Bra att lära sig hur andra tror

18.09.2018
LEDARE. Ett av de mest avkristnade samhällena i Europa har nyligen fört upp frågan om religionsundervisning i skolan på agendan.

Det handlar om Storbritannien, där de senaste mätningarna visar att hälften av de vuxna invånarna inte identifierar sig med någon religion och 41 procent ser sig som kristna.

I september släppte en specialtillsatt nationell kommitté sin slutrapport om grundskolans religionsundervisning. Kontentan: Nu om någonsin behöver och har alla elever rätt till att lära sig om olika livsåskådningar. Det vill kommittén garantera. Inte genom att dra bort – utan genom att höja standarden och bredda innehållet. Helst hade de också gjort ämnet obligatoriskt –men vågade i slutskedet tydligen inte föreslå en lagändring på den punkten, till mångas besvikelse. I Storbritannien är RE, Religious Education, bara obligatorisk för skolorna, som måste erbjuda den till eleverna. Däremot är eleverna inte skyldiga att delta, och föräldrar kan dra dem ur klassen eller delar av undervisningen, vilket urholkar ämnets status och värde.

I postsekulära protestantiska stater höjs ofta röster som menar att religionen inte alls har något i skolan att göra. Britterna argumenterar nu för det motsatta. Med bekymmer noterar den oberoende kommittén att alltför många barn utesluts från en nyckelkunskap de har rätt till, inte minst i en brokig och pluralistisk omgivning. Därför kräver kommittén att den nuvarande undervisningen restaureras och sätts under kontinuerlig statlig och lokal lupp. De grundliga bakgrundsundersökningarna visar att RE är ojämn, ibland rentav undermålig till den grad att den förstärker fördomar och bigotteri. Motivationen är låg såväl hos oinsatta, oinspirerade lärare som elever.

”Barn utesluts från en nyckelkunskap de har rätt till.”

Enligt rapporten har förmågan att förstå världsåskådningar både ur ett globalt och ett individuellt perspektiv ändå aldrig varit mer värdefull än nu. Varje elev bör garanteras rätten att fördjupa sig i de olika sätt på vilka människor gestaltar sitt liv. Det kan ge de unga en möjlighet att hantera olikhet, att forma egna åskådningar, bygga etiska ramverk och förstå att andra har andra sådana – också om man inte är överens om dem.

Den kraftigaste betoningen ligger på att förändra terminologin. Från ”religionsundervisning” vill man ta i bruk termen ”religion och världsåskådning”. Vid sidan av deistiska trossystem ska eleverna också bekanta sig med ateism och humanism.

Church of England välkomnar förslagen. Humanisterna likaså. Lärarna är positiva. Mer skeptiska är katolikerna och judiska företrädare, som är rädda för att konfessionell undervisning överlag undergrävs och misstänkliggörs.

Motiven till förändringen kan vara brokiga. Men längtan efter att kunna förstå är en god början, och erkännandet av att tro faktiskt har betydelse i världspusslet är en viktig insikt.

May Wikström
Kyrkpressen och Fontana Media har haft sina utrymmen på sjunde våningen på Sandvikskajen 13 i Helsingfors.

Flytt. Kirkkopalvelut sålde huset – det innebär flytt för Kyrkpressen och Fontana Media senast i januari 2020. 13.8.2019 kl. 11:57
Karolin Wargh tycker det känns mäktigt att spela orgel.

Utmärkelse. Karolin Wargh, kantor i Solfs församling, är årets kantor. – Det känns helt otroligt och väldigt roligt. Jag hoppas att jag genom den här utmärkelsen kan föra fram hur viktigt det är med orgelpedagogik, säger hon. 8.8.2019 kl. 16:23
Trots att gruppen samlas i kyrkhemmet i Malax är det en öppen grupp där alla slags synsätt och åskådningar ryms med. Till exempel är en av medlemmarna präst medan en annan nyligen har skrivit ut sig ur kyrkan. Från vänster till höger syns Joakim Snickars, Mats Bergvik, Hillevi Lasén och Kristian Norrback.

på djupet. Var tredje vecka träffas en diskussionsgrupp som behandlar teologi, filosofi och psykolog i Malax. Gruppen kallar sig Amici in spiritu och fungerar som en motkraft till samtidens ofta ytliga och aggressiva diskussionsklimat. 29.7.2019 kl. 10:00
– Det är fortfarande min grundtanke att förvandla orden till gärningar, att det inte bara ska se bra ut på ytan.

gemenskap. Hanna Mithiku vill att kyrkan ska leva som den lär och att förkunnelsen om alla människors lika värde ska synas i församlingsarbetet. Det har fått henne att ställa upp som förtroendevald, och i dag är hon ordförande för gemensamma kyrkofullmäktige i Helsingfors. 25.7.2019 kl. 08:30
–  Skuld och skam är frågor som kommer upp hela tiden. Inför livets största vändpunkter formas frågorna i våra innersta djup, säger Barbro Eriksson.

sjukhuspräst. I det kyliga, kliniska kaos som sjukhus och sjukdom kan innebära finns det personer som bygger altaren och andas empati. 25.7.2019 kl. 08:30
Kyrkan möter människor i livets höjdpunkter och dalar. Ofta är mötet gott, men ibland blir det en besvikelse.

förrättningssamtal. ”Nästan terapeutiskt” och ”rutinmässigt” är ord människor använder för att beskriva samtalet med prästen inför sin bröllopsdag, sitt barns dop eller en anhörigs jordfästning. De flesta har positiva erfarenheter, men hos några har mötet lämnat en besk eftersmak. 24.7.2019 kl. 10:57
Maria Åkerblom gjorde redan som ung sensation som sömnpredikant. Oravais teaters version av Under liten himmel inleds med den första dramatiska predikan från sjuksängen.

teater. På Kyroboas möter vi en predikant som är osympatisk redan från början. Under liten himmel är en obehaglig berättelse om maktmissbruk och svårigheten att säga ifrån. 11.7.2019 kl. 14:55

ledarskap. Teemu Laajasalo leder ett brokigt stift där församlingarna trots sina skillnader ställer samma fråga: Hur kan vi tala om evangeliet så att det blir relevant för människor i dag? 11.7.2019 kl. 00:01
Emina Arnautovic
jobbar som Sfp:s kontaktchef i Österbotten. Hon pendlar till jobbet i Vasa från hemmet 
i Närpes.

livsberättelse. En natt under Bosnienkriget drevs Emina Arnautovic genom en svår frontlinje. Granaterna regnade ner runt henne och dottern hon bar i sin famn. – Då tänkte jag att om jag överlever måste jag göra något av mitt liv. 11.7.2019 kl. 12:00
"Musik är inte matematik", säger Nina Åström. Musiken är mer än summan av sina delar.

musik. ”Jag är ju bara från Kokkola”, kan Nina Åström tänka när hon rör sig bland musikvärldens stora eller spelar i ett fängelse. Efter trettio år i branschen och ett femtontal skivor ger hon ut sitt första album på svenska. 28.6.2019 kl. 15:34

Kyrka. Under hösten har samtliga stift i landet arbetat med att förnya sina webbplatser. I december lanserades också Borgå stifts nya webbplats. 9.1.2019 kl. 09:00

Bidrag. Manusförfattare och regissör Klaus Härös film Livet efter döden får Kyrkans mediestiftelses största produktionsstöd, 20 000 euro, hösten 2018. 19.12.2018 kl. 12:00

missionsorganisation. Vid sitt möte senaste vecka beslöt biskopsmötet att inte rekommendera för kyrkomötet att Suomen Lähetyslentäjät ry (MAF Finland) godkänns som kyrkans missionsorganisation. 12.12.2018 kl. 08:00