Nu räcker det!

20.03.2019

"Det handlar inte längre om gradskillnader eller olika tolkningar av Bibeln. Det handlar om själva budskapet; att alla människor enligt somliga inte har samma värde. En människosyn det helt enkelt inte får finnas plats för i vår kyrka, eller samhället i övrigt."

Nu räcker det!

Jag har länge försökt förstå, och rentav understöda, dem som trots allt gnissel velat hålla ihop vår kyrka, även då det stormat som värst. Mest kring kvinnoprästfrågan, sexualitet och samkönade äktenskap.

Men nu får det räcka. Även om konflikten kring de såta prästbröderna i Kristinestad nu verkar bilagd har den blottat åsikter så barocka att även den tålmodigaste måste dra sina slutsatser. Vår biskop har sakligt men bestämt sagt ifrån, och utdelat en varning. Bra så. Ännu bättre hans kloka inkast i senaste Kp, där han vackert och välavvägt argumenterade för att Bibeln kan och måste läsas i relation till sin tid och sin kontext.

Men som Gunnar Högnäs påpekade i HBL 8.2. handlar det inte längre om gradskillnader eller olika tolkningar av Bibeln. Det handlar om själva budskapet; att alla människor enligt somliga inte har samma värde. En människosyn det helt enkelt inte får finnas plats för i vår kyrka, eller samhället i övrigt.

Människan har skapat Gud till sin avbild, och den Gud som i Bibeln stämplar homosexualitet, och annat beteende vi sedan länge lärt oss att uppfatta på ett annat sätt, är en avbild av sin tid och de värderingar som rådde då texterna skrevs. Vi har, tack och lov, utvecklats sedan dess. Det har sagts förr, men tål upprepas: ifall vi skulle tolka allting i Bibeln bokstavligt skulle vi vara tvungna att backa avsevärt ifråga om våra viktigaste värderingar. Ja, rentav återge prästerskapet den auktoritet och makt de tidigare haft. Som ayatollorna i Iran, ungefär.

»Människan har skapat Gud till sin avbild.«

De prelater inom vår kyrka som fortfarande hävdar att vissa människors beteende är avskyvärt och onaturligt, även om det bara handlar om att älska sin nästa, och som stöd för detta hänvisar till Guds ord – ja, till dem måste vi säga att deras Gud inte är vår. Och att de, ifall de fortfarande står fast vid sin åsikt och sina värderingar, gör bäst i att lämna vår kyrka. Det finns andra religiösa samfund, också i vårt land, där de kan fortsätta att tillbe sin gud.

När detta läses har den första omgången i biskopsvalet just gått av stapeln. Jag vill som kolumnist inte ta ställning för enskilda kandidater. Men det torde framgå var mina sympatier ligger. Ifall det blir jämnt, och allt tyder på det, mellan kandidater som mer eller mindre tydligt vill få ett slut på velandet hoppas jag den vinner som på den punkten är tydligast. För nu räcker det!

Thomas Rosenberg är sociolog, skriftställare och samtidsanalytiker.

Thomas Rosenberg

kaplansval. Johanna Björkholm-Kallio har valts till kaplan i Jakobstads svenska församling bland tre sökande. Församlingsrådet valde henne i går kväll med rösterna 7 mot 6 för Jan-Gustav Björk. 20.6.2019 kl. 10:06
Árpád Kovács friades av en oenig rätt.

äktenskapsfrågan. Norra Finlands förvaltningsdomstol har omkullkastat Uleåborgs domkapitels beslut – det att domkapitlet gav en skriftlig varning till pastor Árpád Kovács för att han vigt ett par av samma kön. Domkapitlet ansåg att Kovács handlat mot sina prästlöften, domstolen var av annan åsikt. 17.6.2019 kl. 18:09

nytt från domkapitlet. Domkapitlet i Borgå stift hade möte på torsdagen. Bland annat fastställdes resultatet i valet av Berndt Berg till prästassessor. Och bland många ärenden i en diger lista granskades också de sökande till kaplanstjänsten i Vanda svenska församling. 14.6.2019 kl. 12:40
Nils Torvalds pendlar mellan Bryssel, Helsingfors och stugan på Tunhamn, Hitis.

barndom. När Nils Torvalds var fyra år insåg han att han måste försvara sig själv, ingen annan tar hand om honom. 13.6.2019 kl. 14:04
Ilar Gunilla Persson

utställning. Sedan 2014 har den svenska konstnären och fotografen Ilar Gunilla Persson samlat på berättelser av HBTIQ -personer (homo, bi, trans, interkönade, queer) som har en bakgrund i ett religiöst sammanhang eller i en annan stark ideologi. Berättelserna har hon sedan fotograferat. 12.6.2019 kl. 11:02
Anne Immonen är en av dem som lyssnar till besökarna i Kampens kapell.

kampens kapell. Kampens kapell är ett stilla rum mitt i myllret och trafikbruset i centrum av Helsingfors. Många kommer för att söka stillhet – men i kapellet finns också lyssnande öron för den som behöver prata eller söker hjälp. 13.6.2019 kl. 00:01
Camilla Ekholm blir Sibbo svenska församlings nästa kyrkoherde.

kyrkoherdeval. Camilla Ekholm valdes på söndagen till ny kyrkoherde i Sibbo svenska församling. Hon fick 96,3 procent av rösterna. 3.6.2019 kl. 08:58
Anna Övergaard är en samhällsengagerad teologistuderande. Hon trivs i kyrkorummet där historia, kulturarv och traditioner förenas.

profilen. Kan man vara både präst och politiskt aktiv? Ja, svarar Anna Övergaard i Nykarleby. Hon anser att kyrkan primärt har ett samhälleligt uppdrag. 31.5.2019 kl. 09:58
Valarbetet lärde Johan Kvarnström att möta människor.

politiker. Småbarnspappan Johan Kvarnströms nya jobb är att vara riksdagsledamot. Han var en liten planta som stod intill ett stort träd, och nu måste han klara sig ensam. 29.5.2019 kl. 10:24

vm-guld. I Helsingfors ringer kyrkklockorna i dag måndag 27.5 när Finlands ishockeylandslag landar på Helsingfors-Vanda flygfält vid fyratiden. Med klockringningen önskar församlingarna i huvudstaden VM-guldmedaljörerna välkomna hem igen. 27.5.2019 kl. 16:42

Kyrka. Under hösten har samtliga stift i landet arbetat med att förnya sina webbplatser. I december lanserades också Borgå stifts nya webbplats. 9.1.2019 kl. 09:00

Bidrag. Manusförfattare och regissör Klaus Härös film Livet efter döden får Kyrkans mediestiftelses största produktionsstöd, 20 000 euro, hösten 2018. 19.12.2018 kl. 12:00

missionsorganisation. Vid sitt möte senaste vecka beslöt biskopsmötet att inte rekommendera för kyrkomötet att Suomen Lähetyslentäjät ry (MAF Finland) godkänns som kyrkans missionsorganisation. 12.12.2018 kl. 08:00