Vilket skulle bevisas?

07.06.2018
INKAST. Artiklar om forskningsrapporter är intressant och frustrerande läsning.

Själva forskningsresultaten kan vara intressanta, men sättet som resultaten presenteras på vittnar ibland om förutfattade åsikter och en vilja att tolka resultaten så att de stöder en given agenda. Det är som med det där berömda glaset som antingen kan beskrivas som halvtomt eller halvfullt.

Den senaste rapporten jag tog del av gällde en jämförelse mellan hur inlärningen utvecklas hos småbarn som går på dagis och småbarn som vårdas hemma. Agendan var synnerligen klar; man körde fram att 1–2-åringars kognitiva utveckling på dagis är överlägsen utvecklingen hos de barn som inte går på dagis. Senare i artikeln framkom det visserligen att det här försprånget tas igen, så att man i högstadiet och gymnasiet inte längre ser någon skillnad. Vilket enligt min logik betyder att skillnaden i småbarnsåldern egentligen inte spelar någon roll. Men på något sätt fick resultatet illustrera hur bekymmersamt det är att andelen barn under tre år som vårdas hemma är högre i Finland än i andra länder. Det hela utmynnade i en varning: ”Enligt forskarna skulle en höjning av hemvårdsstödet innebära att mammorna stannar hemma längre.” Det var kort sagt en faktatolkning att stöda sig på om man till exempel är en minister som vill undvika att höja hemvårdsstödet.

”Va, hälften av Finlands 16–29-åringar ber, alltså?”

En annan forskningspresentation jag nyligen tog del av gällde rapporten ”Europe’s Young Adults and Religion” och baserade sig på en opinionsundersökning bland 16–29-åringar i tolv europeiska länder under åren 2014–2016. Själva siffrorna var intressanta, och att de var så olika i olika länder. Polen och Litauen var länderna med den högsta andelen unga vuxna som ansåg sig ha en religion, Polens 83 procent var där högst. De lägsta procenten fanns intressant nog alldeles nära dessa länder, i Tjeckien med bara 9 procent unga vuxna som sade sig relatera till någon religion, följt av Estland. I till exempel Sverige och Nederländerna sade sig hela 70–80 procent inte ha någon religion, och det var väl siffror som dessa som hade fått presentationen att i sin helhet handla om att den europeiska normen är att inte ha någon religion och att kristendomen om hundra år har försvunnit ur Europa.

Finlands siffror (de som lades fram i artikeln) var de här: 59 procent av 16–29-åringarna anser sig inte ha tillhörighet till någon religion, 37 procent anser sig vara kristna och 4 procent anser sig ha en annan religion. Och så konstaterades det att så mycket som 51 procent av Finlands unga vuxna aldrig ber.

Det var den där sista siffran som fick mig att komma ihåg att det halvtomma glaset faktiskt också är halvfullt. Jag tänkte häpet: ”Va, hälften av Finlands 16–29-åringar ber, alltså?” Det är faktiskt betydligt flera än jag skulle ha trott. Det är flera än de som anser sig ha en religion. Det är en tankeställare.

Monica Vikström-Jokela
Så här såg det ut när Degerby kyrka återfick sitt gyllene kors.

Degerby. Idag fick Degerby kyrka ett förgyllt klot och kors i sin spira. Nu ser kyrkan igen ut som den gjorde före Porkalaparentesen. 18.10.2018 kl. 13:36
Här svingar Ingeborg och Per-Olof Korander sina verktyg vid Sjundeå kyrka.

arv. Syskonen Ingeborg och Per-Olof Korander gräver gravar, tröstar församlingsbor och fixar lite av varje vid kyrkorna i Degerby och Sjundeå, precis som deras förfäder gjort. 18.10.2018 kl. 09:21

pedersöre. Tiden är nu mogen för en sammanslagning av församlingarna i Pedersöre. Initiativ är att vänta inom kort. 12.10.2018 kl. 17:00
Tuva Korsström är glad över att hennes mammas författarskap idag upplever en ny renässans.

Biografi. När Tuva Korsström var barn blev hennes mamma kristen mystiker och hemmet ett fängelse. På ena sidan fanns Gud, på den andra vansinnet. 4.10.2018 kl. 15:28
Kira Ertman leder stiftets största församling.

esbo. Församlingsrådet valde ny kyrkoherde efter omröstning. 2.10.2018 kl. 19:48

nykarleby. Mia Anderssén-Löf är Nykarlebys nya kyrkoherde. Hon fick 965 röster medan motkandidaten Ulf Sundstén fick 239 röster i valet. Sammanlagt gavs 1 212 röster valet idag. Åtta röster var förkastade. Röstningsprocenten blev 25,5. 30.9.2018 kl. 21:58
Kardinal Anders Arborelius tror att medierna kan vara Guds röst när det gäller att reda ut övergreppsskandalerna.

katolska kyrkan. För att reda ut kaoset efter övergreppsskandalerna måste katolska kyrkan samlas bakom påven, tror kardinal Anders Arborelius. 9.10.2018 kl. 09:39

kyrkbrand. Polisen i Joensuu meddelade på tisdagsmorgonen att man gripit fyra personer med anledning av kyrkbranden i Kiihtelysvaara på söndagsmorgonen. 25.9.2018 kl. 10:25

församlingsvalet. Varken den svenska eller den den finska församlingen i Kristinestad har fått ett tillräckligt antal kandidater till församlingsvalet i november. Den svenska församlingen har endast sex kandidater till sina femton platser i gemensamma kyrkofullmäktige. Den finska församlingen har i sin tur för få kandidater till sitt församlingsråd. 20.9.2018 kl. 13:00

biskopsval . När biskop Björn Vikström nu lämnat in sin formella avskedsansökan blir det bråttom för dem som vill bli biskop i Borgå stift att visa sina kort. Väljarna är få och de binds snabbt upp bakom kandidaterna. 18.9.2018 kl. 14:46

församlingsval. Sammanlagt 16 200 kandidater har ställt upp i församlingsvalet i november. 4.10.2018 kl. 08:00

församlingsval. Det blir sämjoval också i Tammerfors svenska församling i höst. 3.10.2018 kl. 09:00

försoning. Ärkebiskop Tapio Luoma och biskopen i Helsingfors Teemu Laajasalo deltar torsdagen den 4.10 i ett försoningsmöte mellan pingstvänner och lutheraner i Helsingfors. 2.10.2018 kl. 11:10