Nu räcker det!

20.03.2019

"Det handlar inte längre om gradskillnader eller olika tolkningar av Bibeln. Det handlar om själva budskapet; att alla människor enligt somliga inte har samma värde. En människosyn det helt enkelt inte får finnas plats för i vår kyrka, eller samhället i övrigt."

Nu räcker det!

Jag har länge försökt förstå, och rentav understöda, dem som trots allt gnissel velat hålla ihop vår kyrka, även då det stormat som värst. Mest kring kvinnoprästfrågan, sexualitet och samkönade äktenskap.

Men nu får det räcka. Även om konflikten kring de såta prästbröderna i Kristinestad nu verkar bilagd har den blottat åsikter så barocka att även den tålmodigaste måste dra sina slutsatser. Vår biskop har sakligt men bestämt sagt ifrån, och utdelat en varning. Bra så. Ännu bättre hans kloka inkast i senaste Kp, där han vackert och välavvägt argumenterade för att Bibeln kan och måste läsas i relation till sin tid och sin kontext.

Men som Gunnar Högnäs påpekade i HBL 8.2. handlar det inte längre om gradskillnader eller olika tolkningar av Bibeln. Det handlar om själva budskapet; att alla människor enligt somliga inte har samma värde. En människosyn det helt enkelt inte får finnas plats för i vår kyrka, eller samhället i övrigt.

Människan har skapat Gud till sin avbild, och den Gud som i Bibeln stämplar homosexualitet, och annat beteende vi sedan länge lärt oss att uppfatta på ett annat sätt, är en avbild av sin tid och de värderingar som rådde då texterna skrevs. Vi har, tack och lov, utvecklats sedan dess. Det har sagts förr, men tål upprepas: ifall vi skulle tolka allting i Bibeln bokstavligt skulle vi vara tvungna att backa avsevärt ifråga om våra viktigaste värderingar. Ja, rentav återge prästerskapet den auktoritet och makt de tidigare haft. Som ayatollorna i Iran, ungefär.

»Människan har skapat Gud till sin avbild.«

De prelater inom vår kyrka som fortfarande hävdar att vissa människors beteende är avskyvärt och onaturligt, även om det bara handlar om att älska sin nästa, och som stöd för detta hänvisar till Guds ord – ja, till dem måste vi säga att deras Gud inte är vår. Och att de, ifall de fortfarande står fast vid sin åsikt och sina värderingar, gör bäst i att lämna vår kyrka. Det finns andra religiösa samfund, också i vårt land, där de kan fortsätta att tillbe sin gud.

När detta läses har den första omgången i biskopsvalet just gått av stapeln. Jag vill som kolumnist inte ta ställning för enskilda kandidater. Men det torde framgå var mina sympatier ligger. Ifall det blir jämnt, och allt tyder på det, mellan kandidater som mer eller mindre tydligt vill få ett slut på velandet hoppas jag den vinner som på den punkten är tydligast. För nu räcker det!

Thomas Rosenberg är sociolog, skriftställare och samtidsanalytiker.

Thomas Rosenberg
Carolina Lindström är tf kyrkoherde i Saltviks församling och Benny Andersson är kyrkoherde i Lemland-Lumparlands församling.

kärlek. Han är kontraktsprost, hon kallar sig kontaktsprost. Han bor i prästgården i Lemland, hon bor i prästgården i Saltvik. I februari ska de två kyrkoherdarna gifta sig. 19.9.2019 kl. 16:01
När Itohan fick glädjebeskedet firade hon tillsammans med vänner från Nigeria.

uppehållstillstånd. I början av år 2019 kom den förkrossande nyheten att Itohan Okundaye, ett människohandelsoffer med en son född i Finland, utvisas efter fem år i landet. Men i dag kom ett nytt och gladare besked – hon har fått uppehållstillstånd. 17.9.2019 kl. 22:18
Bilden från Bo-Göran Åstrands avskedspredikan i Jakobstad, där han verkat som kyrkoherde.

biskopsvigning. Bo-Göran Åstrand vigs till biskopsämbetet i en festmässa i Borgå domkyrka på söndag 29 september. Ärkebiskop Tapio Luoma förrättar vigningen. 17.9.2019 kl. 11:11

Bo-Göran Åstrand. Det krävs en hel församling för att fostra en präst. Med de orden avslutade stiftets nye biskop Bo-Göran Åstrand sin avskedspredikan i Jakobstads kyrka på söndagen. 17.9.2019 kl. 09:51

kyrkhelg. Att skinkfrestelsen tog slut under lördagens lunch tyder på att årets Kyrkhelg i Karleby lockade mera människor än var arrangörerna räknat med. 17.9.2019 kl. 09:42
God gemenskap är en av de saker som ger konfirmandarbetet högt betyg.

konfirmandarbete. Årets konfirmandarbete får 9- i betyg. Trygghet, trivsel och god gemenskap är det konfirmander och hjälpledare är mest nöjda med. 11.9.2019 kl. 12:03
Furahakören samlas med jämna mellanrum till övningsveckoslut – den här gången i Lappvik.

Jubileum. I Furahakören bygger man relationer till varandra och till Gud. 6.9.2019 kl. 12:14
Den dagen då intervjun gjordes cyklade Magnus Riska från hemmet i Helsingfors till jobbet i Borgå.

triathlon. Magnus Riska drömmer om att en dag få delta i det ultimata triathlonloppet, Ironman på Hawaii. – Varför gör jag det här? Den frågan kommer vid åttonde, nionde timmen. 5.9.2019 kl. 18:00
Teologiskt står Björn Vikström och Bo-Göran Åstrand varandra nära, säger de präster KP talat med.

biskop. Kyrkfolket hyllar Björn Vikström, men är också nyfikna på vilken väg den nya biskopen Bo-Göran Åstrand kommer att staka ut. – Han måste bevisa var han står. 5.9.2019 kl. 13:27
Med tanke på att så många studenter saknar en gedigen församlingsbakgrund tycker Hagman att kyrkan borde ta ett större ansvar för prästernas utbildning

präst. Det är inte så lätt att peka ut vad som är avgörande för att en person väljer prästyrket, säger Patrik Hagman, lärare i praktisk teologi vid Åbo Akademi. 4.9.2019 kl. 19:27