I Guds innerficka

08.11.2018
INKAST. Jag tycker att jag ser hemsk ut på mitt passfoto. Är det där verkligen jag?

Dragen kring munnen ser hårda och oförsonliga ut. Jag har predikat i söndagens högmässa och talat om medborgare i två riken. Passet har jag haft med som rekvisita.

Enligt FNs flyktingorgan UNHCR finns det uppskattningsvis 10 miljoner statslösa runtom i världen. Statslösa är människor som inte är erkända som medborgare i något land. Konsekvensen blir därför ofta att personen saknar tillgång till sociala rättigheter såsom utbildning, hälsovård eller rätten att arbeta. Pass är hårdvaluta ute i världen.

Våra pass har vattenstämplade sidor för att de är svåra att förfalska, men våra hjärtan har dopets vattenstämpel och tillhörigheten i Guds rike kan ingen ta ifrån oss. Sanningen om vår djupaste identitet finns inte skrivna i våra pass, på stridsbaner, demonstrationsplakat i kyrkoprogram eller valmanifest. Så predikade jag i söndags, som vanligt mest av allt för mig själv.

Det fanns en tid när jag var på botten. Ner i livskrisens mörker nådde ibland ljusglimtar i form av brev från min biktfar. Han avslutade ofta: Isän taskuun. Han blev mitt vikarierande hopp. Han skrev att han bar mitt senaste brev i sin ficka. Han skrev att min längtan är närmare mitt sannaste jag än hur mitt liv verkligen ser ut. Någon annan predikan behövde jag inte. Den sannaste bilden av mig och dig bär Gud i sin varma innerficka.

”Den som sen barnsben fått höra att den är lat, oduglig, klumpig eller svekfull tror det är hela sanningen om en. ”

Yttre bekräftelser, både negativa och positiva kan vara bedrägliga att bygga en identitet på. Den som sedan barnsben fått höra att den är lat, oduglig, klumpig eller svekfull tror det är hela sanningen om en. Den som har en partner som i år upprepat att ingen annan kan älska dej för du är så hopplös börjar tro på det. Den som byggt sin självbild på att vara stark, duktig och presterande, vem är han eller hon då som trött, sjuk eller deprimerad?

Bilder brister, föreställningar rämnar, men Gud är densamma. Gud bär den sannaste bilden av oss över avgrundernas bergspass, i förkrosselsen och förtvivlan. Vi är saliga, vanliga människor, söner och döttrar av Guds rike, varken mer eller mindre. Så låt axlarna sjunka, släpp alla falska bilder av vem du är. Andas djupt och räta på ryggen. Du är upprättad, älskad, försonad. Vi är alla söner och döttrar av Guds rike, kallade att föra evangelium och försoning ut i den här världen.

Katarina Gäddnäs
Kyrkpressen och Fontana Media har haft sina utrymmen på sjunde våningen på Sandvikskajen 13 i Helsingfors.

Flytt. Kirkkopalvelut sålde huset – det innebär flytt för Kyrkpressen och Fontana Media senast i januari 2020. 13.8.2019 kl. 11:57
Karolin Wargh tycker det känns mäktigt att spela orgel.

Utmärkelse. Karolin Wargh, kantor i Solfs församling, är årets kantor. – Det känns helt otroligt och väldigt roligt. Jag hoppas att jag genom den här utmärkelsen kan föra fram hur viktigt det är med orgelpedagogik, säger hon. 8.8.2019 kl. 16:23
Trots att gruppen samlas i kyrkhemmet i Malax är det en öppen grupp där alla slags synsätt och åskådningar ryms med. Till exempel är en av medlemmarna präst medan en annan nyligen har skrivit ut sig ur kyrkan. Från vänster till höger syns Joakim Snickars, Mats Bergvik, Hillevi Lasén och Kristian Norrback.

på djupet. Var tredje vecka träffas en diskussionsgrupp som behandlar teologi, filosofi och psykolog i Malax. Gruppen kallar sig Amici in spiritu och fungerar som en motkraft till samtidens ofta ytliga och aggressiva diskussionsklimat. 29.7.2019 kl. 10:00
– Det är fortfarande min grundtanke att förvandla orden till gärningar, att det inte bara ska se bra ut på ytan.

gemenskap. Hanna Mithiku vill att kyrkan ska leva som den lär och att förkunnelsen om alla människors lika värde ska synas i församlingsarbetet. Det har fått henne att ställa upp som förtroendevald, och i dag är hon ordförande för gemensamma kyrkofullmäktige i Helsingfors. 25.7.2019 kl. 08:30
–  Skuld och skam är frågor som kommer upp hela tiden. Inför livets största vändpunkter formas frågorna i våra innersta djup, säger Barbro Eriksson.

sjukhuspräst. I det kyliga, kliniska kaos som sjukhus och sjukdom kan innebära finns det personer som bygger altaren och andas empati. 25.7.2019 kl. 08:30
Kyrkan möter människor i livets höjdpunkter och dalar. Ofta är mötet gott, men ibland blir det en besvikelse.

förrättningssamtal. ”Nästan terapeutiskt” och ”rutinmässigt” är ord människor använder för att beskriva samtalet med prästen inför sin bröllopsdag, sitt barns dop eller en anhörigs jordfästning. De flesta har positiva erfarenheter, men hos några har mötet lämnat en besk eftersmak. 24.7.2019 kl. 10:57
Maria Åkerblom gjorde redan som ung sensation som sömnpredikant. Oravais teaters version av Under liten himmel inleds med den första dramatiska predikan från sjuksängen.

teater. På Kyroboas möter vi en predikant som är osympatisk redan från början. Under liten himmel är en obehaglig berättelse om maktmissbruk och svårigheten att säga ifrån. 11.7.2019 kl. 14:55

ledarskap. Teemu Laajasalo leder ett brokigt stift där församlingarna trots sina skillnader ställer samma fråga: Hur kan vi tala om evangeliet så att det blir relevant för människor i dag? 11.7.2019 kl. 00:01
Emina Arnautovic
jobbar som Sfp:s kontaktchef i Österbotten. Hon pendlar till jobbet i Vasa från hemmet 
i Närpes.

livsberättelse. En natt under Bosnienkriget drevs Emina Arnautovic genom en svår frontlinje. Granaterna regnade ner runt henne och dottern hon bar i sin famn. – Då tänkte jag att om jag överlever måste jag göra något av mitt liv. 11.7.2019 kl. 12:00
"Musik är inte matematik", säger Nina Åström. Musiken är mer än summan av sina delar.

musik. ”Jag är ju bara från Kokkola”, kan Nina Åström tänka när hon rör sig bland musikvärldens stora eller spelar i ett fängelse. Efter trettio år i branschen och ett femtontal skivor ger hon ut sitt första album på svenska. 28.6.2019 kl. 15:34

Kyrka. Under hösten har samtliga stift i landet arbetat med att förnya sina webbplatser. I december lanserades också Borgå stifts nya webbplats. 9.1.2019 kl. 09:00

Bidrag. Manusförfattare och regissör Klaus Härös film Livet efter döden får Kyrkans mediestiftelses största produktionsstöd, 20 000 euro, hösten 2018. 19.12.2018 kl. 12:00

missionsorganisation. Vid sitt möte senaste vecka beslöt biskopsmötet att inte rekommendera för kyrkomötet att Suomen Lähetyslentäjät ry (MAF Finland) godkänns som kyrkans missionsorganisation. 12.12.2018 kl. 08:00