I nöd och lust

16.05.2019

INKAST. Det är redan länge sedan de skickade iväg de vackra inbjudningskorten, färgmatchade servetterna med blommorna och bokade kapellet på udden.

När jag kommer in är sittordningen ofta redan skriven och klänningen hämtad från bättre butik. När vi, prästen och paret, äntligen slår oss ner i vardagsrummets mjuka soffor är bröllopet i princip färdigregisserat. Livets största dag är minutiöst planerad och de enda punkterna på check-listan som inte är överkryssade är tärnornas och kyssens placering.

Men det finns faktiskt ett papper som de helt glömt bort och det är listan på löftenas innebörd. Förbundets grund är inte alltid lika genomdiskuterad som valet av bestmän och bröllopsresa. Synen på nöd och lust är inte heller helt synkroniserad men det är därför jag är där så efter att vi gått igenom vigselordningen och kyrkans syn på äktenskap och kärlek tar jag fram min check-lista av resurser och risker.

Resurser som förmåga att trösta, lyssna och dela. Risker som svårt att förlåta, kompromissa och acceptera. Nödvändigheten att visa sårbarhet och våga snacka skam, där blir jag ofta lite för angelägen. Humor och fysisk närhet har en helt egen rubrik. Vi går till botten med deras längtan och behov men också vad som skulle kunna få dem att misslyckas. Jag kunde stanna här men jag vill vidare. Vill till vardagens utmaningar som ekonomi, stress, jämställdhet, svärföräldrar och barn. De förstår sällan varför vi nu ska prata fyrk och föräldrar men jag gör det för att det är om det som vi bråkar.

»Jag pratar om det för ingen annan pratar om det.«

Jag pratar om det här för att ingen annan pratar om det. Inga myndigheter, ingen rådgivning, ingen annan institution än kyrkan pratar om kärlekens utmaningar innan bröllopet. Äktenskap ses som en privatsak men det är det bara så länge allt går bra. När det går dåligt sprider sig sorgen och stressen till barn, föräldrar, vänner och jobb. Dåliga relationer kan förvandlas till psykisk ohälsa, missbruk och våld men framförallt så blir den som är olycklig i sin relation otroligt ensam.

När jag frågar par under vigselsamtalen vad som skulle kunna få dem att skiljas svarar 95 procent otrohet. Sexuell otrohet, men det finns ju andra former av svek som att alltid prioritera jobb framför familj, alltid välja sig själv i stället för sin partner. Frånvaro av självreflektion och förlåt är supersvek som faktiskt kan vara betydligt farligare än en enstaka romans. Om det talar vi en hel del innan vi prickar in kyssen i programmet!

Maria Sundblom Lindberg är psykoterapeut, präst och publicist.

Maria Sundblom Lindberg
Maria Åkerblom gjorde redan som ung sensation som sömnpredikant. Oravais teaters version av Under liten himmel inleds med den första dramatiska predikan från sjuksängen.

teater. På Kyroboas möter vi en predikant som är osympatisk redan från början. Under liten himmel är en obehaglig berättelse om maktmissbruk och svårigheten att säga ifrån. 11.7.2019 kl. 14:55

ledarskap. Teemu Laajasalo leder ett brokigt stift där församlingarna trots sina skillnader ställer samma fråga: Hur kan vi tala om evangeliet så att det blir relevant för människor i dag? 11.7.2019 kl. 00:01
Emina Arnautovic
jobbar som Sfp:s kontaktchef i Österbotten. Hon pendlar till jobbet i Vasa från hemmet 
i Närpes.

livsberättelse. En natt under Bosnienkriget drevs Emina Arnautovic genom en svår frontlinje. Granaterna regnade ner runt henne och dottern hon bar i sin famn. – Då tänkte jag att om jag överlever måste jag göra något av mitt liv. 11.7.2019 kl. 12:00
"Musik är inte matematik", säger Nina Åström. Musiken är mer än summan av sina delar.

musik. ”Jag är ju bara från Kokkola”, kan Nina Åström tänka när hon rör sig bland musikvärldens stora eller spelar i ett fängelse. Efter trettio år i branschen och ett femtontal skivor ger hon ut sitt första album på svenska. 28.6.2019 kl. 15:34

pride. Elva ledare för kyrkliga organisationer och väckelserörelser stöder en insändare som publicerades i tidningen Itä-Savo där fyra kyrkoherdar ifrågasätter kyrkans engagemang i Pride. 25.6.2019 kl. 17:33
Fred Wilén fascineras av berättelserna bakom gravstenarna.

jourhavande präst. I sommar har prästerna jour på begravningsplatserna i huvudstadsregionen och hoppas på att få samtala med besökare och anställda om livet, döden och allt som ryms däremellan. 27.6.2019 kl. 00:01

kaplansval. Johanna Björkholm-Kallio har valts till kaplan i Jakobstads svenska församling bland tre sökande. Församlingsrådet valde henne i går kväll med rösterna 7 mot 6 för Jan-Gustav Björk. 20.6.2019 kl. 10:06
Árpád Kovács friades av en oenig rätt.

äktenskapsfrågan. Norra Finlands förvaltningsdomstol har omkullkastat Uleåborgs domkapitels beslut – det att domkapitlet gav en skriftlig varning till pastor Árpád Kovács för att han vigt ett par av samma kön. Domkapitlet ansåg att Kovács handlat mot sina prästlöften, domstolen var av annan åsikt. 17.6.2019 kl. 18:09

nytt från domkapitlet. Domkapitlet i Borgå stift hade möte på torsdagen. Bland annat fastställdes resultatet i valet av Berndt Berg till prästassessor. Och bland många ärenden i en diger lista granskades också de sökande till kaplanstjänsten i Vanda svenska församling. 14.6.2019 kl. 12:40
Nils Torvalds pendlar mellan Bryssel, Helsingfors och stugan på Tunhamn, Hitis.

barndom. När Nils Torvalds var fyra år insåg han att han måste försvara sig själv, ingen annan tar hand om honom. 13.6.2019 kl. 14:04

Kyrka. Under hösten har samtliga stift i landet arbetat med att förnya sina webbplatser. I december lanserades också Borgå stifts nya webbplats. 9.1.2019 kl. 09:00

Bidrag. Manusförfattare och regissör Klaus Härös film Livet efter döden får Kyrkans mediestiftelses största produktionsstöd, 20 000 euro, hösten 2018. 19.12.2018 kl. 12:00

missionsorganisation. Vid sitt möte senaste vecka beslöt biskopsmötet att inte rekommendera för kyrkomötet att Suomen Lähetyslentäjät ry (MAF Finland) godkänns som kyrkans missionsorganisation. 12.12.2018 kl. 08:00