Neutral och normal

25.10.2018
INKAST. Det är svårt att hänga med i vilka ord och uttryck som är politiskt korrekta.

Det senaste no-no-ordet åtminstone i Sverige lär nu vara tolerans. Det lärde jag mig när vi tidigare i år diskuterade målsättningen för den barnredaktion jag jobbar vid. De österbottniska kollegerna, som alltid har örat närmare Sverige än vi i södra Finland, berättade att det inte längre är ok att säga att vi strävar efter tolerans.

Detta ska förstås inte tolkas som att vi strävar efter intolerans. Nej, men om du säger att du tolererar andra, då utgår du från att du själv är norm. ”De som är som jag är normala genomsnittsmänniskor, men vi är beredda att acceptera också de avvikande.” Ungefär så.

Jag förstår resonemanget, men jag är inte säker på att jag köper konklusionen. Tolerans är ett bra ord. I stället för att slå skamstämpeln på ordet tolerans borde vi göra det till allas ord: Jag accepterar dig och du mig. Vi har olika åsikter, olika kultur, men vi misstänkliggör inte varandra för det.

Balansen är inte så enkel som den låter. Det handlar om små, men avgörande nyanser. Alla som har ett barn med specialbehov vet detta. Alla som har suttit på ett föräldramöte i förskolan och hört toleranta mamman på stolen intill säga”Jag tycker att det är jättebra att de där barnen också finns i gruppen, så att våra barn lär sig att det finns såna” – alla vi vet det. Ensidig tolerans gör ont. Du (läs: jag)får lust att stiga upp och i ett uttryck för total intolerans drämma till toleranta mamman. Men det gör du inte. Det gör alltför ont att förpassas till de där som ska tolereras. Alldeles speciellt om det gäller ditt barn.

”Huhtasaari krävde neutralitet i undervisningen. Och vem vill inte ha det? Men vad är neutralt?”

Ett bedrövligt exempel på fallgroparna kring tolerans, norm och neutralitet var politikern Laura Huhtasaaris attack mot skolan där eleverna (i ett grupparbete som handlade om att skapa affischer som tog ställning) hade skapat en plansch med presidenten och en grön politiker i ena kanten, sannfinländska politiker i andra kanten och i mitten en båt med flyktingar och texten Suomeen vai kuoleen? (till Finland eller in i döden?). Huhtasaari krävde neutralitet i undervisningen. Och vem vill inte ha det? Men vad är neutralt? Att skolan INTE förordar humanitet och ansvar för nästan för att det finns partier som aktivt arbetar för villkorlig humanitet? Kan man i så fall löpa linan ut och säga att alla de som såg vartåt det barkade när Hitler tog makten men inte gjorde något stod för neutralitet? Det som Hannah Arendt kallade ”den banala ondskan”?

Vi måste motarbeta att goda begrepp förvanskas och ges en betydelse de aldrig var avsedda att ha. Neutralitet är opartiskhet, men inte till priset av omänsklighet. Tolerans är att acceptera att människor tycker olika, men inte att ge föraktet fritt spelrum.

Monica Vikström-Jokela

skidolycka. Krishjälp och samling för den som behöver samtala. 17.2.2019 kl. 14:16

nytt från domkapitlet. Två präster klara för ny post och en ledig kyrkoherdestol i Sibbo, i senaste nytt från domkapitlet. 8.2.2019 kl. 15:34
Varje dag avslutas med att Leif läser en andakt för Gita.

demens. För fyra år sedan förändrades Gita och Leif Lindgrens liv när Gita fick diagnosen pannlobsdemens. 8.2.2019 kl. 13:12
Hilkka Olkinuora är präst, journalist och författare. – Godhet är ingen prestation, säger hon.

Rannsakan. Får jag göra goda saker för att själv må bättre? Och hur mycket goda handlingar måste jag utföra? Kan jag sitta på min kammare och vara god? – Godhet är en horisont vi styr mot enligt bästa förmåga, säger Hilkka Olkinuora. 7.2.2019 kl. 10:06
Markus Engström

Kristinestad. Biskop Björn Vikström har gett kaplanen Markus Engström i Kristinestad en varning för det språkbruk som han använt i en insändare i tidningen Syd-Österbotten. 4.2.2019 kl. 14:18
Itohan okundaye från Nigeria var människohandelsoffer i Italien i sex år. Tillammans med Eva Biaudet pratade hon om människohandel under Blomma-konferensen i september i Helsingfors. 

människohandel. Ett offer är inte nödvändigtvis inlåst, utan låset utgörs av psykologisk makt. 14.11.2017 kl. 00:00
Itohan Okundaye säger att hon inte kunnat berätta om beslutet än för sin son. – Han har haft så höga förväntningar.

Asyl. Itohan Okundaye är ett människohandelsoffer med en son född i Finland. Efter ytterligare ett avslag från Migri kan de hämtas när som helst av polisen. 1.2.2019 kl. 18:21

biskopsvalet 2019. En biskop mitt i hjorden, en kyrka som bär mening, att börja med bön, att gå tillsammans. De är fyra kandidater med fyra livsberättelser och fyra perspektiv på vad det innebär att vara biskop. 30.1.2019 kl. 11:00
Fr.v. församlingsrådsmedlem Gun Monto, ungdomsarbetsledare Ann-Mari Karlsson och Dan Krogars, kyrkoherde Stina Lindgård och kaplan Robert Lemberg.

agricola församling. På söndag firas Svenskfinlands nyaste församling. Skönt att äntligen komma igång och roligt med fler kollegor, tycker medarbetarna i Agricola svenska. Utmaningar finns också, i ekonomin och de större geografiska avstånden. 29.1.2019 kl. 09:05
En hjärtlig hälsning från Ungdomens Kyrkodagar 2019.

ungdomens kyrkodagar. Hållbar konsumtion, ensamhet och psykisk ohälsa, sexuella trakasserier och vem som ska jobba i kyrkan i framtiden – Ungdomens kyrkodagar vidrör många brännande teman. 25.1.2019 kl. 19:34

Kyrka. Under hösten har samtliga stift i landet arbetat med att förnya sina webbplatser. I december lanserades också Borgå stifts nya webbplats. 9.1.2019 kl. 09:00

Bidrag. Manusförfattare och regissör Klaus Härös film Livet efter döden får Kyrkans mediestiftelses största produktionsstöd, 20 000 euro, hösten 2018. 19.12.2018 kl. 12:00

missionsorganisation. Vid sitt möte senaste vecka beslöt biskopsmötet att inte rekommendera för kyrkomötet att Suomen Lähetyslentäjät ry (MAF Finland) godkänns som kyrkans missionsorganisation. 12.12.2018 kl. 08:00