I nöd och lust

16.05.2019

INKAST. Det är redan länge sedan de skickade iväg de vackra inbjudningskorten, färgmatchade servetterna med blommorna och bokade kapellet på udden.

När jag kommer in är sittordningen ofta redan skriven och klänningen hämtad från bättre butik. När vi, prästen och paret, äntligen slår oss ner i vardagsrummets mjuka soffor är bröllopet i princip färdigregisserat. Livets största dag är minutiöst planerad och de enda punkterna på check-listan som inte är överkryssade är tärnornas och kyssens placering.

Men det finns faktiskt ett papper som de helt glömt bort och det är listan på löftenas innebörd. Förbundets grund är inte alltid lika genomdiskuterad som valet av bestmän och bröllopsresa. Synen på nöd och lust är inte heller helt synkroniserad men det är därför jag är där så efter att vi gått igenom vigselordningen och kyrkans syn på äktenskap och kärlek tar jag fram min check-lista av resurser och risker.

Resurser som förmåga att trösta, lyssna och dela. Risker som svårt att förlåta, kompromissa och acceptera. Nödvändigheten att visa sårbarhet och våga snacka skam, där blir jag ofta lite för angelägen. Humor och fysisk närhet har en helt egen rubrik. Vi går till botten med deras längtan och behov men också vad som skulle kunna få dem att misslyckas. Jag kunde stanna här men jag vill vidare. Vill till vardagens utmaningar som ekonomi, stress, jämställdhet, svärföräldrar och barn. De förstår sällan varför vi nu ska prata fyrk och föräldrar men jag gör det för att det är om det som vi bråkar.

»Jag pratar om det för ingen annan pratar om det.«

Jag pratar om det här för att ingen annan pratar om det. Inga myndigheter, ingen rådgivning, ingen annan institution än kyrkan pratar om kärlekens utmaningar innan bröllopet. Äktenskap ses som en privatsak men det är det bara så länge allt går bra. När det går dåligt sprider sig sorgen och stressen till barn, föräldrar, vänner och jobb. Dåliga relationer kan förvandlas till psykisk ohälsa, missbruk och våld men framförallt så blir den som är olycklig i sin relation otroligt ensam.

När jag frågar par under vigselsamtalen vad som skulle kunna få dem att skiljas svarar 95 procent otrohet. Sexuell otrohet, men det finns ju andra former av svek som att alltid prioritera jobb framför familj, alltid välja sig själv i stället för sin partner. Frånvaro av självreflektion och förlåt är supersvek som faktiskt kan vara betydligt farligare än en enstaka romans. Om det talar vi en hel del innan vi prickar in kyssen i programmet!

Maria Sundblom Lindberg är psykoterapeut, präst och publicist.

Maria Sundblom Lindberg

utdelning. Nitton personer har beviljats bidrag ur Gunvor och Bo Skogmans fond, meddelar Kristinestads svenska församling. Det största bidraget gick till evangeliföreningen, som ska skaffa ett nytt digitalt piano till sin lägergård. 24.5.2019 kl. 14:09

kyrkostyrelsen. Skarp kritik riktas mot valet av hög chef till Kyrkostyrelsen. De som anser att den kvinnliga sökanden var klart mer kompetent luftar misstankar om diskriminering. Samtidigt undrar en del om det var fel åsikt i vigselfrågan som avgjorde valet."Alla i plenum gjorde sin egen bedömning", säger ärkebiskop Tapio Luoma. 24.5.2019 kl. 10:06
Marita och Rea Wilenius har sparat varje kort de fick av sin far.

De stupades dag. ”Jag kommer nog snart hem bara du lite väntar”, skrev pappa i ett kort från fronten. Marita och Rea Wilenius var en gång Församlingsbladets krigsfadderbarn. 17.5.2019 kl. 14:54

Kristinestad. Opinionsnämnden för massmedier anser att tidningen Syd-Österbotten inte gjorde fel i att publicera insändaren där en präst framförde sina åsikter om sexuella minoriteter. 16.5.2019 kl. 15:10
Benny Andersson är ny kontraktsprost i Ålands prosteri.

nytt från domkapitlet. Domkapitlet i Borgå stift hade möte på tisdag och behandlade en lång rad ärenden. Bland annat förordnades Lemland-Lumparlands församlings kyrkoherde Benny Andersson till kontraktsprost i Ålands prosteri medan Monica Cleve blir tf. kyrkoherde i Sjundeå svenska församling. 15.5.2019 kl. 15:19
Pedersöre kyrka i Jakobstad.

fusion. Domkapitlet i Borgå stift beslöt vid sitt möte på tisdagen att man för Kyrkostyrelsen förordar att Pedersöre, Esse och Purmo församlingar bildar en församling från den 1 januari 2020. Det innebär samtidigt att man rekommenderar att Jakobstads svenska församling fortsätter som en självständig församling och inte ingår i den nya församlingen. 15.5.2019 kl. 14:52
Fyra scouter från Louhen-Tytöt livade upp kyrkomötesombuden med en sånglek.

Kyrkomötet. Efter tre dagars sittande i plenumsalen fraktades alla kyrkomötesombud in till Åbo centrum för att möta unga från olika håll i Finland. Barn, unga och kyrkans framtid var teman som gick som en röd tråd genom kyrkomötesveckan. 10.5.2019 kl. 17:30
Initiativet om fadderkraven är del av en pågående och omfattande diskussion i kyrkan om dopets, fadderskapets och religionens betydelse och deras förändrade ställning.

dop. Kyrkomötet beslöt att det i framtiden ska räcka med att ett barn som döps har en fadder, istället för två som är dagens minimikrav. Målsättningen är att minska trösklarna för föräldrar som vill låta döpa sina barn. 10.5.2019 kl. 10:36
Berndt Berg fortsätter som prästassessor vid domkapitlet.

val. Berndt Berg blev idag återvald som prästassessor i domkapitlet. 9.5.2019 kl. 15:53

församlingssammanslagning. Gemensamma kyrkofullmäktige i Pedersöre kyrkliga samfällighet vill ha en gemensam svensk församling för Jakobstad, Pedersöre, Esse och Purmo. Det blev beslutet i går kväll efter en ytterst jämn omröstning där rösterna föll 19-19. Det innebär att ordförande Rainer Karvonens röst avgjorde. 9.5.2019 kl. 11:23

Kyrka. Under hösten har samtliga stift i landet arbetat med att förnya sina webbplatser. I december lanserades också Borgå stifts nya webbplats. 9.1.2019 kl. 09:00

Bidrag. Manusförfattare och regissör Klaus Härös film Livet efter döden får Kyrkans mediestiftelses största produktionsstöd, 20 000 euro, hösten 2018. 19.12.2018 kl. 12:00

missionsorganisation. Vid sitt möte senaste vecka beslöt biskopsmötet att inte rekommendera för kyrkomötet att Suomen Lähetyslentäjät ry (MAF Finland) godkänns som kyrkans missionsorganisation. 12.12.2018 kl. 08:00