Forskning visar att det budskap som barn får med sig, utöver bibelkunskapen, är: ”Var snäll.” – Det är inte vad kristen tro går ut på, menar Joseph Sverker.
Forskning visar att det budskap som barn får med sig, utöver bibelkunskapen, är: ”Var snäll.” – Det är inte vad kristen tro går ut på, menar Joseph Sverker.

"Vi blev inte speciellt uppmuntrade till att tänka själva, fråga och utforska"

Teologi.

Tron måste ges vidare med en öppen hand, inte en knuten näve. – Barn kan också tänka teologiskt, säger den svenske teologen Joseph Sverker.

26.1.2024 kl. 09:00

Låt oss vara ärliga: Många unga vuxna har övergett den kristna tron, och Joseph Sverkers generation utgör inget undantag.

– En av anledningarna är att unga min generation inte tyckte att svaren som kyrkan gav när de växte upp höll när de blev äldre. Vi blev inte speciellt uppmuntrade till att tänka själva, fråga och utforska.

Joseph Sverker är teologie doktor och undervisar i systematisk teologi och kyrkohistoria vid Enskilda Högskolan Stockholm. Han har skrivit boken Undrar om Gud, där han tar sig an frågor för nyfikna i alla åldrar, men lite extra för dem som är mellan 10–15 år.I förordet skriver du att boken är mer en tänkarbok än en svarsbok. Vad menar du med det?

– Barn kan också tänka teologiskt och det är det jag vill uppmuntra med min bok. Jag hoppas att de vill tänka vidare och formulera sin förståelse av kristen tro på sitt sätt. Jag tror att Bibeln är Guds ord och att det är genom Bibeln som vi lär känna Gud. Men det finns massor av sätt att förstå och tolka vad det innebär.

– Jag skulle gärna se fler böcker om kristen tro till barn eftersom jag tror att kristen tro kan ta många uttryck. Jag ger vissa alternativ, men jag skriver främst vad jag har kommit fram till och om min tolkning av vad kyrkans tro och teologi är. Det finns mer och framförallt så finns det mycket mer tänkande och teologi att hämta hos barnen.


Barn känner sig manipulerade

Han tror att tron måste ges vidare med en öppen hand, inte en knuten näve.

– I de fall då föräldrarna har en agenda med samtalen ökar risken för att barn känner sig manipulerade – då är det färre som tar över sina föräldrars tro. De amerikanska sociologerna Christian Smith och Amy Adamczyk visar att om barn själva får initiera samtal om tro, och om de får leda samtalen i högre grad, är det större sannolikhet att de tar över sina föräldrars tro.

Det finns väldigt mycket kristet material för barn, inte minst för söndagsskolor och konfirmation.

– Materialet som finns för yngre barn och söndagsskola handlar uteslutande om att lära sig Bibeln och bibelberättelser. Det finns vissa teologiska delar i det – men de är outvecklade och framförallt använder man i princip exakt samma språk, exempel och formuleringar som till vuxna – eller kanske lite förenklat till barnens nivå.

Rent teologiskt är inte materialet speciellt pedagogiskt. Forskning visar att det budskap som barn får med sig, utöver bibelkunskapen, är: ”Var snäll.”

– Det är inte vad kristen tro går ut på, menar jag. Det kan också vara ett direkt felaktigt budskap om ett barn till exempel är utsatt eller mobbat.


Kan du berätta lite om upprinnelsen till boken?

– Jag följde med som hjälpledare på ett kristet barnläger, där min dotter deltog. Jag hade inte speciellt mycket vana med arbete med barn – jag är inte en sån person som är stojig eller som barn bara tyr sig till automatiskt.

Den sista dagen uppmuntrades barnen att komma med sina frågor till ett upplägg som hette ”våga fråga” .

– Det hade jag aldrig varit med om tidigare. Om barn har frågor om tro och Gud, då kan kanske jag som teolog hjälpa på något sätt?

Följande år hade han frågat ledningen om de kunde ha en frågehörna dit barn kunde komma och ställa sina frågor.

– Jag hade även skapat en ”Teo-låda” där de kunde lämna en lapp med sin fråga om de inte vågade prata med mig. Det kom in närmare 130 frågor vid det lägret. Jag hade redan funderat på att skriva en bok utifrån deras frågor om det visade sitt att det fanns något intresse, och det gjorde det ju.

– Sen tog det tid att skriva boken och jag är otroligt tacksam till Equmeniakyrkan som gav mig en donation så att jag kunde skriva på halvtid under en höst.


Svårt att hitta nya bilder

Han säger att det var otroligt svårt att skriva om korset, försoningen, treenigheten och Jesus på ett sätt som skulle tilltala barn.

– Jag ville verkligen hitta nya bilder och exempel för nästan allt så att barnen inte skulle tvingas gå in i vuxenvärlden så fort de hade frågor om tro.

Han har fått väldigt uppmuntrande respons från vuxna som har läst boken.

– De vuxna som har läst boken säger att de har lärt sig väldigt mycket om kristen teologi som de aldrig har tänkt på tidigare. Jag tror att det beror på att barnens frågor är så bra på att sätta fingret på det allra viktigaste.

Joseph Sverker har fått mycket uppmuntran från dem som jobbar med barn i kyrkan.

– Vissa samfund, eller delar av dem, har delat ut boken till alla sina ungdomsledare i församlingarna. Ganska många har hört av sig och undrat hur de kan använda den i konfirmationsundervisningen. Det var inte mitt syfte, men det är väldigt roligt att de ser en användning för den även där.


Hur ska vi kristna skydda barn från osund teologi?

– Dels så tänker jag att det är den heliga Anden som skyddar och bevarar oss från osund teologi. Goda kyrkliga gemenskaper är också viktiga.

– Men som vuxen och förälder tror jag det allra viktigaste är att ta sitt barns frågor på allvar, försöka att ha tid och energi och vara där för dem. Vi vuxna ska inte vara rädda när barnet ställer utmanande frågor.

Den fråga som gick djupast i Joseph Sverkers hjärta var: ”Hur ska man leva i en kristen familj om man är osäker på sin tro, och hur vet man att man är älskad av Gud?”

– Den säger så oerhört mycket om barn och hur otroligt mycket de vill bli älskade och accepterade av sina föräldrar. Därför är det så viktigt att barn känner förtroende att komma med sina tvivel till oss föräldrar.

Christa Mickelsson


Rebecka Stråhlman, en av arrangörerna för Ungdomens Kyrkodagar, ger delegaterna en eloge. De är förebilder i att motverka polarisering.

ungdomens kyrkodagar. UK uppmanar kyrkomötet att ta ställning i frågan om samkönade äktenskap. Om det var upp till kyrkans unga skulle frågan redan vara avgjord. 5.2.2024 kl. 15:43

KYRKOMÖTET. Klockan går och kyrkan ställs inför allt större utmaningar. Men kyrko­mötet är en trög koloss som inte producerar beslut. Under senaste mandatperiod tog tre av dess utskott saker och ting i egna händer. 5.2.2024 kl. 10:00
Katarina Gäddnäs, Sören Lillkung, Silja Sahlgren-Fodstad och Jani Edström diskuterade vilka krockar som uppstår när kyrkan möter konsten. Undergräver det trovärdigheten som konstnär eller kritiker att vara troende?

Konst. – Mycket hellre analyserar jag en film som handlar om tvivel jämfört med en färdigtuggad berättelse om tro, säger filmkritikern Silja Sahlgren-Fodstad. 5.2.2024 kl. 15:15
Rapporten tog inte upp förslaget att grunda en egen kyrka.

laestadianer. Över 3 000 finlandssvenska laestadianer är involverade i diskussioner om att rörelsen ska ta steg ur den evangelisk-lutherska kyrkan. I allt större utsträckning kommer man att hålla nattvard och konfirmation i sina egna bönehus. Alternativet att grunda en egen kyrka är ändå inte aktuellt. 30.1.2024 kl. 14:04
Jennifer Enqvist är glad över att en del församlingar börjat satsa på unga vuxna, men vill gärna se mer av samma vara.

ungdomens kyrkodagar. Jennifer Enqvist är en av de delegater som är på väg till UK i år. Hon vill se församlingarna bli bättre på att inkludera barnen, kyrkans framtid. 29.1.2024 kl. 12:22
I hälften av sitt 30-åriga liv har Kevin Holmström stått på scen.

LIVSÅSKÅDNING. Kevin Holmström är en sökare som tror att det mesta är vårt eget fel och vår egen förtjänst, men som ibland vill hålla någon i handen. 24.1.2024 kl. 16:42
Himlaliv är ett program som utvecklats genom åren, men hittade sin nuvarande form för över tio år sedan.

Himlaliv. Kyrkpressen har fått information om att tv-programmet Himlaliv ska läggas ner. Annika Löfgren vid Svenska Yle säger att beslutet inte är fattat. 24.1.2024 kl. 09:58
Helene Liljeström var kyrkoherde i Sibbo svenska församling i nästan tjugo år.

medalj. Det var en överrumplad och glad Helene Liljeström som fick veta att Kyrkostyrelsens plenum beviljat henne Pro ecclesia-medaljen vid sitt möte idag. 23.1.2024 kl. 13:46
Petruskyrkan är samlingsplatsen för Petrus församling.

PETRUS FÖRSAMLING. Kyrkpressen ställde några frågor till Pia Kummel-Myrskog och Ronny Thylin som har anmält intresse för jobbet som kyrkoherde i Petrus församling i Helsingfors. 23.1.2024 kl. 07:06
Biskop Teemu Laajasalo intervjuade presidentkandidaterna.

PRESIDENTVAL. Helsingforsbiskopen Teemu Laajasalo intervjuade alla nio presidentkandidater på scen i sin domkyrka. ”De uttryckte alla hopp”, säger han nu efteråt. 22.1.2024 kl. 10:00
Överraskande många av presidentkandidaterna vill hålla kvar traditionen.

PRESIDENTVAL. Under presidentkandidaternas valrörelse har en symbolfråga varit: Ska presidenten i nyårstalet önskaGuds välsignelse? Så här har de svarat i valkompasser och medier. 22.1.2024 kl. 16:13
Biskop Bo-Göran Åstrand överräcker den finska delegationens gåva till påven Franciskus.

PÅVEN FRANCISKUS. Idag på S:t Henriks minnesdag träffade biskop Bo-Göran Åstrand påven Franciskus vid en privat mottagning i Vatikanen. I delegationen som träffade påven ingick också biskop Raimo Goyarrola från katolska kyrkan och metropolit Arseni från ortodoxa kyrkan. 19.1.2024 kl. 15:34
Kristna i norra och centrala Nigeria lever under extrem  förföljelse.

FÖRFÖLJELSE. Fyra av fem fall där kristna dödats för sin tros skull under fjolåret har skett i Nigeria. Sahelområdet söder om Sahara hör till de områden i världen där det är svårast att leva som kristen. 17.1.2024 kl. 09:39
Johan Kanckos hälsades välkommen till församlingen med en applåd.

kyrkoherdeinstallation. På söndag var det fest i Solf då församlingens nya herde Johan Kanckos installerades i tjänst. Det blev en späckad dag som utöver högmässa också bjöd på många goda tal och inte minst en välsmakande laxsoppa. 14.1.2024 kl. 14:54

NYTT ÅR. Glöm nyårslöftena. Kör i stället med nyårsönskningar och pyttesmå nyårsplaner. Vad skulle du behöva för att älska dig själv, dina medmänniskor och Gud lite mer under det år som kommer? 12.1.2024 kl. 10:35

Mia Anderssén-Löf omvald; Torsten Sandell ny i kyrkomötet

KYRKOMÖTET. Mia Anderssén-Löf och Torsten Sandell blir prästombud i det nya kyrkomötet. De försvunna präströsterna från Åland dök upp under veckoslutet efter att ha varit borta i posten. 19.2.2024 kl. 11:56
Sven Grankulla är ordförande
för den arbetsgrupp som utrett framtidsalternativen
för de laestadianska bönehusföreningarna inom LFF.

Nattvard. Den möjlighet kyrkolagen ger att fira nattvard utanför kyrkorummet kan minskalaestadianernas behov att bilda egna församlingar. 16.2.2024 kl. 12:41
Tre av fyra lekmannaombud är nya: Martina Harms-Aalto, Anita Ismark och Olof Widén

KYRKOMÖTET. Tre av fyra lekmannaombud från Borgå stift är nya i kyrkomötet. Präströster efter tisdagens kyrkomötesval är borta – i posten – och valnämnden fick avbryta rösträkningen. 14.2.2024 kl. 18:44

KYRKOMÖTET. Expresspost från Åland var inte tillräckligt för att trygga valprocessen. De 22 röster som är borta avgör vem som blir prästombud i kyrkomötet. 15.2.2024 kl. 12:41

KYRKOMÖTET. Kvasten gick i kyrkomötet. Många av de sittande ombuden blev inte omvalda. Närmare två tredjedelar av plenisalen är nytt folk. Fortfarande finns inte kvalificerad majoritet i frågan om samkönade äktenskap 15.2.2024 kl. 12:14