Bra att lära sig hur andra tror

18.09.2018
LEDARE. Ett av de mest avkristnade samhällena i Europa har nyligen fört upp frågan om religionsundervisning i skolan på agendan.

Det handlar om Storbritannien, där de senaste mätningarna visar att hälften av de vuxna invånarna inte identifierar sig med någon religion och 41 procent ser sig som kristna.

I september släppte en specialtillsatt nationell kommitté sin slutrapport om grundskolans religionsundervisning. Kontentan: Nu om någonsin behöver och har alla elever rätt till att lära sig om olika livsåskådningar. Det vill kommittén garantera. Inte genom att dra bort – utan genom att höja standarden och bredda innehållet. Helst hade de också gjort ämnet obligatoriskt –men vågade i slutskedet tydligen inte föreslå en lagändring på den punkten, till mångas besvikelse. I Storbritannien är RE, Religious Education, bara obligatorisk för skolorna, som måste erbjuda den till eleverna. Däremot är eleverna inte skyldiga att delta, och föräldrar kan dra dem ur klassen eller delar av undervisningen, vilket urholkar ämnets status och värde.

I postsekulära protestantiska stater höjs ofta röster som menar att religionen inte alls har något i skolan att göra. Britterna argumenterar nu för det motsatta. Med bekymmer noterar den oberoende kommittén att alltför många barn utesluts från en nyckelkunskap de har rätt till, inte minst i en brokig och pluralistisk omgivning. Därför kräver kommittén att den nuvarande undervisningen restaureras och sätts under kontinuerlig statlig och lokal lupp. De grundliga bakgrundsundersökningarna visar att RE är ojämn, ibland rentav undermålig till den grad att den förstärker fördomar och bigotteri. Motivationen är låg såväl hos oinsatta, oinspirerade lärare som elever.

”Barn utesluts från en nyckelkunskap de har rätt till.”

Enligt rapporten har förmågan att förstå världsåskådningar både ur ett globalt och ett individuellt perspektiv ändå aldrig varit mer värdefull än nu. Varje elev bör garanteras rätten att fördjupa sig i de olika sätt på vilka människor gestaltar sitt liv. Det kan ge de unga en möjlighet att hantera olikhet, att forma egna åskådningar, bygga etiska ramverk och förstå att andra har andra sådana – också om man inte är överens om dem.

Den kraftigaste betoningen ligger på att förändra terminologin. Från ”religionsundervisning” vill man ta i bruk termen ”religion och världsåskådning”. Vid sidan av deistiska trossystem ska eleverna också bekanta sig med ateism och humanism.

Church of England välkomnar förslagen. Humanisterna likaså. Lärarna är positiva. Mer skeptiska är katolikerna och judiska företrädare, som är rädda för att konfessionell undervisning överlag undergrävs och misstänkliggörs.

Motiven till förändringen kan vara brokiga. Men längtan efter att kunna förstå är en god början, och erkännandet av att tro faktiskt har betydelse i världspusslet är en viktig insikt.

May Wikström
När han mådde så dåligt att färgerna försvann ur hans liv började Matti Aspvik fotografera.

Depression. Vi är alla beroende av något, vi är alla missbrukare, säger Matti Aspvik. 13.12.2019 kl. 17:25
Han kallar sig en rastös rebell som hittat hem. Magnus Persson, tidigare pastor i partykyrkan United är nu lutherska präst.

präst. Han var pastor i en uppmärksammad och framgångsrik pingstförsamling i Malmö. Men ändå saknades något. Det var startskottet för en resa som ledde till Luther och till Evangeliska-Fosterlands Stiftelsen, EFS. Idag är Magnus Persson prästvigd och anställd av EFS. 13.12.2019 kl. 16:05

Esse. En donation på ett sexsiffrigt belopp av två privatpersoner har gett församlingshemmet i Esse en orgel. 13.12.2019 kl. 11:12

film. I Guds namn är en film om den lilla människan som farit illa i den ståtliga institutionen – och som trettio år senare kämpar för upprättelse och för att rättvisa ska skipas. 13.12.2019 kl. 15:28
Måste julklappen vara något man kan paketera?

julklappar. Julklapparna måste inte vara ett hot mot miljön eller plånboken, säger den gröna bloggaren Julia Degerth. Men hon vet att det inte är en enkel fråga. 12.12.2019 kl. 15:11
Jonas Jansson gillar jobbet på Intek i Jakobstad. Men ibland längtar han efter omväxling.

profilen. Jonas Jansson tycker om att prata med Gud och med sina grannar. Han skulle vilja att alla fick känna sig duktiga och fina. – Det viktigaste är att visa omtanke och bära varandras bördor. 13.12.2019 kl. 12:56
Stina Lindgård har tilldelats Pro ecclesia-medalj.

förtjänstmedalj. Kyrkostyrelsen har beviljat Pro ecclesia-utmärkelse till fyra personer. En av dem är Stina Lindgård som är kyrkoherde i Agricola svenska församling. 10.12.2019 kl. 17:28

lediga tjänster. Två tjänster har varit lediganslagna i stiftet och en sökande vardera. 10.12.2019 kl. 16:45
Välkommen till Matteus för att fira jul med bland andra diakoniarbetare Mari Johnson och frivilligarbetarna Marina Alén och Annica Söderström, eller till Petrus där julaftonen firas hemma hos Rebecka och Daniel Björk med familj.

julafton. I Matteus och Petrus församlingar sträcker sig julaftonens gemenskap ännu längre än julbönen. I Matteus firar man tillsammans i kyrkan och i Petrus hemma hos kyrkoherden. 12.12.2019 kl. 00:01
I butiken Lundagård i Jakobstad. Aja Lunds samlande är både jobb och hobby.

samlare. Man ska inte samla skatter på jorden, men tänk om sakerna är terapi, lek, möten och känslobehållare? 7.12.2019 kl. 11:13