I Guds innerficka

08.11.2018
INKAST. Jag tycker att jag ser hemsk ut på mitt passfoto. Är det där verkligen jag?

Dragen kring munnen ser hårda och oförsonliga ut. Jag har predikat i söndagens högmässa och talat om medborgare i två riken. Passet har jag haft med som rekvisita.

Enligt FNs flyktingorgan UNHCR finns det uppskattningsvis 10 miljoner statslösa runtom i världen. Statslösa är människor som inte är erkända som medborgare i något land. Konsekvensen blir därför ofta att personen saknar tillgång till sociala rättigheter såsom utbildning, hälsovård eller rätten att arbeta. Pass är hårdvaluta ute i världen.

Våra pass har vattenstämplade sidor för att de är svåra att förfalska, men våra hjärtan har dopets vattenstämpel och tillhörigheten i Guds rike kan ingen ta ifrån oss. Sanningen om vår djupaste identitet finns inte skrivna i våra pass, på stridsbaner, demonstrationsplakat i kyrkoprogram eller valmanifest. Så predikade jag i söndags, som vanligt mest av allt för mig själv.

Det fanns en tid när jag var på botten. Ner i livskrisens mörker nådde ibland ljusglimtar i form av brev från min biktfar. Han avslutade ofta: Isän taskuun. Han blev mitt vikarierande hopp. Han skrev att han bar mitt senaste brev i sin ficka. Han skrev att min längtan är närmare mitt sannaste jag än hur mitt liv verkligen ser ut. Någon annan predikan behövde jag inte. Den sannaste bilden av mig och dig bär Gud i sin varma innerficka.

”Den som sen barnsben fått höra att den är lat, oduglig, klumpig eller svekfull tror det är hela sanningen om en. ”

Yttre bekräftelser, både negativa och positiva kan vara bedrägliga att bygga en identitet på. Den som sedan barnsben fått höra att den är lat, oduglig, klumpig eller svekfull tror det är hela sanningen om en. Den som har en partner som i år upprepat att ingen annan kan älska dej för du är så hopplös börjar tro på det. Den som byggt sin självbild på att vara stark, duktig och presterande, vem är han eller hon då som trött, sjuk eller deprimerad?

Bilder brister, föreställningar rämnar, men Gud är densamma. Gud bär den sannaste bilden av oss över avgrundernas bergspass, i förkrosselsen och förtvivlan. Vi är saliga, vanliga människor, söner och döttrar av Guds rike, varken mer eller mindre. Så låt axlarna sjunka, släpp alla falska bilder av vem du är. Andas djupt och räta på ryggen. Du är upprättad, älskad, försonad. Vi är alla söner och döttrar av Guds rike, kallade att föra evangelium och försoning ut i den här världen.

Katarina Gäddnäs

skidolycka. Krishjälp och samling för den som behöver samtala. 17.2.2019 kl. 14:16

nytt från domkapitlet. Två präster klara för ny post och en ledig kyrkoherdestol i Sibbo, i senaste nytt från domkapitlet. 8.2.2019 kl. 15:34
Varje dag avslutas med att Leif läser en andakt för Gita.

demens. För fyra år sedan förändrades Gita och Leif Lindgrens liv när Gita fick diagnosen pannlobsdemens. 8.2.2019 kl. 13:12
Hilkka Olkinuora är präst, journalist och författare. – Godhet är ingen prestation, säger hon.

Rannsakan. Får jag göra goda saker för att själv må bättre? Och hur mycket goda handlingar måste jag utföra? Kan jag sitta på min kammare och vara god? – Godhet är en horisont vi styr mot enligt bästa förmåga, säger Hilkka Olkinuora. 7.2.2019 kl. 10:06
Markus Engström

Kristinestad. Biskop Björn Vikström har gett kaplanen Markus Engström i Kristinestad en varning för det språkbruk som han använt i en insändare i tidningen Syd-Österbotten. 4.2.2019 kl. 14:18
Itohan okundaye från Nigeria var människohandelsoffer i Italien i sex år. Tillammans med Eva Biaudet pratade hon om människohandel under Blomma-konferensen i september i Helsingfors. 

människohandel. Ett offer är inte nödvändigtvis inlåst, utan låset utgörs av psykologisk makt. 14.11.2017 kl. 00:00
Itohan Okundaye säger att hon inte kunnat berätta om beslutet än för sin son. – Han har haft så höga förväntningar.

Asyl. Itohan Okundaye är ett människohandelsoffer med en son född i Finland. Efter ytterligare ett avslag från Migri kan de hämtas när som helst av polisen. 1.2.2019 kl. 18:21

biskopsvalet 2019. En biskop mitt i hjorden, en kyrka som bär mening, att börja med bön, att gå tillsammans. De är fyra kandidater med fyra livsberättelser och fyra perspektiv på vad det innebär att vara biskop. 30.1.2019 kl. 11:00
Fr.v. församlingsrådsmedlem Gun Monto, ungdomsarbetsledare Ann-Mari Karlsson och Dan Krogars, kyrkoherde Stina Lindgård och kaplan Robert Lemberg.

agricola församling. På söndag firas Svenskfinlands nyaste församling. Skönt att äntligen komma igång och roligt med fler kollegor, tycker medarbetarna i Agricola svenska. Utmaningar finns också, i ekonomin och de större geografiska avstånden. 29.1.2019 kl. 09:05
En hjärtlig hälsning från Ungdomens Kyrkodagar 2019.

ungdomens kyrkodagar. Hållbar konsumtion, ensamhet och psykisk ohälsa, sexuella trakasserier och vem som ska jobba i kyrkan i framtiden – Ungdomens kyrkodagar vidrör många brännande teman. 25.1.2019 kl. 19:34

Kyrka. Under hösten har samtliga stift i landet arbetat med att förnya sina webbplatser. I december lanserades också Borgå stifts nya webbplats. 9.1.2019 kl. 09:00

Bidrag. Manusförfattare och regissör Klaus Härös film Livet efter döden får Kyrkans mediestiftelses största produktionsstöd, 20 000 euro, hösten 2018. 19.12.2018 kl. 12:00

missionsorganisation. Vid sitt möte senaste vecka beslöt biskopsmötet att inte rekommendera för kyrkomötet att Suomen Lähetyslentäjät ry (MAF Finland) godkänns som kyrkans missionsorganisation. 12.12.2018 kl. 08:00