”Jag är kung!”

21.02.2019

INKAST. Vigseln skall just börja. Kyrkan är nästan full av finklädda människor som sorlar dämpat. Det råder förväntan i luften.

När klockorna ringer tystnar alla, men innan kantorn hinner ta de första ackorden på Mendelssohns brudmarsch rusar en uppspelt virvelvind fram i altargången. En liten finklädd virvelvind kramande en rosbukett i näven. Han viftar med den och ropar glädjestrålande: ”Jag är kung! Jag är kung här!” Bröllopsgästerna skrattar och han får vila i nästan hundra människors kärleksfulla blick där han dansar fram. Det är ingen liten despot som visar sig, men en människa som är hemma i sig själv, en älskad människa som njuter av att få vara i blickpunkten. En liten människa som har erfarenheten av att blickar från andra inte är dömande eller anklagande, utan älskande och bekräftande.

Så jag önskar att alla människor skulle få känna sig som kungar och drottningar i sina liv. Jag står där vid altaret och tänker på ett citat jag läst någonstans: ”Det bor en kung och en drottning inom varje människa, tilltala dem och de kommer att svara.” Den som bemöts med respekt, visar respekt. Hur viktigt är det inte att vi kan möta varandra så att vi i varje människa ser en Guds avbild, också då den ibland är dold eller skymd, även om människan ibland är en meningsmotståndare eller ovän. ”Det yttersta och det innersta i kristendomen är att välsigna, inte att förbanna”, skriver biskop emeritus Martin Lönnebo. ”Välsigna fienden och du har själv ingen fiende.”

”Det bor en kung och en drottning inom varje människa, tilltala dem och de kommer att svara. Den som bemöts med respekt, visar respekt.”

Ibland är vi själva våra största fiender, våra själsliga sår kan göra oss odrägligt självupptagna. Det sätter ofta djupa spår i oss om vi inte blivit älskade och värnade om som barn. Det är inte lätt för människan att släppa taget om sig själv. Vi är så rädda att förlora. Vi fattar inte att det är genom att kapitulera som vi vinner livet. Bristen på tillit gör oss rädda. Det kan försvåra djupa möten senare i livet.

Men djupast inom varje människa finns en okränkbar zon, en inre värdighet som ingenting kan skada eller förstöra. Gud är vårt väsens centrum. Inför Guds kärleksfulla blick kan vi låta oss avklädas alla våra konstruerade fasader. När den irriterande monologen om mig, mitt och mina tystnar kan vi höra Honom säga: ”Vad du är skön, min älskade! Vad du är skön!” (Höga Visan)

Det här hinner jag tänka innan kantorn trampar igång Mendelssohn och brudparet skrider in. Den glädjestrålande virvelvinden antog en något mer undanskymd plats under vigselakten, men lämnade en Kristusdoft efter sig. Kanske han inte var en ängel, men definitivt en budbärare.

(Texten publicerad med tillåtelse av de inblandade.)

Katarina Gäddnäs

pride. Elva ledare för kyrkliga organisationer och väckelserörelser stöder en insändare som publicerades i tidningen Itä-Savo där fyra kyrkoherdar ifrågasätter kyrkans engagemang i Pride. 25.6.2019 kl. 17:33

kaplansval. Johanna Björkholm-Kallio har valts till kaplan i Jakobstads svenska församling bland tre sökande. Församlingsrådet valde henne i går kväll med rösterna 7 mot 6 för Jan-Gustav Björk. 20.6.2019 kl. 10:06
Árpád Kovács friades av en oenig rätt.

äktenskapsfrågan. Norra Finlands förvaltningsdomstol har omkullkastat Uleåborgs domkapitels beslut – det att domkapitlet gav en skriftlig varning till pastor Árpád Kovács för att han vigt ett par av samma kön. Domkapitlet ansåg att Kovács handlat mot sina prästlöften, domstolen var av annan åsikt. 17.6.2019 kl. 18:09

nytt från domkapitlet. Domkapitlet i Borgå stift hade möte på torsdagen. Bland annat fastställdes resultatet i valet av Berndt Berg till prästassessor. Och bland många ärenden i en diger lista granskades också de sökande till kaplanstjänsten i Vanda svenska församling. 14.6.2019 kl. 12:40
Nils Torvalds pendlar mellan Bryssel, Helsingfors och stugan på Tunhamn, Hitis.

barndom. När Nils Torvalds var fyra år insåg han att han måste försvara sig själv, ingen annan tar hand om honom. 13.6.2019 kl. 14:04
Ilar Gunilla Persson

utställning. Sedan 2014 har den svenska konstnären och fotografen Ilar Gunilla Persson samlat på berättelser av HBTIQ -personer (homo, bi, trans, interkönade, queer) som har en bakgrund i ett religiöst sammanhang eller i en annan stark ideologi. Berättelserna har hon sedan fotograferat. 12.6.2019 kl. 11:02
Anne Immonen är en av dem som lyssnar till besökarna i Kampens kapell.

kampens kapell. Kampens kapell är ett stilla rum mitt i myllret och trafikbruset i centrum av Helsingfors. Många kommer för att söka stillhet – men i kapellet finns också lyssnande öron för den som behöver prata eller söker hjälp. 13.6.2019 kl. 00:01
Camilla Ekholm blir Sibbo svenska församlings nästa kyrkoherde.

kyrkoherdeval. Camilla Ekholm valdes på söndagen till ny kyrkoherde i Sibbo svenska församling. Hon fick 96,3 procent av rösterna. 3.6.2019 kl. 08:58
Anna Övergaard är en samhällsengagerad teologistuderande. Hon trivs i kyrkorummet där historia, kulturarv och traditioner förenas.

profilen. Kan man vara både präst och politiskt aktiv? Ja, svarar Anna Övergaard i Nykarleby. Hon anser att kyrkan primärt har ett samhälleligt uppdrag. 31.5.2019 kl. 09:58
Valarbetet lärde Johan Kvarnström att möta människor.

politiker. Småbarnspappan Johan Kvarnströms nya jobb är att vara riksdagsledamot. Han var en liten planta som stod intill ett stort träd, och nu måste han klara sig ensam. 29.5.2019 kl. 10:24

Kyrka. Under hösten har samtliga stift i landet arbetat med att förnya sina webbplatser. I december lanserades också Borgå stifts nya webbplats. 9.1.2019 kl. 09:00

Bidrag. Manusförfattare och regissör Klaus Härös film Livet efter döden får Kyrkans mediestiftelses största produktionsstöd, 20 000 euro, hösten 2018. 19.12.2018 kl. 12:00

missionsorganisation. Vid sitt möte senaste vecka beslöt biskopsmötet att inte rekommendera för kyrkomötet att Suomen Lähetyslentäjät ry (MAF Finland) godkänns som kyrkans missionsorganisation. 12.12.2018 kl. 08:00