Och sÄ talade vi gudstjÀnst, i en timme

26.04.2018
INKAST. Sitter sedan flera år inom min samfällighet enbart i gemensamma kyrkofullmäktige, och inte i övriga organ, med närmare kontakt till församlingens vardag.

Det innebär några rutinmässiga och färdigt ”juntade” möten per år, där det mesta klubbas av utan diskussion. Så även häromdagen. Hade vi inte sjungit en psalm, och fått oss till livs en kort andakt, hade allt varit undanstökat på en kvart. Men då tog jag till orda – och förlängde mötet med en timme.

Det gällde gudstjänsttiderna. Frågan fanns inte upptagen på föredragningslistan. Jag ville trots det ventilera något som upprört många i vår församling. Den organisationskommission som bereder en större omorganisering, där flera en- och tvåspråkiga församlingar går ihop till två stora, en svensk och en finsk, har nämligen långt över huvudet på församlingsmedlemmarna gått in för att minska antalet gudstjänster. Det som väckt ont blod, och föranlett en skrivelse till domkapitlet i Borgå, är att man framöver i vår församling (Lovisa svenska) skulle ha gudstjänst endast varannan söndag, i stället för varje.

Motiven är som väntat främst ekonomiska. Inkomsterna minskar, långsamt visserligen, men ändå stadigt. Och även om man säljer onödiga fastigheter (vi sålde två under mötet) vill inte pengarna, och personalen, räcka till. De anställda vill ju också vara lediga ibland. Och dessutom helst ingå i kollektiv där man har kolleger att prata med, och möjligheter att specialisera sig.

Det sistnämnda är bekant från många andra sektorer, såsom skolor, sjukhus och tingsrätter. För det är inte bara ekonomin som driver på centraliseringen. Det finns också en stark automatik inom alltmer professionaliserade yrkesgrupper; ju bättre utbildning, desto större ovilja och oförmåga att arbeta inom små enheter. Ensamjobb kräver mångsidighet och nära kontakt till markplanet – med alla de enkla arbetsuppgifter och möten med vanliga människor det innebär.

Vad gudstjänsterna beträffar brukar alla vara rörande eniga om att de utgör församlingens hjärta. Därför borde man rimligtvis göra sitt yttersta för att undvika rytmstörningar som skadar församlingen – de allt färre gudstjänstbesökarna utgör trots allt dess trognaste medlemmar. På den punkten var alltså de flesta i princip av samma åsikt. Och det var många som bad om ordet, tacksamma över att för en gångs skull få prata substans på ett kyrkofullmäktigemöte – för det gör man nästan aldrig.

En organisation där man av omsorg om personalens trivsel och professionalitet tvingar fram större enheter, med konsekvenser för kärnverksamheten – i det här fallet gudstjänsterna – drar mattan undan sin egen existens. Om det finns någonting positivt i detta, och det sade jag på mötet, är det att det tvingar fram nya former av aktivitet. Liksom vinterns snö och is nu smälter bort, och nya skott tränger fram ur jorden, kommer lekmän och -kvinnor snart att ta saken i egna händer, och ordna gudstjänster på egen hand. Kanske lika så bra, om ni frågar mig.

Thomas Rosenberg
Så här såg det ut när Degerby kyrka återfick sitt gyllene kors.

Degerby. Idag fick Degerby kyrka ett förgyllt klot och kors i sin spira. Nu ser kyrkan igen ut som den gjorde före Porkalaparentesen. 18.10.2018 kl. 13:36
Här svingar Ingeborg och Per-Olof Korander sina verktyg vid Sjundeå kyrka.

arv. Syskonen Ingeborg och Per-Olof Korander gräver gravar, tröstar församlingsbor och fixar lite av varje vid kyrkorna i Degerby och Sjundeå, precis som deras förfäder gjort. 18.10.2018 kl. 09:21

pedersöre. Tiden är nu mogen för en sammanslagning av församlingarna i Pedersöre. Initiativ är att vänta inom kort. 12.10.2018 kl. 17:00
Tuva Korsström är glad över att hennes mammas författarskap idag upplever en ny renässans.

Biografi. När Tuva Korsström var barn blev hennes mamma kristen mystiker och hemmet ett fängelse. På ena sidan fanns Gud, på den andra vansinnet. 4.10.2018 kl. 15:28
Kira Ertman leder stiftets största församling.

esbo. Församlingsrådet valde ny kyrkoherde efter omröstning. 2.10.2018 kl. 19:48

nykarleby. Mia Anderssén-Löf är Nykarlebys nya kyrkoherde. Hon fick 965 röster medan motkandidaten Ulf Sundstén fick 239 röster i valet. Sammanlagt gavs 1 212 röster valet idag. Åtta röster var förkastade. Röstningsprocenten blev 25,5. 30.9.2018 kl. 21:58
Kardinal Anders Arborelius tror att medierna kan vara Guds röst när det gäller att reda ut övergreppsskandalerna.

katolska kyrkan. För att reda ut kaoset efter övergreppsskandalerna måste katolska kyrkan samlas bakom påven, tror kardinal Anders Arborelius. 9.10.2018 kl. 09:39

kyrkbrand. Polisen i Joensuu meddelade på tisdagsmorgonen att man gripit fyra personer med anledning av kyrkbranden i Kiihtelysvaara på söndagsmorgonen. 25.9.2018 kl. 10:25

församlingsvalet. Varken den svenska eller den den finska församlingen i Kristinestad har fått ett tillräckligt antal kandidater till församlingsvalet i november. Den svenska församlingen har endast sex kandidater till sina femton platser i gemensamma kyrkofullmäktige. Den finska församlingen har i sin tur för få kandidater till sitt församlingsråd. 20.9.2018 kl. 13:00

biskopsval . När biskop Björn Vikström nu lämnat in sin formella avskedsansökan blir det bråttom för dem som vill bli biskop i Borgå stift att visa sina kort. Väljarna är få och de binds snabbt upp bakom kandidaterna. 18.9.2018 kl. 14:46

församlingsval. Sammanlagt 16 200 kandidater har ställt upp i församlingsvalet i november. 4.10.2018 kl. 08:00

församlingsval. Det blir sämjoval också i Tammerfors svenska församling i höst. 3.10.2018 kl. 09:00

försoning. Ärkebiskop Tapio Luoma och biskopen i Helsingfors Teemu Laajasalo deltar torsdagen den 4.10 i ett försoningsmöte mellan pingstvänner och lutheraner i Helsingfors. 2.10.2018 kl. 11:10