Stenar i skon

15.11.2018
INKAST. Mina joggingskor har den irriterande egenheten att stenar fastnar i räfflorna på sulorna när jag springer på grusvägar.

Stenarna flyger i en båge efter nästan varje löpsteg, och landar i allra flesta fall någonstans bakom mig utan att jag ens tänker på det.

En bråkdel av gruskornen landar emellertid, i följd av sannolikhetslagarnas orubbliga logik, i skarven mellan strumpan och skon. Därifrån arbetar de sig långsamt nedåt mot bottnen på skon medan jag springer vidare. Smärtan är inte så stor att jag måste stanna och ta av mig skorna, men ändå irriterande. Så länge gruskornen är vid sidan av foten eller under hälen är det svårt att tänka på något annat, men till slut lägger de sig till all lycka till ro någonstans under hålfoten.

När någonting skaver är det svårt att inte tänka på det. Jag tror att många av Jesus radikala ord och uppfordrande exempel om gränsöverskridande jämlikhet, osjälviskt tjänande och omkastade hierarkier är tänkta att skava på detta sätt. De lämnar oss inte i fred, om vi vill vara hans efterföljare. Men vi är bra på att förhärda oss, och efter en tid försvinner det som skaver och glöms bort. Därför behöver vi utmanas av Jesus på nytt och på nytt.

Paulus talar om att han har en tagg i köttet, som sticker honom trots att han upprepade gånger bett till Gud om att befrias från den. Vad han syftar på är okänt, men någon form av sjukdom eller handikapp torde tidvis ha försvårat hans liv. Enligt Paulus skall vi inte skryta med vår styrka, eftersom Guds vilja förverkligas i svaghet och i ett ödmjukt tjänande av medmänniskorna.

”Jag tror att många av Jesus radikala ord och uppfordrande exempel om gränsöverskridande jämlikhet, osjälviskt tjänande och omkastade hierarkier är tänkta att skava på detta sätt.”

Det finns tyvärr kristna rörelser vars medlemmar plågar sin kropp genom utdraget fastande, späkningar och till och med olika former av tagelskjortor och remmar med piggar under kläderna. Det här tror jag inte är vare sig sunt eller i enlighet med Jesus intentioner. Det konstgjorda och självpåtagna lidandet blir bara en prestation; ett sätt att för sig själv och för andra bevisa sin hängivenhet – eller sin exceptionellt stora syndfullhet, vilket i själva verket är en avig form av högmod.

Vi skall låta Jesus, hans ord och exempel fortsätta att skava. Det goda liv och den trygga gudsförtröstan som han vill utmana oss till föds inte av sig själv. Vi behöver stöd och inspiration av andra och av Gud. Men när vi tappar modet, när vi känner att vi gör för litet, då får vi påminna varandra om att för Gud är ingenting omöjligt. Därför räcker nåden också för oss. Därför bär hoppet.

Björn Vikström
Kyrkpressen och Fontana Media har haft sina utrymmen på sjunde våningen på Sandvikskajen 13 i Helsingfors.

Flytt. Kirkkopalvelut sålde huset – det innebär flytt för Kyrkpressen och Fontana Media senast i januari 2020. 13.8.2019 kl. 11:57
Karolin Wargh tycker det känns mäktigt att spela orgel.

Utmärkelse. Karolin Wargh, kantor i Solfs församling, är årets kantor. – Det känns helt otroligt och väldigt roligt. Jag hoppas att jag genom den här utmärkelsen kan föra fram hur viktigt det är med orgelpedagogik, säger hon. 8.8.2019 kl. 16:23
Trots att gruppen samlas i kyrkhemmet i Malax är det en öppen grupp där alla slags synsätt och åskådningar ryms med. Till exempel är en av medlemmarna präst medan en annan nyligen har skrivit ut sig ur kyrkan. Från vänster till höger syns Joakim Snickars, Mats Bergvik, Hillevi Lasén och Kristian Norrback.

på djupet. Var tredje vecka träffas en diskussionsgrupp som behandlar teologi, filosofi och psykolog i Malax. Gruppen kallar sig Amici in spiritu och fungerar som en motkraft till samtidens ofta ytliga och aggressiva diskussionsklimat. 29.7.2019 kl. 10:00
– Det är fortfarande min grundtanke att förvandla orden till gärningar, att det inte bara ska se bra ut på ytan.

gemenskap. Hanna Mithiku vill att kyrkan ska leva som den lär och att förkunnelsen om alla människors lika värde ska synas i församlingsarbetet. Det har fått henne att ställa upp som förtroendevald, och i dag är hon ordförande för gemensamma kyrkofullmäktige i Helsingfors. 25.7.2019 kl. 08:30
–  Skuld och skam är frågor som kommer upp hela tiden. Inför livets största vändpunkter formas frågorna i våra innersta djup, säger Barbro Eriksson.

sjukhuspräst. I det kyliga, kliniska kaos som sjukhus och sjukdom kan innebära finns det personer som bygger altaren och andas empati. 25.7.2019 kl. 08:30
Kyrkan möter människor i livets höjdpunkter och dalar. Ofta är mötet gott, men ibland blir det en besvikelse.

förrättningssamtal. ”Nästan terapeutiskt” och ”rutinmässigt” är ord människor använder för att beskriva samtalet med prästen inför sin bröllopsdag, sitt barns dop eller en anhörigs jordfästning. De flesta har positiva erfarenheter, men hos några har mötet lämnat en besk eftersmak. 24.7.2019 kl. 10:57
Maria Åkerblom gjorde redan som ung sensation som sömnpredikant. Oravais teaters version av Under liten himmel inleds med den första dramatiska predikan från sjuksängen.

teater. På Kyroboas möter vi en predikant som är osympatisk redan från början. Under liten himmel är en obehaglig berättelse om maktmissbruk och svårigheten att säga ifrån. 11.7.2019 kl. 14:55

ledarskap. Teemu Laajasalo leder ett brokigt stift där församlingarna trots sina skillnader ställer samma fråga: Hur kan vi tala om evangeliet så att det blir relevant för människor i dag? 11.7.2019 kl. 00:01
Emina Arnautovic
jobbar som Sfp:s kontaktchef i Österbotten. Hon pendlar till jobbet i Vasa från hemmet 
i Närpes.

livsberättelse. En natt under Bosnienkriget drevs Emina Arnautovic genom en svår frontlinje. Granaterna regnade ner runt henne och dottern hon bar i sin famn. – Då tänkte jag att om jag överlever måste jag göra något av mitt liv. 11.7.2019 kl. 12:00
"Musik är inte matematik", säger Nina Åström. Musiken är mer än summan av sina delar.

musik. ”Jag är ju bara från Kokkola”, kan Nina Åström tänka när hon rör sig bland musikvärldens stora eller spelar i ett fängelse. Efter trettio år i branschen och ett femtontal skivor ger hon ut sitt första album på svenska. 28.6.2019 kl. 15:34

Kyrka. Under hösten har samtliga stift i landet arbetat med att förnya sina webbplatser. I december lanserades också Borgå stifts nya webbplats. 9.1.2019 kl. 09:00

Bidrag. Manusförfattare och regissör Klaus Härös film Livet efter döden får Kyrkans mediestiftelses största produktionsstöd, 20 000 euro, hösten 2018. 19.12.2018 kl. 12:00

missionsorganisation. Vid sitt möte senaste vecka beslöt biskopsmötet att inte rekommendera för kyrkomötet att Suomen Lähetyslentäjät ry (MAF Finland) godkänns som kyrkans missionsorganisation. 12.12.2018 kl. 08:00