Stenar i skon

15.11.2018
INKAST. Mina joggingskor har den irriterande egenheten att stenar fastnar i räfflorna på sulorna när jag springer på grusvägar.

Stenarna flyger i en båge efter nästan varje löpsteg, och landar i allra flesta fall någonstans bakom mig utan att jag ens tänker på det.

En bråkdel av gruskornen landar emellertid, i följd av sannolikhetslagarnas orubbliga logik, i skarven mellan strumpan och skon. Därifrån arbetar de sig långsamt nedåt mot bottnen på skon medan jag springer vidare. Smärtan är inte så stor att jag måste stanna och ta av mig skorna, men ändå irriterande. Så länge gruskornen är vid sidan av foten eller under hälen är det svårt att tänka på något annat, men till slut lägger de sig till all lycka till ro någonstans under hålfoten.

När någonting skaver är det svårt att inte tänka på det. Jag tror att många av Jesus radikala ord och uppfordrande exempel om gränsöverskridande jämlikhet, osjälviskt tjänande och omkastade hierarkier är tänkta att skava på detta sätt. De lämnar oss inte i fred, om vi vill vara hans efterföljare. Men vi är bra på att förhärda oss, och efter en tid försvinner det som skaver och glöms bort. Därför behöver vi utmanas av Jesus på nytt och på nytt.

Paulus talar om att han har en tagg i köttet, som sticker honom trots att han upprepade gånger bett till Gud om att befrias från den. Vad han syftar på är okänt, men någon form av sjukdom eller handikapp torde tidvis ha försvårat hans liv. Enligt Paulus skall vi inte skryta med vår styrka, eftersom Guds vilja förverkligas i svaghet och i ett ödmjukt tjänande av medmänniskorna.

”Jag tror att många av Jesus radikala ord och uppfordrande exempel om gränsöverskridande jämlikhet, osjälviskt tjänande och omkastade hierarkier är tänkta att skava på detta sätt.”

Det finns tyvärr kristna rörelser vars medlemmar plågar sin kropp genom utdraget fastande, späkningar och till och med olika former av tagelskjortor och remmar med piggar under kläderna. Det här tror jag inte är vare sig sunt eller i enlighet med Jesus intentioner. Det konstgjorda och självpåtagna lidandet blir bara en prestation; ett sätt att för sig själv och för andra bevisa sin hängivenhet – eller sin exceptionellt stora syndfullhet, vilket i själva verket är en avig form av högmod.

Vi skall låta Jesus, hans ord och exempel fortsätta att skava. Det goda liv och den trygga gudsförtröstan som han vill utmana oss till föds inte av sig själv. Vi behöver stöd och inspiration av andra och av Gud. Men när vi tappar modet, när vi känner att vi gör för litet, då får vi påminna varandra om att för Gud är ingenting omöjligt. Därför räcker nåden också för oss. Därför bär hoppet.

Björn Vikström

skidolycka. Krishjälp och samling för den som behöver samtala. 17.2.2019 kl. 14:16

nytt från domkapitlet. Två präster klara för ny post och en ledig kyrkoherdestol i Sibbo, i senaste nytt från domkapitlet. 8.2.2019 kl. 15:34
Varje dag avslutas med att Leif läser en andakt för Gita.

demens. För fyra år sedan förändrades Gita och Leif Lindgrens liv när Gita fick diagnosen pannlobsdemens. 8.2.2019 kl. 13:12
Hilkka Olkinuora är präst, journalist och författare. – Godhet är ingen prestation, säger hon.

Rannsakan. Får jag göra goda saker för att själv må bättre? Och hur mycket goda handlingar måste jag utföra? Kan jag sitta på min kammare och vara god? – Godhet är en horisont vi styr mot enligt bästa förmåga, säger Hilkka Olkinuora. 7.2.2019 kl. 10:06
Markus Engström

Kristinestad. Biskop Björn Vikström har gett kaplanen Markus Engström i Kristinestad en varning för det språkbruk som han använt i en insändare i tidningen Syd-Österbotten. 4.2.2019 kl. 14:18
Itohan okundaye från Nigeria var människohandelsoffer i Italien i sex år. Tillammans med Eva Biaudet pratade hon om människohandel under Blomma-konferensen i september i Helsingfors. 

människohandel. Ett offer är inte nödvändigtvis inlåst, utan låset utgörs av psykologisk makt. 14.11.2017 kl. 00:00
Itohan Okundaye säger att hon inte kunnat berätta om beslutet än för sin son. – Han har haft så höga förväntningar.

Asyl. Itohan Okundaye är ett människohandelsoffer med en son född i Finland. Efter ytterligare ett avslag från Migri kan de hämtas när som helst av polisen. 1.2.2019 kl. 18:21

biskopsvalet 2019. En biskop mitt i hjorden, en kyrka som bär mening, att börja med bön, att gå tillsammans. De är fyra kandidater med fyra livsberättelser och fyra perspektiv på vad det innebär att vara biskop. 30.1.2019 kl. 11:00
Fr.v. församlingsrådsmedlem Gun Monto, ungdomsarbetsledare Ann-Mari Karlsson och Dan Krogars, kyrkoherde Stina Lindgård och kaplan Robert Lemberg.

agricola församling. På söndag firas Svenskfinlands nyaste församling. Skönt att äntligen komma igång och roligt med fler kollegor, tycker medarbetarna i Agricola svenska. Utmaningar finns också, i ekonomin och de större geografiska avstånden. 29.1.2019 kl. 09:05
En hjärtlig hälsning från Ungdomens Kyrkodagar 2019.

ungdomens kyrkodagar. Hållbar konsumtion, ensamhet och psykisk ohälsa, sexuella trakasserier och vem som ska jobba i kyrkan i framtiden – Ungdomens kyrkodagar vidrör många brännande teman. 25.1.2019 kl. 19:34

Kyrka. Under hösten har samtliga stift i landet arbetat med att förnya sina webbplatser. I december lanserades också Borgå stifts nya webbplats. 9.1.2019 kl. 09:00

Bidrag. Manusförfattare och regissör Klaus Härös film Livet efter döden får Kyrkans mediestiftelses största produktionsstöd, 20 000 euro, hösten 2018. 19.12.2018 kl. 12:00

missionsorganisation. Vid sitt möte senaste vecka beslöt biskopsmötet att inte rekommendera för kyrkomötet att Suomen Lähetyslentäjät ry (MAF Finland) godkänns som kyrkans missionsorganisation. 12.12.2018 kl. 08:00