Nu vänds alla ögon mot Esbo

06.03.2018
LEDARE. Ärkebiskopsvalet är över. På upploppet blev det en match som till och med kan sägas ha haft en touch av tråkighet.

Visst fanns det betoningsskillnader mellan Tapio Luoma och Björn Vikström. Men hisnande var de ändå inte – och därför fanns det en underliggande beställning på en polarisering av något slag. Den här gången blev det äktenskapsfrågan och en ganska fyrkantig uppdelning av de bägge i klassikerna ”liberal” och ”konservativ”. Den är det klokt att inte dra för stora växlar på nu när det är dags att jobba vidare.

Den främsta skillnaden mellan biskop Tapio Luoma och biskop Björn Vikström låg ändå i var de har sett sin största oro för kyrkans del. Luoma vänder blicken inåt mot en folkkyrka vars aktiva kärna slits av interna spänningar och riskerar att falla i bitar. Han är beredd att förändra, när alla är med på kärran. Men han driver inte aktivt. Vikström vänder blicken utåt mot samhället och alla folkkyrkomedlemmar som tycker att kyrkan har en allt svagare koppling till den verklighet de själva lever i. Han har med sina uttalanden och sitt författarskap signalerat sin omsorg om att kyrkan behöver gå sin egen process för att fortsättningsvis vara relevant för folket.

Eftersom de bägge finns kvar i biskopsskaran, åtminstone för ett tag framöver, kan deras rollfördelning och den profilering de befäst under kampanjtiden rentav bli en styrka det kommande året. Bägge hållningarna behövs för helheten, både skynda-långsamt-attityden och progressiviteten. Och bägge bekymren för kyrkan är realiteter.

En besvikelse som däremot svider särskilt illa när kyrkan firar trettio år av kvinnor och män i prästämbetet är att biskopsskaran än en gång består enbart av män. Biskopsämbetet är en stark symbol. Och det skräller illa att det inte ryms in en enda kvinna i skaran. Blickarna riktas därför nu oundvikligen mot Esbo stift, där det snart drar ihop sig till ett nytt biskopsval.

Trycket på att det den här gången borde bli en kvinna är massivt. Samtidigt finns det goda förutsättningar för att hitta både kvalificerade och duktiga kvinnor som kan ställa upp. Traditionellt förväntas en biskop vara teologie doktor med en gedigen erfarenhet av arbete i kyrkan på olika nivåer. Borgå stift har flera kvinnor som kan möta de kraven inom några år, men också de själva vill ge sig lite mera tid. Därför är chansen större att glastaket krossas på nytt i något av de finska stiften, särskilt i Esbo.

Tapio Luoma har en mångfasetterad erfarenhet av vår brokiga kyrka, och en genuin respekt för alla olikheter. Ett litet glädjeämne är till exempel att han är väl förtrogen med oss finlandssvenskar och själv talar en utmärkt svenska. Välkommen och lycka till i utmaningarna, ärkebiskop electus!

May Wikström

församlingsvalet. Varken den svenska eller den den finska församlingen i Kristinestad har fått ett tillräckligt antal kandidater till församlingsvalet i november. Den svenska församlingen har endast sex kandidater till sina femton platser i gemensamma kyrkofullmäktige. Den finska församlingen har i sin tur för få kandidater till sitt församlingsråd. 20.9.2018 kl. 13:00

biskopsval . När biskop Björn Vikström nu lämnat in sin formella avskedsansökan blir det bråttom för dem som vill bli biskop i Borgå stift att visa sina kort. Väljarna är få och de binds snabbt upp bakom kandidaterna. 18.9.2018 kl. 14:46
Björn Vikström har verkat som biskop i Borgå stift sedan september 2009.

biskopsval . Vid dagens möte beviljade domkapitlet vid Borgå stift biskop Björn Vikström avsked. Samtidigt fastställde man tidtabellen för valet av ny biskop, den 19 mars 2019 blir det biskopsval i Borgå stift. 18.9.2018 kl. 14:19
Zacharias Topelius avporträtterades av F. Kaschenreuter år 1845, då han var 27 år.

dagbok. I dagböckerna möter vi en ung, social, spontan yngling, en man som senare blev den farbror vi kallar Topelius. 17.9.2018 kl. 11:17
Tomas Karf och Jan-Gustav Björk gör podcasten Tror gör man i kyrkan? Det går också att följa podden på Facebook och Instagram.

podd. Mer vardagstro än teologiska frågor när ungdomsarbetsledare och präst gör podcast. 14.9.2018 kl. 13:23

sexualitet. Predikanten levde ett dubbelliv. I över 20 år försökte han förtränga sina känslor och bad till Gud om helande. Idag vill Anthony Venn-Brown berätta öppet om vad självhatet gjorde med honom. Hans berättelse har även hjälpt andra. 13.9.2018 kl. 14:48
Påve Francikus senaste drag är att sammankalla biskopar till möte kring övergreppsskandalerna.

Analys. Katolska kyrkan är i så djup kris att många undrar om den ska överleva. Nu blir kraven på att påven ska avgå allt mer högljudda. 13.9.2018 kl. 10:30

Helsingfors . Ett drömjobb att få vara med om att utveckla kyrkan i Helsingfors. Stefan Forsén är motiverad att jobba för fungerande samarbete mellan församlingar och samfällighet. 7.9.2018 kl. 14:59

bokhandel. Allkristen bokhandel i Jakobstad stänger av ekonomiska orsaker i mars nästa år. Bokhandeln i Karleby fortsätter men på mindre yta. 3.9.2018 kl. 11:40
Carolina Djupsjöbacka, Kristian Sjöbacka och Niklas Lindvik monterar soffor som skolans elevförbund sponsorerat.

folkhögskola. Det finns en framtidstro på Efo i Vasa när den ny- och ombyggda skolan tagits i bruk. Men eleverna på de allmänna linjerna lyser ännu med sin frånvaro. 31.8.2018 kl. 08:27

Åland. På lördag sänds Helgmålsringning i SVT från Sankt Mikaels kyrka i Finström. 20.9.2018 kl. 10:00

Borgå stift. Tre diakoner vigdes till tjänst i Borgå domkyrka förra söndagen. 13.9.2018 kl. 09:00

Offer. USKOT-RESA-forumet inleder tillsammans med Brottsofferjouren en insamling av uppgifter om hatbrott i Finland. 12.9.2018 kl. 14:00