020 kl. 19:00
Johan Candelin ser hoppfullt på utgången av rättsprocessen.

Johan Candelin. Polisutredningen gällande Martyrkyrkans vänners insamlingstillstånd är nu klar och ärendet går till rättegång i november. Två personer i styrelsen står åtalade. 6.8.2020 kl. 12:00