Neutral och normal

25.10.2018
INKAST. Det är svårt att hänga med i vilka ord och uttryck som är politiskt korrekta.

Det senaste no-no-ordet åtminstone i Sverige lär nu vara tolerans. Det lärde jag mig när vi tidigare i år diskuterade målsättningen för den barnredaktion jag jobbar vid. De österbottniska kollegerna, som alltid har örat närmare Sverige än vi i södra Finland, berättade att det inte längre är ok att säga att vi strävar efter tolerans.

Detta ska förstås inte tolkas som att vi strävar efter intolerans. Nej, men om du säger att du tolererar andra, då utgår du från att du själv är norm. ”De som är som jag är normala genomsnittsmänniskor, men vi är beredda att acceptera också de avvikande.” Ungefär så.

Jag förstår resonemanget, men jag är inte säker på att jag köper konklusionen. Tolerans är ett bra ord. I stället för att slå skamstämpeln på ordet tolerans borde vi göra det till allas ord: Jag accepterar dig och du mig. Vi har olika åsikter, olika kultur, men vi misstänkliggör inte varandra för det.

Balansen är inte så enkel som den låter. Det handlar om små, men avgörande nyanser. Alla som har ett barn med specialbehov vet detta. Alla som har suttit på ett föräldramöte i förskolan och hört toleranta mamman på stolen intill säga”Jag tycker att det är jättebra att de där barnen också finns i gruppen, så att våra barn lär sig att det finns såna” – alla vi vet det. Ensidig tolerans gör ont. Du (läs: jag)får lust att stiga upp och i ett uttryck för total intolerans drämma till toleranta mamman. Men det gör du inte. Det gör alltför ont att förpassas till de där som ska tolereras. Alldeles speciellt om det gäller ditt barn.

”Huhtasaari krävde neutralitet i undervisningen. Och vem vill inte ha det? Men vad är neutralt?”

Ett bedrövligt exempel på fallgroparna kring tolerans, norm och neutralitet var politikern Laura Huhtasaaris attack mot skolan där eleverna (i ett grupparbete som handlade om att skapa affischer som tog ställning) hade skapat en plansch med presidenten och en grön politiker i ena kanten, sannfinländska politiker i andra kanten och i mitten en båt med flyktingar och texten Suomeen vai kuoleen? (till Finland eller in i döden?). Huhtasaari krävde neutralitet i undervisningen. Och vem vill inte ha det? Men vad är neutralt? Att skolan INTE förordar humanitet och ansvar för nästan för att det finns partier som aktivt arbetar för villkorlig humanitet? Kan man i så fall löpa linan ut och säga att alla de som såg vartåt det barkade när Hitler tog makten men inte gjorde något stod för neutralitet? Det som Hannah Arendt kallade ”den banala ondskan”?

Vi måste motarbeta att goda begrepp förvanskas och ges en betydelse de aldrig var avsedda att ha. Neutralitet är opartiskhet, men inte till priset av omänsklighet. Tolerans är att acceptera att människor tycker olika, men inte att ge föraktet fritt spelrum.

Monica Vikström-Jokela
Kyrkpressen och Fontana Media har haft sina utrymmen på sjunde våningen på Sandvikskajen 13 i Helsingfors.

Flytt. Kirkkopalvelut sålde huset – det innebär flytt för Kyrkpressen och Fontana Media senast i januari 2020. 13.8.2019 kl. 11:57
Karolin Wargh tycker det känns mäktigt att spela orgel.

Utmärkelse. Karolin Wargh, kantor i Solfs församling, är årets kantor. – Det känns helt otroligt och väldigt roligt. Jag hoppas att jag genom den här utmärkelsen kan föra fram hur viktigt det är med orgelpedagogik, säger hon. 8.8.2019 kl. 16:23
Trots att gruppen samlas i kyrkhemmet i Malax är det en öppen grupp där alla slags synsätt och åskådningar ryms med. Till exempel är en av medlemmarna präst medan en annan nyligen har skrivit ut sig ur kyrkan. Från vänster till höger syns Joakim Snickars, Mats Bergvik, Hillevi Lasén och Kristian Norrback.

på djupet. Var tredje vecka träffas en diskussionsgrupp som behandlar teologi, filosofi och psykolog i Malax. Gruppen kallar sig Amici in spiritu och fungerar som en motkraft till samtidens ofta ytliga och aggressiva diskussionsklimat. 29.7.2019 kl. 10:00
– Det är fortfarande min grundtanke att förvandla orden till gärningar, att det inte bara ska se bra ut på ytan.

gemenskap. Hanna Mithiku vill att kyrkan ska leva som den lär och att förkunnelsen om alla människors lika värde ska synas i församlingsarbetet. Det har fått henne att ställa upp som förtroendevald, och i dag är hon ordförande för gemensamma kyrkofullmäktige i Helsingfors. 25.7.2019 kl. 08:30
–  Skuld och skam är frågor som kommer upp hela tiden. Inför livets största vändpunkter formas frågorna i våra innersta djup, säger Barbro Eriksson.

sjukhuspräst. I det kyliga, kliniska kaos som sjukhus och sjukdom kan innebära finns det personer som bygger altaren och andas empati. 25.7.2019 kl. 08:30
Kyrkan möter människor i livets höjdpunkter och dalar. Ofta är mötet gott, men ibland blir det en besvikelse.

förrättningssamtal. ”Nästan terapeutiskt” och ”rutinmässigt” är ord människor använder för att beskriva samtalet med prästen inför sin bröllopsdag, sitt barns dop eller en anhörigs jordfästning. De flesta har positiva erfarenheter, men hos några har mötet lämnat en besk eftersmak. 24.7.2019 kl. 10:57
Maria Åkerblom gjorde redan som ung sensation som sömnpredikant. Oravais teaters version av Under liten himmel inleds med den första dramatiska predikan från sjuksängen.

teater. På Kyroboas möter vi en predikant som är osympatisk redan från början. Under liten himmel är en obehaglig berättelse om maktmissbruk och svårigheten att säga ifrån. 11.7.2019 kl. 14:55

ledarskap. Teemu Laajasalo leder ett brokigt stift där församlingarna trots sina skillnader ställer samma fråga: Hur kan vi tala om evangeliet så att det blir relevant för människor i dag? 11.7.2019 kl. 00:01
Emina Arnautovic
jobbar som Sfp:s kontaktchef i Österbotten. Hon pendlar till jobbet i Vasa från hemmet 
i Närpes.

livsberättelse. En natt under Bosnienkriget drevs Emina Arnautovic genom en svår frontlinje. Granaterna regnade ner runt henne och dottern hon bar i sin famn. – Då tänkte jag att om jag överlever måste jag göra något av mitt liv. 11.7.2019 kl. 12:00
"Musik är inte matematik", säger Nina Åström. Musiken är mer än summan av sina delar.

musik. ”Jag är ju bara från Kokkola”, kan Nina Åström tänka när hon rör sig bland musikvärldens stora eller spelar i ett fängelse. Efter trettio år i branschen och ett femtontal skivor ger hon ut sitt första album på svenska. 28.6.2019 kl. 15:34

Kyrka. Under hösten har samtliga stift i landet arbetat med att förnya sina webbplatser. I december lanserades också Borgå stifts nya webbplats. 9.1.2019 kl. 09:00

Bidrag. Manusförfattare och regissör Klaus Härös film Livet efter döden får Kyrkans mediestiftelses största produktionsstöd, 20 000 euro, hösten 2018. 19.12.2018 kl. 12:00

missionsorganisation. Vid sitt möte senaste vecka beslöt biskopsmötet att inte rekommendera för kyrkomötet att Suomen Lähetyslentäjät ry (MAF Finland) godkänns som kyrkans missionsorganisation. 12.12.2018 kl. 08:00