Senaste nyheter från domkapitlet i Borgå stift

NYTT FRÅN DOMKAPITLET.

Vem har sökt tjänsten som ledande kaplan i Väståbolands svenska församling? Vem blir citykaplan i Johannes församling? Läs mera i notisen från domkapitels senaste sammanträde.

28.11.2023 kl. 13:58

Kyrkoherdetjänsten i Vörå församling

Domkapitlet utfärdar tjänsteförordnande till kyrkoherdetjänsten i Vörå församling åt kaplanen i samma församling Samuel Erikson från 1.2.2024. Kaplanen i Vörå församling Samuel Erikson avgår 1.2.2024 från kaplanstjänsten på egen begäran.


Kyrkoherdetjänsten i Saltviks församling

Domkapitlet utfärdar tjänsteförordnande till ordinarie kyrkoherdetjänst i Saltviks församling åt pastor Carolina Lindström från 1.12.2023. Lindström är förordnad som tf kyrkoherde i Saltviks församling till 30.11.2023.


Kyrkoherdetjänsten i Vanda svenska församling

Domkapitlet utfärdar tjänsteförordnande till ordinarie kyrkoherdetjänst i Vanda svenska församling åt pastor Kristian Willis från 1.1.2024. Förordnandet för pastor Kristian Willis som tf kyrkoherde i Vanda svenska församling avbryts 31.12.2023.


Kaplanstjänsten i Väståbolands svenska församling (Pargas/centrum distrikt)

Kaplanstjänsten i Väståbolands svenska församling (Pargs distrikt) har varit ledig att sökas senast den 14.11.2023 kl 12.00.Inom utsatt ansökningstid har tjänsten fått två sökande:


Marith Leppäkari-Lindberg
, kaplan i Masku församling i Turun arkkihiippakunta


Saara-Maariia Roto
, tf kaplan i Väståbolands svenska församling

Domkapitlet har granskat de sökandes behörighet och konstaterat att båda är behöriga samt innehar den skicklighet och förmåga tjänsten kräver. Domkapitlet bedömmer att Marith Leppäkari-Lindberg är mer meriterad för tjänsten.


Tjänsten som ledande kaplan i Väståbolands svenska församling

Tjänsten som ledande kaplan i Väståbolands församling har varit ledig att sökas senast den 14.11.2023 kl 12.00.Inom utsatt ansökningstid har tjänsten fått två sökande:


Irene Erkko
, miljösakkunnig vid Kyrkostyrelsen (tjänstledig förvaltningskaplan i
Esbo svenska församling)


Janette Lagerroos
, kaplan i Väståbolands församling (Houtskär)

Domkapitlet har granskat de sökandes behörighet och konstaterat att båda är behöriga samt innehar den skicklighet och förmåga tjänsten kräver. Domkapitlet bedömmer att Irene Erkko är mer meriterad för tjänsten.


Kaplanstjänst i Johannes församling (Citykaplan)

Kaplanstjänsten har inom utsatt tid sökts av: Johan Terho, församlingspastor i Johannes församling

Domkapitlet har granskat de sökandes behörighet och konstaterat att han är behörig samt innehar den skicklighet och förmåga tjänsten kräver. Församlingen uppmanas att antingen välja Terho eller begära att tjänsten ledigförklaras på nytt.


Förordnanden

Pastor Ann-Mari Audas-Willman förordnas som församlingspastor (sjukhuspräst) i Pedersörenejdens kyrkliga samfällighet på viss tid 1.1-31.12.2024 och deltid (50 %).

Pastor Tuija Wilman förordnas som församlingspastor i Borgå svenska domkyrkoförsamling på viss tid 1.1-31.12.2024 och deltid (60 %).

Pastor Cay-Håkan Englund beviljas partiell tjänstledighet (20 %) 1.1-31.12.2024.

Pastor Jooseppi Lohi förordnas som församlingspastor i Esbo svenska församling från 1.1.2024 tills vidare.

Pastor Eva-Lotta Blom förordnas fortsättningsvis som församlingspastor på deltid (40 %) och viss tid 1.1-31.12.2024 i Agricola svenska församling.

Dimission

Kaplanen i Karleby svenska församling Jani Koivusalo har 1.11.2023 övergått till Borgå stift från Uleåborgs stift.


Miljödiplom för domkapitlet i Borgå stift

Domkapitlet i Borgå stift har beslutit att inleda en process med mål att anhålla om kyrkans miljödiplom för egen del.


Lediga tjänster i stiftet

Kyrkoherdetjänsten i Petrus församling

Kyrkoherdetjänsten i Petrus församling förklaras ledig att sökas senast 8.1.2024 kl. 12.00.


Följande sammanträde

Domkapitlets följande sammanträde: 14.12.2023.

Stiftsfullmäktiges följande sammanträde: 15.2.2024 på Lärkkulla, Karis.

KP


Hans Snellman hör till tyngre namn inom fridsföreningarna som tar avstånd från LFF-separatism.

laestadianer. Rapporten som skissar på att de laestadianska fridsföreningarna skulle ta ett större avstånd till folkkyrkan får intern kritik inom rörelsen. Kyrko- och SFP-politikern Hans Snellman tar till pennan i Kyrkpressen 1.3.2024 kl. 13:37

debatt. Läs insändaren i sin helhet här. 1.3.2024 kl. 14:06

ENKÄT. Vi på Kyrkpressen är intresserade av hur finlandssvenskar firar påsk – med liten tonvikt på den kristna delen av traditionen. Det tar 7–8 minuter att besvara frågorna. Svara gärna! 1.3.2024 kl. 11:09
Ett stenkast från tågstationen i Åbo driver ett gäng birgittinsystrar ett gästhem.

klosterliv. Om man älskar något måste man offra något. Så är det för alla, oberoende av om det är sin frihet, sin familj eller sin Gud man älskar. Det här säger birgittinnunnan och abbedissan syster Dia i Åbo. 20.2.2024 kl. 16:43
”Om palestinierna kan hata oss så, är det deras sak att bygga upp förtroendet på nytt”.

ISRAEL-PALESTINA. Noga Ronen från Israel ville i åratal lyssna till palestinierna och vara pacifist. Men fyra månader efter 7 oktober-massakern vet hon inte om hon vill det längre. 19.2.2024 kl. 13:29
Mohammed Nasser i Borgå ska aldrig ge upp sitt blåa palestinska flyktingspass.

ISRAEL-PALESTINA. Mohammed från Nasaret går här fram. Själv är han inte född i Jesus barndoms stad, utan i en före detta fransk armébarack i Syrien. Sedan över 30 år bor han i Borgå. Men sitt blåa palestinska flyktingpass ska han aldrig ge upp. 19.2.2024 kl. 13:55
Att vara ung har varit en del av Eva Kelas identitet.

UTSEENDE. Eva Kela blev förskräckt när hon plötsligt såg sig bli en ”medelålders tant” och gjorde ett tv-program om det som hon aldrig trodde skulle drabba henne själv. 19.2.2024 kl. 16:41
Lars Lundsten är docent och förtroendevald i Johannes församling.

Kolumn. Då jag skriver dessa ord är det några dagar kvar tills valet till kyrkomöte. Då du läser dessa ord är valet över och vi har fått en ny samling människor som får fatta beslut om kyrkans framtid. 19.2.2024 kl. 08:00
Mia Anderssén-Löf omvald; Torsten Sandell ny i kyrkomötet

KYRKOMÖTET. Mia Anderssén-Löf och Torsten Sandell blir prästombud i det nya kyrkomötet. De försvunna präströsterna från Åland dök upp under veckoslutet efter att ha varit borta i posten. 19.2.2024 kl. 11:56
Sven Grankulla är ordförande
för den arbetsgrupp som utrett framtidsalternativen
för de laestadianska bönehusföreningarna inom LFF.

Nattvard. Den möjlighet kyrkolagen ger att fira nattvard utanför kyrkorummet kan minskalaestadianernas behov att bilda egna församlingar. 16.2.2024 kl. 12:41
Tre av fyra lekmannaombud är nya: Martina Harms-Aalto, Anita Ismark och Olof Widén

KYRKOMÖTET. Tre av fyra lekmannaombud från Borgå stift är nya i kyrkomötet. Präströster efter tisdagens kyrkomötesval är borta – i posten – och valnämnden fick avbryta rösträkningen. 14.2.2024 kl. 18:44

KYRKOMÖTET. Expresspost från Åland var inte tillräckligt för att trygga valprocessen. De 22 röster som är borta avgör vem som blir prästombud i kyrkomötet. 15.2.2024 kl. 12:41

KYRKOMÖTET. Kvasten gick i kyrkomötet. Många av de sittande ombuden blev inte omvalda. Närmare två tredjedelar av plenisalen är nytt folk. Fortfarande finns inte kvalificerad majoritet i frågan om samkönade äktenskap 15.2.2024 kl. 12:14
Man kan skriva ut och sätta upp kalendern på väggen eller på kylskåpet, tipsar Emelie Wikblad.

fastan. Före påsken kommer en fyrtio dagar lång fasta. Den här tiden är en möjlighet att lämna bort och skala av för att hitta fokus inför påsken. 13.2.2024 kl. 14:19
Församlingen och körerna bidrar till att Alex Pollock trivs i Jakobstad.

PERSONEN. Han har varit lärare i engelska i fyra olika länder och lärt sig språket i tre av dem. Alasdair Pollock kom till Jakobstad för snart trettio år sedan. Språket, musiken, årstiderna, havet, skogen och människorna fick honom att stanna. – Jag har fått mycket mer än jag gett, säger han. 9.2.2024 kl. 09:58

Hans Snellman hör till tyngre namn inom fridsföreningarna som tar avstånd från LFF-separatism.

laestadianer. Rapporten som skissar på att de laestadianska fridsföreningarna skulle ta ett större avstånd till folkkyrkan får intern kritik inom rörelsen. Kyrko- och SFP-politikern Hans Snellman tar till pennan i Kyrkpressen 1.3.2024 kl. 13:37

debatt. Läs insändaren i sin helhet här. 1.3.2024 kl. 14:06

ENKÄT. Vi på Kyrkpressen är intresserade av hur finlandssvenskar firar påsk – med liten tonvikt på den kristna delen av traditionen. Det tar 7–8 minuter att besvara frågorna. Svara gärna! 1.3.2024 kl. 11:09
Ett stenkast från tågstationen i Åbo driver ett gäng birgittinsystrar ett gästhem.

klosterliv. Om man älskar något måste man offra något. Så är det för alla, oberoende av om det är sin frihet, sin familj eller sin Gud man älskar. Det här säger birgittinnunnan och abbedissan syster Dia i Åbo. 20.2.2024 kl. 16:43
”Om palestinierna kan hata oss så, är det deras sak att bygga upp förtroendet på nytt”.

ISRAEL-PALESTINA. Noga Ronen från Israel ville i åratal lyssna till palestinierna och vara pacifist. Men fyra månader efter 7 oktober-massakern vet hon inte om hon vill det längre. 19.2.2024 kl. 13:29