Modet att våga – som att delta i The Voice – har kommit senare i hans liv.
Modet att våga – som att delta i The Voice – har kommit senare i hans liv.

Christer ”Chrisu” Romberg: "Talangen kan vara både en välsignelse och en förbannelse"

ETT GOTT RÅD.

Christer ”Chrisu” Romberg önskar att hans femtonåriga jag hade fattat att man kommer bara en bit på vägen med talang. Han är aktuell i sångtävlingen The Voice of Finland på teve, men han är också ungdomsarbetsledare i Sibbo svenska församling. I sitt jobb umgås han mycket med konfirmander, alltså 15-åringar.

7.2.2024 kl. 10:00

Hurudan var Chrisu Romberg, 15 år?

– Han var ganska osäker, som man är i den åldern. Det var svårt att komma från en liten byskola till Karis högstadium, med 350 elever.

I det kaoset försökte han hitta sig själv, medan det samtidigt hände mycket i hans egen utveckling.

– Det var en jättejobbig tid. Det var tufft.


Var du mer tyst och försiktig, eller hörde du till poppisgänget?

– Jag var inte i poppisgänget, jag ville inte vara där. Jag umgicks med dem som var lite utanför och trivdes ganska bra där. Samtidigt var jag social. Men om man ville ta sig upp i den sociala hierarkin i skolan krävdes vissa saker, och jag ville inte ha något med det att göra.


Christer Romberg vid konfirmationen. Foto: Hanna Torvalds
När du tänker på den femtonåring du var, vilka råd skulle du ge honom med allt det som du vet om livet i dag?

– Jag skulle säga: ”Bli bra på någonting. Jobba på att bli bra.” Det kräver disciplin, att lära sig av andra och att hitta bra rutiner.

Som yngst av sex barn var det kanske inte något han tog med sig hemifrån.

– Det hör till det jag fått jobba mest med: att få disciplin och rutiner.

Skolan är till för att du ska lära dig, men idag tänker Chrisu Romberg att skolan också handlar om så mycket annat. Den handlar om att lära sig det sociala spelet, men också om att lära sig att lära sig.

– Där kommer disciplinen och rutinerna in. För mig var skolan ganska lätt, och jag lärde mig inte att jobba. Men att bli bra på något kräver arbete.

Han har fått en viss talang med generna.

– Jag har fått den som en gåva given till mig. Men det räcker inte. Talangen betyder inte så mycket om du inte arbetar.

Det finns ett uttryck för det på engelska: Hard work beats talent when talent doesn’t work hard. (Ungefär: Hårt arbete vinner över talang när talangen inte jobbar hårt.)

– Det är så sant. Talangen kan vara både en välsignelse och en förbannelse.


Har du fler råd att ge ditt femtonåriga jag?

– Jag tänker på grundläggande ekonomiska grejer. I det kristna sammanhang jag växte upp i var pengar en lite problematisk sak. Jag tog med mig att pengar är roten till allt ont, medan sanningen kanske är att kärleken till pengar är roten till allt ont.

Han skulle ha velat att femtonåringen lärt sig goda rutiner också när det kommer till penninganvändning.

– För pengar är inte allt, men allt kostar pengar. Man behöver inte ha dåligt samvete för att man sparar. Jesus säger ”sälj allt du äger och följ mig” och att leva i det spänningsfältet har inte alltid varit lätt för mig.

Också modet att våga – som att delta i The Voice – har kommit senare i hans liv.

– Jag har lärt mig att om du vill att något ska hända måste du jobba häcken av dig. Det räcker inte att du är bra på att sjunga.


Hade femtonåringen något dåligt personlighetsdrag?

– Han var en dålig förlorare, och det är jag fortfarande. Men jag har lärt mig att vara ganska ödmjuk när jag vinner. Jag har också fattat att det är när du förlorar som du lär dig något.

Text: Sofia Torvalds


Hans Snellman hör till tyngre namn inom fridsföreningarna som tar avstånd från LFF-separatism.

laestadianer. Rapporten som skissar på att de laestadianska fridsföreningarna skulle ta ett större avstånd till folkkyrkan får intern kritik inom rörelsen. Kyrko- och SFP-politikern Hans Snellman tar till pennan i Kyrkpressen 1.3.2024 kl. 13:37

debatt. Läs insändaren i sin helhet här. 1.3.2024 kl. 14:06

ENKÄT. Vi på Kyrkpressen är intresserade av hur finlandssvenskar firar påsk – med liten tonvikt på den kristna delen av traditionen. Det tar 7–8 minuter att besvara frågorna. Svara gärna! 1.3.2024 kl. 11:09
Ett stenkast från tågstationen i Åbo driver ett gäng birgittinsystrar ett gästhem.

klosterliv. Om man älskar något måste man offra något. Så är det för alla, oberoende av om det är sin frihet, sin familj eller sin Gud man älskar. Det här säger birgittinnunnan och abbedissan syster Dia i Åbo. 20.2.2024 kl. 16:43
”Om palestinierna kan hata oss så, är det deras sak att bygga upp förtroendet på nytt”.

ISRAEL-PALESTINA. Noga Ronen från Israel ville i åratal lyssna till palestinierna och vara pacifist. Men fyra månader efter 7 oktober-massakern vet hon inte om hon vill det längre. 19.2.2024 kl. 13:29
Mohammed Nasser i Borgå ska aldrig ge upp sitt blåa palestinska flyktingspass.

ISRAEL-PALESTINA. Mohammed från Nasaret går här fram. Själv är han inte född i Jesus barndoms stad, utan i en före detta fransk armébarack i Syrien. Sedan över 30 år bor han i Borgå. Men sitt blåa palestinska flyktingpass ska han aldrig ge upp. 19.2.2024 kl. 13:55
Att vara ung har varit en del av Eva Kelas identitet.

UTSEENDE. Eva Kela blev förskräckt när hon plötsligt såg sig bli en ”medelålders tant” och gjorde ett tv-program om det som hon aldrig trodde skulle drabba henne själv. 19.2.2024 kl. 16:41
Lars Lundsten är docent och förtroendevald i Johannes församling.

Kolumn. Då jag skriver dessa ord är det några dagar kvar tills valet till kyrkomöte. Då du läser dessa ord är valet över och vi har fått en ny samling människor som får fatta beslut om kyrkans framtid. 19.2.2024 kl. 08:00
Mia Anderssén-Löf omvald; Torsten Sandell ny i kyrkomötet

KYRKOMÖTET. Mia Anderssén-Löf och Torsten Sandell blir prästombud i det nya kyrkomötet. De försvunna präströsterna från Åland dök upp under veckoslutet efter att ha varit borta i posten. 19.2.2024 kl. 11:56
Sven Grankulla är ordförande
för den arbetsgrupp som utrett framtidsalternativen
för de laestadianska bönehusföreningarna inom LFF.

Nattvard. Den möjlighet kyrkolagen ger att fira nattvard utanför kyrkorummet kan minskalaestadianernas behov att bilda egna församlingar. 16.2.2024 kl. 12:41
Tre av fyra lekmannaombud är nya: Martina Harms-Aalto, Anita Ismark och Olof Widén

KYRKOMÖTET. Tre av fyra lekmannaombud från Borgå stift är nya i kyrkomötet. Präströster efter tisdagens kyrkomötesval är borta – i posten – och valnämnden fick avbryta rösträkningen. 14.2.2024 kl. 18:44

KYRKOMÖTET. Expresspost från Åland var inte tillräckligt för att trygga valprocessen. De 22 röster som är borta avgör vem som blir prästombud i kyrkomötet. 15.2.2024 kl. 12:41

KYRKOMÖTET. Kvasten gick i kyrkomötet. Många av de sittande ombuden blev inte omvalda. Närmare två tredjedelar av plenisalen är nytt folk. Fortfarande finns inte kvalificerad majoritet i frågan om samkönade äktenskap 15.2.2024 kl. 12:14
Man kan skriva ut och sätta upp kalendern på väggen eller på kylskåpet, tipsar Emelie Wikblad.

fastan. Före påsken kommer en fyrtio dagar lång fasta. Den här tiden är en möjlighet att lämna bort och skala av för att hitta fokus inför påsken. 13.2.2024 kl. 14:19
Församlingen och körerna bidrar till att Alex Pollock trivs i Jakobstad.

PERSONEN. Han har varit lärare i engelska i fyra olika länder och lärt sig språket i tre av dem. Alasdair Pollock kom till Jakobstad för snart trettio år sedan. Språket, musiken, årstiderna, havet, skogen och människorna fick honom att stanna. – Jag har fått mycket mer än jag gett, säger han. 9.2.2024 kl. 09:58

Hans Snellman hör till tyngre namn inom fridsföreningarna som tar avstånd från LFF-separatism.

laestadianer. Rapporten som skissar på att de laestadianska fridsföreningarna skulle ta ett större avstånd till folkkyrkan får intern kritik inom rörelsen. Kyrko- och SFP-politikern Hans Snellman tar till pennan i Kyrkpressen 1.3.2024 kl. 13:37

debatt. Läs insändaren i sin helhet här. 1.3.2024 kl. 14:06

ENKÄT. Vi på Kyrkpressen är intresserade av hur finlandssvenskar firar påsk – med liten tonvikt på den kristna delen av traditionen. Det tar 7–8 minuter att besvara frågorna. Svara gärna! 1.3.2024 kl. 11:09
Ett stenkast från tågstationen i Åbo driver ett gäng birgittinsystrar ett gästhem.

klosterliv. Om man älskar något måste man offra något. Så är det för alla, oberoende av om det är sin frihet, sin familj eller sin Gud man älskar. Det här säger birgittinnunnan och abbedissan syster Dia i Åbo. 20.2.2024 kl. 16:43
”Om palestinierna kan hata oss så, är det deras sak att bygga upp förtroendet på nytt”.

ISRAEL-PALESTINA. Noga Ronen från Israel ville i åratal lyssna till palestinierna och vara pacifist. Men fyra månader efter 7 oktober-massakern vet hon inte om hon vill det längre. 19.2.2024 kl. 13:29