Petruskyrkan är samlingsplatsen för Petrus församling.
Petruskyrkan är samlingsplatsen för Petrus församling.

Vad har Pia Kummel-Myrskog och Ronny Thylin för vision för Petrus församling?

PETRUS FÖRSAMLING.

Kyrkpressen ställde några frågor till Pia Kummel-Myrskog och Ronny Thylin som har anmält intresse för jobbet som kyrkoherde i Petrus församling i Helsingfors.

23.1.2024 kl. 07:06

Det blir församlingsrådet som väljer herde i Petrus församling.

Ronny Thylin är kaplan i Petrus församling och arbetar som bäst som tf-herde i församlingen. Pia Kummel-Myrskog har arbetat för missionen både utomlands och i Finland samt vid Kyrkans central för det svenska arbetet. Just nu är hon församlingspastor i Johannes församling.


Varför sökte du tjänsten som kyrkoherde i Petrus församling?

Pia Kummel-Myrskog: Petrus är min hemförsamling och jag har tidigare suttit i församlingsrådet. Jag ser mycket gott i Petrus, till exem­pel en fin och engagerad medarbetarskara. Jag skulle gärna tillsammans med dem vara med och utveckla församlingen.

Ronny Thylin: Jag har varit präst i Petrus församling sedan församlingen grundades år 2009, och i Helsingfors i sammanlagt 22 år. Jag har tidigare tänkt att jag inte vill vara kyrkoherde, men efter att jag vikarierat som det under hösten har jag kommit på andra tankar. Jag kan inte gå förbi den här dörren och tänka att jag gjort ett bra jobb. Jag tror att det är min tur att stiga fram och bära ett större ansvar. Oavsett hur det går i valet så känner jag mig fri som en följd av att jag sökt tjänsten.

Pia Kummel-Myrskog önskar att alla ska känna sig som fullgoda medlemmar och välkomna.


Vad har du för vision för församlingen?

Pia Kummel-Myrskog: Församlingsmedlemmarna på området är medlemmar på lite olika sätt. Någon vill gå i gudstjänst eller delta i förbön, lovsjunga Gud. Någon annan följer med verksamheten mer på sidan om, vill gifta sig i kyrkan eller gå i kyrkan på jul och sjunga julsånger. En tredje bidrar genom att betala kyrkskatten för att den går till gott ändamål. Det är okej. Vi är en gemenskap. Jag önskar att alla ska känna sig som fullgoda medlemmar och välkomna. Sen finns vi där när livet bjuder på glädjefester och sorgestunder, och då ska kyrkan vara lätt att kontakta. Man ska känna sig glad, sedd och hjälpt när man varit i kontakt med församlingen.

Ronny Thylin: Jag drömmer om en församling som fokuserar på lovsång, bön och bibelundervisning. Jag vill jobba för att församlingen ska vara mera som ett vardagsrum där man delar livet och en plats där Guds närvaro gör att man inte kan undgå att bli berörd. Jag längtar efter att få vara en del av en församling som vill vara en aktiv och relevant del av samhället. Jag tror att vi har något att bidra med.


Ronny Thylin vill jobba för att församlingen ska vara mera som ett vardagsrum där man delar livet och en plats där Guds närvaro gör att man inte kan undgå att bli berörd.En hurudan ledare skulle du vilja vara?

Pia Kummel-Myrskog: Mina styrkor som leda­re ligger främst i att jag behåller ett helhetsperspektiv, lyssnar, är tydlig och tålmodig. Jag har fått god feedback på att jag skapar trygga miljöer där teamet får hitta lösningar och fira framgång samtidigt som misstag är tillåtna.

Ronny Thylin: Jag hoppas att den gode herdens röst ska höras i min undervisning. Jag vill vara en närvarande ledare som vet vad som händer och som har en klar tanke om vartåt vi är på väg. Samtidigt vill jag ge förtroende och utrymme åt andra att stiga fram och skina.Öppen diskussionskväll i Petruskyrkan

– Hur ser kandidaterna på församlingens vision, traditioner och framtid? Vad är församlingens viktigaste uppgift i dagens Helsingfors och hur ser Petrus församling ut om 20 år?

– Hör kandidaterna till kyrkoherdetjänsten i Petrus församling diskutera under ledning av Sixten Ekstrand, direktor vid Kyrkans central för det svenska arbetet.

– Har du en fråga till kandidaterna? Skicka in den till arrangörerna. Diskussionen strömmas till församlingens YouTube-kanal och kan även ses i efterskott.

– Frågor gällande diskussionskvällen kan riktas till församlingens kansli: 09-2340 7100 / petrus.fors@evl.fi.

Text: Nicklas Storbjörk, Sofia Torvalds


Det kan räcka flera år innan det blir kyrkoherdeinstallation i Petrus församling.

BESVÄR. Två medlemmar i Petrus församlings församlingsråd har lämnat in ett så kallat kyrkobesvär till Helsingfors förvaltningsdomstol över domkapitlets beslut att välja Pia Kummel-Myrskog till kyrkoherde i Petrus församling. 5.6.2024 kl. 21:13
Ungdomsfoto på Yvonne ”Vonna” Terlinden. Hon installerades i slutet av maj som kyrkoherde i Karis-Pojo svenska församling.

ETT GOTT RÅD. Om Yvonne Terlinden fick en pratstund med sitt yngre jag skulle hon diskutera sin rastlöshet och sin perfektionism. 6.6.2024 kl. 08:00
Lina Forsblom, här med hunden Lewis, har överlevt två livshotande sjukdomar.

Personligt. Som barn drabbades Lina Forsblom av leukemi och räddades till livet av en ryggmärgstransplantation. 23 år senare höll hon på att dö av blodförgiftning. – Jag tror inte det var Guds vilja att jag skulle bli sjuk. Men Gud kan använda sjukdomarna, bara jag låter mig bli använd, säger hon. 5.6.2024 kl. 10:18
Närheten till kyrkan förblir viktig.

KYRKANS EKONOMI. Kyrkan behöver se över sitt nätverk av församlingar. Omkring 40 av dem överlever inte årtiondet ekonomiskt. 5.6.2024 kl. 10:00
"För att bevara hoppet: möt din egen skuld och välj handling. Påminn dig själv och andra om att det finns hopp så länge vi agerar, för det finns det! Och hopp är en kollektiv kraft."

KLIMATKRISEN. KP-redaktören Rebecca Pettersson bevittnar en soluppgång hon aldrig borde ha sett. Det blir början till en ekologisk skuldspiral, och jakten på ett hopp som håller. 4.6.2024 kl. 09:46

SAMKÖNADE PAR. Jenny Jansson var delegat vid Metodistkyrkans generalkonferens när samfundet fattade beslut om att godkänna samkönade vigslar. 3.6.2024 kl. 20:28
– En annan kyrkas präster skaper en bild av vår kyrka, klagar ärkebiskop Tapio Luoma.

INGERMANLANDS KYRKA. Den ingermanländska kyrkans präster skapar förvirring bland kyrkfolket, säger ärkebiskop Tapio Luoma. I vems mässa går man, till vilken kyrka blir ens barn döpt? 3.6.2024 kl. 10:00
Stiftsfullmäktige var oenigt om personval från de olika "partierna"

STIFTSFULLMÄKTIGE. Anita Ismark fortsätter leda stiftsfullmäktige. Missnöje med att den konservativare kandidatlistan blev illa representerad i personvalen. 30.5.2024 kl. 18:45
Anna Finell har deltagit i Kyrkans Ungdoms sommarläger cirka 35 gånger.

SOMMARLÄGER. – Arrangörerna får akta sig, för jag tror det kommer mer folk i år än ifjol då de som avvaktade får höra att lägret funkar bra i Nykarleby också, tror Anna Finell. 29.5.2024 kl. 20:04

sverige. I Arjeplog i Norrbotten i Sverige har det varit tradition att hålla högstadiets avslutning i kyrkan. Under pandemin föll den traditionen bort och skolan började fira avslutning i klassrummet i stället. 29.5.2024 kl. 19:38

Kolumn. Jag stiger ut genom den lilla dörröppningen på båten, sätter min fot på bryggan. Den gungar i de skvalpande vågorna, träet knarrar. Vidare, upp mot ön. Solen gassar, den säregna doften av träd blandat med grus möter mig. 29.5.2024 kl. 20:25
Då man ännu för tio år sedan öppet kunde arrangera kristna samlingar och samla tusentals åhörare, har tonen mot de kristna nu skärpts i Indien.

Analys. I Indien har det hinduistiska religionsprogrammet ghar whapsi lett att förtrycket av landets över 100 miljoner kristna ökar, skriver Torsten Sandell i en analys. Han hade en unik möjlighet i februari att besöka den underjordiska kyrkan i Uttar Pradesh. 27.5.2024 kl. 10:51
Yvonne Terlinden välsignas av Bo-Göran Åstrand, Katri Grönroos, Anders Lindström, Annika Pråhl, Pentti Raunio och Iris Eriksson.

kyrkoherdeinstallation. När Yvonne Terlinden installerades till sin tjänst i Karis idag var den sol ute och sol inne. "Vi gratulerar församlingen till en vis och ödmjuk kyrkoherde", sa en gäst. 26.5.2024 kl. 16:31
Kollekter till Ryssland faller under EU-sanktionerna

INGERMANLANDS KYRKA. Kollekter till Ingermanlands kyrka i Ryssland är förbjudna, anser den finländska åklagarmyndigheten. Kyrkan har omkring 100 vänförsamlingar i Finland. 17.5.2024 kl. 19:00
Martina Harms-Aalto valdes in i Kyrkostyrelsens plenum.

kyrkostyrelsen. Martina Harms-Aalto från Helsingfors blir Borgå stifts nya ledamot i Kyrkostyrelsens plenum. 16.5.2024 kl. 16:23

När Gud reste Stefan Myrskog ur mörkret fick han en levande tro.

Personligt. Då mörka moln samlat sig över Stefan Myrskog och han funderade om livet var värt att leva utmanade han Gud: Jag ger dig en termin. 8.7.2024 kl. 17:44
Mycket sägs om Israel med gamla judeklichéer, anser André Swanström.

antisemitism. Kritisera Israel är okej. Men nidbilder och grumliga anspelningar om judar av bara farten är inte det, anser ÅA-docenten André Swanström. 8.7.2024 kl. 10:00
Kjerstin Sikström vill vara aktiv – därför har hon fortfarande sångelever och dirigerar en kör.

sorg. Med sin sista, stora kärlek Jocke Hansson fick hon bara fem gemensamma år. – Jag har varit arg på Gud och frågat mig varför det här skulle hända mig. Men idag är jag tacksam – hellre fem år än inget alls, säger Kjerstin Sikström. 5.7.2024 kl. 11:32

KYRKANS SAMTALSTJÄNST. Det hjälper att prata. De som svarar har tystnadsplikt och du får vara anonym. Tjänsten erbjuder stöd och någon som lyssnar också under sommaren. 5.7.2024 kl. 16:55
Bibelstudium och existentiellt samtal i gröngräset i Taizé.

ÅLANDS UNGA KYRKA. Trots de spartanska omständigheterna blev ungdomarnas resa till Taizé i Frankrike en upplevelse de aldrig kommer att glömma. Det var gemenskap, tusenskönor och fåglars glädjesång dygnet runt. 1.7.2024 kl. 16:32