I Guds innerficka

08.11.2018
INKAST. Jag tycker att jag ser hemsk ut på mitt passfoto. Är det där verkligen jag?

Dragen kring munnen ser hårda och oförsonliga ut. Jag har predikat i söndagens högmässa och talat om medborgare i två riken. Passet har jag haft med som rekvisita.

Enligt FNs flyktingorgan UNHCR finns det uppskattningsvis 10 miljoner statslösa runtom i världen. Statslösa är människor som inte är erkända som medborgare i något land. Konsekvensen blir därför ofta att personen saknar tillgång till sociala rättigheter såsom utbildning, hälsovård eller rätten att arbeta. Pass är hårdvaluta ute i världen.

Våra pass har vattenstämplade sidor för att de är svåra att förfalska, men våra hjärtan har dopets vattenstämpel och tillhörigheten i Guds rike kan ingen ta ifrån oss. Sanningen om vår djupaste identitet finns inte skrivna i våra pass, på stridsbaner, demonstrationsplakat i kyrkoprogram eller valmanifest. Så predikade jag i söndags, som vanligt mest av allt för mig själv.

Det fanns en tid när jag var på botten. Ner i livskrisens mörker nådde ibland ljusglimtar i form av brev från min biktfar. Han avslutade ofta: Isän taskuun. Han blev mitt vikarierande hopp. Han skrev att han bar mitt senaste brev i sin ficka. Han skrev att min längtan är närmare mitt sannaste jag än hur mitt liv verkligen ser ut. Någon annan predikan behövde jag inte. Den sannaste bilden av mig och dig bär Gud i sin varma innerficka.

”Den som sen barnsben fått höra att den är lat, oduglig, klumpig eller svekfull tror det är hela sanningen om en. ”

Yttre bekräftelser, både negativa och positiva kan vara bedrägliga att bygga en identitet på. Den som sedan barnsben fått höra att den är lat, oduglig, klumpig eller svekfull tror det är hela sanningen om en. Den som har en partner som i år upprepat att ingen annan kan älska dej för du är så hopplös börjar tro på det. Den som byggt sin självbild på att vara stark, duktig och presterande, vem är han eller hon då som trött, sjuk eller deprimerad?

Bilder brister, föreställningar rämnar, men Gud är densamma. Gud bär den sannaste bilden av oss över avgrundernas bergspass, i förkrosselsen och förtvivlan. Vi är saliga, vanliga människor, söner och döttrar av Guds rike, varken mer eller mindre. Så låt axlarna sjunka, släpp alla falska bilder av vem du är. Andas djupt och räta på ryggen. Du är upprättad, älskad, försonad. Vi är alla söner och döttrar av Guds rike, kallade att föra evangelium och försoning ut i den här världen.

Katarina GÀddnÀs
Johan Westerlund är kyrkoherde i Johannes församling.

samkönad vigsel. Johannes församling i Helsingfors öppnar sina kyrkor för vigsel av samkönade par. Beslutet fattades på fredagen av församlingsrådet. 14.12.2018 kl. 19:21
Ann-Mari Audas-Willman söker sig bort efter nästan åtta år i Solf.

Solf. Ann-Mari Audas-Willman, kyrkoherde i Solf, lämnar församlingen i början av nästa år. 14.12.2018 kl. 16:29
Martina Harms-Aalto är ny förtroendevald i Johannes församling.

nyvald. Martina Harms-Aalto vill jobba för en församling som har högt till tak, låg tröskel och inget skräp som sopats under mattan. 14.12.2018 kl. 13:35
Johan Terho försökte fly tröttheten genom att byta jobb. Men när väggen kom emot märkte han att han saknat att vara församlingspräst.

utmattning. Att stiga upp och gå till jobbet var en omöjlighet. Först var skamkänslan stark. I dag vet Johan Terho att han lärde sig något viktigt om vem han själv är. 13.12.2018 kl. 16:21

pro ecclesia. Kyrkans medalj för förtjänstfullt arbete beviljas Kyrkpressens chefredaktör May Wikström. 11.12.2018 kl. 11:20
Kyrkoherdarna Niklas Wallis, Timo Saitajoki och Anders Store tror att det finns en beredskap i kommunen att slå ihop församlingarna.

sammanslagning. De tre församlingarna Kronoby, Nedervetil och Terjärv begär en utredning med tanke på en eventuell sammanslagning . Men något initiativ till sammanslagning har ännu inte gjorts. 30.11.2018 kl. 15:33
Julen kan vara ganska bra även om den inte blir perfekt.

advent. I advent känner många att julsnaran dras åt kring halsen. Men tänk om det inte skulle vara så. Här kommer sex tips till den som känner sig trött i förväg. 29.11.2018 kl. 13:52
Ann-Christine Nordqvist-Källström och Susanne Westerlund välkomnar adventstiden och De vackraste julsångerna.

de vackraste julsĂ„ngerna. En miljon finländare samlas varje jul för att sjunga tillsammans. För årets julsångsval står två Korsholmskantorer. 28.11.2018 kl. 16:38

biskopsval. Sixten Ekstrand, direktor vid Kyrkans central för det svenska arbetet, ställer upp i biskopsvalet i Borgå stift. Margareta Puiras, församlingspastor i Karis-Pojo, är ombud för hans valmansförening. 26.11.2018 kl. 10:46

matteus. När domkapitlets beslut gick emot församlingsrådets åsikt i valet av kyrkoherdevikarie skickade besvikna medarbetare brev till biskopen. Domkapitlet hänvisar till den formella kompetensens tyngd – en riktlinje som inte tycks ha nått fram till församlingsrådet. 22.11.2018 kl. 09:26

missionsorganisation. Vid sitt möte senaste vecka beslöt biskopsmötet att inte rekommendera för kyrkomötet att Suomen Lähetyslentäjät ry (MAF Finland) godkänns som kyrkans missionsorganisation. 12.12.2018 kl. 08:00

Avteckning. President Mauno Koivistos minnesmärke på Sandudds begravningsplats avtäcktes i söndags. 27.11.2018 kl. 15:24

VĂ€lgörenhetsskatt. Kristdemokraternas ungdomsförbund vill ersätta kyrkskatten med en välgörenhetsskatt. Den skatten skulle alla finländare betala. 28.11.2018 kl. 07:30