Neutral och normal

25.10.2018
INKAST. Det är svårt att hänga med i vilka ord och uttryck som är politiskt korrekta.

Det senaste no-no-ordet åtminstone i Sverige lär nu vara tolerans. Det lärde jag mig när vi tidigare i år diskuterade målsättningen för den barnredaktion jag jobbar vid. De österbottniska kollegerna, som alltid har örat närmare Sverige än vi i södra Finland, berättade att det inte längre är ok att säga att vi strävar efter tolerans.

Detta ska förstås inte tolkas som att vi strävar efter intolerans. Nej, men om du säger att du tolererar andra, då utgår du från att du själv är norm. ”De som är som jag är normala genomsnittsmänniskor, men vi är beredda att acceptera också de avvikande.” Ungefär så.

Jag förstår resonemanget, men jag är inte säker på att jag köper konklusionen. Tolerans är ett bra ord. I stället för att slå skamstämpeln på ordet tolerans borde vi göra det till allas ord: Jag accepterar dig och du mig. Vi har olika åsikter, olika kultur, men vi misstänkliggör inte varandra för det.

Balansen är inte så enkel som den låter. Det handlar om små, men avgörande nyanser. Alla som har ett barn med specialbehov vet detta. Alla som har suttit på ett föräldramöte i förskolan och hört toleranta mamman på stolen intill säga”Jag tycker att det är jättebra att de där barnen också finns i gruppen, så att våra barn lär sig att det finns såna” – alla vi vet det. Ensidig tolerans gör ont. Du (läs: jag)får lust att stiga upp och i ett uttryck för total intolerans drämma till toleranta mamman. Men det gör du inte. Det gör alltför ont att förpassas till de där som ska tolereras. Alldeles speciellt om det gäller ditt barn.

”Huhtasaari krävde neutralitet i undervisningen. Och vem vill inte ha det? Men vad är neutralt?”

Ett bedrövligt exempel på fallgroparna kring tolerans, norm och neutralitet var politikern Laura Huhtasaaris attack mot skolan där eleverna (i ett grupparbete som handlade om att skapa affischer som tog ställning) hade skapat en plansch med presidenten och en grön politiker i ena kanten, sannfinländska politiker i andra kanten och i mitten en båt med flyktingar och texten Suomeen vai kuoleen? (till Finland eller in i döden?). Huhtasaari krävde neutralitet i undervisningen. Och vem vill inte ha det? Men vad är neutralt? Att skolan INTE förordar humanitet och ansvar för nästan för att det finns partier som aktivt arbetar för villkorlig humanitet? Kan man i så fall löpa linan ut och säga att alla de som såg vartåt det barkade när Hitler tog makten men inte gjorde något stod för neutralitet? Det som Hannah Arendt kallade ”den banala ondskan”?

Vi måste motarbeta att goda begrepp förvanskas och ges en betydelse de aldrig var avsedda att ha. Neutralitet är opartiskhet, men inte till priset av omänsklighet. Tolerans är att acceptera att människor tycker olika, men inte att ge föraktet fritt spelrum.

Monica Vikström-Jokela
Johan Westerlund är kyrkoherde i Johannes församling.

samkönad vigsel. Johannes församling i Helsingfors öppnar sina kyrkor för vigsel av samkönade par. Beslutet fattades på fredagen av församlingsrådet. 14.12.2018 kl. 19:21
Ann-Mari Audas-Willman söker sig bort efter nästan åtta år i Solf.

Solf. Ann-Mari Audas-Willman, kyrkoherde i Solf, lämnar församlingen i början av nästa år. 14.12.2018 kl. 16:29
Martina Harms-Aalto är ny förtroendevald i Johannes församling.

nyvald. Martina Harms-Aalto vill jobba för en församling som har högt till tak, låg tröskel och inget skräp som sopats under mattan. 14.12.2018 kl. 13:35
Johan Terho försökte fly tröttheten genom att byta jobb. Men när väggen kom emot märkte han att han saknat att vara församlingspräst.

utmattning. Att stiga upp och gå till jobbet var en omöjlighet. Först var skamkänslan stark. I dag vet Johan Terho att han lärde sig något viktigt om vem han själv är. 13.12.2018 kl. 16:21

pro ecclesia. Kyrkans medalj för förtjänstfullt arbete beviljas Kyrkpressens chefredaktör May Wikström. 11.12.2018 kl. 11:20
Kyrkoherdarna Niklas Wallis, Timo Saitajoki och Anders Store tror att det finns en beredskap i kommunen att slå ihop församlingarna.

sammanslagning. De tre församlingarna Kronoby, Nedervetil och Terjärv begär en utredning med tanke på en eventuell sammanslagning . Men något initiativ till sammanslagning har ännu inte gjorts. 30.11.2018 kl. 15:33
Julen kan vara ganska bra även om den inte blir perfekt.

advent. I advent känner många att julsnaran dras åt kring halsen. Men tänk om det inte skulle vara så. Här kommer sex tips till den som känner sig trött i förväg. 29.11.2018 kl. 13:52
Ann-Christine Nordqvist-Källström och Susanne Westerlund välkomnar adventstiden och De vackraste julsångerna.

de vackraste julsĂ„ngerna. En miljon finländare samlas varje jul för att sjunga tillsammans. För årets julsångsval står två Korsholmskantorer. 28.11.2018 kl. 16:38

biskopsval. Sixten Ekstrand, direktor vid Kyrkans central för det svenska arbetet, ställer upp i biskopsvalet i Borgå stift. Margareta Puiras, församlingspastor i Karis-Pojo, är ombud för hans valmansförening. 26.11.2018 kl. 10:46

matteus. När domkapitlets beslut gick emot församlingsrådets åsikt i valet av kyrkoherdevikarie skickade besvikna medarbetare brev till biskopen. Domkapitlet hänvisar till den formella kompetensens tyngd – en riktlinje som inte tycks ha nått fram till församlingsrådet. 22.11.2018 kl. 09:26

missionsorganisation. Vid sitt möte senaste vecka beslöt biskopsmötet att inte rekommendera för kyrkomötet att Suomen Lähetyslentäjät ry (MAF Finland) godkänns som kyrkans missionsorganisation. 12.12.2018 kl. 08:00

Avteckning. President Mauno Koivistos minnesmärke på Sandudds begravningsplats avtäcktes i söndags. 27.11.2018 kl. 15:24

VĂ€lgörenhetsskatt. Kristdemokraternas ungdomsförbund vill ersätta kyrkskatten med en välgörenhetsskatt. Den skatten skulle alla finländare betala. 28.11.2018 kl. 07:30