Modet att våga – som att delta i The Voice – har kommit senare i hans liv.
Modet att våga – som att delta i The Voice – har kommit senare i hans liv.

Christer ”Chrisu” Romberg: "Talangen kan vara både en välsignelse och en förbannelse"

ETT GOTT RÅD.

Christer ”Chrisu” Romberg önskar att hans femtonåriga jag hade fattat att man kommer bara en bit på vägen med talang. Han är aktuell i sångtävlingen The Voice of Finland på teve, men han är också ungdomsarbetsledare i Sibbo svenska församling. I sitt jobb umgås han mycket med konfirmander, alltså 15-åringar.

7.2.2024 kl. 10:00

Hurudan var Chrisu Romberg, 15 år?

– Han var ganska osäker, som man är i den åldern. Det var svårt att komma från en liten byskola till Karis högstadium, med 350 elever.

I det kaoset försökte han hitta sig själv, medan det samtidigt hände mycket i hans egen utveckling.

– Det var en jättejobbig tid. Det var tufft.


Var du mer tyst och försiktig, eller hörde du till poppisgänget?

– Jag var inte i poppisgänget, jag ville inte vara där. Jag umgicks med dem som var lite utanför och trivdes ganska bra där. Samtidigt var jag social. Men om man ville ta sig upp i den sociala hierarkin i skolan krävdes vissa saker, och jag ville inte ha något med det att göra.


Christer Romberg vid konfirmationen. Foto: Hanna Torvalds
När du tänker på den femtonåring du var, vilka råd skulle du ge honom med allt det som du vet om livet i dag?

– Jag skulle säga: ”Bli bra på någonting. Jobba på att bli bra.” Det kräver disciplin, att lära sig av andra och att hitta bra rutiner.

Som yngst av sex barn var det kanske inte något han tog med sig hemifrån.

– Det hör till det jag fått jobba mest med: att få disciplin och rutiner.

Skolan är till för att du ska lära dig, men idag tänker Chrisu Romberg att skolan också handlar om så mycket annat. Den handlar om att lära sig det sociala spelet, men också om att lära sig att lära sig.

– Där kommer disciplinen och rutinerna in. För mig var skolan ganska lätt, och jag lärde mig inte att jobba. Men att bli bra på något kräver arbete.

Han har fått en viss talang med generna.

– Jag har fått den som en gåva given till mig. Men det räcker inte. Talangen betyder inte så mycket om du inte arbetar.

Det finns ett uttryck för det på engelska: Hard work beats talent when talent doesn’t work hard. (Ungefär: Hårt arbete vinner över talang när talangen inte jobbar hårt.)

– Det är så sant. Talangen kan vara både en välsignelse och en förbannelse.


Har du fler råd att ge ditt femtonåriga jag?

– Jag tänker på grundläggande ekonomiska grejer. I det kristna sammanhang jag växte upp i var pengar en lite problematisk sak. Jag tog med mig att pengar är roten till allt ont, medan sanningen kanske är att kärleken till pengar är roten till allt ont.

Han skulle ha velat att femtonåringen lärt sig goda rutiner också när det kommer till penninganvändning.

– För pengar är inte allt, men allt kostar pengar. Man behöver inte ha dåligt samvete för att man sparar. Jesus säger ”sälj allt du äger och följ mig” och att leva i det spänningsfältet har inte alltid varit lätt för mig.

Också modet att våga – som att delta i The Voice – har kommit senare i hans liv.

– Jag har lärt mig att om du vill att något ska hända måste du jobba häcken av dig. Det räcker inte att du är bra på att sjunga.


Hade femtonåringen något dåligt personlighetsdrag?

– Han var en dålig förlorare, och det är jag fortfarande. Men jag har lärt mig att vara ganska ödmjuk när jag vinner. Jag har också fattat att det är när du förlorar som du lär dig något.

Text: Sofia Torvalds


KYRKOMÖTET. Klockan går och kyrkan ställs inför allt större utmaningar. Men kyrko­mötet är en trög koloss som inte producerar beslut. Under senaste mandatperiod tog tre av dess utskott saker och ting i egna händer. 5.2.2024 kl. 10:00
Katarina Gäddnäs, Sören Lillkung, Silja Sahlgren-Fodstad och Jani Edström diskuterade vilka krockar som uppstår när kyrkan möter konsten. Undergräver det trovärdigheten som konstnär eller kritiker att vara troende?

Konst. – Mycket hellre analyserar jag en film som handlar om tvivel jämfört med en färdigtuggad berättelse om tro, säger filmkritikern Silja Sahlgren-Fodstad. 5.2.2024 kl. 15:15
Rapporten tog inte upp förslaget att grunda en egen kyrka.

laestadianer. Över 3 000 finlandssvenska laestadianer är involverade i diskussioner om att rörelsen ska ta steg ur den evangelisk-lutherska kyrkan. I allt större utsträckning kommer man att hålla nattvard och konfirmation i sina egna bönehus. Alternativet att grunda en egen kyrka är ändå inte aktuellt. 30.1.2024 kl. 14:04
Jennifer Enqvist är glad över att en del församlingar börjat satsa på unga vuxna, men vill gärna se mer av samma vara.

ungdomens kyrkodagar. Jennifer Enqvist är en av de delegater som är på väg till UK i år. Hon vill se församlingarna bli bättre på att inkludera barnen, kyrkans framtid. 29.1.2024 kl. 12:22
Forskning visar att det budskap som barn får med sig, utöver bibelkunskapen, är: ”Var snäll.” – Det är inte vad kristen tro går ut på, menar Joseph Sverker.

Teologi. Tron måste ges vidare med en öppen hand, inte en knuten näve. – Barn kan också tänka teologiskt, säger den svenske teologen Joseph Sverker. 26.1.2024 kl. 09:00
I hälften av sitt 30-åriga liv har Kevin Holmström stått på scen.

LIVSÅSKÅDNING. Kevin Holmström är en sökare som tror att det mesta är vårt eget fel och vår egen förtjänst, men som ibland vill hålla någon i handen. 24.1.2024 kl. 16:42
Himlaliv är ett program som utvecklats genom åren, men hittade sin nuvarande form för över tio år sedan.

Himlaliv. Kyrkpressen har fått information om att tv-programmet Himlaliv ska läggas ner. Annika Löfgren vid Svenska Yle säger att beslutet inte är fattat. 24.1.2024 kl. 09:58
Helene Liljeström var kyrkoherde i Sibbo svenska församling i nästan tjugo år.

medalj. Det var en överrumplad och glad Helene Liljeström som fick veta att Kyrkostyrelsens plenum beviljat henne Pro ecclesia-medaljen vid sitt möte idag. 23.1.2024 kl. 13:46
Petruskyrkan är samlingsplatsen för Petrus församling.

PETRUS FÖRSAMLING. Kyrkpressen ställde några frågor till Pia Kummel-Myrskog och Ronny Thylin som har anmält intresse för jobbet som kyrkoherde i Petrus församling i Helsingfors. 23.1.2024 kl. 07:06
Biskop Teemu Laajasalo intervjuade presidentkandidaterna.

PRESIDENTVAL. Helsingforsbiskopen Teemu Laajasalo intervjuade alla nio presidentkandidater på scen i sin domkyrka. ”De uttryckte alla hopp”, säger han nu efteråt. 22.1.2024 kl. 10:00
Överraskande många av presidentkandidaterna vill hålla kvar traditionen.

PRESIDENTVAL. Under presidentkandidaternas valrörelse har en symbolfråga varit: Ska presidenten i nyårstalet önskaGuds välsignelse? Så här har de svarat i valkompasser och medier. 22.1.2024 kl. 16:13
Biskop Bo-Göran Åstrand överräcker den finska delegationens gåva till påven Franciskus.

PÅVEN FRANCISKUS. Idag på S:t Henriks minnesdag träffade biskop Bo-Göran Åstrand påven Franciskus vid en privat mottagning i Vatikanen. I delegationen som träffade påven ingick också biskop Raimo Goyarrola från katolska kyrkan och metropolit Arseni från ortodoxa kyrkan. 19.1.2024 kl. 15:34
Kristna i norra och centrala Nigeria lever under extrem  förföljelse.

FÖRFÖLJELSE. Fyra av fem fall där kristna dödats för sin tros skull under fjolåret har skett i Nigeria. Sahelområdet söder om Sahara hör till de områden i världen där det är svårast att leva som kristen. 17.1.2024 kl. 09:39
Johan Kanckos hälsades välkommen till församlingen med en applåd.

kyrkoherdeinstallation. På söndag var det fest i Solf då församlingens nya herde Johan Kanckos installerades i tjänst. Det blev en späckad dag som utöver högmässa också bjöd på många goda tal och inte minst en välsmakande laxsoppa. 14.1.2024 kl. 14:54

NYTT ÅR. Glöm nyårslöftena. Kör i stället med nyårsönskningar och pyttesmå nyårsplaner. Vad skulle du behöva för att älska dig själv, dina medmänniskor och Gud lite mer under det år som kommer? 12.1.2024 kl. 10:35

Mia Anderssén-Löf omvald; Torsten Sandell ny i kyrkomötet

KYRKOMÖTET. Mia Anderssén-Löf och Torsten Sandell blir prästombud i det nya kyrkomötet. De försvunna präströsterna från Åland dök upp under veckoslutet efter att ha varit borta i posten. 19.2.2024 kl. 11:56
Sven Grankulla är ordförande
för den arbetsgrupp som utrett framtidsalternativen
för de laestadianska bönehusföreningarna inom LFF.

Nattvard. Den möjlighet kyrkolagen ger att fira nattvard utanför kyrkorummet kan minskalaestadianernas behov att bilda egna församlingar. 16.2.2024 kl. 12:41
Tre av fyra lekmannaombud är nya: Martina Harms-Aalto, Anita Ismark och Olof Widén

KYRKOMÖTET. Tre av fyra lekmannaombud från Borgå stift är nya i kyrkomötet. Präströster efter tisdagens kyrkomötesval är borta – i posten – och valnämnden fick avbryta rösträkningen. 14.2.2024 kl. 18:44

KYRKOMÖTET. Expresspost från Åland var inte tillräckligt för att trygga valprocessen. De 22 röster som är borta avgör vem som blir prästombud i kyrkomötet. 15.2.2024 kl. 12:41

KYRKOMÖTET. Kvasten gick i kyrkomötet. Många av de sittande ombuden blev inte omvalda. Närmare två tredjedelar av plenisalen är nytt folk. Fortfarande finns inte kvalificerad majoritet i frågan om samkönade äktenskap 15.2.2024 kl. 12:14